ДСТУ 2555-94 Машины и оборудование для кондитерской промышленности. Требования безопасности

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МАШИНИ ТА УСТАТКУВАННЯ
ДЛЯ КОНДИТЕРСЬКОЇ
ПРОМИСЛОВОСТІ
Вимоги безпеки

ДСТУ 2555-94

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МАШИНИ ТА УСТАТКУВАННЯ
ДЛЯ КОНДИТЕРСЬКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
Вимоги безпеки

МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ КОНДИТЕРСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Требования безопасности

MACHINES AND EQUIPMENT
FOR CONFECTIONERY INDUSTRY
Safety requirements

Чинний від 01.07.95

Цей стандарт поширюється на технологічне устаткування для кондитерської промисловості і установлює вимоги безпеки та виробничої санітарії до конструкції устаткування під час його розроблення, модернізації, виготовлення, експлуатації, монтажу, ремонтних робіт та транспортування.

Всі вимоги цього стандарту є обов’язковими.

Вимоги безпеки до конкретних видів устаткування, що спричинені особливостями їх конструкції і не передбачені цим стандартом, повинні бути включені в нормативно-технічні документи на вироби.

1. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ БЕЗПЕКИ

1.1. Загальні положення

1.1.1. Устаткування для кондитерської промисловості щодо безпеки повинно відповідати вимогам ГОСТ 12.1.003, ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 12.1.005, ГОСТ 12.1.008, ГОСТ 12.1.010, ГОСТ 12.1.012, ГОСТ 12.1.018, ГОСТ 12.1.019, ГОСТ 12.2.062, ГОСТ 12.2.124 і цього стандарту, а також «Санитарных правил организации технологических процессов и гигиенических требований к производственному оборудованию», затверджених Міністерством охорони здоров’я.

1.1.2. В конструкції устаткування повинні бути враховані особливості транспортування його до місця установлення, вимоги безпеки до проведення такелажних та монтажних робіт з урахуванням використання піднімально-транспортного устаткування та пристроїв для монтажу.

1.1.3. Поверхні деталей та складальних одиниць устаткування, що контактують з харчовими середовищами, повинні бути виготовлені з матеріалів або мати покриття, які дозволені Міністерством охорони здоров’я.

1.1.4. Експлуатаційна документація повинна містити:

- вимоги до забезпечування безпеки під час монтажу (демонтажу), експлуатації, технічного обслуговування, ремонту, транспортування та зберігання устаткування, а також вимоги до застосування, за необхідності, засобів захисту;

- порядок дії під час виникнення аварійних ситуацій (включаючи пожежо-вибухонебезпеку);

- умови виробничого середовища (включаючи кліматичні), які забезпечують оптимальні умови роботи устаткування та його безпечну експлуатацію;

- регламент технічного обслуговування;

- схеми стропування;

- схеми електричні принципові;

- періодичність контролю товщини роторів центрифуг;

- характеристики шкідливих та небезпечних чинників: шумові, вібраційні, теплові та ін.;

- концентрації вибухонебезпечних сумішів та методи їх приведення до ГДК;

- рекомендовані методи і засоби очищення, дезинфекції та промивання не тільки відкритих ємностей, але й важкодоступних місць.

1.1.5. Устаткування повинно відповідати вимогам безпеки та виробничої санітарії протягом усього строку служби.

1.2. Вимоги до конструкції

1.2.1. Конструкція устаткування повинна відповідати:

- вимогам пожежної безпеки згідно з ГОСТ 12.1.004;

- вимогам вибухової безпеки згідно з ГОСТ 12.1.010;

- ергономічним вимогам згідно з ГОСТ 12.2.032, ГОСТ 12.2.033, ГОСТ 12.2.049, ГОСТ 21752, ГОСТ 21753, ГОСТ 21786, ГОСТ 22269.

Конструкція устаткування не повинна створювати звуковий тиск в октавних смугах та рівень звуку на робочих місцях вищі за установлені ГОСТ 12.1.003, а також параметри вібрації на робочих місцях вищі за установлені ГОСТ 12.1.012.

1.2.2. Конструкція чи аспіраційні пристрої устаткування, яке є джерелом шкідливих виділень, повинні забезпечити параметри повітря в робочій зоні обслуговування згідно з ГОСТ 12.1.005.

В залежності від особливостей технологічних процесів устаткування повинно мати індивідуальні відсмоктувачі або елементи підключення до стаціонарних систем вентиляції для видалення шкідливих речовин з очищенням повітря до санітарних норм перед викидом його в атмосферу.

Для відсмоктування займистих або вибухонебезпечних середовищ повинна бути передбачена самостійна вентиляційна система. Підключення до загальної вентиляційної системи не допускається.

Вбудовані в устаткування вентиляційні системи повинні бути зблоковані з пусковими пристроями устаткування і вмикатися з випередженням за 15-20 с до вмикання технологічного та транспортного устаткування і вимикатися через 20-30 с після зупинки технологічного та транспортного устаткування.

Конструкція аспіраційних пристроїв повинна бути пилонепроникною і такою, яка виключає запилення, а також повинна забезпечувати їх чищення.

Аспіраційні пристрої, що вмонтовані або входять до комплекту устаткування, повинні забезпечувати відведення пилу з продуктивністю, за якої виключається утворення вибухонебезпечної концентрації пилу в корпусах устаткування і повітропроводах.

1.2.3. Конвеєри усіх видів (стрічкові, ковшові, шкребкові та ін.) повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.2.022.

1.2.4. Пневмоприводи за конструкцією повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.2.101, ГОСТ 12.3.001.

1.2.5. Устаткування, яке працює на газовому паливі, повинно відповідати вимогам чинних «Правил безопасности в газовом хозяйстве», затверджених Держгіртехнаглядом.

1.2.6. Всі поверхні устаткування, які виділяють тепло, повинні бути теплоізольовані так, щоб температура зовнішньої поверхні не перевищувала 45 °С.

Теплоізоляція повинна бути вогнестійкою, а також стійкою до вологи та механічних дій.

1.2.7. Загальні вимоги безпеки до об’ємних гідроприводів та мастильних систем - згідно з ГОСТ 12.2.040 та ГОСТ 12.2.086.

Конструкція обладнання та систем змащування повинна виключати можливість попадання мастил у харчові продукти, а також продуктів - у систему змащування.

Маслянки, що заповнюються вручну, повинні розміщуватися в безпечних зонах і місцях, зручних для обслуговування.

У важкодоступних або небезпечних для обслуговувального персоналу місцях повинна застосовуватися централізована система змащування або пари тертя, які працюють без змащування чи потребують одноразового заправляння мастилом на період між профілактичними ремонтами,

1.2.8. Елементи виробничого устаткування, необережне поводження з якими становить небезпеку для тих, хто працює, огороджувальні конструкції площадок для робіт, які проводяться на висоті, внутрішні поверхні захисних засобів, що закривають місця розміщення рухомих елементів і потребують контролю або регулювання, самі рухомі елементи, затулені знімними елементами, підлягають фарбуванню і повинні мати знаки безпеки згідно з ГОСТ 12.4.026.

1.2.9. Електротехнічні вироби устаткування, призначеного для зберігання, транспортування, просіювання та змішування борошна, цукру та інших сипких продуктів, а також для подрібнювання сухої сировини та приготування какао-порошку повинні бути вибухозахищеними відповідно до «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ), затверджених Міненерго.

1.2.10. Конструкція устаткування повинна відповідати вимогам електростатичної іскробезпеки згідно з ГОСТ 12.1.018.

1.3. Вимоги до органів управління та регулювання

1.3.1. Установки, машини та апарати повинні бути обладнані необхідними для правильного проведення технологічного процесу та безпеки тих, хто працює з контрольно-вимірювальними приладами, звуковою або світловою сигналізацією, в тому числі попереджувальною, а також органами управління та регулювання. Повинні бути забезпечені освітлення та зручність спостереження за приладами з робочого місця оператора.

Під час дистанційного управління прилади та засоби сигналізації повинні бути винесені на пульт управління.

Умови праці на центральному пульті управління та пультах на робочих місцях повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.1.003, ГОСТ 12.1.005, ГОСТ 12.1.012, ГОСТ 12.2.032, ГОСТ 12.2.033, органи управління - ГОСТ 12.2.007, ГОСТ 12.2.064, ГОСТ 12.4.040, ГОСТ 2492, ГОСТ 22613, ГОСТ 22614, ГОСТ 22615, ГОСТ 23000.

1.3.2. На кожному робочому місці машини чи лінії повинна бути передбачена кнопка «Стоп» з опуклою поверхнею для термінової зупинки устаткування.

1.3.3. Кнопки управління в залежності від функціонального призначення повинні мати штовхачі таких кольорів:

- чорний - для пуску устаткування в дію;

- червоний - для зупинки дії устаткування.

Полная версия документа доступна БЕСПЛАТНО авторизованным пользователям.

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online