Письмо от 19.12.2000 № 7/7-1254 Относительно особенностей определения массы прибыли при расчете стоимости строительства по одноуровневой системе ценообразования

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

     ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА
          ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
               Л И С Т
 
 N 7/7-1254 від 19.12.2000
   м.Київ
 
           
 
     Щодо особливостей визначення маси прибутку при
     розрахунку вартості будівництва за однорівневою
           системою ціноутворення
 
   На численні запити учасників  будівництва  щодо  порядку
визначення   маси   прибутку   при  розрахунку  вартості
будівельно-монтажних робіт на всіх стадіях здійснення будівництва
у випадку застосування матеріально-технічних ресурсів, вартість
яких суттєво відрізняється від тих, що широко застосовуються в
будівництві, Держбуд роз'яснює.
   При визначенні показників кошторисного прибутку, наведених у
довідковому додатку 13 до Правил визначення вартості будівництва
ДБН Д.1.1-1-2000) , в межах яких визначається
прибуток по будовах, що здійснюються за рахунок бюджетних коштів
або коштів підприємств, установ і організацій державної власності,
враховувалася вартість матеріальних ресурсів  та  будівельної
техніки виходячи з середніх показників цін вітчизняних аналогів та
підрядного способу виконання робіт.
   У випадку  застосування  на будові імпортних матеріалів,
виробів та конструкцій або будівельної техніки, ціна яких значно
перевищує  аналогічні  вітчизняні,  величина  прибутку  в
інвесторському кошторисі та договірній ціні визначається від
вартості   будівельно-монтажних   робіт,   в  якій  такі
матеріально-технічні ресурси  та  будівельна  техніка  умовно
приймаються за цінами аналогічних вітчизняних.
   Вартість виконання підрядних робіт визначається з урахуванням
прибутку, розмір якого обчислюється пропорційно обсягам виконаних
робіт виходячи з його маси за договірною ціною.
 
 Голова Комітету                    В.М.Гусаков
 
 Надруковано: Державний комітет  будівництва,  архітектури  та
житлової  політики  України. Збірник офіційних документів та
роз'яснень "Ціноутворення у будівництві", N 12, грудень, 2000 р.
К.: "ІНПРОЕКТ".