ДСТУ 8946:2019 Метрология. Влагомеры весовые с инфракрасным сушильным устройством. Методика поверки

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДСТУ 8946:2019

Метрологія

ВОЛОГОМІРИ ВАГОВІ
З ІНФРАЧЕРВОНИМ СУШИЛЬНИМ ПРИСТРОЄМ

Методика повірки

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання
офіційного видання звертайтесь до
національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.gov.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет «Метрологія та вимірювання» (ТК 63), ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ» (ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 19 листопада 2019 р. № 363 з 2021-01-01

3 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Операції повірки

6 Засоби повірки

7 Вимоги до кваліфікації персоналу

8 Умови проведення повірки

9 Вимоги щодо безпеки

10 Підготування до проведення повірки

11 Проведення повірки

12 Оброблення результатів вимірювання

13 Оформлення результатів повірки

Додаток А (довідковий) Форма протоколу повірки

Додаток Б (довідковий) Бібліографія

ВСТУП

Цей стандарт застосовують для повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки — вологомірів вагових з інфрачервоним сушильним пристроєм, що перебувають в експлуатації.

Вологоміри вагові з інфрачервоним сушильним пристроєм призначено для вимірювання масової частки вологи у зразках речовин та матеріалів.

У цьому стандарті для повірки вологомірів вагових з інфрачервоним сушильним пристроєм застосовують метод непрямих вимірювань значень вологи з використанням гравіметричного методу.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МЕТРОЛОГІЯ

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах