ДСТУ ISO 8981:2014 Пшеница. Определение сортов методом электрофореза (ISO 8981:1993, IDT)

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПШЕНИЦЯ
Визначення сортів методом електрофорезу
(ISO 8981:1993, IDT)

ДСТУ ISO 8981:2014

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Підприємство громадської організації «Інститут розвитку аграрних ринків» (ПГО «ІРАР»)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: В. Андрієвський, академік УАН, канд. техн, наук (науковий керівник); В. Волівач; С. Кошляк; Л. Михайленко, канд. с.-г. наук; С. Русаков; С. Сидоренко; С. Скловська; М. Церковницький

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінекономрозвитку України від 02 грудня 2014 р. № 1432 з 2015-05-01

3 Національний стандарт відповідає ISO 8981:1993 Пшениця. Визначення сортів методом електрофорезу

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Суть методу

3 Реактиви і допоміжні засоби

4 Устатковання

5 Відбирання проб

6 Методика

7 Фотографування

8 Пояснення електрофореграми

9 Подання результатів

Додаток А Довірчі інтервали

Додаток Б Бібліографія

Додаток НА Перелік чинних національних і міждержавних стандартів, на які є посилання в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт ідентичний ISO 8981:1993 Wheat — Identification of varieties by electrophoresis (Пшениця. Визначення сортів методом електрофорезу).

Організація, відповідальна за цей стандарт, — ПГО «Інститут розвитку аграрних ринків».

Технічний комітет, що погоджує цей стандарт, — ТК 41 «Зернові культури та продукти їх переробки».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «ця частина ISO 8981» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи цього стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», таблиці та формули — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— познаки одиниць фізичних величин відповідають серії стандартів ДСТУ 3651-1997 Метрологія. Одиниці фізичних величин;

— до розділу 5 «Відбирання проб» долучено «Національну примітку» щодо чинних в Україні стандартів;

— до розділу «Бібліографія» долучено «Національне пояснення», виділене в тексті рамкою;

— до стандарту долучено довідковий національний додаток НА щодо міждержавних стандартів, посилання на які подано у «Національній примітці».

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПШЕНИЦЯ
Визначення сортів методом електрофорезу

ПШЕНИЦА
Определение сортов методом електрофорезе

WHEAT
Identification of varieties by electrophoresis

Чинний від 2015-05-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює метод визначення сорту певної партії м’якої або твердої пшениці у формі розмелених зернин, борошна або крупи розділенням білків.

2 СУТЬ МЕТОДУ

Розділення груп гліадинів методом електрофорезу у поліакриламідному гелі (PAGE) у гелевих блоках, що містять алюмінієволактатний буфер, pH 3.1.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online