ДСТУ 9032:2020 Нефтепродукты. Масла моторные. Общие технические требования

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Нафтопродукти
ОЛИВИ МОТОРНІ
Загальні технічні вимоги

ДСТУ 9032:2020

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП "УкрНДНЦ" http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Стандартизація продуктів нафтопереробки і нафто хімії» (ТК 38)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 03 липня 2020 р. № 149 з 2021-09-01

3 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Класифікація

5 Технічні вимоги

6 Вимоги до сировини

7 Вимоги щодо безпеки, охорони довкілля та утилізування

8 Маркування та пакування

Додаток А (довідковий) Класифікація моторних олив за в’язкістю (SAE J300, версія 2015 року)

Додаток Б.1 (довідковий) Класифікація моторних олив за експлуатаційними властивостями. Класифікація АРІ

Додаток Б.2 (довідковий) Класифікація моторних олив за експлуатаційними властивостями. Класифікація АСЕА 2016 року

Додаток В (довідковий) Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАФТОПРОДУКТИ
ОЛИВИ МОТОРНІ
Загальні технічні вимоги

PETROLEUM PRODUCTS
OILS MOTOR
General technical requirements

Чинний від 2021-09-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює загальні технічні вимоги до моторних олив, призначених для змащування двигунів внутрішнього згоряння, що використовують за різних умов експлуатування в легкових, вантажних та спеціальних автомобілях, автобусах, а також у позашляховій, сільськогосподарській, промисловій та будівельній техніці, що працюють на бензині, дизельному паливі та на скрапленому газі (далі — моторні оливи)

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті наведено посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 4454:2005 Нафта і нафтопродукти. Маркування, пакування, транспортування та зберігання

ДСТУ 5094:2008 Нафтопродукти. Оливи мастильні, присадки і пакети присадок. Визначення загального лужного числа методом потенціометричного титрування

ДСТУ 8349:2015 Оливи моторні. Метод визначення динамічної в’язкості з використанням імітатора холодного запуску в діапазоні температур від мінус 5°С до мінус 35°С

ДСТУ 8419:2015 Оливи мастильні Визначення втрат під час випарності за методом Ноак

ДСТУ 8420:2015 Оливи мастильні. Метод визначення схильності до піноутворення

ДСТУ 8829:2019 Пожежовибухонебезпечність речовин і матеріалів. Номенклатура показників і методи їхнього визначення. Класифікація

ДСТУ ГОСТ 33-2003 (ИСО 3104-94) Нафтопродукти. Прозорі і непрозорі рідини. Визначення кінематичної в’язкості і розрахунок динамічної в’язкості

ДСТУ ГОСТ 4333:2018 (ГОСТ 4333-2014, IDT; ISO 2592:2000, MOD) Нафтопродукти. Методи визначення температур спалаху та займання у відкритому тиглі

ДСТУ EN ISO 2592:2017 (EN ISO 2592:2001, IDT; ISO 2592:2000, IDT) Визначення температур спалаху і займання. Метод із застосуванням приладу Клівленда з відкритим тиглем

ДСТУ ISO 3733:2017 (ISO 3733:1999, IDT) Нафтопродукти і бітумінозні матеріали. Визначення вмісту води. Метод дистиляції

ДСТУ ISO 3771:2019 (ISO 3771:2011, IDT) Нафтопродукти. Визначення лужного числа методом потенціометричного титрування хлорною кислотою

ДСТУ ISO 3987:2019 (ISO 3987-2010, IDT) Нафтопродукти. Визначення масової частки сульфатної золи в мастильних оливах і добавках

ДСТУ ISO 6247:2019 (ISO 6247:1998, IDT) Нафтопродукти. Визначення характеристик піноутворення мастильних олив

ДСТУ ISO 6247:2019 (ISO 6247:1998, ЮТ)/Поправка № 1:2019 (ISO 6247:1998/Cor 1:1999, IDT) Нафтопродукти. Визначення характеристик піноутворення мастильних олив

ГОСТ 6370-79 Нефть, нефтепродукты и присадки. Метод определения содержания механических примесей

ГОСТ 9827-75 Присадки и масла с присадками. Метод определения фосфора

ГОСТ 11063-77 Масла моторные с присадками. Метод определения стабильности по индукционному периоду осадкообразования

ГОСТ 20287-91 Нефтепродукты. Метод определения температур текучести и застывания

ГОСТ 20502-75 Масла и присадки к ним. Методы определения коррозионности.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online