Решение от 06.11.2000 № 17-90/11 О необходимости устранения нарушений требований Указа Президента Украины от 03.02.98 N 79/98 Об устранении ограничений, которые сдерживают развитие предпринимательской деятель...

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

   ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ
            ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
             Р І Ш Е Н Н Я
 
 N 17-90/11 від 06.11.2000
 
       Про необхідність усунення порушень вимог
     Указу Президента України від 03.02.98 N 79/98
     "Про усунення обмежень, що стримують розвиток
     підприємницької діяльності" Сумською обласною
           державною адміністрацією
 
   На виконання Указу Президента України від 03.02.98 N 79/98
 "Про усунення  обмежень,  що  стримують  розвиток
підприємницької діяльності", здійснюючи аналіз нормативно-правових
актів голів місцевих державних адміністрацій, з метою усунення
надмірного  та  необгрунтованого  державного  втручання  у
підприємницьку діяльність Державний комітет України з питань
регуляторної політики та підприємництва встановив:
   Розпорядженням голови   Сумської   обласної   державної
адміністрації від 13.06.2000 N 184 "Про фінансове забезпечення
реалізації обласної цільової програми "Рідний дім" далі  -
Розпорядження)  визначено  джерела  фінансування  підтримки
індивідуального житлового  будівництва,  виконання  робіт  по
будівництву об'єктів інженерного забезпечення та благоустрою для
реалізації обласної програми "Рідний дім".
   Аналіз Розпорядження вказує на наявність в ньому положень,
які суперечать законодавству України, виписані юридично некоректно
та можуть призводити до створення перешкод, що стримують розвиток
підприємницької діяльності.
   1. Відповідно  до  абзацу  2  підпункту  1.2  пункту 1
Розпорядження  джерелом  фінансування  програми  підтримки
індивідуального  житлового  будівництва,  виконання  робіт по
будівництву об'єктів інженерного забезпечення та благоустрою для
реалізації обласної програми "Рідний дім" визначені 10 відсотків
коштів амортизаційних відрахувань, які  використовуються  для
надання  позик  на  індивідуальне будівництво робітникам цих
підприємств та організацій за договорами з підприємствами та
організаціями всіх форм власності і підпорядкування та фізичними
особами.
   В преамбулі Розпорядження вказано, що джерела фінансування
визначені відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
03.08.98 N 1211 "Про затвердження Положення про
порядок формування і використання  коштів  фондів  підтримки
індивідуального житлового будівництва на селі".
   Підпункт 9 пункту 9 Положення про порядок формування і
використання коштів фондів підтримки індивідуального житлового
будівництва на селі (далі - Положення), затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 03.08.98 N 1211,
встановлює, що кошти фондів можуть формуватися за рахунок частини
амортизаційних відрахувань підприємств та організацій за умови
набрання  чинності  відповідними  законодавчими  та  іншими
нормативно-правовими актами.
   На сьогоднішній день жодним законодавчим актом не передбачено
необхідність спрямування підприємствами частини амортизаційних
відрахувань до будь-яких фондів. Це означає, що абзац 2 підпункту
1.2 пункту 1 Розпорядження суперечить підпункту 9 пункту 9
Положення.
   2. Відповідно до абзаців 3-4 підпункту  1.2  пункту  1
Розпорядження джерелами фінансування підтримки індивідуального
житлового будівництва, виконання робіт по будівництву об'єктів
інженерного забезпечення та благоустрою для реалізації обласної
програми "Рідний дім" визначені кошти, що надходять за договорами
з  підприємствами  та  організаціями  всіх форм власності і
підпорядкування та фізичними особами від реалізації бензину та
дизельного  пального  та  від  реалізації  підприємствам  та
організаціям нафти та газу, що добуваються в області.
   Зазначені положення суперечать законодавству України.
   Підпункт 11 пункту 9 Положення передбачає
можливість формування фондів за рахунок частини відрахувань від
продажу добутої та переробленої нафти, газу та продуктів їх
переробки, а також енергоносіїв у відповідних регіонах. При цьому
в пункті 9 Положення також передбачається, що зазначене джерело
формування фондів застосовується за умови набрання  чинності
відповідними законодавчими та іншими нормативно-правовими актами.
   На сьогоднішній день жодним законодавчим актом не передбачено
можливість направлення частини відрахувань від продажу бензину та
дизельного палива, продажу добутої та переробленої нафти, газу на
поповнення фондів.
   Більше того,  Законом України від 02.03.2000 N 1521-III
 "Про тимчасовий порядок оподаткування операцій з
виготовлення та продажу нафти сирої та деяких паливно-мастильних
матеріалів" було встановлено  пільговий  режим  оподаткування
дизельного пального. В Розпорядженні ж фактично введено "на
договірних засадах" додатковий вид "оподаткування" операцій з
продажу бензину та дизельного пального, що може розглядатися як
додаткова перешкода для створення  умов  для  безперебійного
забезпечення     сільськогосподарських    товаровиробників
паливно-мастильними матеріалами та запобігання збільшенню цін на
них у період підготовки та проведення весняно-польових робіт у
2000 році, на що і був спрямований зазначений Закон.
   Звертаємо також увагу на той факт, що Положення
передбачає можливість формування коштів фонду за рахунок частини
відрахувань від продажу добутої та переробленої нафти, газу та
продуктів їх переробки.
   Натомість підпункт 1.2 пункту 1 Розпорядження визначає, що
джерелом формування фонду є кошти від  реалізації  бензину,
дизпалива, нафти та газу. При цьому незрозуміло, чи до фонду
спрямовуються всі кошти від реалізації, чи їх частина, чи частина
відрахувань від продажу.
   3. Абзаци 5-7  підпункту  1.2  пункту  1  Розпорядження
визначають, що джерелами фінансування підтримки індивідуального
житлового будівництва, виконання робіт по будівництву об'єктів
інженерного забезпечення та благоустрою для реалізації обласної
програми "Рідний дім" за  договорами  з  підприємствами  та
організаціями всіх форм власності і підпорядкування та фізичними
особами є:
   кошти від     реалізації    алкогольних    напоїв
підприємствами-виробниками області, а також усіма  суб'єктами
підприємницької  діяльності, що здійснюють продаж алкогольної
продукції інших виробників, в розмірі 12 копійок за 0.5 літра;
   кошти від  продажу пива всіма суб'єктами підприємницької
діяльності, за винятком пива, що виготовляється в області, в
розмірі 3 копійки за 0.5 літра;
   кошти від продажу цукру підприємствами-виробниками області та
суб'єктами підприємницької діяльності, що здійснюють продаж цукру
інших виробників, у розмірі 2 копійки за 1 кг цукру.
   Пункт 9 Положення  який визначає джерела
формування фондів підтримки індивідуального житлового будівництва
на селі, не передбачає можливості формування фондів підтримки
індивідуального  житлового будівництва за рахунок коштів від
продажу алкогольних напоїв, пива та цукру.
   Тому можна стверджувати, що абзаци 5-7 підпункту 1.2 пункту 1
Розпорядження суперечать постанові Кабінету Міністрів України від
03.08.98 N 1211 "Про затвердження Положення про
порядок формування і використання  коштів  фондів  підтримки
індивідуального житлового будівництва на селі".
   Необхідно зазначити,  що  використання  в  якості джерел
формування фондів коштів, визначених в абзацах 5-7 підпункту 1.2
пункту  Розпорядження,  фактично  призводить  до вилучення у
підприємств частини оборотних коштів.
   Це суперечить частині другій статті 13 Закону України від
07.02.91 N 698-XII "Про підприємництво", відповідно до
якої вилучення державою у підприємця його основних і оборотних
фондів та іншого використовуваного ним майна не допускається, за
винятком випадків, передбачених законодавчими актами України.
   4. Відповідно до підпункту 1.3 пункту  1  Розпорядження
джерелом фінансування програми підтримки індивідуального житлового
будівництва визначена частина  коштів,  одержаних  ДП  "Фонд
інвестування об'єктів соціальної сфери та промисловості" від
реалізації конфіскованого майна та майна, що надходить у рахунок
погашення заборгованості до бюджетів різних рівнів.
   Таке положення не узгоджується із Законом  України  від
17.02.2000 N 1458-III "Про Державний бюджет України на
2000 рік".
   Відповідно до статті 5 цього Закону до доходів загального
фонду Державного бюджету України на 2000 рік зараховуються у
повному обсязі кошти від реалізації майна, конфіскованого за
рішенням суду, а також кошти від реалізації майна, вилученого для
забезпечення сплати штрафів або з метою відшкодування належних
державному бюджету платежів.
   У зв'язку з виявленням положень, які суперечать законодавству
України та створюють обмеження для розвитку  підприємництва,
Державний комітет України з питань регуляторної політики та
підприємництва В И Р І Ш И В:
   Запропонувати голові   Сумської   обласної   державної
адміністрації у місячний термін скасувати абзаци 2-7 підпункту 1.2
пункту 1, підпункт 1.3 пункту 1 розпорядження від 13.06.2000 N 184
"Про фінансове забезпечення реалізації обласної цільової програми
"Рідний дім".
   Рішення Державного комітету України з питань регуляторної
політики та підприємництва щодо усунення обмежень, які стримують
розвиток підприємницької діяльності, є обов'язковим для виконання.
 
 Голова                          О.Кужель

БУДСТАНДАРТ Online