ДСТУ 7773:2015 Вагоны пассажирские магистральные локомотивной тяги. Общие технические требования

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВАГОНИ ПАСАЖИРСЬКІ МАГІСТРАЛЬНІ
ЛОКОМОТИВНОЇ ТЯГИ
Загальні технічні вимоги

ДСТУ 7773:2015

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство «Український науково-дослідний інститут вагонобудування» (ДП «УкрНДІВ») Міністерства промислової політики України; Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна Міністерства транспорту та зв'язку України

РОЗРОБНИКИ: А. Донченко, канд. техн. наук; Ю. Єжов; В. Катрич (науковий керівник); Г. Кіницька, канд. техн. наук; С. Мямлін, д-р техн. наук; М. Троцький

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 22 червня 2015 р. № 61 з 2016-04-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Загальні вимоги

6 Вимоги щодо надійності

7 Вимоги щодо стійкості до зовнішніх впливових чинників

8 Конструктивні вимоги

8.1 Загальні вимоги до конструкції

8.2 Вимоги до кузова

8.3 Вимоги до електрообладнання

8.4 Вимоги до візків

8.5 Вимоги до гальм

8.6 Вимоги до міжвагонних переходів та автозчепних пристроїв

8.7 Вимоги до системи водопостачання, санітарних вузлів та санітарно-технічного обладнання

8.8 Вимоги до системи кондиціювання

8.9 Вимоги до внутрішнього обладнання

8.10 Вимоги технічної естетики та ергономіки

8.11 Вимоги щодо пожежної безпеки

8.12 Вимоги щодо охорони навколишнього природного середовища

8.13 Вимоги до покриттів

9 Вимоги щодо безпеки

10 Вимоги до матеріалів

11 Комплектність

12 Марковання

Додаток А Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВАГОНИ ПАСАЖИРСЬКІ МАГІСТРАЛЬНІ
ЛОКОМОТИВНОЇ ТЯГИ
Загальні технічні вимоги

ВАГОНЫ ПАССАЖИРСКИЕ МАГИСТРАЛЬНЫЕ
ЛОКОМОТИВНОЙ ТЯГИ
Общие технические требования

PASSENGER, MAIN CARS, WHICH ARE PULLED
BU THE LOKOMOTIVE
General technical requirements

Чинний від 2016-04-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на вагони пасажирські (купейні та відкритого типу), спеціальні пасажирські (багажні, поштові, вагони-ресторани тощо) магістральні локомотивної тяги нової побудови (далі — пасажирські вагони), що виготовляють для потреб залізниць України та призначені для експлуатації на залізницях колії 1520 мм.

Цей стандарт установлює загальні технічні вимоги до пасажирських вагонів.

Цей стандарт не поширюється на пасажирські вагони, виробництво яких розпочато до введення в дію цього стандарту.

Положення цього стандарту застосовують підприємства, організації та інші юридичні особи України незалежно від форм власності, діяльність яких пов'язана з проектуванням і виготовленням пасажирських вагонів та їх вузлів.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі законодавчі акти та нормативні документи:

Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.07.2009 № 784 «Про затвердження плану заходів щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення на 2009—2015 роки «Безбар'єрна Україна»

ДСТУ 2296-93 Система сертифікації УкрСЕПРО. Знак відповідності. Форма, розміри, технічні вимоги та правила застосування

ДСТУ 2651:2005/ГОСТ 380-2005 Сталь вуглецева звичайної якості. Марки

ДСТУ 2773-94 (ГОСТ 9219-95) Апарати електричні тягові. Загальні технічні умови

ДСТУ 3943-2000 Дизайн і ергономіка. Склад, виклад та зміст документації

ДСТУ 3944-2000 Дизайн і ергономіка. Правила виконання дизайн-ергономічних робіт під час розроблення та поставлення продукції на виробництво

ДСТУ 4021-2001 Вагони пасажирські магістральні локомотивної тяги. Вимоги охорони навколишнього природного середовища

ДСТУ 4045-2001 Візки вагонів пасажирських магістральних локомотивної тяги. Загальні технічні умови

ДСТУ 4049-2001 Вагони пасажирські магістральні локомотивної тяги. Вимоги безпеки

ДСТУ 7237:2011 Система стандартів безпеки праці. Електробезпека. Загальні вимоги та номенклатура видів захисту

ДСТУ 7772:2015 Вагони пасажирські магістральні локомотивної тяги. Гальма. Загальні технічні вимоги

ДСТУ 7774:2015 Вагони пасажирські магістральні локомотивної тяги. Загальнотехнічні норми для розрахування та проектування механічної частини вагонів

ДСТУ Б В.2.3-29:2011 Габарити наближення будівель і рухомого складу залізниць колії 1520 (1524) мм (ГОСТ 9238-83, MOD)

ДСТУ ГОСТ 2.601:2006 Єдина система конструкторської документації. Експлуатаційні документи (ГОСТ 2.601-2006, IDT)

ДСТУ ГОСТ 30795:2009 Вагони пасажирські локомотивної тяги магістральних залізниць колії 1520 мм. Технічні вимоги щодо перевезення інвалідів (ГОСТ 30795-2001, IDT)

ДСТУ ISO 780-2001 Паковання. Графічне марковання щодо поводження з товарами (ISO 780:1997, IDT)

ДСТУ ISO 11064-1:2009 Проектування центрів керування ергономічне. Частина 1. Принципи проектування (ISO 11064-1:2000, IDT)

ДСТУ UIC 541-3:2007 Пасажирські вагони. Гальма дискові та їхні накладки. Стендові випробування (UIC 541-3:1996, IDT)

ДСТУ UIC 565-3:2004 Вагони магістральні пасажирські. Настанова щодо обладнання вагонів, придатних для перевезення інвалідів у візках (UIC 565-3:1987, IDT)

ГОСТ 2.314-68 ЕСКД. Указания на чертежах о маркировании и клеймении изделий (ЄСКД. Вказівки на креслениках щодо маркування і клеймування виробів)

ГОСТ 9.032-74 ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения (ЄСЗКС. Покриви лакофарбові. Групи, технічні вимоги і познаки)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.2.007.0-75 ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности (ССБП. Вироби електротехнічні. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.2.032-78 ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования (ССБП. Робоче місце під час виконання робіт сидячи. Загальні ергономічні вимоги)

ГОСТ 12.2.033-78 ССБТ. Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие эргономические требования (ССБП. Робоче місце під час виконання робіт стоячи. Загальні ергономічні вимоги)

ГОСТ 12.4.026-76 ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности (ССБП. Кольори сигнальні та знаки безпеки)

ГОСТ 1033-79 Смазка солидол жировой. Технические условия (Мастило солідол жировий. Технічні умови)

ГОСТ 1050-88 Прокат сортовой, калиброванный, со специальной отделкой поверхности из углеродистой качественной конструкционной стали. Общие технические условия (Прокат сортовий, калібрований, зі спеціальним обробленням поверхні з вуглецевої якісної конструкційної сталі. Загальні технічні умови)

ГОСТ 1204-67 Башмак тормозной колодки поворотный для вагонов железных дорог колеи 1520 мм. Технические условия (Башмак гальмівної колодки поворотний для вагонів залізниць колії 1520 мм. Технічні умови)

ГОСТ 1205-73 Колодки чугунные тормозные для вагонов и тендеров железных дорог широкой колеи. Конструкция и основные размеры (Колодки чавунні гальмівні для вагонів і тендерів залізниць широкої колії. Конструкція та основні розміри)

ГОСТ 1561-75 Резервуары воздушные для автотормозов вагонов железных дорог. Технические условия (Резервуари повітряні для автогальм вагонів залізниць. Технічні умови)

ГОСТ 3191-93 Вагоны железных дорог колеи 1520 мм. Детали из древесины и древесных материалов. Общие технические условия (Вагони залізниць колії 1520 мм. Деталі з деревини та деревинних матеріалів. Загальні технічні умови)

ГОСТ 3262-75 Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия (Труби сталеві водогазопровідні. Технічні умови)

ГОСТ 3333-80 Смазка графитная. Технические условия (Мастило графітне. Технічні умови)

ГОСТ 3475-81 Устройство автосцепное подвижного состава железных дорог колеи 1520 (1524) мм. Установочные размеры (Пристрій автозчіпний рухомого складу залізниць колії 1520 (1524) мм. Установчі розміри)

ГОСТ 6962-75 Транспорт электрифицированный с питанием от контактной сети. Ряд напряжений (Транспорт електрифікований з живленням від контактної мережі. Ряд напруг)

ГОСТ 8733-74 Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные и теплодеформированные. Технические требования (Труби сталеві безшовні холоднодеформовані та теплодеформовані. Технічні вимоги)

ГОСТ 8734-75 Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные. Сортамент (Труби сталеві базшовні холоднодеформовані. Сортамент)

ГОСТ 9941-81 Трубы бесшовные холодно- и теплодеформированные из коррозионностойкой стали. Технические условия (Труби безшовні холодно- і теплодеформовані з корозійностійкої сталі. Технічні умови)

ГОСТ 10527-84 Тележки двухосные пассажирских вагонов магистральных железных дорог колеи 1520 мм. Технические условия (Візки двовісні пасажирських вагонів магістральних залізниць колії 1520 мм. Технічні умови)

ГОСТ 12549-80 Вагоны пассажирские магистральных железных дорог колеи 1520 (1524) мм. Окраска. Технические требования (Вагони пасажирські магістральних залізниць колії 1520 (1524) мм. Пофарбування. Технічні вимоги)

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (Машини, прилади та інші технічні вироби. Виконання для різних кліматичних районів. Категорії, умови експлуатації, збереження і транспортування стосовно впливу кліматичних чинників зовнішнього середовища)

ГОСТ 17516.1-90 Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам (Вироби електротехнічні. Загальні вимоги стосовно стійкості до механічних зовнішніх чинників впливу)

ГОСТ 19281-89 (ИСО 4950-2-81, ИСО 4950-3-81, ИСО 4951-79, ИСО 4995-78, ИСО 4996-78, ИСО 5952-83) Прокат из стали повышенной прочности. Общие технические условия (Прокат зі сталі підвищеної міцності. Загальні технічні умови)

ГОСТ 21447-75 Контур зацепления автосцепки. Размеры (Контур зачеплення автозчепу. Розміри)

ГОСТ 22614-77 Система "человек-машина". Выключатели и переключатели клавишные и кнопочные. Общие эргономические требования (Система "людина-машина". Вимикачі й перемикачі клавішні й кнопкові. Загальні ергономічні вимоги)

ГОСТ 22703-91 Детали литые автосцепного устройства подвижного состава железных дорог колеи 1520 мм. Общие технические условия (Деталі литі автозчіпного пристрою рухомого складу залізниць колії 1520 мм. Загальні технічні умови)

ГОСТ 26645-85 Отливы из металлов и сплавов. Допуски размеров, массы и прируски на механическую обработку (Виливки з металів і сплавів. Допуски розмірів, маси і припуски на механічне оброблення)

ГОСТ 29205-91 Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи индустриальные от электротранспорта. Нормы и методы испытаний (Сумісність технічних засобів електромагнітна. Радіозавади індустріальні від електротранспорту. Норми і методи випробувань)

ГОСТ 30631-99 (МЭК 721-3-3-94) Общие требования к машинам, приборам и другим техническим изделиям в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам при эксплуатации (Загальні вимоги до машин, приладів та інших технічних виробів щодо стійкості до дії механічних зовнішніх чинників впливу під час експлуатування)

НАПБ 03.004-2002 Норми оснащення об'єктів і рухомого складу залізничного транспорту пожежною технікою та інвентарем (ЦУО-0023)

Санитарные правила пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте в междунородном сообщении (Санітарні правила пасажирських перевезень на залізничному транспорті у міжнародному сполученні)

Правила технічної експлуатації залізниць України.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах