Письмо от 30.05.2001 № 7/7-533 Относительно определения стоимости выполнения работ при невозможности использования машин и механизмов, предусмотренных общегосударственными сметными нормами для выполнения рабо...

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

      ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ
          ТА ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
               Л И С Т
 
 N 7/7-533 від 30.05.2001
 
      Щодо визначення вартості виконання робіт при
      неможливості використання машин і механізмів,
      передбачених загальнодержавними кошторисними
      нормами  для  виконання  робіт  та для
      внутрішньобудівельного    транспортування
      матеріальних ресурсів горизонтального  і
             вертикального)
 
   На численні  запити організацій щодо визначення вартості
виконання робіт при неможливості використання машин і механізмів,
передбачених загальнодержавними кошторисними нормами для виконання
робіт та для внутрішньобудівельного транспортування матеріальних
ресурсів  (горизонтального  і вертикального), Держбуд України
повідомляє.
   Якщо внаслідок об'єктивних причин (ускладнені умови виконання
робіт через обмеженість  території  будівельного  майданчика,
неможливість  розміщення  підйомних механізмів, відсутність у
підрядника машин і механізмів, передбачених  нормами,  тощо)
будівельні  (ремонтно-будівельні)  роботи  виконуються  без
застосування машин і механізмів як для внутрішньобудівельного
транспортування  матеріальних  ресурсів  (горизонтального  і
вертикального), так і для виконання робіт, або із застосуванням
наявних у підрядній організації не передбачених нормами машин і
механізмів, вартість обсягів виконаних робіт визначається  з
урахуванням змінених умов виконання робіт, які погоджуються із
замовником за наявності відповідного технічного  (у  проекті
виробництва робіт) та економічного обгрунтування.
   В економічному  обгрунтуванні  проводиться  співставлення
вартості експлуатації машин і механізмів, передбачених ресурсними
елементними кошторисними  нормами  для  внутрішньобудівельного
транспортування матеріальних ресурсів і механізації технологічних
процесів, розрахованої на підставі нормативного часу роботи та
вартості машино-години цих машин, що склалася в регіоні, або (при
їх відсутності) за даними Держбуду, з відповідною  вартістю
зазначених робіт, що виконуються із застосуванням ручної праці, чи
наявних у підрядній організації машин і механізмів. Розрахунками,
проведеними для зазначеного співставлення, враховуються також
накладні витрати.
   У випадку, якщо обгрунтовані витрати підрядника, спричинені
зміною  умов  виконання  робіт,  перевищують  відповідну
нормативно-розрахункову вартість, за рішенням замовника можуть
розроблятися індивідуальні ресурсні елементні кошторисні норми,
які затверджуються в установленому порядку.
 
 Перший заступник
 Голови Комітету                    А.В.Беркута
 
 Надруковано: Державний комітет  будівництва,  архітектури  та
житлової  політики  України. Збірник офіційних документів та
роз'яснень "Ціноутворення у будівництві", N 6, червень, 2001 р.
К.: "ІНПРОЕКТ".

БУДСТАНДАРТ Online