ДСТУ EN 1132:2005 Соки фруктовые и овощные. Определение рН (EN 1132:1994, IDT)

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СОКИ ФРУКТОВІ ТА ОВОЧЕВІ
Визначення pH
(EN 1132:1994, IDT)

ДСТУ EN 1132:2005

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Технічний комітет «Продукти з овочів і фруктів та устаткування для їх переробки» (ТК 24), Державний науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Консервпромкомплекс» (ДНДПКІ «Консервпромкомплекс»)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Ю. Пилипенко, канд. екон. наук; Л. Філіпова; І. Мазуренко; І. Деркач, канд. техн. наук; Л. Хрущ; Д. Бабіна; Т. Морозова; О. Авраменко; С. Нікітіна

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 21 березня 2005 р. № 67 з 2006-07-01

3 Національний стандарт ДСТУ EN 1132:2005 ідентичний з EN 1132:1994 Fruit and vegetable juices — Determination of the pH-vaiue (Соки фруктові та овочеві. Визначення pH) і включений з дозволу CEN, rue de Stassart 36, В-1050 Brussels. Всі права щодо використання Європейських стандартів в будь-якій формі і будь-яким способом залишається за CEN та її Національними членами, і будь-яке використання без письмового дозволу Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики (ДССУ) заборонено

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Суть методу

5 Реактиви

6 Апаратура

7 Випробовування

8 Опрацьовування результатів

9 Точність методу

10 Протокол випробовування

Додаток А Бібліографія

Додаток В Статистичні результати міжлабораторних випробyвaнь

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад і відповідає EN 1132:1994 Fruit and vegetable juices — Determination of the pH-value (Соки фруктові та овочеві. Визначення pH).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 24 «Продукти з овочів і фруктів та устаткування для їх переробки».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Обкладинку», «Передмову», «Національний вступ» та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— до розділу 2 «Нормативні посилання» долучено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— замінено по тексту стандарту одиниць фізичних величин «мл» на «см3» «л» на «дм3» відповідно до вимог системи стандартів ДСТУ 3651-97 Метрологія. Одиниці фізичних величин.

На сьогодні чинний національний стандарт ДСТУ ISO 3696:2003.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СОКИ ФРУКТОВІ ТА ОВОЧЕВІ
Визначення pH

СОКИ ФРУКТОВЫЕ И ОВОЩНЫЕ
Определение pH

FRUIT AND VEGETABLE JUICES
Determination of the pH-value

Чинний від 2006-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює метод визначання показника водню pH у фруктових і овочевих соках та аналогічних продуктах.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи містять положення, які через посилання в цьому тексті становлять положення цього стандарту. У разі датованих посилань пізніші зміни до будь-якого з цих видань або перегляд їх не застосовують. Однак учасникам угод, базованих на цьому стандарті, необхідно визначити можливість застосування найновіших видань нормативних документів. Члени ІЕС та ISO впорядковують каталоги чинних міжнародних стандартів.

ISO 5725:1986 Precision of test methods — Determination of repeatability and reproducibility for a standard test method by inter-laboratory tests

ISO 3696:1987 Water for analytical laboratory use — Specification and test methods.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 5725:1986 Точність методів випробовувань. Визначання збіжності та відтворюваності результатів стандартного методу за допомогою міжлабораторних випробовувань

ISO 3696:1987 Вода для застосування в лабораторіях. Вимоги та методи перевіряння.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online