ДСТУ EN 60335-2-10:2019 Приборы бытовые и аналогичные электрические. Безопасность. Часть 2-10. Дополнительные требования к машинам для обработки пола и машинам влажной чистки (EN 60335-2-10:2003; А1:2008, IDT...

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПРИЛАДИ ПОБУТОВІ ТА АНАЛОГІЧНІ
ЕЛЕКТРИЧНІ
БЕЗПЕКА
Частина 2-10 . Додаткові вимоги до машин для
оброблення підлоги та машин вологого чищення

ДСТУ EN 60335-2-10:2019
(EN 60335-2-10:2003; А1:2008, IDT;
ІЕС 60335-2-10:2002; А1:2008, IDТ)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Стандартизація електропобутових машин та приладів» (ТК 13)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 07 жовтня 2019 р. № 309 з 2021-01-01.

3 Національний стандарт відповідає EN 60335-2-10:2003 Household and similar electrical appliances — Safety — Part 2-10: Particular requirements for floor treatment machines and wet scrubbing machines (IEC 60335-2-10:2002) (Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-10. Додаткові вимоги до машин для оброблення підлоги та машин вологого чищення) зі зміною А1:2008, і внесений з дозволу CENELEC, Avenue Marnix 17, В-1000 Brussels, Belgium. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CENELEC

Ступінь відповідності ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN 60335-2-10:2015 (EN 60335-2-10:2003, IDТ) та ДСТУ EN 60335-2-10:2015/Зміна № 1:2015 (EN 60335-2-10.2003/А1:2008, IDТ)

ЗМІСТ

Національний вступ

Передмова до EN 60335-2-10:2003

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Загальні вимоги

5 Загальні умови випробування

6 Класифікація

7 Маркування та інструкції

8 Захист від доступу до піднапругових частин

9 Пуск електромеханічних приладів

10 Споживана потужність і сила струму

11 Нагрівання

12 Пробіл

13 Сила струму спливу та електрична міцність за робочої температури

14 Короткочасні перенапруги

15 Вологостійкість

16 Сила струму спливу та електрична міцність

17 Захист від перевантаження трансформаторів та з’єднаних із ними кіл

18 Зносостійкість

19 Анормальний режим роботи

20 Стійкість і механічні небезпечні чинники

21 Механічна міцність

22 Конструкція

23 Внутрішня проводка

24 Комплектувальні вироби

25 Приєднання до джерела живлення та зовнішні гнучкі шнури

26 Затискачі для зовнішніх проводів

27 Уземлення

28 Ґвинти та з’єднання

29 Повітряні проміжки, шляхи спливу та тверда ізоляція

30 Теплотривкість та реакція на вогонь

31 Корозійна тривкість

32 Випромінення, токсичність і подібні небезпечні чинники

Додатки

Додаток С (обов’язковий) Випробування двигунів на старіння

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, згармонізованих з європейськими та/чи міжнародними нормативними документами, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 60335-2-10:2019 (EN 60335-2-10:2003; А1:2008, IDТ; ІЕС 60335-2-10:2002; А1:2008, IDТ) «Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-10. Додаткові вимоги до машин для оброблення підлоги та машин вологого чищення», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 60335-2-10:2003 (версія en) «Household and similar electrical appliances — Safety — Part 2-10: Particular requirements for floor treatment machines and wet scrubbing machines (IEC 60335-2-10:2002, IDT) зі зміною А1:2008 (версія en).

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні,

— ТК 13 «Стандартизація електропобутових машин та приладів».

Стандарт прийнято на заміну:

— ДСТУ EN 60335-2-10:2015 (EN 60335-2-10:2003, IDТ) Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-10. Додаткові вимоги до машин для оброблення підлоги та машин вологого чищення, прийнятого методом підтвердження;

— ДСТУ EN 60335-2-10:2015/Зміна № 1:2015 (EN 60335-2-10:2003/А1:2008, IDТ) Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-10. Додаткові вимоги до машин для оброблення підлоги та машин вологого чищення, прийнятої методом підтвердження.

Стандарт містить вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» і «ця частина стандарту» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані», — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— текст зміни А1:2008, долучений до цього стандарту, позначено у тексті подвійною рискою на березі сторінки;

— долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів України, згармонізованих з європейськими та/чи міжнародними нормативними документами, посилання на які є в цьому стандарті).

Познаки одиниць фізичних величин відповідають серії стандартів ДСТУ ISO 80000.

З «Передмови» та «Вступу» до EN 60335-2-10:2003 взято те, що стосується безпосередньо цього стандарту і викладено в структурному елементі «Передмова до EN 60335-2-10:2003».

Цей стандарт потрібно використовувати разом з ДСТУ EN 60335-1:2015 Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 1. Загальні вимоги (EN 60335-1:2002; А1:2004; А2:2006; А11.2004; А12:2006; А13:2008, А14:2010; А15:2011; АС:2009, АС:2010; А1:2004/АС:2007; А12:2006/АС:2007, IDТ). Якщо в тексті є посилання на частину 1, то йдеться про ДСТУ EN 60335-1:2015.

Якщо у цьому стандарті зазначено «доповнення», «зміна» чи «заміна», то відповідний текст ДСТУ EN 60335-1:2015 має бути уточнено. У стандарті використано такі типи шрифтів;

— вимоги — прямий шрифт;

— вимоги щодо випробування — курсив:

— примітки — дрібний прямий шрифт.

Підрозділи, ідо мають нумерацію, починаючи зі 101, є додатковими до ДСТУ EN 60335-1:2015.

Додатки, що мають позначення АА, ВВ тощо є додатковими до ДСТУ EN 60335-1:2015.

ПЕРЕДМОВА до EN 60335-2-10:2003

Цей документ ІЕС 60335-2-10:2002 був підготовлений ІЕС/ТС 61 «Безпека побутових і аналогічних електричних приладів». Текст цього документа був схвалений CENELEC як європейський стандарт EN 60335-2-10:2003 без будь-яких змін.

Цю частину треба використовувати разом з виданням EN 60335-1:2002 та змінами до нього.

Ця частина 2 доповнює чи змінює відповідні розділи в стандарті EN 60335-1, щоб перетворити його в європейський стандарт Вимоги до машин для оброблення підлоги та машин вологого чищення.

Якщо будь-який розділ чи підрозділ частини 1 не згадано у цій частині 2, то цей розділ/підрозділ застосовують з урахуванням доцільності. Якщо у цьому стандарті зазначено «доповнення», «зміна» чи «заміна», то відповідний текст частини 1 має бути відповідно уточнений.

Для виділених у тексті напівжирним шрифтом слів у розділі 3 наведено визначення. Якщо визначення стосується прикметника, то прикметник і пов’язаний з ним іменник також виділено напівжирним шрифтом.

Розділи, підрозділи, примітки, таблиці, рисунки та додатки, які доповнюють відповідні пункти, підпункти, примітки таблиці, рисунки та додатки в стандарті ІЕС 60335-2-10:2002, позначено префіксом (літерою) «Z».

Текст зміни А1:2008 до Міжнародного стандарту ІЕС 60335-2-10:2002 був схвалений CENELEC як зміна А1:2008 до EN 60335-2-10:2003 без будь-яких змін.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПРИЛАДИ ПОБУТОВІ ТА АНАЛОГІЧНІ
ЕЛЕКТРИЧНІ
БЕЗПЕКА
Частина 2-10. Додаткові вимоги до машин для оброблення підлоги та машин
вологого чищення

HOUSEHOLD AND SIMILAR ELECTRICAL APPLIANCES
SAFETY
Part 2-10. Particular requirements for floor treatment machines and wet scrubbing machines

Чинний від 2021-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей розділ частини 1 замінено на такий:

Цей стандарт стосується безпеки електричних машин для оброблення підлоги та машин вологого чищення, призначених для побутового та аналогічного застосування, номінальна напруга живлення яких не перевищує 250 В.

Цей стандарт поширюється також на прилади, які не призначені для звичайного побутового застосування, але можуть бути джерелом небезпеки для нефахівців, що користуються приладами в магазинах, майстернях і на фермах.

Наскільки це можливо, цей стандарт враховує загальні небезпеки, які створюють прилади щодо людей у приміщенні та біля нього. Стандарт не враховує:

— використання приладів особами (ураховуючи дітей), у яких:

• фізичні, сенсорні або розумові вади; або

• відсутність досвіду чи знань

перешкоджають безпечному використанню приладу без нагляду за ними чи без інструктування;

— використання приладів дітьми для ігор.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Застосовують цей розділ частини 1.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online