Постановление от 14.02.2001 № 145 О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 05.10.1998 № 1597

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 14 лютого 2001 р. № 145

Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 1998 р. № 1597

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 15 грудня 2005 року № 1196

З метою підвищення ефективності використання коштів регіональних фондів підтримки індивідуального житлового будівництва на селі Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Внести до Правил надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 1998 р. № 1597 (Офіційний вісник України, 1998 р., № 40, ст. 1486), зміни, що додаються.

2. Рекомендувати Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним державним адміністраціям та органам місцевого самоврядування при затвердженні відповідних регіональних правил з урахуванням місцевих умов у разі потреби включати до них розділи щодо надання кредитів на придбання обладнання, сільськогосподарської техніки та молодняка великої рогатої худоби за рахунок коштів місцевих бюджетів та інших джерел.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 15.12.2005 р. № 1196)

 

Прем'єр-міністр України

В. ЮЩЕНКО

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 лютого 2001 р. № 145


ЗМІНИ,
що вносяться до Правил надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 1998 р. № 1597

1. У тексті Правил слово "Мінагропром" в усіх відмінках замінити словом "Мінагрополітики" у відповідному відмінку.

2. У пункті 2:

а) абзац другий після слів "інженерних мереж" доповнити словами "підключення їх до існуючих комунікацій, а також придбання незавершеного будівництвом та готового житла за експертною оцінкою з проведенням його добудови та реконструкції відповідно до Положення, затвердженого Мінагрополітики і Мінфіном та зареєстрованого Мін'юстом";

б) доповнити пункт абзацом третім такого змісту:

"кошти на обслуговування кредиту - частина коштів з перерахованих на рахунки фондів для кредитування індивідуальних сільських забудовників, що спрямовується на витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням кредиту банківськими установами, та на витрати, пов'язані з утриманням фондів".

У зв'язку з цим абзаци третій і четвертий вважати відповідно абзацами четвертим і п'ятим.

3. У пункті 6:

а) після слів "трьох відсотків" доповнити словом "річних", а слова "зафіксованих у кредитній угоді річних сум, що мають сплачуватися під час погашення кредиту" виключити;

б) доповнити пункт абзацом такого змісту:

"Позичальник, який на дату укладення кредитної угоди має трьох і більше неповнолітніх дітей, звільняється від сплати відсотків за користування кредитом".

4. Пункт 11 доповнити абзацом такого змісту:

"довідку органу місцевого самоврядування про наявність (відсутність) земельної ділянки (паю), її розмір".

5. Пункт 14 доповнити абзацом такого змісту:

"договором застави іншого майна та майнових прав".

6. Пункт 21 доповнити абзацами такого змісту:

"За еквівалент розрахунків при визначенні обсягу коштів або сільськогосподарської продукції, що підлягають сплаті в рахунок погашення кредиту та відсотків за користування ним, береться 1 кг живої маси великої рогатої худоби за орієнтовними цінами на час укладення кредитної угоди з уточненням у подальшому на час видачі та погашення кожної частини кредиту.

Рівень орієнтовних цін на сільськогосподарську продукцію визначається фондами згідно з ціновою інформацією Ради міністрів Автономної Республіки Крим та облдержадміністрацій на час укладення кредитних угод".

7. Пункт 22 доповнити абзацом такого змісту:

"Забудовник може щороку вносити плату за користування кредитом починаючи з першого року його одержання, якщо це обумовлено кредитною угодою".

8. Пункт 34 викласти у такій редакції:

"34. Кошти, передбачені на кредитування індивідуального житлового будівництва на селі, а також кошти, які надходять від погашення кредитів, наданих позичальникам за рахунок державного бюджету, та сплати відсотків за користування цими кредитами Державним казначейством у процесі виконання державного бюджету, перераховуються за розподілом головного розпорядника бюджетних коштів на реєстраційні рахунки, відкриті фондам у територіальних органах Державного казначейства як одержувачам коштів державного бюджету. Розподіл річних обсягів коштів державного бюджету між регіонами головний розпорядник погоджує з Міжвідомчою координаційною комісією з питань підтримки індивідуального житлового будівництва на селі. Кошти з інших джерел фінансування перераховуються безпосередньо на рахунки фондів у встановленому порядку".

9. Доповнити Правила пунктами 37 і 38 такого змісту:

"37. Кошти, які надходять від погашення кредитів, наданих позичальникам за рахунок державного бюджету та сплати відсотків за користування ними, зараховуються на відповідні реєстраційні рахунки, відкриті в територіальних органах Державного казначейства, з подальшим спрямуванням на кредитування індивідуального житлового будівництва на селі.

38. Витрати фондів для надання фінансової підтримки індивідуальним забудовникам та за іншими напрямами діяльності, передбаченими пунктом 7 Положення про порядок формування і використання коштів фондів підтримки індивідуального житлового будівництва на селі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 серпня 1998 р. № 1211, фінансуються відповідно до затверджених облдержадміністраціями кошторисів за рахунок коштів, одержаних фондами від проведення кредитування індивідуальних сільських забудовників, та за рахунок інших джерел фінансування, крім асигнувань коштів по державному бюджету".

БУДСТАНДАРТ Online