Приказ от 13.10.2000 № 230 Об утверждении форм документов первичного учета и Инструкции о порядке ведения документооборота при предоставлении гостиничных услуг в ГП Укркоммунобслуживание

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

     ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА
            ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ
              Н А К А З

 N 230 від 13.10.2000
   м.Київ

         

   Про затвердження форм документів первинного обліку та
   Інструкції про порядок ведення документообігу при
   наданні готельних послуг у ДП "Укркомунобслуговування"

   На виконання доручення Кабінету  Міністрів  України  від
05.11.99 р. N 21705/4, керуючись Положенням про Державний комітет
будівництва, архітектури та житлової політики, з метою
упорядкування і спрощення документообігу при наданні готельних
послуг  у  Державному  підприємстві  "Укркомунобслуговування"
готельний комплекс "Предслава") Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити форми документів первинного обліку (форми NN
1-г, 2-г, 3-г, 4-г, 5-г, 6-г, 7-г, 8-г, 9-г, 10-г) та Інструкцію
про порядок ведення документообігу при наданні готельних послуг у
ДП "Укркомунобслуговування", що додаються.
   2. Затверджені  форми  документів  первинного  обігу  та
Інструкцію про порядок ведення  документообігу  при  наданні
готельних послуг у ДП "Укркомунобслуговування" рекомендувати для
застосування готельними підприємствами України незалежно  від
підпорядкування та форми власності.
   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
голови Державного комітету будівництва, архітектури та житлової
політики України М.Руля.

 Голова Державного комітету будівництва,
 архітектури та житлової політики України        В.Гусаков
                          Форма N 1-г
Готельний комплекс _____________________ Затверджено
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ ____________ Наказ Держбуду України
              ____________ 13 жовтня 2000 року N 230
Код за ДКУД _________________
      _________________

Готель _________________________________
Кімната N ___________
Прибув __________ Вибув ________________
            Анкета проживаючого

Прізвище ______________________ Прибув ___________________________
Ім'я __________________________ Вибув ____________________________
По батькові ___________________ Адреса постійного місця проживання
Дата народження _______________ __________________________________
Паспорт _______________________ __________________________________
     (коли і ким виданий)
Підпис ___________________
                         Форма N 2-г
Готельний комплекс _____________________ Затверджено
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ ____________ Наказ Держбуду України
              ____________ 13 жовтня 2000 року N 230
Код за ДКУД _________________
      _________________

Hotel __________________________
Готель
Room N _________________________
Кімната N
Date of arraval ________________ Date of departure _______________
Прибув              Вибув
            Registration card
            Реєстраційна картка

Surname _______________________ N of registration ________________
Прізвище            Реєстрація
Name __________________________ Citizenship ______________________
Ім'я              Громадянство
Date of birth _________________ N of the passport ________________
Дата народження         N паспорта
N of the visa ____________________________________________________
N візи, тип та термін її дії
Residence adress _________________________________________________
Місце проживання
__________________________________________________________________
Термін та мета перебування _______________________________________
Duration and purpose of stay

Signature  _________________
Підпис
                          Форма N 3-г
Готельний комплекс _____________________ Затверджено
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ ____________ Наказ Держбуду України
              ____________ 13 жовтня 2000 року N 230
Код за ДКУД _________________
      _________________
             Візитна картка
              Hotel card
   Прізвище ____________________________________________
   Surname
   N кімнати __________________________________________
   Room N
   Термін проживання ___________________________________
   Duration of stay
                         Форма N 4-г
Готельний комплекс _____________________ Затверджено
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ ____________ Наказ Держбуду України
              ____________ 13 жовтня 2000 року N 230
Код за ДКУД _________________
      _________________
Hotel _____________________________
Готель
Адреса ____________________________
Address
         Рахунок/lnvoice N ___________
           "___"_________ 200 _ р.

П.І.Б. клієнта ________________ Прибув ___________________________
Name of client         Arrive
N кімнати _____________________ Вибув ____________________________
Room N             Depart
N з/п Послуга/Services Вартість/Hetel charge
 ________ _______________________________ _______________________
 ________ _______________________________ _______________________
 ________ _______________________________ _______________________

 Сума/Totally
 ПДВ/VAT
 Усього з ПДВ/Amount for payment incl. VAT

 Сума до сплати в грн./USD/Total in GRN/USD

 Касир/Cashier ______________________
                         Форма N 5-г
Готельний комплекс _____________________ Затверджено
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ ____________ Наказ Держбуду України
              ____________ 13 жовтня 2000 року N 230
Код за ДКУД _________________
      _________________
     Журнал обліку громадян, які проживають у готелі

N з/п П.І.Б. Дата та час прибуття у готель N кімнати Сплачено з ______ по _____ Вид оплати Дата та час вибуття з готелю Кількість днів перебуван- ня
1 2 3 4 5 6 7 8
               
                         Форма N 6-г
Готельний комплекс _____________________ Затверджено
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ ____________ Наказ Держбуду України
              ____________ 13 жовтня 2000 року N 230
Код за ДКУД _________________
      _________________
     Журнал обліку іноземців, які проживають у готелі

N з/п Дата посе- лення П.І.Б. Дата народ- ження Громадянство (підданство), N паспорта, візи, коли і де видані Назва країни, звідки прибув грома- дянин Дата і КПП в'їзду Назва організації, яка здійснює приймання іноземців Мета приїзду Проживає в номері Номер, термін дії реєстрації, коли і ким здійснена Дата вибуття з готелю Підпис адміні- стратора
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
                         
Примітки
   1. Журнал  обліку  іноземних  громадян  повинен  бути
пронумерований, прошнурований, скріплений печаткою і підписом
керівника готелю та зареєстрований в канцелярії.
   2. Порядковий номер запису в журналі є номером реєстрації
іноземного паспорта для готелів, яким надано право реєстрації
національних документів, що посвідчують особу.
   3. Усі записи в журналі повинні  проводитись  акуратно,
виправлення мають прочитуватись.
                         Форма N 7-г
Готельний комплекс _____________________ Затверджено
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ ____________ Наказ Держбуду України
              ____________ 13 жовтня 2000 року N 230
Код за ДКУД _________________
      _________________
     Журнал реєстрації заявок на бронювання номерів

Реєстраційний N П.І.Б. або організація замовника Форма оплати Громадянство Кількість та категорія номерів Термін перебування з____ по___ Додаткові вимоги
1 2 3 4 5 6 7
             
                         Форма N 8-г
Готельний комплекс _____________________ Затверджено
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ ____________ Наказ Держбуду України
              ____________ 13 жовтня 2000 року N 230
Код за ДКУД _________________
      _________________
      Касовий звіт за "___"____________ 200_ р.

N з/п Вид платежу Кількість Сума
1 2 3 4
Рахунки з N_____ по N________
       
       
       
       

Усього за рахунками без ПДВ ________________ грн. ______ коп.
У тому числі ПДВ      ________________ грн. ______ коп.
Готельний збір       ________________ грн. ______ коп.
Повернення         ________________ грн. ______ коп.
Усього отримано       ________________ грн. ______ коп.

Відповідальний за розрахунки ___________________________
                         Форма N 9-г
Готельний комплекс _____________________ Затверджено
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ ____________ Наказ Держбуду України
              ____________ 13 жовтня 2000 року N 230
Код за ДКУД _________________
      _________________
         Відомості руху номерів у готелі

Категорія номеру Усього номерів Усього місць Зайнято номерів Броня Вільні номери Простій Ремонт
1 2 3 4 5 6 7 8
               
                         Форма N 10-г
Готельний комплекс _____________________ Затверджено
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ ____________ Наказ Держбуду України
              ____________ 13 жовтня 2000 року N 230
Код за ДКУД _________________
      _________________
       Журнал осіб, які проживають на поверсі

Усього номерів Усього місць Додаткові місця Проживає На броні У простої На ремонті Виїжджає
1 2 3 4 5 6 7 8
               
              Інструкція
   про порядок ведення документообігу при наданні готельних
        послуг у ДП "Укркомунобслуговування"
         (готельний комплекс "Предслава")
           1. Загальні положення
   1.1. Форми   документів   первинного  обліку  в  ДП
"Укркомунобслуговування" (готельний комплекс "Предслава", далі -
готель) розроблено з метою упорядкування та спрощення розрахунків
з громадянами України, іноземцями та особами без громадянства
(далі  - громадян), які проживають у готелі і користуються
готельними послугами.
   1.2. Інструкція визначає порядок використання і заповнення
форм документів при проведенні розрахунків з громадянами, які
проживають у готелі і користуються готельними послугами, та
ведення первинного обліку у готелі.
   1.3. При   застосуванні   спеціалізованого  програмного
забезпечення  для  ведення  документообігу  готель  може
використовувати форми документів у електронному вигляді за умови
збереження вхідних даних обліку.
   1.4. При використанні готелем сертифікованих і зареєстрованих
комп'ютерних систем для розрахунків з громадянами за надані
готельні  послуги  відповідно  до  вимог  законодавства  про
застосування електронних контрольно-касових апаратів (ЕККА) при
розрахунках із споживачами в сфері послуг, порядок використання
форм звітності визначається готелем самостійно.
   1.5. Інші додаткові відомості, необхідні для маркетингової
роботи готелю, можуть бути внесені у загальні рекомендовані форми
за рішенням адміністрації готелю.
   2. Використання та заповнення форм документів первинного
             обліку в готелі
   2.1. Форма  N  1-г  "Анкета  проживаючого"  заповнюється
громадянином України у 1 примірнику на підставі паспорта або
іншого документа, який засвідчує  особу.  Потім  передається
адміністратору для реєстрації, після чого документ повертається
власнику, а анкету заносять до картотеки.
   Анкети зберігаються в службі прийому та розміщення готелю в
період проживання громадянина у готелі та на протязі місяця з
моменту його вибуття з готелю. Після цього анкети передаються до
архіву і зберігаються протягом року, а потім знищуються за актом.
Анкети систематизовані в алфавітному порядку.
   2.2. Форма N 2-г "Реєстраційна картка" заповнюється іноземцем
або особою без громадянства, яка прибула у готель, на підставі
паспорта або документа, що засвідчує особу, та  передається
адміністратору разом з цим документом для реєстрації. Реєстраційна
картка відображає відомості  двома  мовами:  українською  та
англійською.
   Реєстраційні картки зберігаються протягом двох років, після
чого разом з журналом обліку іноземців (форма N 6-г) знищуються за
актом.
   2.3. Форма N 3-г "Візитна картка" надає право громадянину,
який проживає у готелі, на отримання ключів від номера та
обслуговування службами готелю.
   На картці відмічаються  обов'язкові  відомості,  прізвище
проживаючого, номер кімнати і термін проживання. Інші необхідні
відомості можуть бути внесені додатково за рішенням адміністрації
готелю.
   Візитна картка заповнюється адміністратором  на  підставі
анкети (форма N 1-г) чи реєстраційної картки (форма N 2-г).
Візитна картка відображає відомості двома мовами: українською та
англійською.
   2.4. Форма N 4-г "Рахунок" застосовується при оформленні
розрахунків  з громадянами за основні та додаткові послуги,
отримані у готелі. Форма використовується при будь-якій формі
обробки документа (електронній, ручній) та при будь-якому виді
розрахунку (готівковому, безготівковому).
   Рахунок виписується у двох примірниках. Перший примірник
видається проживаючому, другий здається до бухгалтерії.
   Графа форми "Послуга" містить перелік основних та додаткових
послуг, готелю, наданих проживаючому за звітний період,  та
податків на ці послуги. Сума до сплати розраховується щодобово
згідно з переліком фактично отриманих послуг разом із сумами ПДВ
та готельного збору, та всього до сплати. У рахунку сума до сплати
з ПДВ вписується в гривнях.
   2.5. Форма N 5-г "Журнал обліку громадян, які проживають у
готелі" застосовується для обліку усіх осіб, що проживають у
готелі. Журнал ведеться в одному примірнику адміністратором на
підставі анкет (форма N 1-г) та реєстраційних карток (форма N
2-г).
   2.6. Форма N 6-г "Журнал обліку іноземців, які проживають у
готелі" заповнюється адміністратором на підставі реєстраційних
карток (форма N 2-г) паспортів та віз. Журнал ведеться в одному
примірнику за формою, затвердженою МВС України. По закінченні
журнал передається на зберігання да архіву готелю.
   2.7. Форма N 7-г "Журнал реєстрації заявок на бронювання
номерів" заповнюється адміністратором на  підставі  телеграм,
телефонних дзвінків, листів, що надійшли у готель, на бронювання
номерів.
   Юридичними особами заявка на бронювання номерів у готелі
подається у вигляді гарантійного листа довільної форми, який
підписується відповідальною особою та завіряється печаткою.
   2.8. Форма N 8-г "Касовий звіт" складається касиром (портьє,
виконуючим розрахунки) за даними використаних за звітний період
рахунків (форма N 4-г) в одному примірнику. Графа форми "Вид
платежу" містить перелік послуг готелю, наданих проживаючим за
звітний період. Форма щоденно здається да бухгалтерії разом з
другими примірниками рахунків (форма N 4-г), контрольною касовою
стрічкою ЕККА та контрольною стрічкою терміналу кредитних карток
(в разі використання механізованого розрахунку).
   2.9. Форма N 9-г "Відомість обліку руху номерів у готелі"
заповнюється черговим адміністратором щоденно станом на 9.00 годин
і використовується для оперативного обліку звільнення і заселення
номерів та проведення ремонтних робіт у номерах.
   2.10. Форма N 10-г "Журнал обліку проживаючих на поверсі"
щоденно заповнюється черговим по поверху. Форма містить відомості,
необхідні покоївкам для проведення поточних прибиральних робіт.
    3. Порядок оформлення операції "Повернення коштів"
   При проведенні розрахункової операції "Повернення коштів"
застосовується наведена схема:
   1) адміністратор  отримує  від  проживаючого  попередні
розрахункові документи;
   2) проживаючий  готелю  подає  "Заяву  про  повернення
невикористаних коштів" на ім'я керівництва готелю у довільній
формі. Заява є офіційною підставою для повернення коштів;
   3) касир  (портьє,  виконуючий  розрахунки) повертає при
пред'явленні паспорта або іншого документа, що засвідчує особу,
проживаючому кошти в сумі невикористаного авансу. Розрахунок
оформляється розрахунково-касовим ордером;
   4) проживаючий  готелю отримує розрахункові документи за
фактично  отримані  послуги  з  відміткою  про  повернення
невикористаного авансу.
     4. Перелік вимог до дизайну та умов виготовлення
             форм документів
   4.1. Дизайн форм документів первинного обліку готель вирішує
індивідуально  на  власний розсуд. При цьому дизайн повинен
враховувати прикмети особистого фірмового стилю готелю, елементи
відомостей про проживаючого та можливість як електронного, так і
ручного заповнення документа. Якщо форма документа має, крім
друкованого,  ще й електронний варіант, обидва повинні бути
витримані в єдиному стилі.
   4.2. Мета використання конкретної форми обумовлює процедуру
виготовлення бланку цієї форми:
   - форми  документів,  що  використовують  для оформлення
реєстрації та розрахунків з проживаючим, повинні бути виготовлені
спеціалізованим підприємством з урахуванням вимог щодо якості та
дизайну;
   - форми  документів,  що  використовуються  тільки  для
внутрішнього обліку, можуть бути роздруковані безпосередньо на
підприємстві.
            Коментар редакції
   Особливу увагу хотілося б звернути на п.2 наказу, в якому
міститься положення про те, що наведені вище форми рекомендуються
для  застосування  готельними  господарствами  незалежно  від
підпорядкованості та форми власності. Особливо важливим воно
виглядає в умовах відсутності хоча б якихось форм первинного
обліку для готелів. Нагадаємо, що наказ Державного комітету
будівництва, архітектури і житлової політики України, Державного
комітету України по туризму від 30.12.97 р. N 63/53
"Про затвердження форм документів суворої звітності та первинного
обліку в готелях України і Порядку використання і заповнення форм
документів суворої звітності та первинного обліку в готелях
України" втратив чинність згідно з наказом Державного комітету
будівництва, архітектури і житлової політики України, Державного
комітету  молодіжної політики, спорту і туризму України від
24.07.2000 р. N 160/1261  (див."Податки  та
бухгалтерський облік", 2000, N 49). Тим більше, що ці форми, на
наш погляд, виглядають більше ніж прийнятними.

 "Податки та бухгалтерський облік", листопад, 2000, N 74 (328)