Приказ от 04.07.2019 № 1045 Об утверждении Положения о применении нарядов-допусков на выполнение работ повышенной опасности в металлургической промышленности и железорудных горно-обогатительных комбинатах

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

04.07.2019

м. Київ

 № 1045

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
29 липня 2019 р. за  № 828/33799

Про затвердження Положення щодо застосування нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки в металургійній промисловості та залізорудних гірничо-збагачувальних комбінатах

Відповідно до статті 28 Закону України "Про охорону праці", пунктів 8, 10 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року  № 423 (зі змінами),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення щодо застосування нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки в металургійній промисловості та залізорудних гірничо-збагачувальних комбінатах, що додається.

2. Визнати таким, що не застосовується на території України, Положення про застосування нарядів-допусків при виконанні робіт підвищеної небезпеки на підприємствах та в організаціях Міністерства металургії СРСР, затверджене Міністерством металургії СРСР 20 червня 1990 року.

3. Директорату норм та стандартів гідної праці (Ю. Кузовой) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра О. Крентовську.

 

Міністр

А. Рева

ПОГОДЖЕНО:

 

Керівник Секретаріату
Спільного представницького
органу сторони роботодавців
на національному рівні

Р. Іллічов

Перший заступник Голови СПО
об'єднань профспілок

О. О. Шубін

Виконавчий Віце-президент
Конфедерації роботодавців
України

О. Мірошниченко

В. о. директора виконавчої
дирекції Фонду соціального
страхування України

С. Нестеров

В. о. Голови Державної
регуляторної служби України

В. Загородній

Голова Державної служби
України з питань праці

Р. Т. Чернега

Голова Державної інспекції
ядерного регулювання України

Г. Плачков

Голова Державної служби
України з надзвичайних ситуацій

М. Чечоткін

В. о. Міністра охорони
здоров'я України

У. Супрун

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної політики України
04 липня 2019 року  № 1045

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
29 липня 2019 р. за  № 828/33799

Положення
щодо застосування нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки в металургійній промисловості та залізорудних гірничо-збагачувальних комбінатах

I. Загальна частина

1. Це Положення поширюється на роботи підвищеної небезпеки, які виконуються за нарядом-допуском на підприємствах і в організаціях у металургійній промисловості та на залізорудних гірничо-збагачувальних комбінатах (далі - підприємства).

2. У цьому Положенні терміни вживаються в таких значеннях:

акт-допуск на виконання робіт підвищеної небезпеки на території підприємства (цеху, виробничої дільниці) (додаток 1) (далі - акт-допуск) - документ, складений за встановленою формою, за яким передають об'єкт підряднику для виконання робіт на території замовника;

замовник - підприємство та/або структурний підрозділ підприємства, що залучає для виконання робіт підрядні організації або інші підрозділи підприємства;

наряд-допуск на виконання робіт підвищеної небезпеки (додаток 2) (далі - наряд-допуск) - складене на спеціальному бланку завдання на безпечне проведення робіт, що визначає їх зміст, місце, час початку і закінчення, необхідні заходи безпеки, склад виконавців робіт і осіб, що відповідають за безпечне виконання робіт;

підрядна організація - суб'єкт господарювання або фізична особа - підприємець, які виконують роботи або надають послуги відповідно до укладеного договору;

план виконання робіт (далі - ПВР) - проектно-технічна документація, що визначає порядок (послідовність) виконання робіт з дотриманням вимог охорони праці;

проект організації робіт (далі - ПОР) - проектно-технічна документація, що включає комплекс організаційних, технічних і санітарно-гігієнічних заходів щодо безпечного виконання робіт;

робота підвищеної небезпеки (далі - робота), що виконується за нарядом-допуском, - робота, що потребує проведення технічних та організаційних заходів щодо підготовки робочих місць, у тому числі й робота, яку не можна виконати одноосібно. До організаційних заходів щодо безпечного проведення робіт належать: призначення працівників, відповідальних за безпечне проведення робіт; видавання наряду-допуску; організація та підготовка робочих місць; допуск до робіт; нагляд під час виконання робіт; переведення на інше робоче місце; оформлення перерви у роботі та її закінчення;

технічні заходи щодо безпечного проведення робіт - заходи, які унеможливлюють помилкове або випадкове введення в дію обладнання (пуск двигуна або механізмів, подавання газоподібних та рідких речовин трубопроводами, подавання напруги тощо), а також самовільне пересування або рух обладнання;

технологічна карта (далі - ТК) - документ, що передбачає організацію і технологію проведення робіт з ремонту будівель, споруд, обладнання, а також їх частин, і розробку заходів щодо забезпечення вимог охорони праці під час виконання всіх видів ремонтних робіт.

3. У структурних підрозділах підприємства, з урахуванням специфіки виробництва, розробляється перелік робіт підвищеної небезпеки, для виконання яких потрібно оформлювати наряд-допуск. Перелік робіт підвищеної небезпеки погоджує служба охорони праці та затверджує керівник структурного підрозділу підприємства.

Перелік робіт підвищеної небезпеки розробляється на строк не більше ніж три роки з подальшим його переглядом.

4. Роботи повинна виконувати бригада у складі не менше двох працівників (разом із керівником робіт), а роботи, що виконуються всередині технологічного обладнання, апаратів (цистерни, бункери, резервуари, димові труби, колодязі, трубопроводи та повітроводи, посудини високого тиску, каналізаційні колектори, траншеї, тунелі або аналогічне обладнання), - бригада у складі не менше трьох працівників.

Максимальна кількість членів бригади, яка виконує роботи, визначається згідно з обсягом та умовами виконання робіт з обов'язковим відображенням у ПОР, ПВР, ТК.

5. Без оформлення наряду-допуску на виконання робіт можуть виконуватись роботи зі щодобового обслуговування обладнання технологічним і ремонтним персоналом замовника, персоналом сервісних служб, які закріплені за структурними підрозділами замовника та не потребують проведення організаційних і технічних заходів щодо підготовки робочих місць, у тому числі й роботи, що можуть виконуватись одноосібно. Такі роботи виконуються за переліком робіт, який розробляється у структурних підрозділах замовника. Роботи з ліквідації аварій дозволяється виконувати без оформлення наряду-допуску тільки до моменту усунення прямої загрози життю людей і руйнування обладнання. Подальші роботи з ліквідації аварій та їх наслідків мають виконуватися за нарядами-допусками.

Замовник визначає процедуру взаємодії між своїми структурними підрозділами та підрядними організаціями під час виконання робіт актом з охорони праці, що діє у межах підприємства.

На підприємствах замовника із системою централізованого ремонту та повного сервісного обслуговування обладнання без оформлення наряду-допуску може виконувати роботи зі щодобового обслуговування обладнання персонал підрядної організації, з якою укладено договір на виконання таких робіт. Зазначені роботи виконуються на підставі ремонтно-технічної документації (ПОР, ПВР, ТК), узгодженої замовником та підрядною організацією.

6. Технічні заходи, зазначені в пункті 4 наряду-допуску, виконує структурний підрозділ замовника, а на підприємствах з системою централізованого ремонту і обслуговування обладнання - структурний підрозділ замовника і служба технічного забезпечення.

7. Закриті наряди-допуски та їх корінці зберігаються протягом одного місяця у структурному підрозділі, що їх видав.

Наряди-допуски на роботи, під час виконання яких сталися аварії і нещасні випадки, мають зберігатися в архіві підприємства з матеріалами розслідування нещасних випадків та аварій.

8. Виробничі дільниці, технологічні лінії або окреме обладнання, будівлі, споруди, а також ділянки, розташовані поза межами діючих структурних підрозділів, виділені для виконання на них робіт працівниками підрядної організації, можуть передаватись їй за актом-допуском. У такому разі видачу наряду-допуску відповідно до вимог цього Положення здійснює підрядна організація.

Якщо через ділянку, виділену для виконання робіт, проходять діючі струмопроводи, газопроводи, тепловодопроводи, розплавопроводи, кислотопроводи або інші діючі комунікації, а також працюють технологічні вантажопідіймальні крани, залізничний та автомобільний транспорт, об'єкт не може бути передано підрядній організації за актом-допуском.

9. Наряд-допуск реєструє допускач до робіт у журналі реєстрації нарядів-допусків (додаток 3). Акт-допуск реєструє особа, призначена керівником структурного підрозділу підприємства у журналі реєстрації актів-допусків (додаток 4). Журнали реєстрації нарядів-допусків та актів-допусків ведуться у тому підрозділі замовника, де видаються наряди-допуски та акти-допуски.

10. Записи до журналів реєстрації актів-допусків та нарядів-допусків ведуть розбірливим почерком без виправлень. Якщо під час оформлення запису було допущено помилку, такий запис перекреслюється і робиться інший.

Сторінки журналів реєстрації актів-допусків та нарядів-допусків має бути пронумеровано, прошнуровано та скріплено підписом керівника структурного підрозділу.

Строк зберігання журналів реєстрації актів-допусків та нарядів-допусків після останнього внесеного до них запису - три місяці.

Записи вносяться у день видачі наряду-допуску. Нумерація записів має бути наскрізною упродовж заповнення журналу з першого запису до останнього з метою виключення можливості внесення записів не відповідно до фактичної дати видачі наряду-допуску.

11. У структурних підрозділах підприємства складається список посадових осіб, яким надається право видачі нарядів-допусків та/або видачі актів-допусків, бути допускачем до робіт за нарядами-допусками та бути керівником робіт (далі - Список), який погоджує служба охорони праці та затверджує керівник підприємства.

До Списку включають посадових осіб, які відповідають за експлуатацію обладнання, будівлі, споруди, та посадових осіб служб технічного забезпечення на підприємствах із системою централізованого ремонту і обслуговування обладнання.

У підрядних організаціях призначаються посадові особи, відповідальні за проведення робіт.

Під час виконання робіт на одній ділянці цеху з використанням від однієї до трьох бригад в одну зміну допускається суміщення однією особою обов'язків працівника, який видає наряд-допуск, і допускача.

12. Це Положення не поширюється на роботи, під час виконання яких безпеку праці визначено іншими нормативно-правовими актами з охорони праці, що регламентують застосування нарядів-допусків.

За потреби допускається одночасна видача наряду-допуску, передбаченого цим Положенням.

13. Це Положення містить основні вимоги безпеки під час організації застосування нарядів-допусків та не обмежує право роботодавця встановлювати додаткові вимоги.

Додаткові вимоги, які передбачаються безпосередньо на місці проведення робіт, оформлюються актом з охорони праці, що діє на підприємстві, та не мають суперечити цьому Положенню.

II. Особи, відповідальні за безпечне проведення робіт, і їх обов'язки

1. Відповідальними за організацію і безпечне проведення робіт є:

працівник, який видає наряд-допуск;

допускач до роботи;

керівник робіт;

виконавці робіт (члени бригади).

2. Під час виконання ремонтних робіт у зоні діючих агрегатів із рідким металом працівник, який видає наряд-допуск, повинен призначити з числа технологічного персоналу цеху посадову особу, відповідальну за своєчасне виведення ремонтного персоналу в безпечне місце під час перевезення, заливки, продувки, випуску рідкого металу та подальший допуск ремонтного персоналу до виконання робіт. Посада, прізвище, підпис відповідальної особи заноситься до підпункту 4.13 пункту 4 наряду-допуску.

3. Працівник, який видає наряд-допуск:

встановлює потребу і можливість безпечного виконання роботи;

визначає достатність і правильність зазначених у наряді-допуску заходів безпеки, їх відповідність характеру і місцю виконання робіт;

призначає допускача(ів) до роботи, керівників робіт відповідно до списків, затверджених в установленому порядку;

ознайомлює допускача(ів) до роботи, керівників робіт із заходами безпеки, зазначених у наряді-допуску;

призначає посадову особу, відповідальну за своєчасне виведення ремонтного персоналу в безпечне місце під час перевезення, заливки, продувки, випуску рідкого металу та подальший допуск ремонтного персоналу до виконання робіт;

здійснює контроль за виконанням заходів безпеки, зазначених у наряді-допуску.

4. Працівник, який видає наряд-допуск, забезпечує:

достатність і правильність зазначених у наряді заходів безпеки, їх відповідність характеру і місцю виконання робіт;

призначення допускача(ів) до роботи, керівників робіт відповідно до списків, затверджених в установленому порядку;

призначення посадової особи, відповідальної за своєчасне виведення ремонтного персоналу в безпечне місце під час перевезення, заливки, продувки, випуску рідкого металу та подальший допуск ремонтного персоналу до виконання робіт;

здійснення контролю за виконанням заходів безпеки, зазначених у наряді-допуску.

5. Допускач до роботи за нарядом-допуском перед допуском до виконання робіт, а також перед продовженням наряду-допуску, зобов'язаний виконати та перевірити виконання заходів безпеки, зазначених у наряді-допуску, в тому числі:

виділення зони ведення робіт, зазначеної в наряді-допуску, огородженнями, знаками безпеки, сигнальними пристроями;

відключення об'єкта від парових, водяних, газових, електричних джерел живлення і встановлення заземлень; встановлення заглушок на всіх видах трубопроводів (комунікацій), очистку обладнання від пилу, бруду, виконання інших підготовчих робіт, зазначених у наряді-допуску;

проінструктувати керівника робіт і виконавців робіт про особливості роботи на діючому об'єкті, безпосередньо на робочому місці, довести до їх відома наявні небезпеки та ризики, пов'язані з наявністю у безпосередній близькості замкнутих просторів, струмопровідних частин, що знаходяться під напругою, залізничних колій;

ознайомити керівника робіт і виконавців робіт з маршрутами безпечного переміщення до місця роботи і шляхів евакуації.

Кількість нарядів-допусків, що оформлюються одночасно на одного допускача, визначає працівник, який видав наряд-допуск, з огляду на фізичну здатність виконання допускачем своїх обов'язків, та не має бути більше ніж три.

6. Допускач до роботи за нарядом-допуском забезпечує:

правильність допуску до роботи та повноту інструктажу керівника робіт і виконавців робіт;

підготовку робочих місць, повноту і виконання вжитих заходів безпеки, необхідних для виконання роботи, та відповідність їх характеру і місцю проведення роботи;

попередження осіб, які обслуговують діюче обладнання, про виконання робіт підвищеної небезпеки.

7. Допускачем до роботи може бути:

посадова особа замовника - у випадках, коли роботи проводяться на території замовника;

посадова особа підрядника, яка виконує роботи на об'єкті, прийнятому за актом-допуском.

8. Під час виконання робіт у кілька змін на весь час дії наряду-допуску призначається кілька керівників робіт відповідно до кількості змін та графіка виходів. У разі заміни керівника робіт або допускача до роботи прізвища новопризначених керівника робіт і допускача до роботи має бути внесено до відповідних граф наряду-допуску.

Керівник робіт під час приймання зміни зобов'язаний прийняти від змінника роботу разом з нарядом-допуском і особисто перевірити умови безпеки, а також зробити запис у наряді-допуску про продовження робіт і без дозволу допускача роботи не розпочинати.

9. У разі, якщо з будь-яких причин допускач приймає рішення не допускати керівника робіт до виконання робіт, він зобов'язаний негайно повідомити про це працівника, який видав наряд-допуск.

10. Під час проведення робіт у кілька змін на весь час дії наряду-допуску призначається кілька допускачів до роботи відповідно до кількості змін і графіка виходів.

11. Правильність і повноту виконання заходів щодо забезпечення безпеки праці, зазначених у наряді-допуску або акті-допуску, забезпечують працівники замовника, у разі виконання робіт без наряду-допуску - працівники служб технічного забезпечення, які виконали ці заходи.

Правильність і повноту виконання заходів щодо забезпечення безпеки праці, зазначених у наряді-допуску під час виконання робіт на об'єкті, прийнятому за актом-допуском, забезпечують працівники підрядної організації, відповідальні за виконання цих заходів.

12. Якщо у технологічного персоналу, попередженого про виконання робіт за нарядом-допуском, зміна закінчилася, а у ремонтного персоналу ще триває, допускач до роботи повинен попередити технологічний персонал, який розпочинає роботу, про проведення робіт за нарядом-допуском і узгодити наряд-допуск із начальником зміни.

13. Керівниками робіт під час виконання робіт призначаються посадові особи структурного підрозділу замовника у разі виконання робіт власними силами або посадові особи підрядника - у разі виконання робіт підрядною організацією. При цьому керівник підрядної організації до видачі наряду-допуску надає замовнику список осіб, які мають право бути керівниками робіт.

Керівниками робіт за нарядами-допусками слід призначати керівників і спеціалістів структурних підрозділів і підрядних організацій.

В окремих випадках за умови виконання робіт однією бригадою за рішенням керівника підрозділу підприємства або підрядної організації допускається можливість призначення керівника робіт із числа працівників з найвищим кваліфікаційним розрядом відповідної галузі, які пройшли щорічне спеціальне навчання з питань охорони праці та періодичне навчання і перевірку знань з питань охорони праці для посадових осіб, чия діяльність пов'язана з організацією безпечного ведення робіт.

14. Керівник робіт зобов'язаний:

приймати від допускача підготовлене робоче місце і перевіряти виконання заходів безпеки, зазначених у наряді-допуску;

провести безпосередньо на робочому місці виконавцям робіт інструктаж з питань охорони праці згідно з нарядом-допуском щодо виконання ними заходів безпеки та оформити інструктаж відповідно до відомостей щодо проведення інструктажу на робочому місці до наряду-допуску;

під час інструктажу ознайомити виконавців робіт з маршрутами безпечного переміщення до місця роботи, що визначає працівник, який видає наряд-допуск;

під час зміни складу виконавців робіт провести інструктаж з питань охорони праці згідно з нарядом-допуском нововведеним виконавцям робіт;

забезпечити дотримання вимог з безпечного виконання робіт та вимог ПОР, ПВР, ТК;

забезпечити наявність придатних до використання працівниками засобів захисту;

здійснювати контроль за роботою бригад щодо дотримання вимог безпечного виконання робіт і відсторонювати від роботи тих членів бригад, які порушують вимоги цього Положення, а також тих, які перебувають у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння.

15. Керівник робіт забезпечує:

призначення виконавців робіт;

кількісний склад бригади, що визначається з урахуванням умов забезпечення можливості нагляду за бригадою;

організацію та проведення інструктажу виконавцям робіт;

виконання заходів безпеки, передбачених нарядом-допуском, та за їх достатність;

дотримання вимог з безпечного виконання робіт та вимог ПОР, ПВР, ТК;

наявність і придатність використання засобів захисту, інструменту, інвентарю та пристроїв, необхідних для виконання робіт;

щоденний огляд огороджень, знаків, плакатів безпеки, заземлень, запірних пристроїв, риштувань перед допуском бригади до роботи;

організацію та безпечне виконання роботи, дотримання вимог цього Положення.

16. У разі зміни складу бригади керівник робіт зобов'язаний провести інструктаж нововведених до складу бригади робітників.

17. Виконавці робіт зобов'язані:

дотримуватися заходів безпечного виконання робіт, визначених у наряді-допуску та під час інструктажу з питань охорони праці;

правильно застосовувати під час роботи засоби захисту, спецодяг, інструмент, пристрої;

дотримуватися вимог інструкцій з охорони праці та вимог ПОР, ПВР, ТК;

дотримуватися трудової і виробничої дисципліни.

18. Виконавці робіт забезпечують:

виконання ними вимог інструкцій з охорони праці, вказівок щодо заходів безпеки, визначених у наряді-допуску, отриманих під час інструктажу перед допуском до роботи і під час її виконання;

застосування засобів захисту, спецодягу та справність інструменту і пристроїв, що використовуються;

дотримання вимог з безпечного виконання робіт і вимог ПОР, ПВР, ТК.

III. Оформлення наряду-допуску, акта-допуску та проведення робіт

1. Наряд-допуск і корінець до нього оформлюються в одному примірнику у структурному підрозділі замовника, де будуть виконуватися роботи, або у підрядника під час виконання робіт на об'єкті, прийнятому за актом-допуском.

Записи у корінці наряду-допуску мають бути ідентичними записам, занесеним до наряду-допуску.

Видачу наряду-допуску реєструють у журналі реєстрації нарядів-допусків.

2. Наряд-допуск заповнюється чорнилами чорного чи синього кольору або з використанням технічних засобів друкування, але з обов'язковим заповненням чорнилами таких відомостей: номер наряду-допуску, всі прізвища, імена, по батькові, підписи посадових осіб і працівників, усі дати, час.

Записи в наряді-допуску мають бути розбірливими, не дозволяється виправляти текст, ставити прочерки. Заповнення всіх рядків наряду-допуску проводиться відповідно до змісту підрядкового тексту (у разі його наявності).

3. Проведення інструктажу з питань охорони праці керівником робіт на робочому місці оформлюється за формою, зазначеною у відомостях щодо проведення інструктажу на робочому місці до наряду-допуску, які є невід'ємною частиною наряду-допуску.

4. Наряд-допуск видається на строк, необхідний для виконання заданого обсягу робіт. Дія наряду-допуску протягом цього строку зберігається за умови незмінності умов безпеки, передбачених нарядом-допуском.

5. У разі одночасної роботи декількох ремонтних цехів замовника та/або підрядних організацій на одному об'єкті перед оформленням наряду-допуску замовник спільно з підрядними організаціями розробляє додаткові заходи щодо забезпечення безпеки праці та включає їх до підпункту 4.13 пункту 4 наряду-допуску, який видається керівнику робіт кожної організації.

6. У разі одночасної роботи декількох ремонтних бригад замовника та/або підрядних організацій на одному об'єкті наряд-допуск видається окремо кожному керівнику робіт.

7. Роботи, що проводяться поблизу діючих залізничних колій, автомобільних доріг, ліній електропередач, прихованих комунікацій, газонебезпечних місць, а також будь-які земляні роботи, мають бути попередньо узгоджені структурним підрозділом замовника з організаціями або структурними підрозділами, які обслуговують такі об'єкти, інформацію про узгодження зазначають у пункті 7 наряду-допуску, а відповідні документи (схеми комунікацій енергомереж і відключення обладнання від діючих агрегатів із зазначенням місця установок роз'ємів, заглушок, огорож та інших технічних заходів для безпечного проведення робіт) можуть додаватися до наряду-допуску.

8. Під час виконання робіт із застосуванням автомобілів, механізмів, стрілових самохідних кранів та будівельної техніки, зокрема у разі, якщо зазначена техніка не належить підряднику, в наряді-допуску зазначається, хто з членів бригади є водієм (кранівником, стропальником), а також тип механізму або стрілового самохідного крану, на якому він працює.

9. Розширювати зону ведення робіт без видавання нового наряду, змінювати кількість робочих місць і умови проведення роботи заборонено.

У разі заміни керівника робіт або допускача наряд-допуск оформлюється заново.

10. До початку робіт наряд-допуск і корінець до нього повинні підписати:

працівник, який видав наряд-допуск;

особи, які виконали заходи щодо забезпечення безпеки праці, зазначені в наряді-допуску;

особи, які узгоджували наряд-допуск;

відповідальна особа, призначена згідно з вимогами пункту 2 розділу II цього Положення в підпункті 4.13 пункту 4 наряду-допуску;

допускач до роботи;

керівник робіт.

11. Під час допуску до роботи допускач до роботи вручає наряд-допуск керівнику робіт, а корінець до наряду-допуску залишає у себе. Передавати корінець до наряду-допуску керівнику робіт заборонено.

Наряд-допуск має постійно знаходитися на місці виконання робіт.

12. Допускач до роботи зобов'язаний зупинити виконання робіт, вилучити наряд-допуск і провести заново допуск до виконання робіт, якщо:

до закінчення виконання робіт за нарядом-допуском виявлено невідповідність фактичного стану умов виконання робіт вимогам безпеки, передбаченим нарядом-допуском;

у керівника робіт немає ремонтно-технічної документації;

виникла потреба підключення до систем енергопостачання обладнання, що ремонтується чи монтується заново, або лише частини діючого обладнання, що знаходиться в зоні безпосереднього виконання робіт.

13. У разі втрати (пошкодження) наряду-допуску роботи слід зупинити. На продовження робіт необхідно оформити новий наряд-допуск, за яким заново здійснюється допуск до роботи. При цьому в журналі реєстрації нарядів-допусків у графі "наряд-допуск здано" робиться запис "Наряд-допуск втрачено".

У випадках, коли наряд-допуск вилучено особами, обов'язком яких є здійснення контролю за безпечним виконанням робіт, долучено до матеріалів розслідування нещасних випадків, аварій, до журналу реєстрації нарядів-допусків необхідно вносити відповідний запис.

14. За потреби тимчасового зупинення робіт, а також під час випробування (прокрутки) обладнання керівник робіт, за вказівкою допускача, виводить виконавців робіт із зони проведення робіт і повертає наряд-допуск допускачеві.

Відновлення виконання робіт здійснюється з дозволу допускача після перевірки всіх заходів безпеки, зазначених у наряді-допуску, та повернення наряду-допуску керівнику робіт.

15. Під час перерви в роботі протягом однієї зміни (перерва на обід, перерва за умовами проведення робіт) наряд-допуск залишається у керівника робіт і виконавці робіт після перерви розпочинають роботу з дозволу керівника робіт.

У разі перерви в роботі понад одну зміну дозволяється продовження робіт за нарядом-допуском після перевірки допускачем і керівником робіт незмінності умов безпеки, зазначених у наряді-допуску.

Керівник робіт повинен увесь час перебувати на місці проведення робіт та забезпечувати виконання кожним виконавцем робіт дотримання заходів безпеки.

Якщо керівнику робіт необхідно тимчасово залишити робоче місце, він повинен припинити роботу виконавців робіт і вивести їх з місця роботи у безпечну зону.

16. Після завершення робіт проводиться закриття наряду-допуску.

Для оформлення закриття наряду-допуску керівник робіт і допускач заповнюють відповідні рядки наряду-допуску та журналу реєстрації нарядів-допусків.

Допускач робить відмітку в корінці до наряду-допуску про час одержання наряду-допуску від керівника робіт і забезпечує його зберігання.

17. Керівництво замовника не має права починати експлуатацію обладнання після ремонту до повернення закритого наряду-допуску керівником робіт.

18. Акт-допуск складає замовник у двох примірниках та підписують представники замовника і підрядника. Після оформлення акта-допуску посадові особи підрядника забезпечують безпечне виконання робіт на об'єктах, прийнятих за актом-допуском.

19. У випадках, коли не можна передати об'єкт за актом-допуском, (відбувається технологічний процес), замовник видає підряднику наряд-допуск згідно з вимогами цього Положення.

При цьому допускачем повинен бути працівник замовника, а керівником робіт - працівник підрядника.

20. Проведення працівникам підрядника інструктажу з питань охорони праці на робочому місці, встановлення знаків безпеки, огороджень, ознайомлення з безпечними маршрутами пересування, застосування працівниками індивідуальних засобів захисту і дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони праці, інших актів з охорони праці, що діють у межах підприємства, забезпечує керівник робіт підрядника.

21. У разі виявлення замовником порушень вимог охорони праці працівниками підрядника роботи призупиняються, виводяться всі працівники підрядника з небезпечної зони або дільниці до усунення таких порушень.

22. Після закінчення робіт підрядник за актом-допуском передає об'єкт замовнику згідно з вимогами замовника.

23. За потреби ведення робіт після закінчення строку дії акта-допуску необхідно скласти акт-допуск на новий строк.

Якщо до закінчення строку виконання робіт за актом-допуском на виділеному об'єкті змінюються умови, які потребують розробки нових заходів безпеки, роботи призупиняються, підрядник передає акт-допуск замовнику. Замовник складає новий акт-допуск з урахуванням заходів з безпечного виконання робіт у двох примірниках, який підписують представники замовника і підрядника.

 

Генеральний директор
Директорату норм та
стандартів гідної праці

Ю. Кузовой 

Додаток 1
до Положення щодо застосування нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки в металургійній промисловості та залізорудних гірничо-збагачувальних комбінатах
(пункт 2 розділу I)

АКТ-ДОПУСК
на виконання робіт підвищеної небезпеки на території підприємства (цеху, виробничої дільниці)

___ ____________ 20__ року

_________________________________________________________________________
        (найменування підприємства, цеху, виробничої дільниці)

Ми, що підписались нижче, начальник цеху (виробничої дільниці) ____________________________    
                                                                                                              (прізвище, ім'я, по батькові)
і представник підрядника, відповідальний за виконання робіт, ________________________________,
                                                                                                       (прізвище, ім'я, по батькові, посада)
склали цей акт про таке.

Підприємство виділяє ділянку, обмежену координатами __________________________________,
                                                                                           (найменування осей, відміток,  № креслень)
для виконання на ній __________________________________
                                           (найменування робіт)
під керівництвом технічного персоналу - представника підрядника на такий термін:
початок ___ ____________ 20__ року,
закінчення ___ ____________ 20__ року.

До початку робіт необхідно виконати такі заходи, що забезпечують безпечне виконання робіт: №
з/п

Найменування заходів

Строк виконання

Виконавець заходів

посада, П. І. Б.

підписНачальник цеху (виробничої дільниці) __________________________________
                                                                 (прізвище, ім'я, по батькові, підпис)

Відповідальний представник підрядника __________________________________
                                                                       (прізвище, ім'я, по батькові, підпис)

Примітка. За потреби ведення робіт після закінчення строку дії акта-допуску необхідно скласти акт-допуск на новий строк.

У разі зміни умов праці на виділеному об'єкті необхідно скласти новий акт-допуск з урахуванням заходів з безпечного виконання робіт.

 

Генеральний директор Директорату
норм та стандартів гідної праці

Ю. Кузовой

 

Додаток 2
до Положення щодо застосування нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки в металургійній промисловості та залізорудних гірничо-збагачувальних комбінатах
(пункт 2 розділу I)

 

Форма НД


Під час роботи знаходиться у керівника робіт

Підприємство, цех, виробнича дільниця__________________________________НАРЯД-ДОПУСК  № _______
на виконання робіт підвищеної небезпеки

1. Керівник(и) робіт ____________________________________________________________________
                                                     (підприємство, цех, посада, прізвище, ім'я, по батькові)

2. Допускається до виконання _______________________________________________________________________
                                                      (найменування робіт, місце виконання робіт, найменування обладнання,
                                                                               короткий зміст та обсяги робіт)

3. Допускач(і) ____________________________________________________________________
                                                         (посада, прізвище, ім'я, по батькові)

4. Технічні заходи щодо безпечного проведення робіт:

4.1. Зупинити _____________________________________________________________________
                                                             (місце зупинення, положення)

4.2. Вимкнути ______________________________________________________________________
                                         (рубильник, засувку, магістраль, вилучити ключ-бирку)

4.3. Встановити _____________________________________________________________________
                                          (закоротку, тупики, заглушки, сигнальні лампи)

4.4. Взяти проби для аналізу повітряного середовища _________________________________________
                                                                            (зазначити місця і результати аналізу, групу загазованості)

4.5. Обгородити ________________________________________________________________________
                                                                   (зону ведення робіт, встановити знаки безпеки)

4.6. Передбачити заходи безпеки під час роботи на висоті та в колодязях _______________________
____________________________________________________________________________________
                                                                          (риштування, запобіжні пояси, мотузки)

4.7. Попередити ____________________________________________________________________
                           (машиністів сусідніх кранів і кранів суміжних прольотів з підписом у змінному журналі)

4.8. Заходи безпеки біля залізничних колій _______________________________________________
                                                                              (встановлення знаків безпеки, огороджень, тупиків)

4.9. Зазначити маршрути слідування до місця роботи __________________________________

4.10. Перевірити стан перекриттів і робочих майданчиків __________________________________

4.11. Очистити робоче місце __________________________________

4.12. Забезпечити освітлення робочого місця __________________________________

4.13. Додаткові заходи безпеки в особливих умовах __________________________________
__________________________________
__________________________________

5. Наряд-допуск видав __________________________________________________________
                                                  (посада, прізвище, ім'я, по батькові, підпис, дата, час)

6. Заходи виконав (виконали):Номер заходу

Посада

Прізвище

Підпис

Дата і час виконання заходів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Узгоджено: начальник зміни (дільниці) __________________________________
                                                                                        (прізвище, підпис)

7.1. _________________________________________________________________
                                 (посада, прізвище, підпис)

8. Заходи з безпечної організації робіт виконано, керівника робіт з умовами роботи ознайомив і
проінструктував, допуск дозволяю - допускач _________________________________________
______________________________________________________________________________
            (посада, прізвище, ім'я, по батькові, підпис, дата, час)

9. З умовами праці ознайомлений і проінструктований, підготовку робочого місця
перевірив, робоче місце прийняв - керівник робіт __________________________________
____________________________________________________________________________
                  (посада, прізвище, ім'я, по батькові, підпис, дата, час)

10. Виконавців робіт у кількості _________ осіб проінструктував, до роботи
приступив __________________________________
                                                (дата, час)

Керівник робіт __________________________________
                                      (прізвище, підпис)

11. Продовження наряду-допуску

 

Дата,
час

Умови не змінилися, зміну здав, керівник робіт

Чисельність складу заступаючих виконавців робіт

З умовами робіт ознайомлений, зміну прийняв - керівник робіт

Допуск дозволяю - допускач у зміні

прізвище

підпис

прізвище

підпис

прізвище

підпис

1

2

3

4

5

6

7

812. Роботу закінчено _______________________________, робоче місце прибрано, виконавців робіт
                                                 (дата, час)
з місця ведення робіт виведено.

Наряд-допуск здав ___________________________________________________________________
                                                    (посада, прізвище, підпис керівника робіт)

Наряд-допуск прийняв _________________________________________________________________
                                                        (посада, прізвище, підпис допускача)


Під час роботи знаходяться у керівника робіт

ВІДОМОСТІ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ІНСТРУКТАЖУ НА РОБОЧОМУ МІСЦІ
до наряду-допуску  № _______ від ___ ____________ 20__ року

ПРОВЕДЕННЯ ІНСТРУКТАЖУ НА РОБОЧОМУ МІСЦІ

 №
з/п

Дата, час, короткий зміст інструктажу

Прізвище, ім'я, по батькові

Професія

Підпис особи, яку інструктували

Підпис керівника робіт

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Під час роботи знаходиться у допускача

Підприємство, цех, виробнича дільниця ________________________________КОРІНЕЦЬ ДО НАРЯДУ-ДОПУСКУ   № _________
на виконання робіт підвищеної небезпеки

1. Керівник(и) робіт ____________________________________________________________________
                                                             (підприємство, цех, посада, прізвище, ім'я, по батькові)

2. Допускається до виконання ___________________________________________________________________
               (найменування робіт, місце виконання робіт, найменування обладнання, короткий зміст та обсяги робіт)

3. Допускач(і) ____________________________________________________________________
                                                     (посада, прізвище, ім'я, по батькові)

4. Технічні заходи щодо безпечного проведення робіт:

4.1. Зупинити __________________________________
                              (місце зупинення, положення)

4.2. Вимкнути ______________________________________________
                       (рубильник, засувку, магістраль, вилучити ключ-бирку)

4.3. Встановити ____________________________________________
                           (закоротку, тупики, заглушки, сигнальні лампи)

4.4. Взяти проби для аналізу повітряного середовища ______________
___________________________________________________________
(зазначити місця і результати аналізу, групу загазованості)

4.5. Обгородити ______________________________________________
                         (зону ведення робіт, встановити знаки безпеки)

4.6. Передбачити заходи безпеки під час роботи на висоті та в колодязях _______________________
__________________________________
 (риштування, запобіжні пояси, мотузки)

4.7. Попередити ____________________________________________________________________
                          (машиністів сусідніх кранів і кранів суміжних прольотів з підписом у змінному журналі)

4.8. Заходи безпеки біля залізничних колій _______________________________________________
                                                                            (встановлення знаків безпеки, огороджень, тупиків)

4.9. Зазначити маршрути слідування до місця роботи __________________________________

4.10. Перевірити стан перекриттів і робочих майданчиків __________________________________

4.11. Очистити робоче місце __________________________________

4.12. Забезпечити освітлення робочого місця __________________________________

4.13. Додаткові заходи безпеки в особливих умовах __________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

5. Наряд-допуск видав _________________________________________________
                                         (посада, прізвище, ім'я, по батькові, підпис, дата, час)

6. Заходи виконав (виконали):Номер заходу

Посада

Прізвище

Підпис

Дата і час
виконання заходів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7. Узгоджено: начальник зміни (дільниці) __________________________________
                                                                                 (прізвище, підпис)

7.1. __________________________________
         (посада, прізвище, підпис)

8. Заходи з безпечної організації робіт виконано, керівника робіт з умовами роботи
ознайомив і проінструктував, допуск дозволяю - допускач
____________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові, підпис, дата, час)

9. З умовами праці ознайомлений і проінструктований, підготовку робочого місця
перевірив, робоче місце прийняв - керівник робіт _____________________________________________________
                                                                                   (посада, прізвище, ім'я, по батькові, підпис, дата, час)

10. Роботу закінчено, наряд-допуск від керівника робіт прийняв _______________________________
__________________________________
                      (дата, час)
__________________________________
   (посада, прізвище, підпис допускача)

 

Генеральний директор Директорату
норм та стандартів гідної праці

Ю. Кузовой

 

 

Додаток 3
до Положення щодо застосування нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки в металургійній промисловості та залізорудних гірничо-збагачувальних комбінатах
(пункт 9 розділу I)

 

Титульна сторінкаЖУРНАЛ РЕЄСТРАЦІЇ НАРЯДІВ-ДОПУСКІВ

Підприємство, цех, виробнича дільниця __________________________________
__________________________________

Розпочато _______________ 20__ року

Закінчено _______________ 20__ року

Титульна сторінка ідентична обкладинці.

Наступні сторінки №
з/п

Номер наряду-допуску

Дата,
час
видачі
наряду-допуску

На який об'єкт видано наряд-допуск

Ким видано наряд-допуск (посада, прізвище, ім'я, по батькові)

Кому видано наряд-допуск (організація, прізвище керівника робіт)

Наряд-допуск здано. Дата, час закриття наряду-допуску

Підпис допускача

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

Генеральний директор Директорату
норм та стандартів гідної праці

Ю. Кузовой 

Додаток 4
до Положення щодо застосування нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки в металургійній промисловості та залізорудних гірничо-збагачувальних комбінатах
(пункт 9 розділу I)

 

Титульна сторінкаЖУРНАЛ РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ-ДОПУСКІВ

Підприємство, цех, виробнича дільниця __________________________________
__________________________________

Розпочато _______________ 20__ року

Закінчено _______________ 20__ року

Титульна сторінка ідентична обкладинці.

Наступні сторінки

 

 №
з/п

Номер
акта-допуску

Дата видачі акта-допуску

Найменування виділеного об'єкта

Посада, прізвище, ім'я, по батькові, підпис особи, яка видала акт-допуск

Посада, прізвище, ім'я, по батькові, підпис особи від підрядної організації, яка отримала акт-допуск

Дата закриття акта-допуску, підпис особи, яка прийняла акт-допуск

1

2

3

4

5

6

7Генеральний директор Директорату
норм та стандартів гідної праці

Ю. Кузовой

БУДСТАНДАРТ Online