Приказ от 04.04.2001 № 86 "О внесении изменений и дополнений к Инструкции о порядке государственной регистрации права собственности на объекты недвижимого имущества, которые находятся в собственности юридичес...

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

     ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА
          ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 86 від 04.04.2001         Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   5 травня 2001 р.
                   за N 395/5586
 
      Про внесення змін та доповнень до Інструкції
     про порядок державної реєстрації права власності
     на об'єкти нерухомого майна, що перебувають у
        власності юридичних та фізичних осіб
 
   З метою  приведення  Інструкції  про  порядок  державної
реєстрації  права власності на об'єкти нерухомого майна, що
перебувають у власності юридичних та фізичних осіб, затвердженої
наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової
політики України від 09.06.98 N 121 >> ) та зареєстрованої
Міністерством юстиції України 26.06.98  за  N  399/2839  (з
доповненнями, внесеними наказами Держбуду України від 18.10.99
N 251 та від 09.01.01 N 8  у
відповідність до чинного законодавства (згідно з розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 20.12.00 N 501-р 
"Про доповнення  розпорядження Кабінету Міністрів України від
17 березня 1993 р. N 162") Н А К А З У Ю:
   1. Унести до Інструкції про порядок державної реєстрації
права власності на об'єкти нерухомого майна, що перебувають у
власності юридичних та фізичних осіб,  затвердженої  наказом
Держбуду України від 09.06.98 N 121 та зареєстрованої
Мін'юстом України 26.06.98 за N 399/2839,  такі  зміни  та
доповнення:
   у пункті 1.5 вилучити слово "державні";
   пункт 1.10 доповнити підпунктом у такій редакції:
   "г) відсутні матеріали технічної інвентаризації відповідно до
пункту 1.8 цієї Інструкції";
   підпукт "в" пункту 4.1 та пункт 18 додатка 1 до Інструкції
після слів "управління справами" доповнити словами "на житлові та
нежитлові об'єкти".
   2. Управлінню нормативно-правового забезпечення реформування
житлової політики та експлуатації житлового фонду (Каплун М.М.)
подати цей наказ в установленому порядку на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України та забезпечити його публікацію в
засобах масової інформації.
   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Комітету Руля М.В.
 
 Голова Комітету                    В.М.Гусаков

БУДСТАНДАРТ Online