Постановление от 23.11.2000 № 1735 О Комплексной программе первоочередного обеспечения сельских населенных пунктов, которые пользуются привозной водой, централизованным водоснабжением в 2001-2005 годах и прог...

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
         від 23 листопада 2000 р. N 1735
                Київ
       Про Комплексну програму першочергового
      забезпечення сільських населених пунктів, що
     користуються привізною водою, централізованим
      водопостачанням у 2001-2005 роках і прогноз
              до 2010 року

   На виконання Указу Президента України від 23 червня 1998 р.
N 670  "Про  заходи  щодо  державної  підтримки
водогосподарсько-меліоративного комплексу" та з метою забезпечення
гарантованим  водопостачанням   сільського   населення   у
водонезабезпечених регіонах і поліпшення соціально-побутових умов
його проживання Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
   1. Схвалити Комплексну програму першочергового забезпечення
сільських населених пунктів, що користуються привізною водою,
централізованим водопостачанням у 2001-2005 роках і прогноз до
2010 року далі - Програма) і затвердити її основні завдання
згідно з додатками 1-3.
   Рекомендувати Раді міністрів Автономної Республіки  Крим,
Дніпропетровській,  Донецькій,  Закарпатській,  Запорізькій,
Київській, Кіровоградській, Луганській, Миколаївській, Одеській,
Полтавській,  Рівненській, Харківській і Херсонській обласним
державним  адміністраціям  розробити  відповідні  регіональні
комплексні програми.
   2. Міністерству  фінансів,  Раді  міністрів  Автономної
Республіки Крим, Дніпропетровській, Донецькій,  Закарпатській,
Запорізькій,   Київській,   Кіровоградській,   Луганській,
Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Харківській і
Херсонській обласним державним адміністраціям під час підготовки
проектів Державного бюджету України, республіканського бюджету
Автономної Республіки Крим і місцевих бюджетів на 2001 та наступні
роки враховувати потребу у коштах, необхідних для фінансування
витрат,  пов'язаних з будівництвом і реконструкцією об'єктів
централізованого водопостачання та водовідведення у сільській
місцевості, які передбачені завданнями Програми, у межах щорічних
обсягів фінансування.
   3. Державному комітетові по водному  господарству,  Раді
міністрів  Автономної  Республіки  Крим,  Дніпропетровській,
Донецькій, Закарпатській, Запорізькій, Київській, Кіровоградській,
Луганській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській,
Харківській і Херсонській обласним державним  адміністраціям,
міністерствам,  іншим  центральним  органам виконавчої влади,
діяльність яких пов'язана з реалізацією Програми, вжити заходів до
виконання її основних завдань.
   4. Покласти  функції  замовника щодо реалізації заходів,
передбачених Програмою, які фінансуються з державного бюджету, на
Державний комітет по водному господарству та його територіальні
органи.
   5. Раді міністрів Автономної Республіки  Крим,  обласним
державним адміністраціям вжити заходів до розширення у сільській
місцевості мережі підприємств з експлуатації систем та об'єктів
питного водопостачання і водовідведення.
   6. Рекомендувати  Національній академії наук, Українській
академії аграрних наук передбачати під час формування програм
науково-технічної  діяльності  завдання  з  розроблення  та
впровадження у сільській місцевості нових економічних технологій
підготовки питної води, а також ефективних технологій і методів
очищення та утилізації зворотних вод, у тому числі стічних.
   7. Контроль за виконанням цієї  постанови  покласти  на
Віце-прем'єр-міністра України Гладія М.В.

   Прем'єр-міністр України               В.ЮЩЕНКО
   Інд. 22

                     Додаток 1
              до постанови Кабінету Міністрів України
                від 23 листопада 2000 р. N 1735
               ЗАВДАННЯ
     щодо забезпечення сільських населених пунктів,
    які користуються привізною водою, централізованим
     водопостачанням та системами водовідведення у
       2001-2005 роках і прогноз до 2010 року


Регіон Кількість населених пунктів з централізованим водопостачанням
на 2001-2005 роки на 2006-2010 роки разом
Автономна Республіка Крим 34 47 81
Області:      
Дніпропетровська 41 124 165
Донецька 22 50 72
Закарпатська 5   5
Запорізька 56 111 167
Київська   21 21
Кіровоградська 17 39 56
Луганська   14 14
Миколаївська 33 51 84
Одеська 37 45 82
Полтавська   11 11
Рівненська 12 25 37
Харківська 7 10 17
Херсонська 19 17 36
Усього 283 565 848

                     Додаток 2
             до постанови Кабінету Міністрів України
               від 23 листопада 2000 р. N 1735
               ОБСЯГИ
      робіт з будівництва і реконструкції об'єктів
     водопостачання в сільських населених пунктах,
     які користуються привізною водою, у 2001-2005
       роках і прогноз до 2010 року за рахунок
         державного бюджету (КФК 150101)


Вид робіт, регіон На 2001-2005 роки Прогноз до 2010 року Разом
кіло- метрів млн. гривень кіло- метрів млн. гривень кіло- метрів млн. гривень
Продовження будівництва групових водопроводів (магістральні водоводи, розвідні мережі, системи водовідведення) 1727 176 2880 338 4607 514
Автономна Республіка Крим Області: 152 13,8     152 13,8
Дніпропетровська 410 38,9 925 130 1335 168,9
Донецька 220 22,8 125 25 345 47,8
Закарпатська 52 6     52 6
Запорізька 275 29,1 755 75 1030 104,1
Київська     210 14 210 14
Кіровоградська 30 4 90 12 120 16
Миколаївська 80 12,6 310 35 390 47,6
Одеська 338 30 465 47 803 77
Херсонська 170 16,8     170 16,8
Будівництво нових групових водопроводів (магістральні водоводи, розвідні мережі, системи водовідведення) 50 5 5845 534 5895 539
Автономна Республіка Крим Області:     680 68 680 68
Дніпропетровська     950 90 940 90
Донецька     900 78 900 78
Запорізька     1545 135 1545 135
Київська     300 25 300 25
Кіровоградська     480 45 480 45
Луганська     130 12 130 12
Миколаївська 50 5 420 40 470 43
Одеська     130 12 130 12
Полтавська     70 7 70 7
Харківська     70 6 70 6
Херсонська     170 15 170 15
Комплексна реконструкція групових водопроводів (магістральні водоводи) 146 16,2 90 12,5 236 28,7
Автономна Республіка Крим Області: 21 4,5     21 4,5
Запорізька 65 6,2     65 6,2
Миколаївська 60 5,5 90 12,5 150 18
Будівництво і реконструкція локальних водопроводів Області: 345 30 685 67,5 1030 97,5
Дніпропетровська 35 3 80 8,5 115 11,5
Донецька 45 4 55 7 100 11
Запорізька 55 5 105 9 160 14
Кіровоградська 30 3 75 7 105 10
Миколаївська 40 3 80 8 120 11
Одеська 50 4 100 10 150 14
Рівненська 30 3 75 7 105 10
Харківська 20 2 45 4,5 65 6,5
Херсонська 40 3 70 6,5 110 9,5
Будівництво локальних систем каналізації 510 53 1040 111 1550 164
Автономна Республіка Крим Області: 55 5,5 95 10 150 15,5
Дніпропетровська 75 8 145 15 220 23
Донецька 50 4,5 80 9 130 13,5
Закарпатська 10 1 10 1 20 2
Запорізька 70 7 130 14 200 21
Київська     50 6 50 6
Кіровоградська 35 3,5 65 7 100 10,5
Луганська 10   40 4 40 4
Миколаївська 65 7 125 13 190 20
Одеська 70 8 130 14 200 22
Полтавська     30 3 30 3
Рівненська 10 1 10 1 20 2
Харківська 15 2 35 4 50 6
Херсонська 55 5,5 95 10 200 15,5
Усього 2778 280,2 10540 1063 13318 1343,2

                     Додаток 3
              до постанови Кабінету Міністрів України
                від 23 листопада 2000 р. N 1735
               ОБСЯГИ
      фінансування організаційно-технічних заходів
     Комплексної програми першочергового забезпечення
      сільських населених пунктів, що користуються
     привізною водою, централізованим водопостачанням
       у 2001-2005 роках і прогноз до 2010 року

                          (млн. гривень)
Найменування заходу На 2001-2005 роки Прогноз до 2010 року Разом
Паспортизація джерел та об'єктів сільського водопостачання (КФК 160201) 1,8 - 1,8
Пошук джерел підземних вод і штучне поповнення їх запасів (КФК 140301) 5 15 20
Розвиток виробничо-експлуатаційних баз (КФК 160201) 1,5 5 6,5
Науково-технічне забезпечення (КФК 040201) 3 7 10
Усього 11,3 27 38,3