ДСТУ ISO 11948-1-2002 Средства мочепоглощающие. Часть 1. Испытание изделия целиком (ISO 11948-1:1996, IDТ)

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЗАСОБИ СЕЧОПОГЛИНАЛЬНІ
Частина 1 Випробовування цілого виробу
(ISO 11948-1:1996, IDТ)

ДСТУ ISO 11948-1-2002

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2003

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО ТК 125 «Легка промисловість» Акціонерним товариством закритого типу Український науково-дослідний інститут з переробки штучних та синтетичних волокон (AT УкрНДІПВ)

2 НАДАНО ЧИННОСТІ наказом Держстандарту України від 12 липня 2002 р. № 422 з 2003-10-01

3 Стандарт відповідає ISO 11948-1:1996 Urine-absorbing aids — Part 1: Whole-product testing (Засоби сечопоглинальні. Частина 1. Випробовування цілого виробу)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

5 ПЕРЕКЛАД ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: О. Савельєва, канд. техн. наук (керівник розробки); С. Засенко; О. Чудаков, канд. фіз.-мат. наук; К. Савельєва, канд. фіз.-мат. наук (Київський національний університет технологій і дизайну)

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Термін та визначення поняття

4 Принцип

5 Попереднє кондиціювання зразків для випробовування

6 Умови випробовування

7 Реактиви

8 Апаратура

9 Процедура

10 Протокол випробування

Додаток А Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є ідентичний переклад ISO 11948-1:1996 Urine-absorbing aids — Part 1: Whole-product testing (Засоби сечопоглинальні. Частина 1. Випробовування цілого виробу).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 125 «Легка промисловість», AT УкрНДІПВ.

Стандарт установлює метод визначання поглинальної здатності абсорбувальної серцевини сечопоглинальних засобів, що їх носять на тілі особи з фізичними вадами.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— у тексті стандарту подано «Національне пояснення» щодо перекладу українською мовою назв стандартів та «Національну примітку»;

— «Національне пояснення» та «Національну примітку» у тексті стандарту виділено рамкою;

— вилучено «Вступ» до стандарту;

— вилучено «Вступ» до розділу «Нормативні посилання»;

— структурні елементи цього стандарту: «Титульний лист», «Передмову», «Зміст» та «Національний вступ» — оформлено згідно з ДСТУ 1.7-2001.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЗАСОБИ СЕЧОПОГЛИНАЛЬНІ
Частина 1. Випробовування цілого виробу

СРЕДСТВА МОЧЕПОГЛОЩАЮЩИЕ
Часть 1. Испытание изделия целиком

URINE-ABSORBING AIDS
Part 1. Whole-product testing

Чинний від 2003-10-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює метод визначання поглинальної здатності абсорбувальної серцевини сечовбиральних засобів, що їх носять на тілі.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Цей стандарт містить посилання на такі стандарти:

ISO 3696:1987 Water for analytical laboratory use — Specification and test methods

ISO 6353-2:1983 Reagents for chemical analysis — Part 2: Specifications — First series

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 3696:1987 Вода для аналітичного лабораторного застосовування. Технічні умови і методи випробовування

ISO 6353-2:1983 Реактиви для хімічного аналізування. Частина 2. Технічні умови. Перший комплект

Національна примітка

До надання чинності національним стандартам, згармонізованим з ISO 3696, ISO 6353-2, дозволяється користуватися чинними в Україні

ДСТУ 3583-97 (ГОСТ 13830-97) Сіль кухонна. Загальні технічні умови

ГОСТ 4233-77 Натрий хлористый. Технические условия

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online