ДСТУ EN 12143:2003 Соки фруктовые и овощные. Определение содержания растворимых сухих веществ. Рефрактометрический метод (EN 12143:1996, IDT)

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СОКИ ФРУКТОВІ ТА ОВОЧЕВІ
Визначання вмісту розчинних сухих речовин
Рефрактометричний метод
(EN 12143:1996, IDT)

ДСТУ EN 12143:2003

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: ТК 23 «Продукція садів, виноградників та виноробна продукція» (ПК «Садівництво»)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: А. Сирінський; Н. Чорнозубенко, канд. с.-г. наук; Г. Чорна; М. Бублик (керівник розробки), канд. с.-г. наук

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 10 червня 2003 р. № 101 з 2004-07-01

3 Стандарт відповідає EN 12143:1996 Fruit and vegetable juices — Estimation of soluble solids content — Refractometric method (Соки фруктові та овочеві. Визначання вмісту розчинних сухих речовин. Рефрактометричний метод). Цей стандарт видано з дозволу CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Принцип методу

5 Реактиви

6 Устатковання

7 Проведення випробовування

8 Обчислювання результатів

9 Збіжність

10 Звіт про випробовування

Додаток А Кислотна та температурна поправки для соків із цитрусових і концентратів соків цитрусових

Додаток В Бібліографія

Додаток С Статистичні результати міжлабораторного тесту

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад EN 12143:1996 Fruit and vegetable juices — Estimation of soluble solids content — Refractometric method (Соки фруктові та овочеві. Визначання вмісту розчинних сухих речовин. Рефрактометричний метод).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 23 «Продукція садів, виноградників та виноробна продукція» (ПК «Садівництво»).

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству.

Додатки з познакою «обов'язковий» є невід'ємною частиною самого стандарту, додатки з познакою «довідковий» — наведено тільки для інформації.

Переклад структури стандарту не змінив, і в нього не внесено технічних змін.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи цього стандарту: «Обкладинку», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ» та «Бібліографічні дані» — оформлено відповідно до вимог національної стандартизації України;

— англійські терміни та назви перекладено відповідно до термінології, прийнятої в Україні;

— до розділу 2 «Нормативні посилання» долучено «Національне пояснення», яке у тексті виділено рамкою.

Замість ISO 5725:1986 чинні:

ISO 5725-1:1994;

ISO 5725-2:1994;

ISO 5725-3:1994;

ISO 5725-4:1994;

ISO 5725-5:1994;

ISO 5725-6:1994.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СОКИ ФРУКТОВІ ТА ОВОЧЕВІ
Визначання вмісту розчинних сухих речовин
Рефрактометричний метод

СОКИ ФРУКТОВЫЕ И ОВОЩНЫЕ
Определение содержания растворимых сухих веществ
Рефрактометрический метод

FRUIT AND VEGETABLE JUICES
Estimation of soluble solids content
Refractometric method

Чинний від 2004-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює рефрактометричний метод визначання розчинних сухих речовин у фруктових і овочевих соках і у споріднених з ними продуктах.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Цей стандарт містить вимоги з інших публікацій за допомогою посилань на ці публікації із зазначенням і без зазначення року їхнього видання. Ці нормативні посилання наведено у відповідних місцях тексту, а перелік публікацій наведено нижче. Для посилань на публікації із зазначенням року їхнього видання наступні зміни чи наступні редакції цих публікацій дійсні для цього стандарту тільки в тому випадку, якщо їх введено в дію методом зміни чи методом підготовки нової редакції. Для посилань на публікації без зазначення року видання, дійсне видання наведеної публікації.

У цьому стандарті є посилання на такі стандарти:

EN ISO 3696:1995 Water for analytical laboratory use — Specification and test methods

ISO 5725:1986 Precision of test methods — Determination of repeatability and reproducibility for a standard test method by interlaboratory tests

EN 12147:1996 Fruit and vegetable juices — Determination of titratable acidity.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN ISO 3696:1995 Вода для лабораторного аналізу. Специфікація та методи випробовування

ISO 5725:1986 Точність методів випробовування. Визначання можливості повторення та можливості відтворення для стандартного методу тесту під час міжлабораторних тестів

EN 12147:1996 Соки фруктові та овочеві. Визначання титрованої кислотності

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online