Постановление от 14.03.2001 № 230 О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 24.01.2001 № 52

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
          від 14 березня 2001 р. N 230
                Київ
         Про внесення змін до постанови
          Кабінету Міністрів України
          від 24 січня 2001 р. N 52
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
   Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня
2001 р. N 52 "Про затвердження Порядку перерахування
субвенцій на фінансування пільг і субсидій населенню на оплату
електроенергії,  природного  та   скрапленого   газу   і
житлово-комунальних послуг" Офіційний вісник України, 2001 р.,
N 4, ст. 132) такі зміни:
   1) пункт 3 викласти у такій редакції:
   "3. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській  та  Севастопольській  міським  держадміністраціям
забезпечити подання Державному казначейству за встановленою ним
формою заявки на перерахування субвенцій для фінансування пільг і
субсидій населенню на оплату електроенергії,  природного  та
скрапленого газу і житлово-комунальних послуг";
   2) у Порядку перерахування субвенцій на фінансування пільг і
субсидій населенню на оплату електроенергії,  природного  та
скрапленого  газу і житлово-комунальних послуг, затвердженого
зазначеною постановою:
   у пункті 2 слова та цифру "за визначеними у додатку 1 до
цього Порядку нормативами" замінити словами "згідно із заявками
Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та
Севастопольської міських держадміністрацій";
   у пункті 3 слова та цифру "відповідно до нормативів розподілу
субвенцій за видами енергоносіїв та житлово-комунальних послуг,
визначених у додатку 2 до цього Порядку, та" виключити;
   пункт 4 викласти в такій редакції:
   "4. Рада  міністрів Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські  держадміністрації  можуть
приймати рішення про використання отриманої субвенції згідно з цим
Порядком без розподілу її між бюджетами районів і міст обласного
(республіканського) значення";
   додатки 1 та 2 до зазначеного Порядку визнати такими, що
втратили чинність.
 
   Прем'єр-міністр України               В.ЮЩЕНКО
   Інд. 37

БУДСТАНДАРТ Online