ДСТУ ISO/TR 24094:2019 Анализ природного газа. Методы подтверждения пригодности стандартных образцов газа (ISO/TR 24094:2006, IDT)

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДСТУ ISO/TR 24094:2019
(ISO/TR 24094:2006, IDT)

АНАЛІЗУВАННЯ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
Методи підтверджування придатності
стандартних зразків газу

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.gov.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Аналіз газів, рідких і твердих речовин» (ТК 122)

2 П РИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 22 жовтня 2019 р. № 325 з 2021–01–01

3 Національний стандарт відповідає ISO/TR 24094:2006 Analysis of natural gas — Validation methods for gaseous reference materials (Аналізування природного газу. Методи підтверджування придатності стандартних зразків газу)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Розроблення методів підтверджування придатності

4 Результати проекту VAMGAS

Додаток А (довідковий) Звіт про методи підтверджування придатності стандартних зразків газу

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ ISO/TR 24094:2019 (ISO/TR 24094:2006, IDT) «Аналізування природного газу. Методи підтверджування придатності стандартних зразків газу», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо ISO/TR 24094:2006 (версія en) «Analysis of natural gas — Validation methods for gaseous reference materials».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 122 «Аналіз газів, рідких і твердих речовин».

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей технічний звіт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— вилучено «Передмову» до ISO/TR 24094:2006 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

— у розділі «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— познаки одиниць фізичних величин відповідають вимогам серії стандартів ДСТУ ISO 80000;

— до розділу 3 та додатка А долучено «Національні примітки», виділені рамкою;

— виправлено помилки, що є в ISO/TR 24094:2006: в А.2.2.6 надано посилання на рівняння (А.12) замість помилкового посилання на рівняння (А.2); в А.2.6.3 виправлено помилку у формулі; в А.3.3.9 виправлено помилкове число 40 на 400; в А.3.4 надано посилання на А.3.4 замість помилкового посилання на додаток А;

— долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті).

Настанову «Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM)», посилання на яку є в цьому стандарті, не прийнято в Україні як національний стандарт.

ДСТУ ISO/TR 24094:2019

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

 АНАЛІЗУВАННЯ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
Методи підтверджування придатності стандартних зразків газу

ANALYSIS OF NATURAL GAS
Validation methods for gaseous reference materials

Чинний від 2021–01–01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт описує перевіряння правильності значень теплоти згоряння й густини, обчислених за результатами аналізування природного газу прийнятими наразі методами, через статистичне порівняння їх зі значеннями, виміряними еталонним калориметром та гідростатичним густиноміром.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи необхідні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують лише наведене видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

ISO 6142 Gas analysis — Preparation of calibration gas mixtures — Gravimetric method

ISO 6974-1 Natural gas — Determination of composition with defined uncertainty by gas chromatography — Part 1: Guidelines for tailored analysis

ISO 6974-2 Natural gas — Determination of composition with defined uncertainty by gas chromatography — Part 2: Measuring-system characteristics and statistics for processing of data

ISO 6974-3 Natural gas — Determination of composition with defined uncertainty by gas chromatography — Part 3: Determination of hydrogen, helium, oxygen, nitrogen, carbon dioxide and hydrocarbons up to C8 using two packed columns

ISO 6974-4 Natural gas — Determination of composition with defined uncertainty by gas chromatography — Part 4: Determination of nitrogen, carbon dioxide and C1 to C5 and C6+ hydrocarbons for a laboratory and on-line measuring system using two columns

ISO 6974-5 Natural gas — Determination of composition with defined uncertainty by gas chromatography — Part 5: Determination of nitrogen, carbon dioxide and C1 to C5 and C6+ hydrocarbons for a laboratory and on-line process application using three columns

ISO 6974-6 Natural gas — Determination of composition with defined uncertainty by gas chromatography — Part 6: Determination of hydrogen, helium, oxygen, nitrogen, carbon dioxide and C1 to C8 hydrocarbons using three capillary columns

ISO 6976 Natural gas — Calculation of calorific values, density, relative density and Wobbe index from composition

Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM), BIPM/IEC/ IFCC/ISO/IUPAC/IUPAP/OIML, 1995.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 6142 Аналіз газів. Готування калібрувальних газових сумішей. Гравіметричний метод

ISO 6974-1 Природний газ. Визначання складу з визначеною непевністю методом газової хроматографії. Частина 1. Указівки щодо спеціального аналізування

ISO 6974-2 Природний газ. Визначання складу з визначеною непевністю методом газової хроматографії. Частина 2. Характеристики вимірювальної системи та статистичні методи обробляння даних

ISO 6974-3 Природний газ. Визначання складу з визначеною непевністю методом газової хроматографії. Частина 3. Визначання водню, гелію, кисню, азоту, діоксиду вуглецю та вуглеводнів до C8 за допомогою двох насадкових колонок

ISO 6974-4 Природний газ. Визначання складу з визначеною непевністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначання азоту, діоксиду вуглецю й вуглеводнів від C1 до C5 та C6+ за допомогою лабораторних та потокових вимірювальних систем з двома колонками

ISO 6974-5 Природний газ. Визначання складу з визначеною непевністю методом газової хроматографії. Частина 5. Визначання азоту, діоксиду вуглецю й вуглеводнів від C1 до C5 та C6+ у лабораторних та промислових умовах за допомогою трьох колонок

ISO 6974-6 Природний газ. Визначання складу з визначеною непевністю методом газової хроматографії. Частина 6. Визначання водню, гелію, кисню, азоту, діоксиду вуглецю та вуглеводнів від C1 до C8 за допомогою трьох капілярних колонок

ISO 6976 Природний газ. Обчислювання теплоти згоряння, густини, відносної густини та числа

Воббе за складом

Настанова щодо вираження непевності вимірів (GUM), BIPM/IEC/ IFCC/ISO/IUPAC/IUPAP/OIML, 1995.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах