ДСТУ 7843:2015 Качество почвы. Порядок создания сети объектов мониторинга почв земель сельскохозяйственного назначения

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Заказать документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Якість ґрунту

ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ МЕРЕЖІ ОБ’ЄКТІВ МОНІТОРИНГУ ҐРУНТІВ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

ДСТУ 7843:2015

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2016

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського», Технічний комітет стандартизації «Ґрунтознавство» (ТК 142)

РОЗРОБНИКИ: В. Греков, канд. с.-г. наук; Т. Лактіонова, канд. с.-г. наук; В. Медведев, д-р біол. наук (науковий керівник)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ») від 22 червня 2015 р. № 61 з 2016-07-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Загальні положення

5 Порядок створення мережі об’єктів моніторингу

5.1 Загальні принципи вибору об’єктів

5.2 Аналізування картографічних та аналітичних матеріалів щодо стану ґрунтів

5.3 Створення проекту мережі об’єктів моніторингу

5.4 Узгодження проекту мережі об’єктів

5.5 Створення мережі об’єктів у натурі

Додаток А Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЯКІСТЬ ҐРУНТУ
ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ МЕРЕЖІ ОБ’ЄКТІВ МОНІТОРИНГУ ҐРУНТІВ
ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

КАЧЕСТВО ПОЧВЫ
ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ СЕТИ ОБЪЕКТОВ МОНИТОРИНГА ПОЧВ
ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

SOIL QUALITY
THE ORDER OF CREATION OF SOIL MONITORING
NETWORK FOR AGRICULTURAL LAND

Чинний від 2016-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює порядок створення мережі об’єктів моніторингу ґрунтів земель сільськогосподарського призначення (далі — об’єкти моніторингу) адміністративної територіальної одиниці (далі — АТО).

1.2 Цей стандарт застосовують державні й недержавні установи, залучені до виконання робіт з моніторингу ґрунтів.

1.3 Цей стандарт застосовний під час створення і функціонування мережі об’єктів моніторингу ґрунтів на будь-якій АТО і в цілому на території України.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 8600:2015 Якість ґрунту. Моніторинг ґрунтового покриву земель сільськогосподарського призначення. Порядок проведення робіт

ДСТУ ISO 16133:2005 Якість ґрунту. Настанови щодо складання та виконання моніторингових програм (ISO 16133:2004, IDТ).

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online