Об утверждении плана первоочередных мероприятий по внедрению систем управления качеством на предприятиях на 2001-2002 года

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
         від 26 вересня 2001 р. N 462-р
                Київ
 
      Про затвердження плану першочергових заходів
      щодо впровадження систем управління якістю
        на підприємствах на 2001-2002 роки
 
   Відповідно до пункту 2 статті 1 Указу Президента України від
23 лютого 2001 р. N 113 "Про заходи щодо підвищення
якості  вітчизняної  продукції" затвердити план першочергових
заходів  щодо  впровадження  систем  управління  якістю  на
підприємствах на 2001-2002 роки додається).
   Загальну координацію робіт, визначених зазначеним планом,
покласти на Держстандарт.
 
   Прем'єр-міністр України                А.КІНАХ
   Інд. 28
 
                    ЗАТВЕРДЖЕНО
             розпорядженням Кабінету Міністрів України
                від 26 вересня 2001 р. N 462-р
                ПЛАН
     першочергових заходів щодо впровадження систем
        управління якістю на підприємствах
            на 2001-2002 роки
 
   I. Удосконалення нормативно-правової бази
   Підготувати та внести на розгляд Кабінету Міністрів України:
   1) проекти законів України:
   про засади державної політики у сфері управління якістю
продукції (товарів, робіт, послуг).
           Держстандарт, Міністерство економіки та з
           питань європейської інтеграції, МОЗ, Мінфін,
           Мін'юст, Мінпраці разом із заінтересованими
           громадськими організаціями.
           2001 рік;
   про внесення змін до Закону України "Про метрологію та
метрологічну діяльність", що випливають з прикінцевих положень
прийнятих останнім часом законів із  стандартизації,  оцінки
відповідності та акредитації органів з оцінки відповідності.
           Держстандарт, Міністерство економіки та з
           питань європейської  інтеграції,  Мінфін,
           Мін'юст, Національна академія наук.
           2001 рік;
   2) проекти нормативно-правових актів:
   щодо державної  підтримки  впровадження систем управління
якістю і навколишнім середовищем на підприємствах та надання
переваги у проведенні тендерів на поставку продукції для державних
потреб вітчизняним виробникам, що впровадили систему якості.
           Держстандарт, Міністерство економіки та з
           питань  європейської  інтеграції,  МОЗ,
           Мінекоресурсів,  Мінфін,  Мінпромполітики
           разом  із  заінтересованими  громадськими
           організаціями.
           2001 рік;
   щодо впровадження на підприємствах харчової та переробної
промисловості  системи  аналізу  ризиків  критичних  точок
технологічного  процесу  (HACCP)  стосовно  безпеки  харчових
продуктів.
           Мінагрополітики, Міністерство економіки та з
           питань    європейської    інтеграції,
           Держстандарт, МОЗ.
           2002 рік;
   щодо встановлення порядку ідентифікації харчових продуктів та
продовольчої сировини.
           Держстандарт, МОЗ, Мінагрополітики.
           2002 рік.
   II. Організаційні заходи
   1. Затвердити план перегляду основоположних стандартів у
сфері  стандартизації  та  сертифікації  з урахуванням вимог
міжнародної та європейської систем стандартизації та сертифікації.
           Держстандарт, Мінпромполітики,    Мінфін,
           Мінпраці, Міністерство економіки та з питань
           європейської інтеграції, Держбуд.
           2001 рік.
   2. Розглянути питання щодо створення в апараті  окремих
центральних органів виконавчої влади структурних підрозділів з
питань управління якістю.
           Міністерство економіки  та  з   питань
           європейської  інтеграції,  Мінфін,  МОЗ,
           Мінпромполітики, Мінагрополітики, Мінтранс,
           Держстандарт,            Держбуд,
           Держкоммолодьспорттуризм, Держкомзв'язку.
           2001-2002 роки.
   3. Вжити заходів до забезпечення ефективного функціонування
Українського інституту якості.
           Держстандарт, Міністерство економіки та з
           питань європейської  інтеграції,  Мінфін,
           Національна академія наук.
           2001 рік.
   4. Утворити мережу методично-консультаційних пунктів з питань
інформаційного забезпечення підприємств у сфері управління якістю
та навколишнім середовищем.
           Держстандарт, МОЗ, Мінпромполітики, Мінфін,
           Міністерство  економіки  та  з  питань
           європейської  інтеграції,  Мінекоресурсів,
           Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
           обласні, Київська і Севастопольська міські
           держадміністрації.
           Листопад 2001 р.
   5. Щороку забезпечувати організацію і проведення в Україні
Європейського  тижня якості та конкурсу "100 кращих товарів
України".
           Держстандарт, інші   центральні   органи
           виконавчої влади, Рада міністрів Автономної
           Республіки  Крим,  обласні,  Київська  і
           Севастопольська  міські  держадміністрації
           разом  із  заінтересованими  громадськими
           організаціями.
           Постійно.
   6. Започаткувати  розроблення  і реалізацію галузевих та
регіональних  програм  сприяння  підвищенню  якості   та
конкурентоспроможності продукції.
           Міністерство економіки   та  з  питань
           європейської    інтеграції,     МОЗ,
           Мінпромполітики, Мінагрополітики, Мінтранс,
           Держстандарт,            Держбуд,
           Держкоммолодьспорттуризм,  Держкомзв'язку,
           Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
           обласні, Київська і Севастопольська міські
           держадміністрації разом із заінтересованими
           громадськими організаціями.
           2001-2002 роки.
   7. Забезпечити участь представників від України в роботі
міжнародних організацій з управління якістю.
           Міністерство економіки  та  з   питань
           європейської інтеграції, МЗС, Держстандарт
           разом  із  заінтересованими  громадськими
           організаціями.
           2001 рік.
   8. Розробити  і  затвердити  навчальні програми у сфері
управління якістю та навколишнім середовищем для загальноосвітніх,
професійно-технічних та вищих навчальних закладів.
           МОН, МОЗ, Мінпромполітики, Держстандарт.
           2001-2002 роки.
   9. Забезпечити   підвищення   кваліфікації  працівників
центральних і місцевих органів виконавчої влади та державних
підприємств у сфері управління якістю та навколишнім середовищем.
           Держстандарт, МОЗ, Мінпромполітики,
           Мінекоресурсів, Українська Академія
           державного управління при Президентові
           України.
           2001-2002 роки.
   10. Підготувати пропозиції  щодо  подальшої  гармонізації
національних нормативних документів з міжнародними стандартами ISO
серії 14000, а також щодо запровадження в Україні добровільного
екологічного маркування та декларування згідно з вимогами цих
стандартів, започаткування конкурсу у сфері управління навколишнім
середовищем.
           Мінекоресурсів, Міністерство економіки та з
           питань    європейської    інтеграції,
           Мінпромполітики,  Мінагрополітики,  МОЗ,
           Держстандарт.
           2001 рік.
   III. Інформаційне забезпечення
   1. Організовувати щорічне видання тематичного збірника з
питань управління якістю.
           Держстандарт, Держкомінформ   разом   із
           заінтересованими громадськими організаціями.
           Постійно.
   2. Забезпечувати  щорічне   проведення   всеукраїнських
конференцій, семінарів з питань управління якістю та навколишнім
середовищем.
           Держстандарт, МОЗ,     Мінпромполітики,
           Мінекоресурсів  разом із заінтересованими
           громадськими організаціями.
           Постійно.
   3. Щороку  забезпечувати  організацію  та  проведення
регіональних науково-практичних конференцій і семінарів, галузевих
виставок якісної продукції.
           Держстандарт, Міністерство економіки та з
           питань  європейської  інтеграції,  МОЗ,
           Мінпромполітики,   Держкомінформ,   Рада
           міністрів  Автономної  Республіки  Крим,
           обласні, Київська і Севастопольська міські
           держадміністрації.
           Постійно.
   4. Вживати заходів до узагальнення і популяризації через
засоби масової інформації та через міжнародну інформаційну мережу
Інтернет вітчизняного і світового досвіду впровадження систем
управління  якістю  та  навколишнім  середовищем  та  оцінки
відповідності.
           Держстандарт, Міністерство економіки та з
           питань  європейської  інтеграції,  МОЗ,
           Мінекоресурсів, Держкомінформ.
           Постійно.
   5. Забезпечувати  підготовку циклу щорічних публікацій з
питань управління якістю у журналі "Стандартизація, сертифікація,
якість", інших спеціалізованих виданнях.
           Держстандарт, Міністерство економіки та з
           питань    європейської    інтеграції,
           Мінпромполітики разом із заінтересованими
           громадськими організаціями.
           Постійно.
   6. Забезпечити видання українською мовою збірника Директив
Європейського Союзу Нового Підходу та змін до них.
           Держстандарт, Мін'юст.
           2001 рік.
   7. Підготувати і розповсюдити рекомендації щодо розроблення
та впровадження систем якості, тотального управління якістю (TQM),
самооцінки моделі ділової досконалості на малих і середніх та
великих підприємствах.
           Міністерство економіки  та  з   питань
           європейської  інтеграції, Мінпромполітики,
           Мінагрополітики,   Мінтранс,   Мінпраці,
           Держбуд,            Держстандарт,
           Держкоммолодьспорттуризм,   Держкомзв'язку
           разом  із  заінтересованими  громадськими
           організаціями.
           2002 рік.
   8. Запровадити  на  базі  інформаційної  мережі  центрів
Держстандарту  проведення моніторингу становлення та розвитку
систем управління якістю.
           Держстандарт, Міністерство економіки та з
           питань  європейської  інтеграції,  МОЗ,
           Мінпромполітики, Мінагрополітики, Мінтранс,
           Держбуд,      Держкоммолодьспорттуризм,
           Держкомзв'язку разом із  заінтересованими
           громадськими організаціями.
           2002 рік.

БУДСТАНДАРТ Online