О введении в действие второй очереди канала Днепр-Донбасс

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ


          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
          від 7 травня 1992 р. N 262-р
                Київ


   З метою поліпшення водозабезпечення населення і народного
господарства  Донецької  області,  стабілізації   складної
соціально-екологічної ситуації, що склалася внаслідок гострого
дефіциту води.
   1. Прийняти пропозицію Донецької обласної Ради  народних
депутатів, погоджену з Мінекономіки і Держводгоспом України, про
введення у дію в 1995 році другої черги каналу Дніпро-Донбас
1 етап) на подачу 16 куб. метрів води в секунду.
   2. Мінекономіки   України   передбачити  виділення  в
1992 - 1995 роках по галузі "Водне господарство" на будівництво
каналу  Дніпро-Донбас  централізованих капітальних вкладень в
обсягах згідно з додатком N 1.
   3. Держводгоспу,  Держвуглепрому,  Міненерго   України,
корпораціям "Укрбуд" і "Украгропромбуд", концерну "Укршляхбуд" та
Донецькій обласній державній адміністрації забезпечити виконання
робіт на будівництві каналу в обсягах і строки згідно з додатком
N 2.
   4. Мінекономіки  і  Міндержресурсів  України  виділити
Держводгоспу  України  на  будівництво  другої  черги каналу
Дніпро-Донбас (1 етап) устаткування  та  кабельно-провідникову
продукцію згідно з додатками N 3 і 4, а Мінмашпрому України
забезпечити за замовленням Держводгоспу України поставку  за
договором з корпорацією "Електро" (м. Запоріжжя) трансформаторних
підстанцій з комплектуючим устаткуванням згідно з додатком N 5.
   5. Донецькій і Харківській обласним державним адміністраціям
виділяти  будівельно-монтажному  підприємству  "Дніпроканалбуд"
місцеві будівельні матеріали згідно з додатком N 6.

   Прем'єр-міністр України             В.ФОКІН
   Інд. 24
                   Додаток N 1
            до розпорядження Кабінету Міністрів України
               від 7 травня 1992 р. N 262-р
               ОБСЯГИ
   капітальних вкладень, що виділяються у 1992 - 1995 роках
     по галузі "Водне господарство" на будівництво
        другої черги каналу Дніпро-Донбас
                      (млн. крб., у цінах з
                       1 січня 1991 р.)
Всього у тому числі по роках
1992 1993 1994 1995
Капітальні вкладення всього 370 46,57 97 113 113,43
у тому числі будівельно-монтажні роботи 230 32 60 70 68

   Міністр
   Кабінету Міністрів України            В.ПЄХОТА

                   Додаток N 2
            до розпорядження Кабінету Міністрів України
               від 7 травня 1992 р. N 262-р
               ОБСЯГИ
    будівельно-монтажних робіт на будівництві об'єктів
        другої черги каналу Дніпро-Донбас
                    (млн. крб., у цінах
                    з 1 січня 1991 р.)
Всього у тому числі по роках Виконавці
1992 1993 1994 1995
Обсяг будівельно- монтажних робіт всього 230 32 60 70 68
у тому числі: Об'єкти основного виробничого та обслуговуючого призначення 162,2 28,04 43,0 41,5 49,66 Держводгосп України
з них на субпідрядні насосні станції N 5 і 6 : 3,0 0,8 0,9 0,7 0,6 Держвуглепром України
житло на трасі канал для експлуатаційного персоналу насосних станцій у 4,2 0,3 1,2 1,4 1,3 корпорація "Украгро- промбуд"
автомобільний шлях вздовж каналу 2,3 1 ,2 1,1 концерн "Укршляхбуд
електромонтажні роботи 8,5 2,7 2,0 2,0 1,8 Міненерго України
Переселення із зони відчуження каналу 30,0 3,76 8,0 10,5 7,74 Донецька обласна державна адміністрація
Компенсація за відведення земель під будівництво об'єктів каналу 19,3 4,0 10,0 5,3 -"-
Житлово-цивільне будівництво в Донецькій області 18,5 0,2 5,0 8,0 5,3 корпорація "Укрбуд"
       Міністр
   Кабінету Міністрів України            В.ПЄХОТА

                    Додаток N 3
            до розпорядження Кабінету Міністрів України
               від 7 травня 1992 р. N 262-р

               ПЕРЕЛІК
    устаткування та кабельно-провідникової продукції, що
     виділяються Держводгоспу України для будівництва
        другої черги каналу Дніпро-Донбас

Одиниця виміру Всього у тому числі по роках
1992 1993 1994 1995
Насоси 1200 ВР-6, 3/100 штук 18 3 6 6 3
Насоси 1200 В-6, 3/100 -"- 4 2 2 - -
Електродвигуни ВДС-2-325/69-16 -"- 29 3 10 16 -
Насоси різні -"- 50 15 20 15 -
Засувки, затвори діаметром: 50 - 200 мм -"- 570 210 210 150 -
300 - 500 мм -"- 41 12 12 12 5
600 - 1000 мм -"- 100 40 40 20 -
1200 - 1600 мм -"- 35 5 15 10 5
2000 мм -"- 51 10 20 15 6
Вентилі, крани -"- 1080 380 380 250 70
Клапани -"- 120 20 20 50 30
Вентилятори різні -"- 140 35 35 35 35
Крани мостові вантажопідйомністю 10-32 тонни -"- 4 - 2 2 -
Крани козлові вантажопідйомністю 5 тонн -"- 3 - 3 - -
Талі, кран-балки -"- 140 20 50 40 30
Компресори -"- 12 4 4 4 -
Верстати металообробні -"- 48 18 10 10 10
Низьковольтні шафи -"- 28 28 - - -
Кабель силовий 1 кВ, 10 кВ кіло- метрі в 405 130 140 80 55
Кабель контрольний -"- 400 122 148 100 30
Провід освітлювальний -"- 36 12 12 7 5
Провід (за вагою міді) А-120-150, АС-240 тонн 378 338 40 - -
Кабель телефонний, дальнього зв'язку, радіочастотний кіло- метрів 195 74 74 27 20
Обігрівачі ПЕТ-4 штук 1722 450 742 316 214
Комплектні трансформаторні підстанції 25,63,100, 250,630,1000 кВа комп- лекті в 55 1 25 14 15
Контрольно-вимірювальні прилади та автоматика штук 1680 630 600 220 230
       Міністр
   Кабінету Міністрів України            В.ПЄХОТА

                   Додаток N 4
            до розпорядження Кабінету Міністрів України
               від 7 травня 1992 р. N 262-р
               ПЕРЕЛІК
      технологічного устаткування, що виділяється
      Держводгоспу України для будівництва другої
          черги каналу Дніпро-Донбас
                        (штук)
Марка Всього у тому числі по роках
1992 1993 1994
Асфальтозмішувальна установка ДС-158 1 1
Бетонозмішувальна установка СБ-145-2 2 1 1
Компресори стаціонарні продуктивніс- тю 12,5 - 20 м. куб/год 4 2 2
Рама лісопильна Р-63 1 1
Верстат токарно-гвинто-різний 16 БІ6КА 3 1 2
Верстат фрезерний 672ОВ 1 1
Верстат вертикально- свердлильний 2НІ25А 2 1 1
Насоси різні Д 320х50 ЦНС-38-132 4 5 2 1 2 2 2
Компресорні станції ПКС-5,25 ЗИФ-55 8 8 2 2 2 2 4 4
Випрямлячі зварювальні ВНМ-1001 12 3 3 6
       Міністр
   Кабінету Міністрів України            В.ПЄХОТА

                   Додаток N 5
            до розпорядження Кабінету Міністрів України
               від 7 травня 1992 р. N 262-р
               ПЕРЕЛІК
      енергетичного устаткування, що виділяється
        для будівництва другої черги каналу
             Дніпро-Донбас

Одиниця виміру Всього у тому числі по роках
1992 1993 1994 1995
Трансформаторні підстанції 40 тис. Ква комплектів 6 1 2 2 1
Заземлювачі, роз'єднувачі, вимикачі 35 - 110 кВ штук 930 275 370 145 140
Розрядники 110, 35, 15 кВ -"- 200 62 84 32 22
Реактори РБГ-10-1000-0,45 -"- 48 18 18 6 6
Трансформатори струму та напруги -"- 300 76 102 61 61
Електричні щити, шафи, комірки -"- 697 197 300 150 50
       Міністр
   Кабінету Міністрів України            В.ПЄХОТА

                   Додаток N 6
            до розпорядження Кабінету Міністрів України
               від 7 травня 1992 р. N 262-р
               ОБСЯГИ
     місцевих будівельних матеріалів, що виділяються
    підприємству "Дніпроканалбуд" на будівництво другої
          черги каналу Дніпро-Донбас

Одиниця виміру Всього у тому числі по роках
1992 1993 1994 1995
Цегла - всього тис. штук 6680 2360 1680 1680 960
у тому числі області: Донецька -"- 5360 1840 1300 1440 780
Харківська -"- 1320 520 380 240 180
Пісок - всього тис. куб. м 97,2 33 34,7 17,2 12,3
у тому числі області: Донецька -"- 73,2 26,9 26,5 10,8 9
Харківська -"- 24 6,1 8,2 6,4 3,3
Щебінь - всього тис. куб. м 360 121 144 57 38
у тому числі області: Донецька -"- 280 91,0 118,0 43,0 28,0
Харківська -"- 80 30,0 26,0 14,0 10,0
                          Міністр
   Кабінету Міністрів України            В.ПЄХОТАБУДСТАНДАРТ Online