Приказ от 20.12.2000 № 353 О списании затрат по объекту незавершенного строительства, который ликвидируется

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

       МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 353 від 20.12.2000
 
      Про списання витрат по об'єкту незавершеного
          будівництва, що ліквідується
 
   Будівництво об'єкта   "Розширення  існуючого  комплексу
Українського НДІ медико-соціальних проблем інвалідності" припинено
у  1995  році через відсутність капіталовкладень. Будівельна
готовність об'єкта становить 13 відсотків.
   Виконано роботи нульового циклу не в повному обсязі, а саме:
   - перенесення мереж телефонізації;
   - перенесення мереж електропостачання;
   - вертикальне планування;
   - риття котловану;
   - влаштування грунтової основи;
   - забивка свай;
   - влаштування ростверку
   загальною вартістю  714,671 тис. грн., які демонтажу не
підлягають.
   У зв'язку з відсутністю коштів на продовження будівництва
зазначеного об'єкта, керуючись наказом Міністерства статистики
України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів
України, Державного  комітету  у  справах  містобудування  і
архітектури України від 28 вересня 1995 року N 243/150/156/195
 >> ) "Про затвердження Порядку списання витрат по об'єктах
незавершеного будівництва, що ліквідується", та за погодженням з
регіональним відділенням Фонду державного майна  України  по
Дніпропетровській області Н А К А З У Ю :
   1. Об'єкт незавершеного будівництва "Розширення існуючого
комплексу Українського НДІ медико-соціальних проблем інвалідності"
ліквідувати, витрати на його спорудження списати.
   2. Затвердити склад робочої комісії з ліквідації об'єкта та
списання витрат у складі:
 
Іпатов А.В. - директор Українського державного НДІ
        медико-соціальних проблем інвалідності,
        голова комісії
Жолоб О.А.  - заступник директора з медико-соціальної експертизи,
        заступник голови комісії
Мезга М.О.  - головний інженер, заступник голови комісії
Собчук П.І. - заступник головного лікаря з техніки, заступник
        голови комісії
Усенко Л.М. - головний бухгалтер
Гаркуша В.В. - головний лікар
Малий М.Ю.  - науковий співробітник
Маменко В.Г. - інженер з метрології
Максюта Т.В. - бухгалтер I категорії
   3. Директору Українського державного НДІ медико-соціальних
проблем інвалідності Іпатову А.В.:
   3.1. Списати  з обліку Інституту витрати на будівництво
об'єкта  "Розширення  існуючого  комплексу  Українського  НДІ
медикосоціальних  проблем  інвалідності" в сумі 714,671 тис.
гривень.
   3.2. Внести зміни до балансу Інституту.
   3.3. Акт про ліквідацію об'єкта та списання його вартості
подати до Міністерства охорони здоров'я на затвердження до 10
січня 2001 року.
   4. Контроль за виконанням наказу покласти на Заступника
Міністра Поляченко Ю.В.
 
 В.о.Міністра                    О.О.Бобильова