ДСТУ 33.108:2005 Страховой фонд документации. Документы страхового фонда документации. Технический паспорт микрофильма. Общие требования. Изменение № 2

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЗМІНА № 2

Страховий фонд документації
ДОКУМЕНТИ СТРАХОВОГО
ФОНДУ ДОКУМЕНТАЦІЇ
ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ
МІКРОФІЛЬМУ
Загальні вимоги

ДСТУ 33.108:2005

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2019

Страховий фонд документації
ДОКУМЕНТИ СТРАХОВОГО ФОНДУ ДОКУМЕНТАЦІЇ
ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ МІКРОФІЛЬМУ
Загальні вимоги

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Страховий фонд документації» (ТК 40), Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії (НДІ мікрографії)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)) від 29 жовтня 2019 р. № 332 з 2020–01–01

Розділ 2.

Замінити «ДСТУ 33.303–2003» на «ДСТУ 33.303:2015».

Замінити «ДСТУ 33.401–2002» на «ДСТУ 33.401:2015».

Замінити «ГОСТ 2.301–68 ЕСКД. Форматы (ЄСКД. Формати)» на «ДСТУ ISO 5457:2006 Документація технічна на вироби. Кресленики. Розміри та формати».

Замінити «ГОСТ 7.50–2002 Система стандартов по информации, библиотечному и изда тельскому делу. Консервация документов. Общие требования (Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Консервація документів. Загальні вимоги)» на «ДСТУ ГОСТ 7.50:2006 Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Консервація документів. Загальні вимоги».

Вилучити посилання на:

«ДСТУ 33.104–2002

ГОСТ 13.1.103–85 Репрография. Микрография. Масштабы изображения (Репрографія. Мікрографія. Масштаби зображення)

ГОСТ 13.1.506–78 Репрография. Микрография. Шкафы для хранения микроформ. Основные размеры и технические требования (Репрографія. Мікрографія. Шафи для зберігання мікроформ. Основні розміри та технічні вимоги)

ГОСТ 9327–60 Бумага и изделия из бумаги. Потребительские форматы (Папір та вироби із паперу. Споживчі формати)

ГОСТ 18510–87 Бумага писчая. Технические условия (Папір писальний. Технічні умови) Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України (ЄДРПОУ)

ДК 014–97 Класифікатор об’єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ).».

Доповнити приміткою:

«Примітка. Чинність стандартів, на які є посилання в цьому стандарті, перевіряють згідно з офіційними виданнями національного органу стандартизації — каталогом національних нормативних документів і щомісячними інформаційними покажчиками національних стандартів.

Якщо стандарт, на який є посилання, замінено новим або до нього внесено зміни, треба застосовувати новий стандарт, охоплюючи всі внесені зміни до нього.»

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online