ДСТУ 2327-93 Производство мебельное. Работы сборочные. Требования безопасности

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВИРОБНИЦТВО МЕБЛЕВЕ.
РОБОТИ СКЛАДАЛЬНІ
Вимоги безпеки

ДСТУ 2327-93

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВИРОБНИЦТВО МЕБЛЕВЕ.
РОБОТИ СКЛАДАЛЬНІ
Вимоги безпеки

ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛЬНОЕ.
РАБОТЫ СБОРОЧНЫЕ
Требования безопасности

FURNITURE PRODUCTION.
ASSEMBLY WORKS
Requirements of safety

Чинний від 01.01.95

Цей стандарт встановлює вимоги безпеки праці до процесів складання меблів та меблевих деталей із деревини і деревинних матеріалів.

Стандарт розповсюджується на проектування (розробку), організацію і виробничі процеси складання меблів.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Складальні роботи повинні виконуватися згідно з вимогами безпеки, встановленими цим державним стандартом, ГОСТ 12.0.001, ГОСТ 12.3.002, ГОСТ 12.3.042.                        .

1.2. Для виробничих процесів складальних робіт характерні такі небезпечні і шкідливі виробничі чинники:

машини і механізми, які рухаються;

частини виробничого устаткування, які рухаються;

вироби, матеріали, які переміщуються;

підвищена загазованість повітря робочої зони;

підвищена запиленість повітря робочої зони;

підвищена або знижена температура, вологість, запиленість, рухомість повітря робочої зони;

підвищений рівень шуму на робочих місцях;

підвищений рівень вібрації;

небезпечний рівень напруги в електричному ланцюзі, замикання у якому може відбутися через тіло людини;

підвищений рівень електромагнітних випромінювань;

недостатня освітленість робочої зони;

фізичні перевантаження;

гострі крайки, задирки і шорсткість на поверхнях інструментів, устаткування і деталей;

хімічні чинники, діючі через шкіру рук;

небезпека виникнення пожежі.

1.3 Рівень небезпечних і шкідливих виробничих чинників не повинен перевищувати значень установлених нормативною документацією.

2. ВИМОГИ ДО ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ

2.1. Проектування, організація і проведення технологічних процесів складання виробів повинні здійснюватися з урахуванням вимог безпеки, наведених в п. 1.1.

2.2. Технологічний процес складання меблів повинен здійснюватися у відповідності з технічною документацією, розробленою та затвердженою в установленому порядку.

2.3. Джерело виникнення небезпечних і шкідливих чинників, характерних для проведення виробничих процесів складальних робіт і вимоги безпеки, наведені в таблиці 1.

Полная версия документа доступна БЕСПЛАТНО авторизованным пользователям.

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online