Постановление от 20.10.2000 № 1577 Об утверждении Порядка проведения экспертизы градостроительной документации

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
          від 20 жовтня 2000 р. N 1577
                Київ
        Про затвердження Порядку проведення
       експертизи містобудівної документації
 
   Відповідно до статті 3 Закону України  "Про  планування
і забудову територій"  Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
   1. Затвердити Порядок проведення експертизи містобудівної
документації, що додається.
   2. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 17 Порядку
затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та
проведення їх комплексної державної експертизи, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 р. N 1308
 Офіційний вісник України, 1998 р., N 33, ст. 1257),
у частині проведення державної експертизи схем  і  проектів
районного планування, проектів планування та забудови міст, селищ
міського типу і сільських населених пунктів.
 
       Перший
   віце-прем'єр-міністр України         Ю.ЄХАНУРОВ
   Інд. 21
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 20 жовтня 2000 р. N 1577
 
               ПОРЯДОК
     проведення експертизи містобудівної документації
 
   1. Цей Порядок визначає основні завдання,  організаційні
засади та терміни проведення експертизи містобудівної документації
і взаємовідносини між замовником такої документації та виконавцями
експертизи.
   2. Незалежно від замовника та джерел фінансування експертизі
підлягають  усі  види  містобудівної  документації,  зокрема,
Генеральна схема планування території України, схеми планування
окремих частин території України, схеми планування територій
адміністративно-територіальних одиниць або їх окремих частин,
генеральні плани населених пунктів, детальні плани територій,
плани червоних ліній, проекти розподілу територій.
   3. Експертиза  проводиться  в  обов'язковому  порядку до
затвердження містобудівної документації. Фінансування проведення
експертизи забезпечується замовником.
   4. Основними завданнями експертизи є:
   визначення відповідності змісту містобудівної документації
законодавству України, державним стандартам, нормам і правилам,
рішенням  органів  виконавчої  влади  та  органів  місцевого
самоврядування з питань  планування  і  забудови  територій,
соціального та економічного розвитку, раціонального використання
природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища,
санітарно-епідеміологічного  благополуччя населення, збереження
культурної  спадщини,  соціальним  стандартам  життєдіяльності
населення, а також вимогам завдань на розроблення містобудівної
документації та висновкам попереднього розгляду її відповідним
спеціально  уповноваженим органом з питань містобудування та
архітектури;
   підготовка комплексного експертного висновку щодо доцільності
затвердження містобудівної документації.
   5. Експертиза  проводиться з урахуванням вимог державних
стандартів, норм і правил до складу і змісту містобудівної
документації.
   6. Проведення експертизи організовують:
   Держбуд - схем планування територій на загальнодержавному та
регіональному рівні (крім схем планування територій районів),
генеральних планів міст Києва, Севастополя, обласних центрів;
   спеціально уповноважений орган з питань містобудування та
архітектури Ради міністрів Автономної Республіки Крим, управління
містобудування  та  архітектури  облдержадміністрації  - схем
планування територій районів, схем планування  територій  на
місцевому рівні, генеральних планів, детальних планів, планів
червоних ліній та проектів розподілу територій населених пунктів
(крім обласних центрів);
   управління містобудування  та  архітектури  Київської  та
Севастопольської міської держадміністрації, виконавчого органу
міської ради обласного центру - детальних планів, планів червоних
ліній, проектів розподілу територій міст Києва, Севастополя,
обласних центрів.
   7. Експертизу  проводять  юридичні  особи  (далі  -
організація-експерт),  перелік  яких  визначається  Держбудом
відповідно до встановлених ним кваліфікаційних вимог.
   8. Організацію-експерта для проведення експертизи в кожному
конкретному випадку визначає відповідно  Держбуд,  спеціально
уповноважений орган з питань містобудування та архітектури Ради
міністрів Автономної Республіки Крим, управління містобудування та
архітектури  обласної,  Київської та Севастопольської міської
держадміністрації, виконавчого органу міської ради  обласного
центру.
   9. Для проведення експертизи замовник укладає договір з
організацією-експертом та подає їй містобудівну документацію у
повному обсязі у двох примірниках.
   10. Організація-експерт формує склад виконавців експертизи,
здійснює проведення експертизи та надання замовнику в установлений
термін комплексного експертного висновку.
   11. До  складу  виконавців експертизи організація-експерт
залучає на договірних засадах уповноважених юридичних осіб, які
відповідно  до  законодавства мають право проводити державну
екологічну, санітарно-гігієнічну та землевпорядну експертизу, а
також    висококваліфікованих   спеціалістів   проектних,
науково-дослідних та інших підприємств, установ і організацій,
відповідних структурних підрозділів органів виконавчої влади та
органів місцевого самоврядування, окремих фізичних осіб.
   12. Експертний  висновок  кожного  виконавця  експертизи
відповідно  до його компетенції передається для узагальнення
відомостей  організації-експерту.  Висновок  кожної  державної
експертизи, визначеної в пункті 11 цього Порядку, скріплюється
підписом керівника та печаткою уповноваженої юридичної особи.
   13. Організація-експерт  оформляє  комплексний  експертний
висновок, у якому визначається перелік виконавців експертизи,
основні оцінки їх експертних висновків (із зауваженнями  та
рекомендаціями  щодо  усунення недоліків) та пропозиції щодо
затвердження, коригування або відхилення розглянутої містобудівної
документації.  Комплексний  експертний  висновок  скріплюється
підписом керівника та печаткою організації-експерта.
   14. У разі виникнення необхідності коригування містобудівної
документації  згідно  з  одержаними зауваженнями комплексного
експертного висновку проводиться повторна експертиза (повна або
часткова) згідно з вимогами цього Порядку.
   15. Позитивний комплексний експертний висновок є підставою
для затвердження містобудівної документації відповідною радою.
   16. Організація-експерт, а також уповноважені юридичні особи,
які беруть участь у проведенні експертизи, несуть встановлену
законом відповідальність  за  недотримання  термінів  надання
відповідних висновків чи вимагання під час проведення експертизи
подання документів, не передбачених законодавством.
   17. Установлюються такі  максимальні  терміни  проведення
експертизи:
   1) для  схем  планування  територій на регіональному та
місцевому рівні - 30 календарних днів для окремих експертних
висновків  і 60 календарних днів для комплексних експертних
висновків;
   2) для генеральних планів:
   а) міст:
   понад 1000 тис. чол. - відповідно 30 календарних днів і
60 календарних днів;
   понад 250 тис. чол. до 1000 тис. чол. - 30 календарних днів і
45 календарних днів;
   до 250 тис. чол. - 20 календарних днів і 30 календарних днів;
   б) селищ і сіл - 20 календарних днів і 30 календарних днів;
   3) для  детальних  планів  територій,  планів  червоних
ліній, проектів розподілу територій - 20 календарних днів і
30 календарних днів.
   18. В окремих випадках залежно від складності містобудівних,
економічних,  екологічних  та інших проблем загальний термін
проведення експертизи за обгрунтуванням організації-експерта може
бути продовжений відповідним спеціально уповноваженим органом з
питань містобудування та архітектури на термін не більше ніж
30 календарних днів.
   19. Загальна вартість проведення експертизи обчислюється на
підставі нормативів, що встановлюються Держбудом, і включається до
зведених  кошторисів на виконання містобудівної документації.
Вартість проведення повторної експертизи залежно від її обсягу
визначається із застосуванням коефіцієнта від 0,1 до 0,7.
   20. Вартість окремих частин експертизи визначається виходячи
з її  загальної  вартості  разом  організацією-експертом  та
виконавцями експертизи залежно від складності, значення та обсягів
окремих частин містобудівної документації.

БУДСТАНДАРТ Online