Приказ от 28.04.1999 № 107/57/103 "Об утверждении Порядка распределения выручки, которая поступает на счета теплоснабжающих организаций"

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

     ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА
          ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
         МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
           НАК "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ"
              Н А К А З
 
 N 107/57/103 від 28.04.99
 
   Про затвердження Порядку розподілу виручки, що надходить
       на рахунки теплопостачальних організацій
 
   На виконання постанови КМУ від 15.04.99 N 594 
"Про  забезпечення  додержання  дисципліни  газопостачання та
поліпшення  розрахунків  за   використаний  природний газ"
Н А К А З У Є М О:
   1. Затвердити Порядок розподілу виручки, що надходить на
рахунки теплопостачальних організацій далі - Порядок).
   2. Управлінню економіки житлово-комунального  господарства
(Білянський) Держбуду України довести Порядок до Ради міністрів АР
Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій.
   3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Голови Держбуду Руля М.В., першого заступника Міністра економіки
Врублевського А.Г., заступника Голови правління НАК "Нафтогаз"
Корнікова Є.В.
 
 Голова Держбуду                    В.М.Гусаков
 
 В.о. Міністра економіки             А.Г.Врублевський
 
 В.о. голови правління НАК
 "Нафтогаз України"                   М.П.Деркач
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   наказом Держбуду України,
                   Мінекономіки України, НАК
                   "Нафтогаз України"
                   28.04.99 р. N 107/57/103
               Порядок
      розподілу виручки, що надходить на рахунки
         теплопостачальних організацій
   1. Порядок розроблено на виконання постанови КМУ від 15.04.99
N 594  "Про забезпечення додержання дисципліни
газопостачання та поліпшення розрахунків за використаний природний
газ".
   2. Встановити, що підприємства теплоенергетики  та  інші
підприємства, які відпускають теплову енергію, незалежно від форм
власності, відкривають розподільчі рахунки в уповноважених банках
для зарахування від усіх категорій споживачів платежів за теплову
енергію та подальших розрахунків з газопобутовими організаціями за
спожитий природний газ.
   3. При  цьому  відкриття  таких  рахунків  підприємствам
теплопостачання та їх структурним підрозділам в уповноважених
банках, якщо в них відкрито основний або додатковий поточний
рахунок, здійснюються на підставі заяви. У  разі  відкриття
розподільчого рахунку в інших уповноважених банках - подаються
документи, які передбачені Інструкцією Національного банку України
"Про відкриття банками рахунків у національній та іноземній
валюті" (затверджена постановою Правління НБУ 18.12.98 N 527
 та зареєстрована Мін'юстом  України 24.12.98 за
N 819/3259) для відкриття поточного рахунку.
   4. При відкритті вказаних рахунків вносяться відповідні зміни
до договорів на теплопостачання.
   5. Підприємства теплопостачання та їх структурні підрозділи
із загальної суми коштів, які надходять на розподільчі рахунки,
щоденно виділяють платіж за спожитий природний газ відповідно до
затверджених розмірів розподілу виручки за теплову  енергію.
Диференційовані розміри розподілу виручки за теплову енергію
встановлюються  обласними  держадміністраціями  відповідно  до
процентного відношення вартості природного газу в тарифі на
теплову енергію.
   6. Уповноважені банки  на  підставі  платіжних  доручень
підприємств  теплопостачання  та  їх  структурних підрозділів
перераховують кошти на:
   - розподільчі рахунки газопобутових підприємств - у частині
визначеного платежу за спожитий природний газ;
   - поточні  рахунки  підприємств  теплопостачання  та  їх
структурних підрозділів - у частині залишку коштів на розподільчих
рахунках цих підприємств.
   При цьому розрахунки за платіжними дорученнями, що надійшли
до банку платника протягом операційного дня, здійснюються банком
того ж дня, які надійшли після операційного дня, банк виконує
наступного дня.
   7. Вказаний порядок розрахунків за газ вводиться в дію
рішенням Уряду АР Крим, обласної, Київської та Севастопольської
міської держадміністрації.
 
 Надруковано: "Інформаційний бюлетень Держбуду", N 4, квітень,
 1999 р.