Письмо от 19.12.2000 № 7/7-1258 Относительно повышения роли структурных подразделений организаций - участников строительства, на которые возложены вопросы ценообразования

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

     ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА
          ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
               Л И С Т
 
 N 7/7-1258 від 19.12.2000
   м.Київ
 
           
 
      Щодо підвищення ролі структурних підрозділів
      організацій - учасників будівництва, на які
         покладені питання ціноутворення
 
   Постановою Кабінету Міністрів України від 10.11.2000 N 1685
 >> )  "Про  визначення  вартості  будівництва"
впроваджується  реформування  ціноутворення  в  будівництві,
спрямоване  на спрощення механізму визначення його вартості,
встановлення прозорості та достовірності визначення вартісних
показників  складових  будівельної продукції на всіх стадіях
інвестування.
   Перехід на нову систему ціноутворення передбачає суттєве
підвищення ролі структурних підрозділів організацій - учасників
будівництва, на які покладені питання ціноутворення і основним
завданням котрих є оперативне визначення вартості  складових
будівельної  продукції  з  досягненням  максимальної точності
розрахунків. Це можливо здійснити шляхом впровадження відповідних
заходів,  зокрема  створенням  (за  відсутності) виокремлених
кошторисно-економічних підрозділів з залученням фахівців високої
кваліфікації  та встановленням належного рівня оплати праці,
оснащення цих підрозділів сучасною комп'ютерною технікою  та
відповідними програмними комплексами.
   Суттєво змінюється робота кошторисних підрозділів проектних
організацій, на які, крім основних завдань, покладається додаткова
робота зі створення та підтримання в актуальному стані банку даних
вартісних показників трудових і матеріально-технічних ресурсів у
регіоні, підготовка за завданням замовника частини інвесторської
кошторисної документації, яка надається претендентам на виконання
робіт, тощо. В зв'язку з цим також підлягає перегляду і внутрішній
розподіл вартості проектно-вишукувальних робіт.
   Враховуючи пряму залежність достовірності розрахунків  на
стадії  визначення  обсягів  капітальних вкладень, визначення
виконавця підрядних робіт та оцінки вартості обсягів виконаних
робіт від вирішення вищезазначених питань, Держбуд України вважає
за доцільне розробити та реалізувати заходи щодо поліпшення роботи
кошторисно-економічних   підрозділів   проектних,  підрядних
організацій та організацій-замовників.
 
 Голова Комітету                    В.М.Гусаков
 
 Надруковано: Державний комітет  будівництва,  архітектури  та
       житлової політики  України.  Збірник  офіційних
       документів та  роз'яснень   "Ціноутворення   у
       будівництві", N 12, грудень, 2000 р. К.: "ІНПРОЕКТ".