ДСТУ 5021.1:2008 Соя. Идентификация генетически модифицированных организмов. Часть 1. Методы отбора и правила подготовки проб

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СОЯ
ІДЕНТИФІКАЦІЯ ГЕНЕТИЧНО
МОДИФІКОВАНИХ ОРГАНІЗМІВ
Частина 1. Методи відбирання
та правила готування проб

ДСТУ 5021.1:2008

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.gov.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Український науково-дослідний інститут олій та жирів (УкрНДІОЖ) спільно з Технічним комітетом зі стандартизації «Олії, жири та продукти їх переробки» (ТК 86), Інститут екогігієни і токсико­логії імені Л. І. Медведя

РОЗРОБНИКИ: В. Арістов; В. Голодняк, канд. техн. наук; Н. Граніца; П. Петік, канд. техн. наук (науковий керівник); Г. Проданчук; Л. Савченко; А. Самиляк; Л. Сімакович

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 12 червня 2008 р. № 192 з 2009-10-01; згідно з наказом Держспоживстандарту України від 4 серпня 2008 р. № 270 змінено позначення; згідно з наказом Держспоживстандарту України від 30 грудня 2009 р. № 496 чинність встановлено з 2010-07-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

Право власності на цей документ належить державі.
Відтворювати, тиражувати та розповсюджувати його повністю чи частково
на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу Держспоживстандарту України заборонено.
Стосовно врегулювання прав власності треба звертатися до Держспоживстандарту України

Держспоживстандарт України. 2010

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Методи відбирання проб

5 Готування проб до аналізування

6 Вимоги щодо безпеки

7 Вимоги до кваліфікації оператора

8 Протокол за результатами готування проби

Додаток А Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СОЯ
ІДЕНТИФІКАЦІЯ ГЕНЕТИЧНО
МОДИФІКОВАНИХ ОРГАНІЗМІВ
Частина 1. Методи відбирання та правила
готування проб

СОЯ
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ГЕНЕТИЧЕСКИ
МОДИФИЦИРОВАННЫХ ОРГАНИЗМОВ
Часть 1. Методы отбора и правила
подготовки проб

SOYA
IDENTIFICATION OF GENETICALLY
MODIFIED ORGANISM
Part 1. Sampling

Чинний від 2010-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на правила відбирання та готування проб насіння сої для сівби, зелені рослини сої, на боби сої, які заготовляють і постачають для промислового перероблення, та на продукти її перероблення — ізоляти, шрот соєвий білковий, борошно соєве (далі — продукція).

Цей стандарт встановлює методи відбирання та готування проб для визначання вмісту генетично модифікованих організмів (ГМО).

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online