ДСТУ EN 62841-2-10:2019 Инструменты ручные электромеханические, переносные инструменты и машины для газонов и садов. Безопасность. Часть 2-10. Дополнительные требования к ручным смесителям (EN 62841-2-10:2017...

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ІНСТРУМЕНТИ РУЧНІ
ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ, ПЕРЕНОСНІ
ІНСТРУМЕНТИ І МАШИНИ ДЛЯ ГАЗОНІВ ТА САДІВ
БЕЗПЕКА
Частина 2-10. Додаткові вимоги до ручних
змішувачів

ДСТУ EN 62841-2-10:2019
(EN 62841-2-10:2017, IDT; ІЕС 62841-2-10:2017, MOD)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП "УкрНДНЦ" http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Стандартизація електропобутових машин та при ладів» (ТК 13)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 07 жовтня 2019 р. № 309 з 2021-01-01

З Національний стандарт відповідає EN 61842-2-10:2017 Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery — Safety — Part 10: Particular requirements for hand-held mixers (IEC 62841-2-10:2017, modified) (Інструменти ручні електромеханічні, переносні інструменти і машини для газонів та садів. Безпека. Частина 10. Додаткові вимоги до ручних змішу вачів), і внесений з дозволу CENELEC, Avenue Marnix 17, В-1000 Brussels, Belgium. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CENELEC

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN 62841-2-10:2018 (EN 62841-2-10:2017, IDT; ІЕС 62841-2-10:2017, MOD)

ЗМІСТ

Національний вступ

Передмова до EN 62841-2-10:2017

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

З Терміни та визначення понять

4 Загальні вимоги

5 Загальні умови випробувань

6 Випромінення, токсичність і подібні небезпечні чинники

7 Класифікація

8 Марковання та інструкції

9 Захист від доступу до піднапругових частин

10 Пуск

11 Споживана потужність та сила струму

12 Нагрівання

13 Теплостійкість та реакція на вогонь

14 Вологостійкість

15 Протикорозійна тривкість

16 Захист від перевантаження трансформаторів та з’єднаних із ними кіл

17 Зносостійкість

18 Анормальний режим роботи

19 Механічні небезпеки

20 Механічна міцність

21 Конструкція

22 Внутрішня проводка

23 Комплектувальні вироби

24 Приєднання до джерела живлення та зовнішні гнучкі шнури

25 Затискачі для зовнішніх провідників

26 Забезпечення уземлення

27 Написи та марковання

28 Шляхи спливу, повітряні проміжки та відстані крізь ізоляцію

Додаток

Додаток І (обов’язковий) Вимірювання шуму та вібрації

Додаток К (обов’язковий) Акумуляторні інструменти та акумуляторні батареї

Додаток L (обов'язковий) Акумуляторні інструменти та акумуляторні батареї, забезпечені з’єднанням з мережею або неізольованими джерелами живлення.

Додаток ZZ (довідковий) Взаємозв’язок між цим європейським стандартом та основними вимогами Директиви 2006/42/ЕС [2006 OJ L157], які має бути охоплено

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, згармонізованих з європейськими та/чи міжнародними нормативними документами, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ 62841-2-10:2019 (EN 62841-2-10:2017, IDТ; ІЕС 62841-2-10:2017, MOD) «Інструменти ручні електромеханічні, переносні інструменти і машини для газонів та садів. Безпека. Частина 2-10. Додаткові вимоги до ручних змішувачів», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 62841-2-10:2017 (версія еn) «Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery — Safety — Part 2-10: Particular requirements for hand-held mixers (IEC 62841-2-10:2017, modified)».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 13 «Стандартизація електропобутових машин та приладів».

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ EN 62841-2-10:2018 (EN 62841-2-10:2017, IDT; ІЕС 62841-2-10:2017, MOD) «Інструменти ручні електромеханічні, переносні інструменти та машини для газонів і садів. Безпека. Частина 2-10. Додаткові вимоги до ручних міксерів», прийнятого методом підтвердження.

Цей стандарт потрібно використовувати разом з EN 62841-1:2015 та його змінами, прийнятим в Україні як національний стандарт ДСТУ EN 62841-1:2017 (EN 62841-1:2015; АС:2015, IDT; ІЕС 62841-1:2014, MOD; Cor 2:2015, IDT) «Інструменти ручні електромеханічні, переносні інструменти і машини для газонів та садів. Безпека. Частина 1. Загальні вимоги». Якщо у тексті є посилання на частину 1, йдеться про ДСТУ EN 62841-1:2017.

Якщо у цьому стандарті зазначено «доповнення», «зміна» чи «заміна», то відповідний текст ДСТУ EN 62841-1:2017 має бути уточнено.

Стандарт містить вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» і «ця частина стандарту» замінено на «цей стандарту вступ»

—структурні елементи цього стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлена згідно з вимогами національної стандартизації України;

—долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів України, згармонізованих з європейськими та/чи міжнародними нормативними документами, посилання на які є в цьому стандарті.)

Познаки одиниць фізичних величин відповідають серії стандартів ДСТУ ISO 80000.

Із «Передмови» та «Вступу» до EN 62841-2-10:2017 узято те, що стосується безпосередньо цього стандарту і викладено в структурному елементі «Передмова до EN 62841-2-10:2017».

У стандарті використано такі типи шрифтів:

— вимоги — прямий шрифт;

— вимоги щодо випробування — курсив;

— примітки — дрібний прямий шриф.

Терміни, визначені в розділі 3, надруковано напівжирним шрифтом.

ПЕРЕДМОВА до EN 62841-2-10

Текст документа 116/156/FDIS, наступна редакція 1 IЕС 62841-2-10, підготовлений ІЕС/ТС 116 «Безпека електромеханічних інструментів» був запропонований до IEC-CENELEC на паралельне голосування та затверджений CENELEC як європейський стандарт EN 62841-2-10:2017.

Цей європейський стандарт поділений на чотири частини:

Частина 1: Основні вимоги, які загальні до більшості ручних електромеханічних інструментів (для цілей цього стандарту подальші посилання як інструменти) які можуть входити у сферу застосування цього стандарту;

Частина 2, 3 або 4 Вимоги до окремих типів інструментів, які або доповнюють, або змінюють вимоги, надані в частині 1 стосовно окремих небезпек та характеристик цих специфічних інструментів.

Ця частина 2-10 доповнює або змінює відповідні положення EN 62841-1:2015, щоб перетворити її на європейський стандарт Додаткові вимоги до ручних змішувачів.

Якщо певний підпункт частини 1 не згадано в цій частині 2-10, цей підпункт застосовують, наскільки це доречно. Якщо в цьому стандарті зазначено «доповнення», «зміна» або «заміна», відповідний текст у частині 1 має бути відповідно уточнено.

Підпункти, примітки, таблиці та рисунки, які є додатковими до тих, що містяться в частині 1, нумеруються починаючи зі 101.

Пункти, підпункти, примітки, таблиці, рисунки та додатки, які є додатковими до тих, що містяться в ІЕС 62841-2-10:2017, мають префікс «Z».

Цей європейський стандарт відповідає загальним вимогам EN ISO 12100.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ІНСТРУМЕНТИ РУЧНІ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ, ПЕРЕНОСНІ ІНСТРУМЕНТИ
І МАШИНИ ДЛЯ ГАЗОНІВ ТА САДІВ
БЕЗПЕКА
Частина 2-10. Додаткові вимоги до ручних змішувачів

ELECTRIC MOTOR-OPERATED HAND-HELD, TRANSPORTABLE TOOLS
AND LAWN AND GARDEN MACHINERY
SAFETY
Part 2-10. Particular requirements for hand-held mixers

Чинний від 2021-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Застосовують цей розділ частини 1 із такими уточненнями:

Доповнення:

Цей стандарт стосується змішувачів. Змішувачі не вважають інструментами з рідинною системою.

Цей стандарт не поширюється на дрилі та ударні дрилі, навіть якщо їх можуть використовувати як змішувачі.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Застосовують цей розділ частини 1.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online