ДСТУ 2783-94 Монтаж электрический радиоэлектронной аппаратуры и приборов. Общие требования к монтажу изделий электронной техники и электротехнических на печатные платы

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МОНТАЖ ЕЛЕКТРИЧНИЙ
РАДІОЕЛЕКТРОННОЇ
АПАРАТУРИ ТА ПРИЛАДІВ
Загальні вимоги до монтажу виробів
електронної техніки та
електротехнічних на друковані плати

ДСТУ 2783-94

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МОНТАЖ ЕЛЕКТРИЧНИЙ РАДІОЕЛЕКТРОННОЇ
АПАРАТУРИ ТА ПРИЛАДІВ
Загальні вимоги до монтажу виробів електронної техніки
та електротехнічних на друковані плати

МОНТАЖ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ
АППАРАТУРЫ И ПРИБОРОВ
Общие требования к монтажу изделий электронной техники
и электротехнических на печатные платы

ELECTRICAL WIRING OF RADIO-ELECTRONIC
EQUIPMENT AND DEVICES
General requirements to electronic and electrical devices
to printed circuit boards assembly

Чинний від 01.01.96

Цей стандарт установлює технічні вимога до монтажу мікрозбірок, мікросхем, резисторів, конденсаторів, дроселів, напівпровідникових приладів, блоків, матриць (далі — вироби) та проводів на однобічні, двобічні та багатошарові друковані плати (далі — друковані плати).

Стандарт розповсюджується на електричний монтаж (далі — монтаж) електронної, радіоелектронної, електротехнічної апаратури та приладів (далі — апаратура).

Стандарт не розповсюджується на виготовлення та монтаж безкорпусних виробів та апаратури, які працюють у діапазоні надвисоких частот.

Стандарт призначений для розроблення конструкторської та технологічної документації.

Вимоги цього стандарту обов’язкові крім вимог за 2.2.6, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.24, 2.3.27, 2.4.1, 2.4.3, 2.4.7, 4.4.8.

1. Загальні вимоги

1.1 Загальні технічні вимоги

1.1.1. Складання та монтаж виробів апаратури повинні виконуватись згідно з вимогами цього стандарту, конструкторської та технологічної документації.

1.1.2. Основні розміри друкованих плат повинні відповідати ГОСТ 10317.

1.1.3. Під час виконання операцій з напівпровідниковими приладами, мікросхемами та вузлами, в яких вони використовуються, необхідно дотримуватись вимог їх захисту від впливу статичної електрики.

1.1.4. Під час розмагнічування касет з мікросхемами та мікросхем

на автоматизованих засобах виробництва, під час переносу магнітним пінцетом (олівцем) мікросхем, напруженість магнітного поля пристрою розмагнічування магнітного пінцету повинна бути не більше 500 Е.

1.2 Вимоги до виробничих приміщень

Виробничі приміщення складання та монтажу повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.1.005 та чинних технологічних та санітарних норм.

1.3. Вимоги до виконавців

1.3.1. Виконавці технологічних операцій повинні бути атестовані та мати посвідчення на право їх виконання.

1.3.2. Виконавці зобов’язані:

— вивчити технологічний процес на роботу, яку виконують;

— роботу виконувати у технологічній одежі;

— отримати згідно з конструкторською та технологічною документацією комплектуючі вироби, матеріали та технологічну оснастку;

— до початку роботи з напівпровідниковими приладами та мікросхемами перевірити цілісність кола заземлення антистатичного браслета та стрижня електропаяльника, закріпити на руці браслет та підключити його до клем заземлення;

— перед початком роботи перевірити робочу поверхню інструментів на відсутність насічок, рисок, задирок та інше;

— під час роботи слідкувати за справністю технологічної оснастки та устаткування, цілісність їх кіл заземлення, періодично прибирати з робочого місця відходи виробництва (обрізки проводів, припою та інше);

— всі роботи на устаткуванні, засобах механізації та автоматизації виконувати згідно з інструкціями та описами їх експлуатації;

— виконувати всі роботи суворо у відповідності до конструкторської та технологічної документації.

1.3.3. Виконавцям не дозволяється зберігати на робочих місцях технологічну документацію, комплектуючі вироби, матеріали та засоби оснащення, які не передбачені технологічним процесом.

1.4. Вимоги до устаткування та оснастки

1.4.1. Устаткування та оснастка повинні:

— відповідати технічній документації;

— бути випробувані, мати документи з відміткою про придатність;

— мати маркування (за винятком стандартної оснастки, яка входить до комплекту покупного устаткування);

— під час експлуатації повинні бути чистими (не мати слідів флюсу, клею, мастики, корозії та інше), а також не мати на робочих поверхнях гострих кромок (це не відноситься до ріжучого інструменту), задирок тощо.

1.4.2. Електроустаткування та електроінструмент повинні мати надійне заземлення за ГОСТ 12.1.030.

Струмопровідні частини електроустаткування повинні бути надійно ізольовані.

1.4.3. Устаткування, яке використовують для паяння та лудіння повинно забезпечувати контроль та автоматичне підтримування температури з погрішністю не більше ± 10 °С.

1.4.4. Устаткування та оснастка не повинні викликати:

— сколів та тріщин скла, пластмасового опресовування та лакофарбового покриття кераміки в місцях виходу виводу з корпусу виробу, які виходять за межі, вказані в описі зовнішнього виду виробу;

— деформування корпусів виробів, порушення їх цілісності та герметичності;

— вм’ятини на виводах та порушення покриття виводу.

Допускаються сліди від інструменту на виводах виробів, які не приводять до порушення покриття (оголення основного матеріалу).

1.4.5. Перевірку температури стрижня електропаяльника, який має терморегулятор, необхідно виконувати не менше двох разів за зміну: перед початком роботи та після перерви з записом у документі по формі, яка встановлена на підприємстві. Температуру стрижня електропаяльника необхідно також перевіряти під час заміни та заточування.

1.5. Вимоги до комплектуючих виробів та матеріалів

1.5.1. Матеріали та комплектуючі вироби, які використовують під час монтажу вузлів на друковані плати, повинні бути з числа дозволених до використання.

1.5.2. Флюси, клеї, маркувальні фарби, лаки (далі — матеріали) повинні мати сертифікат (етикетку) та поступати на робоче місце у закритій тарі в необхідній кількості, яка має забезпечити роботу протягом зміни. В сертифікаті слід зазначити найменування та позначення матеріалу, строк збережності, підпис виконавця. Сертифікат повинен зберігатися протягом всього часу роботи з матеріалами.

1.5.3. Комплектуючі вироби в процесі виготовлення апаратури слід зберігати та транспортувати в технологічній тарі, яка виключає механічні пошкодження, забруднення, змінення властивостей та характеристик виробів.

1.5.4. Допускається комплектуючі вироби зберігати та транспортувати в касетах завантаження та магазинах, які використовують у засобах механізації та автоматизації електромонтажних операцій.

1.5.5. Комплектуючі вироби (покупні та власного виготовлення) повинні відповідати вимогам стандартів, технічних умов (ТУ) на них та мати супровідний документ із вказівкою строку збережності (паспорт, сертифікат якості).

1.5.6. Друковані плати повинні відповідати вимогам ГОСТ 23752, ТУ та конструкторської документації. Друковані плати повинні надходити на монтаж після виготовлення не пізніше строку, який вказаний у ТУ на них.

1.5.7. Зберігати флюси на робочих місцях треба у тарі з щільно закритою кришкою, яка виготовлена із матеріалу, який не б’ється, виключає іскроутворення та накопичення статичної електрики.

Допускається зберігати на робочих місцях некорозійні каніфольні флюси у алюмінієвій тарі строком не більше однієї зміни.

1.5.8. Хімічний склад припою у ваннах лудіння та паяння на відповідність вимогам ГОСТ 21930 необхідно контролювати не менше одного разу в квартал.

При невідповідності хімічного складу вимогам ГОСТ 21930 припій у ванні слід замінити чи відновити.

1.5.9. Флюси необхідно перевіряти на електричну провідність.

2. Вимоги до технологічних операцій

2.1. Вимоги до формування виводів виробів

2.1.1. Відформовані виводи виробів повинні відповідати вимогам ДСТУ 2779.

Під час формування та обрізки виводів виробів слід забезпечувати:

— фіксацію та кріплення виводів виробів поза зоною, непридатною до монтажу, яка зазначена в ТУ на вироби;

— кріплення виводу таким чином, щоб у місці виходу з корпусу він не зазнавав згинаючих, розтягуючих і скручуючих навкруг осі зусиль вище ніж установлено ТУ на вироби;

— необхідне зусилля притиснення виводу біля корпусу.

2.1.2. У виробах, які мають у стані поставки відхилення кінця виводу від площини запакування, допускається повертати ці виводи у початкове положення, забезпечивши при цьому нерухомість ділянки виводу на відстані не менше 1 мм від корпусу.

При цьому не допускається переміщення торця виводу виробу у корпусах з плоскими виводами в горизонтальній площині на величину більше ніж ширина виводу.

2.1.3. Допускається обрізування незадіяних виводів виробів (обумовлених у ТУ) виконувати на відстані не менше 1 мм від корпусу.

2.2. Вимоги до кріплення виводів

2.2.1. Необхідність кріплення виробів клеями, мастиками, клеями-мастиками, компаундами, герметиками (далі — клеями) встановлюють виходячи з умов експлуатації апаратури та вимог ТУ на вироби.

2.2.2. Клеї, які використовують для кріплення виробів, не повинні руйнувати покриття виробів під час всього строку експлуатації апаратури.

Вимоги до кріплення виробів і марку клею слід указувати в конструкторській документації (КД).

Рекомендовані марки клеїв наведені в додатку 1.

2.2.3. Під час кріплення мікросхем, блоків та матриць у корпусах типу 4 за ГОСТ 17467 клей слід рівномірно розподіляти по всій установочній площині мікросхеми.

Допускається просвіт по кутах та периметру корпусу, пористість по периметру.

2.2.4. Не допускається попадання клею на ділянки, які підлягають подальшому паянню.

У клеєвому шві не допускається наявність скрізних пор.

2.2.5. Поверхня виробів та друкованих плат перед склеюванням повинна бути обезжирена однією з очищуючих рідин, наведених у додатку 2.

2.2.6. Кріплення ізолюючих прокладок до друкованих плат та виробів рекомендується проводити до встановлення виробу, при цьому для кріплення прокладок використовувати той же клей, що і для кріплення виробу.

Полная версия документа доступна БЕСПЛАТНО авторизованным пользователям.

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online