ДСТУ ISO 763:2013 Продукты плодоовощные. Метод определения содержания золы, не растворимой в соляной кислоте (ISO 763:2003, IDT)

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПРОДУКТИ ПЛОДООВОЧЕВІ
Метод визначення вмісту золи,
не розчинної в соляній кислоті
(ISO 763:2003, IDT)

ДСТУ ISO 763:2013

Відповідає офіційному тексту

Київ
МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
2015

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Технічний комітет стандартизації «Продукти з овочів і фруктів та устаткування для їх переробки» (ТК 24), Державний науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут «Консервпромкомплекс» (ДНДПКІ «Консервпромкомплекс»)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Д. Бабіна; І. Мазуренко, канд. техн. наук; Т. Морозова; О. Невесела; І. Пилипенко, канд. техн. наук; Ю. Пилипенко, канд. екон. наук; Л. Хрущ

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінекономрозвитку України від 27 грудня 2013 р. № 1589 з 2014-10-01

3 Національний стандарт відповідає ISO 763:2003 Fruit and vegetable products — Determination of ash insoluble in hydrochloric acid (Продукти плодоовочеві. Визначення вмісту золи, не розчинної в соляній кислоті)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Суть методу

3 Реактиви

4 Апаратура

5 Відбирання проб

6 Готування випробного зразка

7 Випробовування

8 Опрацьовування результатів

9 Збіжність результатів

10 Протокол випробування

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є письмовий переклад ISO 763:2003 Fruit and vegetable products — Determination of ash insoluble in hydrochloric acid (Продукти плодоовочеві. Визначення вмісту золи, не розчинної в соляній кислоті).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 24 «Продукти з овочів і фруктів та устаткування для їх переробки», Державний науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут «Консервпромкомплекс» (ДНДПКІ «Консервпромкомплекс»), ,

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— назву стандарту подано згідно з вимогами національної стандартизації України;

— долучено структурний елемент «Зміст»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— познаки одиниць вимірювання відповідають серії стандартів ДСТУ 3651.1-97 Метрологія. Одиниці фізичних величин (замінено «мл» на «см3», «л» на «дм3»).

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПРОДУКТИ ПЛОДООВОЧЕВІ
Метод визначення вмісту золи, не розчинної в соляній кислоті

ПРОДУКТЫ ПЛОДООВОЩНЫЕ
Метод определения содержания золы, не растворимой в соляной кислоте

FRUIT AND VEGETABLE PRODUCTS
Method lor determination of ash insoluble in hydrochloric acid

Чинний від 2014-10-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює метод визначання вмісту золи, не розчинної в соляній кислоті, що одержують у плодоовочевих продуктах.

Метод використовують для визначення кремнієвих домішок разом з кремнеземом, який є ендогенним до рослин.

2 СУТЬ МЕТОДУ

Обзолювання випробної проби за температури 525 °С та відокремлення мінеральної речовини, не розчинної в розведеному розчині соляної кислоти.

3 РЕАКТИВИ

Усі реактиви мають бути визнаної аналітичної чистоти. Вода має бути здистильованою чи демінералізованою, або водою еквівалентної чистоти.

3.1 Кислота соляна, розчин з масовою часткою 10 %.

3.2 Нітрат срібла, розчин приблизно 17 г/дм3.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online