Постановление от 26.09.2001 № 1246 Об утверждении Порядка замены бланков прежде выданных лицензий на бланки лицензий единого образца

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
         від 26 вересня 2001 р. N 1246
                Київ
       Про затвердження Порядку заміни бланків
           раніше виданих ліцензій
        на бланки ліцензій єдиного зразка
 
   Відповідно до статті 24 Закону України "Про ліцензування
певних видів господарської діяльності"  Кабінет
Міністрів України п о с т а н о в л я є:
   1. Затвердити Порядок заміни бланків раніше виданих ліцензій
на бланки ліцензій єдиного зразка додається).
   2. Органам ліцензування провести до 21 жовтня 2001 р. заміну
бланків раніше виданих ліцензій на бланки ліцензій єдиного зразка.
 
   Прем'єр-міністр України                А.КІНАХ
   Інд. 25
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 26 вересня 2001 р. N 1246
               ПОРЯДОК
       заміни бланків раніше виданих ліцензій
        на бланки ліцензій єдиного зразка
 
   1. Бланки ліцензій на провадження певних видів господарської
діяльності, виданих до набрання чинності Законом України "Про
ліцензування певних видів господарської діяльності",
підлягають заміні на бланки ліцензій єдиного зразка.
   2. Для заміни бланка раніше виданої ліцензії  ліцензіат
особисто або через уповноважений ним орган чи особу звертається до
відповідного органу ліцензування із заявою про заміну бланка
ліцензії.
   3. У  заяві  про заміну бланка раніше виданої ліцензії
зазначаються такі відомості:
   найменування, місцезнаходження,   банківські   реквізити,
ідентифікаційний код - для юридичної особи;
   прізвище, ім'я та по батькові, паспортні дані (серія, номер
паспорта, ким і коли виданий, місце проживання), ідентифікаційний
номер - платника податків та інших обов'язкових платежів - для
фізичної особи;
   вид господарської діяльності;
   місця провадження діяльності  (філії,  інші  відокремлені
підрозділи);
   дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії;
   термін дії ліцензії.
   До заяви додаються ліцензія та засвідчені в установленому
порядку копії документів, які підтверджують право власності або
оренди приміщення за місцем провадження діяльності, зазначеної в
ліцензії.
   Органу ліцензування забороняється вимагати від ліцензіата
інші документи, не передбачені цим Порядком.
   Заява про заміну бланка раніше виданої ліцензії та документи,
що додаються до неї, приймаються за описом, копія якого видається
ліцензіату з відміткою про дату прийняття заяви з документами
органом ліцензування і за підписом відповідальної особи.
   Орган ліцензування  фіксує  дату  надходження  заяви  з
документами у журналі обліку заяв та виданих ліцензій.
   4. Орган ліцензування звіряє відомості, зазначені у заяві, з
даними ліцензії. У разі підтвердження цих відомостей  орган
ліцензування протягом п'яти робочих днів від дати надходження
заяви та документів видає ліцензіату ліцензію єдиного зразка з
внесенням відповідних змін до ліцензійного реєстру не пізніше
наступного робочого дня після проведення заміни.
   5. У разі коли у ліцензії зазначено адреси філій, інших
відокремлених  підрозділів, разом з ліцензією єдиного зразка
видаються ліцензіату засвідчені копії ліцензій єдиного зразка на
кожну філію, інший відокремлений підрозділ згідно з ліцензією,
бланк якої підлягає заміні відповідно до заяви ліцензіата.
   6. Заміна бланків раніше виданих ліцензій на бланки ліцензій
єдиного зразка та видача копій здійснюється органом ліцензування
безоплатно.
   7. Ліцензія єдиного зразка діє до  закінчення  терміну,
встановленого ліцензією, бланк якої підлягав заміні.
   8. Ліцензія,  бланк  якої  підлягав заміні, повертається
ліцензіату з відміткою на лицьовому боці про її заміну.
   9. Підставою для відмови у заміні бланків раніше виданих
ліцензій  на  бланки  ліцензій  єдиного  зразка є виявлення
невідповідності даних в ліцензії і у заяві, поданої ліцензіатом.

БУДСТАНДАРТ Online