Постановление от 13.09.2000 № 1439 О дополнительных мерах относительно преодоления платежного кризиса

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Заказать документ

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
         від 13 вересня 2000 р. N 1439
                Київ
          Про додаткові заходи щодо
          подолання платіжної кризи

   Кабінет Міністрів України відзначає, що у взаєморозрахунках
суб'єктів господарювання у країні є позитивні зрушення. Так, за
січень - квітень ц. р. частка товарообмінних бартерних) операцій
у розрахунках підприємств промисловості скоротилася з 32,7 до 19,4
відсотка. При цьому частка грошових надходжень за відвантажену
продукцію за той же період досягла 57,9 відсотка.
   Позитивна динаміка  зменшення  питомої  ваги  бартеру
спостерігалася в усіх основних галузях промисловості. Порівняно з
початком поточного року найбільше скорочення частки бартерних
операцій відбулось у чорній металургії (на 17 відсотків), хімічній
та нафтохімічній промисловості (на 16,5), електроенергетиці (на
15,6), промисловості будівельних матеріалів (на 11,8), харчовій
промисловості (на 9,8), кольоровій металургії (на 8,1 відсотка).
   Проте значною частка бартерних операцій у січні - квітні ц.р.
ще була у промисловості будівельних матеріалів - 56,8 відсотка,
машинобудуванні та металообробці - 32,5, паливній промисловості -
30,2, деревообробній та целюлозно-паперовій - 29,1, легкій - 26,
хімічній та нафтохімічній промисловості - 25,3 відсотка.
   Серед найвагоміших чинників, що значною мірою вплинули на
дебартеризацію економічних відносин суб'єктів господарювання, слід
назвати припинення практики проведення взаємозаліків під час
здійснення розрахунків підприємств з бюджетом та  реалізацію
урядових рішень щодо впорядкування розрахунків в електроенергетиці
шляхом переходу до грошових розрахунків у цій сфері.
   Однак, незважаючи на зазначені позитивні тенденції, обсяги
взаємозаборгованості підприємств у поточному році продовжували
зростати, щоправда, порівняно з відповідним періодом минулого року
дещо нижчими темпами.
   Загальний обсяг дебіторської і кредиторської заборгованості
підприємств, установ та організацій на 1 травня 2000 р. становив
відповідно 189,9 і 263,5 млрд. гривень, тобто збільшився порівняно
з початком року на 19,7 і 34,2 млрд. гривень (11,5 та 14,9
відсотка) проти відповідного збільшення на 32,9 і 39,1 млрд.
гривень (30,5 та 25,4 відсотка) за такий же період 1999 року.
   Структура кредиторської  заборгованості  у  промисловості
формувалася переважно, за даними на 1 травня 2000 р., за рахунок
електроенергетики   (41,5   відсотка   загального   обсягу
заборгованості),  чорної  металургії (14,2), паливної (13,8),
хімічної та нафтохімічної промисловості (5,1 відсотка).
   Серед регіонів найбільший рівень кредиторської заборгованості
на 1 травня ц. р. мали місто Київ (34,6 відсотка), Донецька
(13,6), Дніпропетровська (11,4), Луганська (5,4) і Харківська (4,4
відсотка) області.
   Питома вага  простроченої  заборгованості  підприємств  у
загальній сумі заборгованості становила відповідно дебіторської -
47,8 відсотка (90,8 млрд. гривень), кредиторської - 50,5 відсотка
(132,9 млрд. гривень). Частка простроченої заборгованості на 1
травня ц. р. порівняно з відповідним періодом минулого року
зменшилася  в  сумі  дебіторської  заборгованості  на  1,1,
кредиторської - на 1,8 відсотка.
   Зростання обсягів взаємозаборгованості підприємств негативно
позначається на соціальних виплатах. З початку року практично не
зменшується заборгованість із заробітної плати, зростає недоїмка
перед Пенсійним фондом. Загальна сума недоїмки з податків та
платежів до бюджету на 1 травня ц. р. порівняно з початком року
збільшилася на 2 млрд. гривень, або на 16,2 відсотка, і становила
14,1 млрд. гривень.
   Водночас зросла порівняно з початком року заборгованість
бюджету перед суб'єктами господарювання на 27,8 відсотка  і
перевищила 3,7 млрд. гривень.
   З метою  посилення  платіжної  дисципліни,  нормалізації
розрахунків суб'єктів господарювання, створення сприятливих умов
для підвищення економічної ефективності їх діяльності Кабінет
Міністрів України п о с т а н о в л я є:
   1. Затвердити додаткові заходи щодо подолання платіжної кризи
(додаються).
   2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади,
Раді міністрів  Автономної  Республіки  Крим,  Київській  та
Севастопольській  міським  державним  адміністраціям  разом з
Національним банком забезпечити виконання  затверджених  цією
постановою заходів.
   3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Першого
віце-прем'єр-міністра України Єханурова Ю.І.

   Прем'єр-міністр України               В.ЮЩЕНКО
   Інд. 34
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 13 вересня 2000 р. N 1439
             Додаткові заходи
         щодо подолання платіжної кризи

Найменування заходу Термін виконання Відповідальні виконавці Очікуваний результат
1. Розробити механізм стягнення бюджетних коштів, використаних не за цільовим призначенням, вчасно не повернутих бюджетних позичок, а також сум штрафів, фінансових санкцій і пені, що застосовуються до підприємств, установ та організацій за нецільове використання коштів чи несвоєчасне їх повернення листопад 2000 р. Мінфін Державне казначейство Мінекономіки Мін'юст поновлення в бюджетах нецільових видатків бюджетних коштів
2. З метою впорядкування вексельного обігу в Україні: прискорити прийняття проекту Закону України "Про обіг векселів в Україні"; вересень 2000 р. Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку Мінекономіки Мін'юст За участю Національного банку удосконалення вексельного обігу, зменшення обсягів взаємної заборгованості підприємств за виданими векселями
прийняти постанову Кабінету Міністрів України щодо впорядкування вексельних зобов'язань державних підприємств, передбачивши, що державні підприємства та акціонерні товариства, 100 відсотків акцій яких належить державі, мають право видавати векселі та надавати інші зобов'язання за векселями лише за окремими рішеннями Кабінету Міністрів України   Мінекономіки Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку Державна податкова адміністрація Мін'юст За участю Національного банку  
3. Сприяти прийняттю Верховною Радою України Закону України "Про заходи щодо фінансового оздоровлення суб'єктів підприємницької діяльності у 2000 році", яким передбачити списання штрафних (фінансових) санкцій та пені, нарахованих за несвоєчасну сплату податків, зборів (обов'язкових платежів) (за винятком пені, нарахованої за порушення термінів розрахунків під час здійснення операцій у сфері зовнішньоекономічної діяльності), за умови сплати суб'єктами господарювання податків, зборів (обов'язкових платежів), нарахованих протягом 2000 року вересень - жовтень 2000 р. Державна податкова адміністрація Мінфін Мінекономіки Мін'юст поліпшення фінансового становища підприємств, стимулювання здійснення своєчасних розрахунків з бюджетом
4. Сприяти прийняттю Верховною Радою України Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" жовтень 2000 р. Мінфін Мінекономіки Державна податкова адміністрація Мін'юст розблокування рахунків підприємств через скасування інституту картотеки, запровадження механізму майнової відповідальності за невиконання зобов'язань перед бюджетом, забезпечення інтересів кредиторів, надання підприємствам права вільно розпоряджатися коштами, що знаходяться на їх рахунках
5. Підготувати проект Указу Президента України щодо завершення до кінця 2000 року передачі житлового фонду разом з інфраструктурою, що його обслуговує, з балансів підприємств у комунальну власність серпень 2000 р. Фонд державного майна Мінекономіки Мінфін Мін'юст ліквідація витрат підприємств, що не пов'язані з їх основною діяльністю, підвищення прибутковості діяльності підприємств, збільшення їх інвестиційних можливостей
6. Розглянути питання щодо доцільності: запровадження пені за несвоєчасну оплату населенням житлово-комунальних послуг; жовтень 2000 р. Держбуд Мінфін Мінекономіки Мінпраці скасування пільг на оплату житлово-комунальних послуг і проїзду в міському та приміському пасажирському транспорті, наданих за професійною ознакою
скасування пільг в оплаті за електроенергію, що надаються за професійною ознакою серпень 2000 р. Мінпаливенерго Мінфін Мінекономіки  
7. Здійснити аналіз фінансово-господарської діяльності збиткових підприємств насамперед у провідних галузях економіки та внести пропозиції щодо ведення окремого обліку таких підприємств з метою відновлення їх платоспроможності або супроводження до банкрутства постійно міністерства, інші центральні та місцеві органи виконавчої влади Мінекономіки Державна податкова адміністрація зменшення обсягів взаємозаборгованості суб'єктів господарювання
8. Підготувати пропозиції стосовно законодавчого врегулювання відносин між підприємствами, між підприємствами і бюджетом щодо безнадійної заборгованості, у тому числі заборгованості бюджетних установ та організацій, що утворилася в минулі роки серпень 2000 р. Мінфін Мінекономіки Державна податкова адміністрація зменшення обсягів взаємозаборгованості суб'єктів господарювання
9. Посилити контроль за платіжною дисципліною підприємств-боржників, яким надано відстрочення (розстрочення) з погашення податкової заборгованості на умовах податкового кредиту, аж до скасування рішення про надання такого відстрочення (розстрочення) у разі нездійснення ними поточних платежів своєчасно постійно Державна податкова адміністрація Мінекономіки Мінфін зменшення заборгованості з платежів підприємств до бюджету
10. Підготувати проекти відповідних нормативних актів щодо удосконалення діючого механізму банкрутства з метою запобігання фіктивному банкрутству, забезпечення можливості перевірки фактичного фінансового становища підприємств, що вже визнані банкрутами вересень 2000 р. Мінекономіки Мінфін Фонд державного майна Мін'юст удосконалення процедури банкрутства, запобігання фіктивному банкрутству підприємств
11. Передбачити у проектах Державного бюджету України на відповідні роки асигнування на погашення заборгованості перед комерційними банками за кредитами, наданими під гарантію Кабінету Міністрів України, та відсотками за користування ними 2000 - 003 роки Мінфін Мінекономіки за участю Національного банку України сприяння дотриманню комерційними банками, які надали кредити під гарантію Кабінету Міністрів України, економічних нормативів, насамперед щодо формування резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями; розширення можливостей зазначених банків щодо кредитування підприємств
12. Забезпечити надходження грошових платежів за надані залізничним транспортом послуги в таких обсягах: у II кварталі 2000 р. - 30 відсотків; у III кварталі 2000 р. - 50 відсотків; у IV кварталі 2000 р. - 65 відсотків; у I кварталі 2001 р. - 90 відсотків 2000 - 001 роки Мінтранс нормалізація розрахунків за послуги транспорту
13. Зобов'язати Раду міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київську та Севастопольську міські держадміністрації активізувати роботу щодо зменшення заборгованості населення за житлово-комунальні послуги протягом року Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації Держбуд Мінекономіки Мінфін ліквідація або зменшення заборгованості населення з оплати за житлово-комунальні послуги, сприяння поліпшенню фінансового становища підприємств житлово-комунального господарства та їх розрахункам з бюджетом
14. Продовжити на 2001 рік дію розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 грудня 1999 р. N 1466 в частині заборони Мінфіну та Державній податковій адміністрації розгляду звернень міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, окремих підприємств, установ та організацій щодо проведення взаємозаліків та компенсацій із заборгованості з податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджету, крім випадків, передбачених законами України листопад 2000 р. Мінфін Державна податкова адміністрація збереження позитивної тенденції I кварталу 2000 р. щодо збільшення питомої ваги грошових надходжень до бюджету, в якому вони становили 98 відсотків
15. Внести на повторний розгляд Верховної Ради України проект Закону України "Про внесення змін і доповнень до Декрету Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 р. N Про прибутковий податок з громадян" щодо виплати заробітної плати в натуральній формі тільки за умови попереднього перерахування прибуткового податку до бюджету вересень 2000 р. Державна податкова адміністрація Мінпраці Мінекономіки Мін'юст зменшення обсягів заборгованості щодо перерахування прибуткового податку, стимулювання виплати заробітної плати в грошовій формі

БУДСТАНДАРТ Online