Приказ от 04.11.2019 № 342 О принятии и отмене национальных стандартов, принятии изменения к национальному стандарту, отмене межгосударственного

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ОРГАН СТАНДАРТИЗАЦІЇ

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОБЛЕМ СТАНДАРТИЗАЦІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЯКОСТІ»
(ДП «УкрНДНЦ»)

НАКАЗ

від 04 листопада 2019 року № 342

Про прийняття та скасування національних стандартів, прийняття зміни до національного стандарту, скасування міждержавного стандарту

Відповідно до пункту 2 частини другої статті 11 Закону України «Про стандартизацію», Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.11.2014 № 1163-р «Про визначення державного підприємства, яке виконує функції національного органу стандартизації» та на виконання Програми робіт з національної стандартизації на 2019 рік

НАКАЗУЮ:

1. Прийняти національні стандарти, гармонізовані з європейськими та міжнародними стандартами, методом підтвердження з наданням чинності з 01 грудня 2019 року:

1.

ДСТУ EN 12413:2019 (EN 12413:2007 + A1:2011, IDT)

Вимоги щодо безпечності абразивних виробів
— Вперше

2.

ДСТУ EN 13236:2019 (EN 13236:2019, IDT)

Вимоги щодо безпечності суперабразивних виробів
— Вперше

3.

ДСТУ ISO 230-1:2019 (ISO 230-1:2012, IDT)

Метод випробування верстатів.Частина 1. Геометрична точність верстатів в умовах роботи без навантаження та у квазістатичних умовах
— Вперше

4.

ДСТУ ISO 230-2:2019 (ISO 230-2:2014, IDT)

Метод випробування верстатів. Частина 2. Визначення точності та повторюваності позиціонування осей із числовим програмним керуванням
— На заміну ДСТУ ГОСТ 27843:2007 (ИСО 230-2:1997)

5.

ДСТУ ISO 230-3:2019 (ISO 230-3:2007, IDT)

Метод випробування верстатів.Частина 3. Визначення впливів тепла (термічних ефектів)
— Вперше

6.

ДСТУ ISO 230-5:2019 (ISO 230-5:2000, IDT)

Метод випробування верстатів. Частина 5. Визначення рівня випромінювання шуму
— Вперше

7.

ДСТУ ISO 230-6:2019 (ISO 230-6:2002, IDT)

Метод випробування верстатів. Частина 6. Визначення точності позиціонування по просторових та поверхневих діагоналях. Випробування зміщень по діагоналях
— Вперше

8.

ДСТУ ISO 230-7:2019 (ISO 230-7:2015, IDT)

Метод випробування верстатів. Частина 7. Геометрична точність осей обертання
— Вперше

9.

ДСТУ ISO/TR 230-8:2019 (ISO/TR 230-8:2010, IDT)

Метод випробування верстатів. Частина 8. Вібрація
— Вперше

10.

ДСТУ ISO/TR 230-9:2019 (ISO/TR 230-9:2005, IDT)

Метод випробування верстатів. Частина 9. Оцінювання невизначеності вимірювань для випробування верстатів згідно із серіями ІSО 230, базові рівняння
— Вперше

11.

ДСТУ ISO 230-10:2019 (ISO 230-10:2016, IDT)

Метод випробування верстатів. Частина 10. Визначення вимірювальних характеристих зондових систем верстатів із числовим програмним керуванням
— Вперше

12.

ДСТУ ISO/TR 230-11:2019 (ISO/TR 230-11:2018, IDT)

Метод випробування верстатів. Частина 11. Вимірювальні інструменти, придатні для геометричних випробувань верстатів
— Вперше

13.

ДСТУ ISO 369:2019 (ISO 369:2009, IDT)

Верстати. Символи для індикацій, застосовуваних на верстатах
— Вперше

14.

ДСТУ ISO 447:2019 (ISO 447:1984, IDT)

Верстати. Напрямок роботи органів керування
— Вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 9146–79)

15.

ДСТУ ISO 1701-1:2019 (ISO 1701-1:2004, IDT)

Умови випробування фрезерних верстатів зі столом змінної висоти. Випробування точності. Частина 1. Верстати з горизонтальним шпинделем
— Вперше

16.

ДСТУ ISO 1701-2:2019 (ISO 1701-2:2004, IDT)

Умови випробування фрезерних верстатів зі столом змінної висоти. Випробування точності. Частина 2. Верстати з вертикальним шпинделем
— Вперше

17.

ДСТУ ISO 1984-1:2019 (ISO 1984-1:2001, IDT)

Умови випробування фрезерних верстатів з ручним керуванням і столом постійної висоти. Випробування точності. Частина 1. Верстати з горизонтальним шпинделем
— Вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 9726–89 (ИСО 1984–82))

18.

ДСТУ ISO 1984-2:2019 (ISO 1984-2:2001, IDT)

Умови випробування фрезерних верстатів з ручним керуванням і столом постійної висоти. Випробування точності. Частина 2. Верстати з вертикальним шпинделем
— Вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 9726–89 (ИСО 1984–82))

19.

ДСТУ ISO 3070-1:2019 (ISO 3070-1:2007, IDT)

Верстати. Умови випробування точності розточних та фрезерних верстатів з горизонтальним шпинделем. Частина 1. Верстати з нерухомою колоною та рухомим столом
— Вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 2110–93 (ИСО 3070-1–87))

20.

ДСТУ ISO 3070-2:2019 (ISO 3070-2:2016, IDT)

Верстати. Умови випробування точності розточних та фрезерних верстатів з горизонтальним шпинделем. Частина 2. Верстати з колоною, що рухається вздовж осі Х
— Вперше

21.

ДСТУ ISO 3070-3:2019 (ISO 3070-3:2007, IDT)

Верстати. Умови випробування точності фрезерних та розточних верстатів з горизонтальним шпинделем. Частина 3. Верстати з рухомою колоною та рухомим столом
— Вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 9726–89 (ИСО 1984–82))

22.

ДСТУ ISO 3686-1:2019 (ISO 3686-1:2000, IDT)

Умови випробування високоточних револьверних та одношпиндельних координатно-свердлильних та розточних верстатів зі столом постійної висоти з вертикальним шпинделем. Випробування точності. Частина 1. Одноколонні верстати
— Вперше

23.

ДСТУ ISO 3686-2:2019 (ISO 3686-2:2000, IDT)

Умови випробування високоточних револьверних та одношпиндельних координатно-свердлильних та розточних верстатів зі столом постійної висоти з вертикальним шпинделем. Випробування точності. Частина 2. Портальні верстати з рухомим столом
— Вперше

24.

ДСТУ ISO 4202:2019 (ISO 4202:2016, IDT)

Втулки перехідні із зовнішнім конусом 7:24 для інструментів з конічними хвостовиками Морзе
— Вперше

25.

ДСТУ ISO 6103:2015 (ISO 6103:2014, IDT)

Абразиви зі зв’язкою. Допустимі дисбаланси постачених шліфувальних кругів
— Вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 3060–86)

26.

ДСТУ ISO 6545:2019 (ISO 6545:1992, IDT)

Умови прийняття для зуборізних верстатів. Випробування точності
— Вперше

27.

ДСТУ ISO 8525:2019 (ISO 8525:2008, IDT)

Шум, поширюваний верстатами в повітря. Робочі умови для металорізальних верстатів
— Вперше

28.

ДСТУ ISO 8636-1:2019 (ISO 8636-1:2000, IDT)

Верстати. Умови випробування для фрезерних верстатів мостового типу. Випробування точності. Частина 1. Верстати з нерухомим містком (портальні)
— Вперше

29.

ДСТУ ISO 8636-2:2019 (ISO 8636-2:2007, IDT)

Верстати. Умови випробування для фрезерних верстатів мостового типу. Випробування точності. Частина 2. Верстати з пересувним містком (портального типу)
— Вперше

30.

ДСТУ ISO 14955-1:2019 (ISO 14955-1:2017, IDT)

Верстати. Оцінювання верстатів стосовно довкілля. Частина 1. Методологія проектування енергоефективних верстатів
— Вперше

31.

ДСТУ ISO 14955-2:2019 (ISO 14955-2:2018, IDT)

Верстати. Оцінювання верстатів стосовно довкілля. Частина 2. Методи вимірювання енергії, постаченої до верстатів та їхніх складників
— Вперше

32.

ДСТУ ISO 16156:2019 (ISO 16156:2004, IDT)

Безпечність верстатів. Вимоги щодо безпеки для проектування та конструювання патронів для роботи
— Вперше

33.

ДСТУ ISO/TR 16907:2019 (ISO/TR 16907:2015, IDT)

Верстати. Цифрова компенсація геометричних помилок
— Вперше

34.

ДСТУ ISO/TR 17529:2019 (ISO/TR 17529:2014, IDT)

Верстати. Практичні вказівки та приклади щодо оцінювання ризику для електророзрядних машин
— Вперше

 

2. Прийняти зміну до національного стандарту, гармонізованого з міжнародним стандартом, методом підтвердження з наданням чинності з 01 грудня 2019 року:

1.

ДСТУ ISO 230-2:2019 (ISO 230-2:2014, IDT)/Зміна № 1:2019 (ISO 230-2:2014/Amd 1:2016, IDT)

Метод випробування верстатів. Частина 2. Визначення точності та повторюваності позиціонування осей із числовим програмним керуванням

 

4. Скасувати чинність національного стандарту з 01 грудня 2020 року:

1.

ДСТУ ГОСТ 27843:2007 (ИСО 230-2:1997)

Випробування станків. Визначення точності та повторюваності позиціювання осей з числовим програмним керуванням

 

5. Скасувати чинність міждержавного стандарту з 01 грудня 2020 року: 

1.

ГОСТ 2110–93 (ИСО 3070-1–87)

Станки расточные горизонтальные с крестовым столом. Нормы точности

 

6. Начальнику відділу інформаційних технологій забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті ДП «УкрНДНЦ».

7. Начальнику Національного фонду нормативних документів забезпечити опублікування цього наказу в черговому виданні щомісячного інформаційного покажчика «Стандарти».

8. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

В. о. генерального директора

Олександр КИР’ЯНОВ

 

БУДСТАНДАРТ Online