Постанова від 28.04.2023 № 438 Деякі питання організації забезпечення соціальними та медичними послугами потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які їх потребують

Даний документ доступний безкоштовно зареєстрованим користувачам.

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 28 квітня 2023 р. N 438

Київ

Деякі питання організації забезпечення соціальними та медичними послугами потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які їх потребують

(назва із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 14.07.2023 р. N 775)

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 14 липня 2023 року N 775

Відповідно до частини третьої статті 36 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування" та частини сьомої статті 16 Закону України "Про соціальні послуги" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок організації надання деяких соціальних та медичних послуг потерпілим внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання (далі - Порядок), що додається.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 14.07.2023 р. N 775)

2. Установити, що:

1) потерпілим внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання з урахуванням результатів оцінювання їх потреб у соціальних послугах, проведеного згідно із Законом України "Про соціальні послуги", можуть надаватися соціальні послуги відповідно до Класифікатора соціальних послуг, у тому числі соціальна послуга догляду вдома та соціальна послуга натуральної допомоги згідно з державним стандартом та/або інші соціальні послуги (у разі необхідності), а також медичні послуги відповідно до Основ законодавства України про охорону здоров'я, Закону України "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення" у межах програми медичних гарантій (у разі необхідності);

2) потерпілим внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, яким згідно з висновком лікарсько-консультативної комісії та/або медичним висновком про здатність до самообслуговування та потребу в сторонній допомозі, та/або випискою з акта огляду медико-соціальною експертною комісією (довідкою до такого акта огляду), та/або відповідно до індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідністю (у разі її складення) визначено потребу в спеціальному медичному догляді та/або постійному сторонньому догляді, та/або побутовому обслуговуванні, та/або додатковому харчуванні, та/або предметах догляду за потерпілим (далі - потерпілі), надаються соціальна послуга догляду вдома та/або соціальна послуга натуральної допомоги з урахуванням результатів оцінювання потреб потерпілого в соціальних послугах, проведеного згідно із Законом України "Про соціальні послуги", а також медичні послуги відповідно до Основ законодавства України про охорону здоров'я, Закону України "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення" у межах програми медичних гарантій (у разі необхідності), зокрема медична послуга з надання мобільної паліативної допомоги (у разі необхідності);

3) соціальна послуга догляду вдома надається потерпілому в один з обраних ним таких способів:

юридичними особами, фізичними особами - підприємцями, які є надавачами соціальних послуг або фізичною особою, яка надає соціальні послуги з догляду без провадження підприємницької діяльності на професійній основі, в порядку, визначеному цією постановою;

шляхом виплати щомісячної грошової компенсації за надання соціальної послуги догляду вдома потерпілому членом сім'ї потерпілого або іншою особою в розмірах, визначених цією постановою;

4) соціальна послуга натуральної допомоги надається шляхом виплати щомісячної грошової компенсації потерпілому вартості заходів, необхідних для надання соціальної послуги натуральної допомоги;

5) оцінювання потреб потерпілого в наданні соціальних послуг для визначення необхідності надання соціальної послуги натуральної допомоги здійснюється не рідше одного разу на рік;

6) на період воєнного стану в Україні та протягом одного місяця після його припинення чи скасування у випадку фізичної неможливості проведення оцінювання потреб потерпілого в соціальних послугах відповідно до підпункту 2 цього пункту у зв'язку з тимчасовою відсутністю потерпілого за місцем його проживання, пов'язаною з перебуванням за кордоном або на тимчасово окупованих територіях, потерпілому можуть надаватися соціальні послуги, передбачені абзацом третім підпункту 3 та/або підпунктом 4 цього пункту;

7) у разі коли потерпілі одночасно мають право на щомісячну грошову компенсацію за надання соціальної послуги догляду вдома відповідно до цієї постанови та на допомогу та/або надбавку на догляд відповідно до інших актів законодавства, потерпілим за їх вибором надається щомісячна грошова компенсація за надання соціальної послуги догляду вдома відповідно до цієї постанови або допомога та/або надбавка на догляд відповідно до інших актів законодавства.

(пункт 2 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 14.07.2023 р. N 775)

3. Витрати на надання соціальних послуг потерпілим відшкодовуються за рахунок коштів загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Абзац другий пункту 3 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 14.07.2023 р. N 775)

Під час обробки в системі електронних платежів Національного банку платіжних інструкцій, сформованих з метою відшкодування цих витрат Пенсійним фондом України, плата за розрахунково-інформаційне обслуговування не справляється.

4. Пенсійному фонду України:

забезпечити складання списків потерпілих, яких взято на облік на дату набрання чинності цією постановою та які згідно з висновком лікарсько-консультативної комісії чи медичним висновком про здатність до самообслуговування та потребу в сторонній допомозі або відповідно до індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідністю (у разі її складення) потребують постійного стороннього догляду, побутового обслуговування та/або спеціального медичного догляду;

протягом трьох робочих днів з дати набрання чинності цією постановою надіслати повідомлення про потерпілих, яких включено до зазначеного списку, засобами веб-порталу електронних послуг Пенсійного фонду України виконавчим органам сільських, селищних, міських рад, районним у мм. Києві та Севастополі державним адміністраціям (військовим адміністраціям). Повідомлення складаються за формою згідно з додатком 2 до Порядку, затвердженого цією постановою.

(абзац третій пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 14.07.2023 р. N 775)

У разі прийняття органами Пенсійного фонду України нових рішень про призначення страхових виплат потерпілим, які згідно з висновком лікарсько-консультативної комісії чи медичним висновком про здатність до самообслуговування та потребу в сторонній допомозі або відповідно до індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідністю (у разі її складення) потребують надання соціальних послуг або медичних послуг у межах програми медичних гарантій, зокрема медичної послуги з надання мобільної паліативної допомоги (у разі необхідності), орган Пенсійного фонду України не пізніше ніж протягом двох робочих днів з дати прийняття такого рішення передає інформацію про таких потерпілих до виконавчих органів сільських, селищних, міських рад, районних у мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій (військових адміністрацій).

(абзац четвертий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 14.07.2023 р. N 775)

Передання такої інформації здійснюється засобами веб-порталу електронних послуг Пенсійного фонду України або засобами Єдиної інформаційної системи соціальної сфери (за наявності технічної можливості).

5. Установити, що:

1) повідомлення від органу Пенсійного фонду України (далі - Фонд) про надання потерпілому соціальних послуг та медичних послуг, зокрема медичної послуги з надання мобільної паліативної допомоги, є підставою для надання соціальних послуг з урахуванням результатів оцінювання потреб потерпілого в соціальних послугах, проведеного згідно із Законом України "Про соціальні послуги";

2) розмір щомісячної грошової компенсації за надання соціальної послуги догляду вдома потерпілому членом сім'ї потерпілого та/або іншою особою, якому згідно з висновком лікарсько-консультативної комісії або з медичним висновком про здатність до самообслуговування та потреби в сторонній допомозі та/або випискою з акта огляду медико-соціальної експертної комісії (довідкою до такого акта огляду) та/або відповідно до індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідністю (у разі її складення) визначено потребу у:

спеціальному медичному догляді, - становить розмір мінімальної заробітної плати, встановленої на день її виплати;

постійному сторонньому догляді, - становить половину розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на день її виплати;

побутовому обслуговуванні, - становить чверть розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на день її виплати;

3) розмір щомісячної грошової компенсації потерпілому вартості заходів, необхідних для надання послуги натуральної допомоги, що передбачають надання предметів і засобів особистої гігієни, санітарно-гігієнічних засобів та засобів догляду у випадку, якщо потерпілому згідно з висновком лікарсько-консультативної комісії та/або медичним висновком про здатність до самообслуговування та потреби в сторонній допомозі, та/або випискою з акта огляду медико-соціальної експертної комісії (довідкою до такого акта огляду), та/або відповідно до індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідністю (у разі її складення) визначено потребу в:

спеціальному медичному догляді, - становить 1/4 розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на день виплати компенсації;

постійному сторонньому догляді, - становить 1/6 розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на день виплати компенсації.

У разі невстановлення потреби у спеціальному медичному догляді або в постійному сторонньому догляді розмір щомісячної грошової компенсації потерпілому вартості заходів, необхідних для надання послуги натуральної допомоги, що передбачають надання предметів і засобів особистої гігієни, санітарно-гігієнічних засобів та засобів догляду, становить 1/12 розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на день виплати компенсації.

Розмір щомісячної грошової компенсації потерпілому вартості заходів, необхідних для надання послуги натуральної допомоги, що передбачають надання:

продуктів харчування, - становить 1/12 розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на день виплати компенсації;

одягу, взуття та інших предметів першої необхідності, - становить 1/10 розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на день виплати компенсації.

Якщо встановлено, що потерпілий потребує відразу кількох видів допомоги, оплата проводиться за кожним її видом.

У разі визначення необхідності у щомісячній грошовій компенсації соціальної послуги догляду вдома та щомісячній грошовій компенсації вартості заходів, необхідних для надання соціальної послуги натуральної допомоги, відповідні виплати проводяться одночасно.

(пункт 5 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 14.07.2023 р. N 775)

6. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним (військовим, військово-цивільним) адміністраціям, а також рекомендувати виконавчим органам сільських, селищних, міських рад забезпечити організацію надання соціальних послуг та медичних послуг у межах програми медичних гарантій, зокрема медичної послуги з надання мобільної паліативної допомоги (у разі необхідності), потерпілим, які їх потребують, за місцем їх проживання відповідно до Порядку надання паліативної допомоги, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я від 4 червня 2020 р. N 1308.

7. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 75

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 квітня 2023 р. N 438

ПОРЯДОК
організації надання деяких соціальних та медичних послуг потерпілим внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання

(назва Порядку із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 14.07.2023 р. N 775)

1. Цей Порядок визначає механізм організації надання деяких соціальних послуг, а саме соціальної послуги догляду вдома та/або соціальної послуги натуральної допомоги (далі - соціальні послуги), а також медичних послуг у межах програми медичних гарантій, зокрема медичної послуги з надання мобільної паліативної допомоги (у разі необхідності), потерпілим внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання (далі - потерпілі).

У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

побутове обслуговування - вид догляду, яким забезпечуються особи з інвалідністю (одинокі особи з інвалідністю у разі неможливості розміщення їх у будинках-інтернатах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, пансіонатах ветеранів війни та праці) з вираженим або значним обмеженням життєдіяльності, значною залежністю від інших осіб у забезпеченні життєво важливих соціально-побутових функцій, не здатні до самообслуговування, оскільки мешкають у несприятливих соціально-побутових умовах (відсутність централізованого водопостачання, опалення, каналізації, громадського транспорту тощо);

постійний сторонній догляд - вид догляду, яким забезпечуються особи з інвалідністю із значно вираженою важкістю, функціональними порушеннями в організмі, обумовленими професійним захворюванням, травмою, що призводять до значного обмеження життєдіяльності, надзвичайною залежністю від постійного стороннього догляду, допомоги або нагляду інших осіб, неспроможні до самообслуговування (не можуть самостійно вживати їжу, користуватися туалетом, потребують допомоги під час прогулянок тощо);

спеціальний медичний догляд - вид догляду, яким забезпечуються особи з інвалідністю із значно вираженою важкістю, функціональними порушеннями в організмі, обумовленими професійним захворюванням, травмою, що призводять до значного обмеження життєдіяльності і потребують спеціальних медичних і санітарних процедур, постійного медичного догляду, щоденних, багаторазових медичних маніпуляцій в обсягах, передбачених стандартами надання медичної допомоги населенню та функціональними обов'язками медичного персоналу (ін'єкції, перев'язки, промивання порожнин тіла, катетеризація сечового міхура із введенням дезінфекційних засобів, накладення пов'язок хворим із пролежнями, масаж, лікувальна фізкультура тощо).

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України "Про соціальні послуги", "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування", "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення", Основах законодавства України про охорону здоров'я та інших нормативно-правових актах з питань соціального захисту, соціальних послуг, соціальної роботи, охорони здоров'я.

(пункт 1 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 14.07.2023 р. N 775)

2. Потерпілий або його піклувальник, інший законний представник, якщо потерпілим є недієздатна особа чи особа, цивільна дієздатність якої обмежена (далі - законний представник потерпілого), із пред'явленням документів, що посвідчують особу, а також документів, що посвідчують родинні зв'язки з потерпілим (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб тощо), чи рішення органу опіки і піклування про призначення піклувальником подає до територіального органу Пенсійного фонду України (далі - територіальний орган Фонду) заяву про призначення страхової виплати, в якій зазначає своє місце проживання, та документи, необхідні для призначення страхових виплат, відповідно до статті 37 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування".

У разі настання потреби в наданні потерпілому соціальної послуги натуральної допомоги потерпілий або його законний представник подає до територіального органу Фонду заяву про надання соціальної послуги натуральної допомоги за формою згідно з додатком 11 (далі - заява про надання соціальної послуги натуральної допомоги).

(пункт 2 доповнено новим абзацом другим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 14.07.2023 р. N 775,
у зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім)

За результатами розгляду зазначених документів територіальний орган Фонду визначає необхідність у підготовці та надсиланні повідомлення про надання соціальних послуг потерпілому до виконавчого органу сільської, селищної, міської ради, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації (військової адміністрації) (далі - уповноважений орган).

(абзац третій пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 14.07.2023 р. N 775)

3. Територіальний орган Фонду надсилає уповноваженому органу повідомлення про надання потерпілому соціальних послуг та/або медичних послуг у межах програми медичних гарантій, зокрема медичної послуги з надання мобільної паліативної допомоги (у разі необхідності), за формою згідно з додатком 2. Надсилання такого повідомлення здійснюється засобами веб-порталу електронних послуг Пенсійного фонду України або засобами Єдиної інформаційної системи соціальної сфери (за наявності технічної можливості).

(абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 14.07.2023 р. N 775)

Зазначене повідомлення розміщується в електронному кабінеті посадових осіб уповноваженого органу за місцем проживання потерпілого.

4. Уповноважений орган протягом п'яти робочих днів після надходження повідомлення від територіального органу Фонду зобов'язаний забезпечити проведення оцінювання потреб потерпілого в наданні соціальної послуги догляду вдома та/або соціальної послуги натуральної допомоги соціальним менеджером/фахівцем із соціальної роботи/соціальним працівником.

(пункт 4 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 14.07.2023 р. N 775)

5. Соціальний менеджер / фахівець із соціальної роботи / соціальний працівник відвідує потерпілого за місцем його проживання з метою:

проведення оцінювання потреб потерпілого в наданні соціальної послуги догляду вдома та/або соціальної послуги натуральної допомоги. Під час такого оцінювання враховуються відомості, зазначені у висновку лікарсько-консультативної комісії та/або медичному висновку про здатність до самообслуговування та потребу в сторонній допомозі, та/або виписці з акта огляду медико-соціальної експертної комісії (довідки до такого акта огляду), та/або в індивідуальній програмі реабілітації особи з інвалідністю (у разі її складення);

(абзац другий пункту 5 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 14.07.2023 р. N 775)

подання переліку надавачів соціальних послуг, які надають соціальну послугу догляду вдома, із зазначенням місцезнаходження в адміністративно-територіальній одиниці проживання потерпілого;

(абзац третій пункту 5 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 14.07.2023 р. N 775)

інформування про можливість отримання потерпілим щомісячної грошової компенсації за надання соціальної послуги догляду вдома членом його сім'ї або іншою особою та/або соціальної послуги натуральної допомоги, про їх розміри, які визначаються абзацами третім - тринадцятим пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2023 р. N 438 "Деякі питання організації забезпечення соціальними та медичними послугами потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які їх потребують" (Офіційний вісник України, 2023 р., N 48, ст. 2641) - із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 14 липня 2023 р. N 775, і про можливість заповнення з такою метою заяв за формою згідно з додатками 1 та 11;

(абзац четвертий пункту 5 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 14.07.2023 р. N 775)

з'ясовує обставини щодо наявності в потерпілого декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу.

Соціальний менеджер / фахівець із соціальної роботи / соціальний працівник протягом п'яти робочих днів з дати надходження повідомлення від територіального органу Фонду складає акт оцінки потреб сім'ї/особи за формою, затвердженою Мінсоцполітики.

6. За результатами відвідувань потерпілого соціальний менеджер / фахівець із соціальної роботи / соціальний працівник:

організовує взаємодію між потерпілим і надавачем соціальних послуг, якого вибрав потерпілий, з метою укладення договору про надання соціальної послуги догляду вдома. Такий договір укладається в паперовій формі;

(абзац другий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 14.07.2023 р. N 775)

у разі необхідності отримання потерпілим медичних послуг, зокрема медичної послуги з надання мобільної паліативної допомоги, у разі наявності в потерпілого декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу, інформує про це лікаря, з яким укладено таку декларацію, та бере участь в організації взаємодії між потерпілим і лікарем, який надає первинну медичну допомогу.

У разі відсутності в потерпілого декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу, сприяє пошуку надавача первинної медичної допомоги та поданню потерпілим декларації про вибір лікаря, що надає первинну медичну допомогу.

У разі необхідності спільно з лікарем, який надає первинну медичну допомогу, після видачі направлення на отримання медичної послуги за відповідним напрямом, зокрема з надання мобільної паліативної допомоги, здійснює пошук надавача медичних послуг за цим напрямом і сприяє організації взаємодії між потерпілим і надавачем таких медичних послуг;

інформує надавача соціальних послуг, з яким потерпілий планує укласти договір про надання соціальної послуги догляду вдома.

(абзац шостий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 14.07.2023 р. N 775)

У разі коли потерпілий виявив бажання отримувати щомісячну грошову компенсацію за надання соціальної послуги догляду вдома членом його сім'ї або іншою особою, соціальний менеджер/фахівець із соціальної роботи/соціальний працівник надає потерпілому допомогу в заповненні заяви про надання соціальної послуги догляду вдома членом сім'ї або іншою особою. Зазначена заява подається до територіального органу Фонду для проведення фінансування щомісячної грошової компенсації починаючи з місяця подання заяви. Заява подається засобами веб-порталу електронних послуг Фонду або засобами Єдиної інформаційної системи соціальної сфери (за наявності технічної можливості).

У разі встановлення необхідності в наданні потерпілому соціальної послуги натуральної допомоги соціальний менеджер / фахівець із соціальної роботи/соціальний працівник:

надає потерпілому допомогу в заповненні заяви про надання соціальної послуги натуральної допомоги;

заповнює перелік заходів для розрахунку розміру щомісячної грошової компенсації вартості заходів, необхідних для надання соціальної послуги натуральної допомоги потерпілому за формою згідно з додатком 6 (далі - перелік заходів).

Заява про надання соціальної послуги натуральної допомоги і перелік заходів подаються соціальним менеджером / фахівцем із соціальної роботи/соціальним працівником до територіального органу Фонду засобами веб-порталу електронних послуг Фонду або засобами Єдиної інформаційної системи соціальної сфери (за наявності технічної можливості) для проведення розрахунку та фінансування щомісячної грошової компенсації вартості соціальної послуги натуральної допомоги починаючи з місяця їх подання.

Договір про надання соціальної послуги догляду вдома укладається між надавачем соціальних послуг (юридичною особою або фізичною особою - підприємцем, яка є надавачем соціальних послуг і потерпілим або законним представником потерпілого в письмовій формі згідно з додатком 3.

У разі надання соціальних послуг фізичною особою, яка надає соціальні послуги з догляду без провадження підприємницької діяльності на професійній основі, між нею і потерпілим або законним представником потерпілого укладається договір у письмовій формі згідно з додатком 4. Однією з істотних умов такого договору є кількість годин надання соціальної послуги догляду вдома на місяць.

У випадку фізичної неможливості проведення оцінювання потреб потерпілого в соціальних послугах під час воєнного стану в Україні та протягом одного місяця після його припинення чи скасування у зв'язку з тимчасовою відсутністю потерпілого за місцем його проживання, пов'язаною з перебуванням за кордоном або на тимчасово окупованих територіях, потерпілий або законний представник потерпілого у разі виявлення бажання отримувати щомісячну грошову компенсацію за надання соціальної послуги догляду вдома членом його сім'ї або іншою особою заповнює заяву про надання соціальної послуги догляду вдома членом сім'ї або іншою особою, а в разі необхідності надання соціальної послуги натуральної допомоги - заяву про надання соціальної послуги натуральної допомоги та перелік заходів. До зазначених заяв і переліку заходів додаються скановані копії висновку лікарсько-консультативної комісії та/або медичного висновку про здатність до самообслуговування та потребу в сторонній допомозі, та/або виписки з акта огляду медико-соціальної експертної комісії (довідки до такого акта огляду) та/або індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідністю (у разі її складення).

Заяву про надання соціальної послуги догляду вдома членом сім'ї або іншою особою, заяву про надання соціальної послуги натуральної допомоги, перелік заходів, скановані копії висновку лікарсько-консультативної комісії та/або медичного висновку про здатність до самообслуговування та потребу в сторонній допомозі, та/або виписки з акта огляду медико-соціальної експертної комісії (довідки до такого акта огляду), та/або індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідністю (у разі її складення) потерпілий самостійно передає до Фонду засобами веб-порталу електронних послуг Пенсійного фонду України.

(абзаци сьомий - десятий пункту 6 замінено абзацами згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 14.07.2023 р. N 775)

7. Обсяг і зміст соціальних послуг для кожного потерпілого визначається індивідуально залежно від його потреб, установлених за результатами визначення ступеня індивідуальних потреб потерпілого і зазначається в індивідуальному плані надання соціальної послуги догляду вдома та в індивідуальному плані надання соціальної послуги натуральної допомоги.

Індивідуальний план надання соціальної послуги догляду вдома є невід'ємною частиною договору про надання соціальних послуг догляду вдома, що здійснюється відповідно до Державного стандарту соціальної послуги догляду вдома, затвердженого Мінсоцполітики.

(пункт 7 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 14.07.2023 р. N 775)

8. Уповноважений орган передає територіальному органу Фонду скановані копії договору та складеного відповідно до пункту 5 цього Порядку акта оцінки потреб сім'ї/особи. Передання примірника договору та акта оцінки потреб сім'ї/особи здійснюється засобами веб-порталу електронних послуг Пенсійного фонду України або засобами Єдиної інформаційної системи соціальної сфери (за наявності технічної можливості).

9. Лікар, який надає первинну медичну допомогу, у разі необхідності забезпечує надання окремих послуг з паліативної допомоги потерпілому відповідно до переліку медичних послуг з надання первинної медичної допомоги або направляє потерпілого відповідно до медичних показань для надання йому паліативної допомоги в обсязі, що виходить за межі первинної медичної допомоги.

10. Тарифи на соціальні послуги визначаються відповідно до Порядку регулювання тарифів на соціальні послуги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2020 р. N 428 (Офіційний вісник України, 2020 р., N 46, ст. 1470).

У разі надання соціальних послуг фізичною особою, яка надає соціальні послуги з догляду без провадження підприємницької діяльності на професійній основі, розміри компенсації за надання соціальних послуг визначаються відповідно до Порядку подання та оформлення документів, призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 жовтня 2021 р. N 1040 "Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі" (Офіційний вісник України, 2021 р., N 81, ст. 5168).

(пункт 10 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 14.07.2023 р. N 775)

11. Юридичні особи, фізичні особи - підприємці, які є надавачами соціальних послуг, фізичні особи, які надають соціальні послуги догляду без провадження підприємницької діяльності на професійній основі, до п'ятого числа місяця, наступного за тим, у якому було надано соціальні послуги догляду, подають територіальному органу Фонду звіти про надані соціальні послуги догляду потерпілому, складені за формою згідно з додатком 5. Звіти подаються з використанням засобів веб-порталу електронних послуг Фонду або засобами Єдиної інформаційної системи соціальної сфери (за наявності технічної можливості).

(пункт 11 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 14.07.2023 р. N 775)

12. Пенсійний фонд України централізовано перераховує кошти надавачам соціальних послуг до 15-го числа місяця, наступного за тим, у якому було надано соціальні послуги з догляду, на підставі звітів, зазначених у пункті 11 цього Порядку.

У разі надходження до територіального органу Фонду переліку заходів згідно з додатком 6 такий територіальний орган розраховує розмір компенсації вартості заходів, необхідних для надання послуги натуральної допомоги потерпілому на підставі зазначених у ньому відомостей відповідно до розмірів, установлених абзацами сьомим - тринадцятим пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2023 р. N 438 "Деякі питання організації забезпечення соціальними та медичними послугами потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які їх потребують" (Офіційний вісник України, 2023 р., N 48, ст. 2641) - із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 14 липня 2023 р. N 775, для виплати щомісячної грошової компенсації вартості заходів, необхідних для надання послуги натуральної допомоги потерпілому.

(пункт 12 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 14.07.2023 р. N 775)

13. Виплата щомісячної грошової компенсації за надання соціальної послуги догляду вдома та/або щомісячної грошової компенсації вартості заходів, необхідних для надання послуги натуральної допомоги потерпілому, проводиться щомісяця у грошовій формі разом із виплатою призначеної йому страхової виплати внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання у спосіб, обраний потерпілим для виплати такої страхової виплати.

(пункт 13 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 14.07.2023 р. N 775)

14. Надання соціальної послуги догляду вдома потерпілим припиняється в разі:

відмови потерпілого від отримання соціальної послуги догляду вдома;

закінчення строку дії/розірвання договору про надання соціальної послуги догляду вдома, крім випадків продовження строку дії договору за результатами оцінювання потреб потерпілого;

зміни місця проживання/перебування потерпілого, що унеможливлює надання соціальних послуг догляду;

коли потерпілим є особа, якій оформлено документи для виїзду за кордон на постійне проживання/залишення на постійне проживання за кордоном, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України;

невиконання потерпілим без поважних причин вимог, визначених договором про надання соціальних послуг з догляду;

рішення суду про припинення соціальної послуги догляду вдома;

припинення діяльності надавачем соціальних послуг;

надходження до територіального органу Фонду інформації, передбаченої абзацом другим пункту 17 цього Порядку;

смерті потерпілого.

(пункт 14 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 14.07.2023 р. N 775)

141. Виплата щомісячної грошової компенсації вартості заходів соціальної послуги натуральної допомоги припиняється в разі:

відмови потерпілого від отримання соціальної послуги натуральної допомоги;

коли потерпілим є особа, якій оформлено документи для виїзду за кордон на постійне проживання/залишення на постійне проживання за кордоном, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України;

невизначення необхідності в наданні потерпілому соціальної послуги натуральної допомоги за результатами оцінювання потреб потерпілого в наданні соціальних послуг;

надходження до територіального органу Фонду інформації, передбаченої абзацом другим пункту 17 цього Порядку;

смерті потерпілого.

(Порядок доповнено пунктом 141 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 14.07.2023 р. N 775)

15. У разі припинення надання соціальної послуги догляду вдома відповідно до підстав, зазначених у пункті 14 цього Порядку, надавачі соціальних послуг або потерпілий, або законний представник потерпілого протягом однієї доби з моменту виявлення причин припинення надання соціальних послуг догляду вдома подають (надсилають) у доступний спосіб (зокрема з використанням технічних засобів електронних комунікацій) уповноваженому органу повідомлення в довільній письмовій формі про припинення надання соціальної послуги догляду вдома із зазначенням причин для припинення їх надання для інформування територіального органу Фонду про припинення надання потерпілому соціальної послуги догляду вдома.

У разі припинення надання соціальної послуги догляду вдома відповідно до підстав, зазначених у пункті 14 цього Порядку, надавач соціальних послуг (крім фізичних осіб, які надають соціальні послуги з догляду без провадження підприємницької діяльності на професійній основі, членів сім'ї або інших осіб) приймає рішення про припинення надання соціальної послуги догляду вдома шляхом видання відповідного наказу (надавач недержавного сектору - наказу/розпорядження) із зазначенням причин припинення надання соціальної послуги догляду вдома. Про прийняте рішення надавач соціальних послуг протягом трьох робочих днів повідомляє в доступний спосіб (зокрема з використанням технічних засобів електронних комунікацій) потерпілого, уповноважений орган та територіальний орган Фонду за місцезнаходженням надавача соціальних послуг у письмовій або електронній формі із зазначенням причин припинення надання соціальної послуги догляду вдома.

У разі виявлення підстав, зазначених у пункті 141 цього Порядку, припинення виплати щомісячної грошової компенсації вартості соціальної послуги натуральної допомоги соціальний менеджер/фахівець із соціальної роботи/соціальний працівник або потерпілий, або законний представник потерпілого протягом однієї доби повідомляє про це територіальний орган Фонду засобами веб-порталу електронних послуг Фонду або засобами Єдиної інформаційної системи соціальної сфери (за наявності технічної можливості).

Рішення про припинення надання соціальних послуг догляду може бути оскаржене в судовому порядку.

(пункт 15 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 14.07.2023 р. N 775)

16. Обробка персональних даних потерпілих здійснюється відповідно до законодавства про захист персональних даних.

17. Державний контроль/моніторинг за дотриманням вимог законодавства під час надання соціальних послуг відповідно до цього Порядку здійснюють Нацсоцслужба та її територіальні органи згідно з Порядком здійснення державного контролю/моніторингу за дотриманням вимог законодавства під час надання соціальної підтримки, соціальних послуг та за дотриманням прав дітей, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 6 жовтня 2021 р. N 1035 "Деякі питання здійснення державного контролю/моніторингу за дотриманням вимог законодавства під час надання соціальної підтримки, соціальних послуг та за дотриманням прав дітей" (Офіційний вісник України, 2021 р., N 81, ст. 5163).

(абзац перший пункту 17 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 14.07.2023 р. N 775)

У разі виявлення порушень вимог законодавства під час надання соціальних послуг територіальний орган Нацсоцслужби інформує про це доступними засобами зв'язку територіальний орган Фонду за місцем надання соціальних послуг. Територіальний орган Фонду під час надходження такої інформації від територіального органу Нацсоцслужби приймає рішення про припинення відшкодування витрат надавачу соціальної послуги догляду вдома або щомісячної грошової компенсації за надання соціальної послуги догляду вдома, та/або щомісячної грошової компенсації вартості заходів, необхідних для надання послуги натуральної допомоги.

(абзац другий пункту 17 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 14.07.2023 р. N 775)

Додаток 1
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 14 липня 2023 р. N 775)

__________________________________
(найменування територіального органу Пенсійного фонду України)

від __________________________________
                    (прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності)
__________________________________
          потерпілого або опікуна/піклувальника, іншого законного
 представника потерпілого, якщо потерпілим є недієздатна особа чи
         особа, цивільна дієздатність якої обмежена (далі - законний
                                        представник потерпілого)

__________________________________
                                   (дата народження потерпілого)

__________________________________
                                 (місце проживання потерпілого)

__________________________________
(номер телефону потерпілого/законного представника потерпілого)

Серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України/тимчасового посвідчення громадянина України (для громадян України), паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, посвідки на постійне проживання, посвідки на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, або іншого документа, що підтверджує законність перебування іноземця чи особи без громадянства на території України, крім довідки про звернення за захистом в Україні (для іноземців та осіб без громадянства) потерпілого/законного представника потерпілого _____
__________________________________
__________________________________
                                         (ким та коли виданий)

__________________________________
                         (дата закінчення (продовження) строку дії
__________________________________
      посвідки/посвідчення потерпілого / законного представника
                                    потерпілого (за наявності)

__________________________________
        (реєстраційний номер облікової картки платника податків,
унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному
   реєстрі (за наявності) або серія (за наявності) та номер паспорта
        громадянина України потерпілого/законного представника
                                                    потерпілого*)

__________________________________
   (задеклароване/зареєстроване місце проживання (перебування)
__________________________________
                 потерпілого/законного представника потерпілого)

ЗАЯВА
про надання соціальної послуги догляду вдома членом сім'ї або іншою особою

Я / мій син / підопічний / моя донька / підопічна / інша особа (підкреслити необхідне) _______________________________________________________________________________,
                                    (прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності)
який/яка через порушення функцій організму не можу/не може самостійно пересуватися та самообслуговуватися, потребую/потребує та маю/має бажання отримувати соціальну послугу догляду вдома членом сім'ї або іншою особою
_______________________________________________________________________________
                                    (прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності)
_______________________________________________________________________________,
                                                             (номер телефона)

_______________________________________________________________________________
   (паспорт громадянина України/тимчасове посвідчення громадянина України (для громадян
 України), паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства,
   посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця,
_______________________________________________________________________________
   посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, або інший документ, що підтверджує
законність перебування іноземця чи особи без громадянства на території України, крім довідки
             про звернення за захистом в Україні (для іноземців та осіб без громадянства)

 

Найменування документа

Серія (за наявності), номер

Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності)

Найменування органу, який видав документ

Дата видачі

 

Дата закінчення (продовження) строку дії посвідки/посвідчення потерпілого (за наявності) _______________________________________________________________________________.

Реєстраційний номер облікової картки платника податків, унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності) або серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України* члена сім'ї або іншої особи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________
                                        (місце проживання члена сім'ї або іншої особи)

Відповідно до ___________________________________________________________________
                                                  (документ, що підтверджує право на отримання
_______________________________________________________________________________
                                                  соціальної послуги догляду вдома)

Потребую надання послуг із:

 спеціального медичного догляду

 постійного стороннього догляду

 побутового обслуговування

Прошу виплачувати мені щомісячну грошову компенсацію за надання соціальної послуги догляду вдома членом сім'ї потерпілого або іншою особою.

Щомісячну грошову компенсацію прошу виплачувати

 

поштою _____________________
____________________________

на рахунок __________________________________
в __________________________________

 

З умовами призначення та розмірами щомісячної грошової компенсації за надання соціальної послуги догляду вдома членом сім'ї або іншою особою ознайомлений/ознайомлена _________.

Усвідомлюю, що наведені мною відомості, що вплинули або могли вплинути на фінансування виплати щомісячної грошової компенсації за надання соціальних послуг членом сім'ї або іншою особою, перевіряються згідно із законодавством.

____________
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають про це відмітку в паспорті громадянина України.

(додаток 1 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 14.07.2023 р. N 775)

Додаток 11
до Порядку

__________________________________
(найменування територіального органу Пенсійного фонду України)

від __________________________________
                        (прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності)
__________________________________
          потерпілого або опікуна/піклувальника, іншого законного
 представника потерпілого, якщо потерпілим є недієздатна особа чи
           особа, цивільна дієздатність якої обмежена (далі - законний
                                       представник потерпілого)

__________________________________
                                  (дата народження потерпілого)

__________________________________
                                 (місце проживання потерпілого)

__________________________________
(номер телефону потерпілого/законного представника потерпілого)

Серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України/тимчасового посвідчення громадянина України (для громадян України), паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, посвідки на постійне проживання, посвідки на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, або іншого документа, що підтверджує законність перебування іноземця чи особи без громадянства на території України, крім довідки про звернення за захистом в Україні (для іноземців та осіб без громадянства) потерпілого/законного представника потерпілого

__________________________________
__________________________________
                                            (ким та коли виданий)

__________________________________
   (дата закінчення (продовження) строку дії посвідки/посвідчення
__________________________________
  (за наявності) потерпілого/законного представника потерпілого)

__________________________________
          (реєстраційний номер облікової картки платника податків,
унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному
   реєстрі (за наявності) або серія (за наявності) та номер паспорта
        громадянина України потерпілого/законного представника
                                                  потерпілого*)

__________________________________
   (задеклароване/зареєстроване місце проживання (перебування)
                 потерпілого/законного представника потерпілого)

ЗАЯВА
про надання соціальної послуги натуральної допомоги

Я / мій син / підопічний / моя донька / підопічна / інша особа (підкреслити необхідне) _______________________________________________________________________________,
                                         (прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності)
потребую/потребує отримання соціальної послуги натуральної допомоги.

Відповідно до ___________________________________________________________________
                                  (назва документа, що підтверджує право на отримання соціальної
                                                                послуги натуральної допомоги)

Потребую:

 предметів і засобів особистої гігієни, санітарно-гігієнічних засобів та засобів догляду

 продуктів харчування

 одягу, взуття та інших предметів першої необхідності

 спеціального медичного та/або постійного стороннього догляду відповідно до
_______________________________________________________________________________
    (назва документа, що підтверджує потребу в спеціальному медичному та/або постійному
                                                           сторонньому догляді)

Прошу виплачувати мені щомісячну грошову компенсацію за надання соціальної послуги натуральної допомоги.

Щомісячну грошову компенсацію прошу виплачувати

 

поштою _____________________
____________________________

на рахунок __________________________________
в __________________________________________

 

З умовами призначення та розмірами щомісячної грошової компенсації за надання соціальної послуги натуральної допомоги ознайомлений/ознайомлена ____________________________.

Усвідомлюю, що наведені мною відомості, що вплинули або могли вплинути на фінансування виплати щомісячної грошової компенсації за надання соціальної послуги натуральної допомоги, буде перевірено згідно із законодавством.

____________
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають про це відмітку в паспорті громадянина України.

(Порядок доповнено додатком 11 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 14.07.2023 р. N 775)

Додаток 2
до Порядку

Від ___ ____________ 20__ р.
N _______________________

Від ___ ____________ 20__ р.
N _______________________

Головне управління Пенсійного фонду України в
_________________________________

__________________________________
(найменування виконавчого органу
__________________________________
сільської, селищної, міської ради
__________________________________
за місцем проживання потерпілого)

ПОВІДОМЛЕННЯ*
про надання потерпілому внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання соціальних послуг та/або медичних послуг

Надійшло шляхом електронної інформаційної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів.

Потерпілий внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання
_______________________________________________________________________________
                                        (прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності)

Дата та місце народження ________________________________________________________

Місце проживання _______________________________________________________________

Номер телефону ________________________________________________________________

За результатами розгляду документів про призначення страхових виплат, поданих відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування", визначено потребу в постійному сторонньому догляді та побутовому обслуговуванні та/або спеціальному медичному догляді потерпілому внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання відповідно до відомостей про встановлення інвалідності та ступінь втрати професійної працездатності.

До повідомлення додано документи ________________________________________________
                                                                                       (найменування документа)
_______________________________________________________________________________

____________
* Повідомлення надсилається після прийняття рішення про призначення страхових виплат потерпілому.

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 14.07.2023 р. N 775)

Додаток 3
до Порядку

ДОГОВІР
про надання соціальних послуг догляду вдома

__________________
(місце укладення)

 

____________ 20__ р.
(дата укладення)

 

_______________________________________________________________________________,
     (повне найменування юридичної особи / прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності)
             фізичної особи - підприємця, внесеної до розділу "Надавачі соціальних послуг"
                                      Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг)
в особі _________________________________________________________________________,
                        (найменування посади / прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності)
який/яка діє на підставі ___________________________________________________________
                                       (найменування та реквізити установчого документа / іншого документа,
_______________________________________________________________________________
    яким визначено перелік соціальних послуг та категорії осіб, яким надаються такі послуги)
(далі - надавач соціальних послуг), з однієї сторони, та потерпілий внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, якому визначено потребу в наданні соціальної послуги догляду вдома (далі - потерпілий) ___________________________________________,
                                                                          (прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності)
або піклувальник, інший законний представник потерпілого, якщо потерпілим є недієздатна особа чи особа, цивільна дієздатність якої обмежена (далі - законний представник потерпілого)
_______________________________________________________________________________,
       (прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) законного представника потерпілого),
який діє на підставі _______________________________________________________________,
                                             (найменування документа, що підтверджує повноваження
_______________________________________________________________________________
                                                      законного представника потерпілого)
з іншої сторони, уклали цей договір про таке.

I. Предмет договору

Предметом цього договору є надання соціальних послуг догляду вдома.

II. Умови надання соціальних послуг догляду вдома та їх вартість

1. Соціальні послуги догляду вдома надаються на підставі повідомлення територіального органу Пенсійного фонду України про надання потерпілому соціальних послуг догляду вдома та/або медичних послуг N _________ від ____________ 20__ р. та відповідно до індивідуального плану надання соціальної послуги догляду вдома (далі - індивідуальний план), що є невід'ємною частиною цього договору.

2. Відповідно до частини третьої статті 36 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування" витрати на надання соціальних послуг потерпілим відшкодовуються за рахунок коштів загальнообов'язкового державного соціального страхування відповідно до Порядку організації надання деяких соціальних послуг догляду вдома та медичних послуг потерпілим внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2023 р. N 438.

3. Місце (адреса) надання соціальної (соціальних) послуги (послуг)
_______________________________________________________________________________
                               (зазначити необхідне: за місцем проживання потерпілого,
_______________________________________________________________________________
                  у приміщенні надавача соціальних послуг (стаціонарно/напівстаціонарно)

4. Вартість соціальної послуги розрахована відповідно до Порядку регулювання тарифів на соціальні послуги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2020 р. N 428, і становить ___________________________________________________ гривень (гривні).
                                                              (цифрами та словами)

III. Права та обов'язки надавача соціальних послуг

1. Надавач соціальних послуг зобов'язується:

надавати потерпілому визначені індивідуальним планом соціальні послуги згідно з Класифікатором соціальних послуг, затвердженим наказом Мінсоцполітики від 23 червня 2020 р. N 429;

Код

Найменування соціальної послуги

надавати соціальні послуги відповідно до державних стандартів соціальних послуг;

проводити оцінювання потреб потерпілого в соціальних послугах (для перегляду переліку та обсягу соціальних послуг, яких він потребує);

забезпечувати інтереси потерпілого під час надання йому соціальних послуг;

дотримуватися принципів надання соціальних послуг, визначених законодавством;

дотримуватися норм професійної етики у спілкуванні з потерпілим під час виконання посадових обов'язків;

дотримуватися конфіденційності в роботі з інформацією, отримуваною під час виконання посадових обов'язків;

інформувати потерпілого про перелік соціальних послуг, які він надає, зміст та обсяги таких послуг, умови і порядок їх отримання у формі, доступній для сприйняття особами з будь-яким видом порушення здоров'я;

не розголошувати інформацію особистого характеру, що стала відома під час надання соціальних послуг;

дотримуватися інших вимог законодавства про соціальні послуги.

2. Надавач соціальних послуг має право на:

отримання відшкодування за надані соціальні послуги відповідно до вартості, зазначеної в пункті 4 розділу II цього договору;

обробку персональних даних потерпілого відповідно до Закону України "Про захист персональних даних";

припинення надання соціальних послуг на умовах, визначених у розділі V цього договору.

IV. Права та обов'язки потерпілого

1. Потерпілий має право на:

отримання соціальних послуг відповідно до умов та порядку їх надання, визначених законодавством про соціальні послуги та цим договором;

перегляд умов надання соціальних послуг та їх обсягу в разі зміни чинників, що спричиняють складні життєві обставини;

участь в оцінюванні його потреб у соціальних послугах;

доступ до інформації, що міститься в його особовій справі;

повагу до його честі та гідності, уважне та гуманне ставлення до нього з боку надавача соціальних послуг;

повагу до його приватного життя, свободу думки та висловлювань;

відмову від соціальних послуг, крім випадків обов'язкового надання соціальних послуг, визначених законом;

збереження конфіденційності інформації особистого характеру, що стала відома надавачу соціальних послуг під час надання соціальних послуг;

абзац десятий пункту 1 розділу IV виключено

одночасне одержання кількох соціальних послуг;

інші права, передбачені законодавством про соціальні послуги.

2. Потерпілий / законний представник потерпілого зобов'язаний:

надавати повну та достовірну інформацію, необхідну для оцінювання потреб у соціальних послугах, складання індивідуального плану, визначення заходів соціальної послуги догляду вдома;

виконувати умови цього договору та здійснювати заходи, визначені індивідуальним планом;

дотримуватися правил внутрішнього розпорядку роботи надавача соціальних послуг;

своєчасно інформувати надавача соціальних послуг про всі обставини, що впливають на надання або припинення надання соціальних послуг;

ставитися з повагою до надавача соціальних послуг (його працівників);

не перешкоджати наданню соціальних послуг, зокрема іншим особам;

дбайливо ставитися до майна надавача соціальних послуг, що використовується під час надання соціальних послуг.

V. Строк дії договору, умови його продовження, припинення та розірвання

1. Цей договір набирає чинності з дати його підписання сторонами і діє протягом строку виконання індивідуального плану.

2. Строк дії цього договору може бути продовжений за результатами оцінювання потреб потерпілого в соціальних послугах та перегляду індивідуального плану на строк його виконання.

Оцінювання потреб потерпілого в соціальних послугах проводиться не менше як за 30 календарних днів до закінчення строку дії цього договору.

3. Надання соціальних послуг починається з дати підписання цього договору.

4. Дія цього договору припиняється в таких випадках:

відсутності потреби в наданні соціальних послуг за результатами оцінювання потреб потерпілого;

закінчення строку дії цього договору, крім випадків продовження строку дії договору за результатами оцінювання потреб потерпілого в догляді;

зміни місця проживання потерпілого, зокрема виїзду за кордон на постійне проживання / залишення за кордоном, що унеможливлює надання соціальних послуг;

невиконання без поважних причин потерпілим вимог, визначених цим договором;

виявлення/встановлення недостовірності інформації / документів, поданих потерпілим / законним представником потерпілого під час звернення про їх надання;

смерті потерпілого;

дострокового розірвання цього договору за ініціативою потерпілого;

припинення діяльності надавача соціальних послуг або припинення надання ним відповідних соціальних послуг.

5. У разі виявлення в потерпілого відповідно до висновку про стан здоров'я особи, яка потребує надання соціальних послуг, медичних протипоказань, перелік яких затверджується МОЗ, надання соціальних послуг тимчасово припиняється (до усунення таких протипоказань) без розірвання цього договору.

6. У разі невиконання потерпілим без поважних причин умов цього договору надання соціальних послуг припиняється не менше ніж через 15 календарних днів з дати надсилання потерпілому / законному представнику потерпілого письмового повідомлення із зазначенням дати, з якої буде припинено надання соціальних послуг.

7. Не може бути припинено надання соціальних послуг у разі наявної загрози життю чи здоров'ю потерпілого, вчиненого щодо нього домашнього насильства, насильства за ознакою статі або жорстокого поводження з дітьми.

VI. Відповідальність сторін

1. За порушення зобов'язань, установлених цим договором, кожна із сторін несе відповідальність згідно з умовами цього договору та законодавством.

2. Кожна із сторін не відповідає за невиконання умов цього договору, якщо вона доведе, що таке невиконання сталося не з її вини.

3. Відповідальним за достовірність поданих надавачу соціальних послуг інформації / документів, необхідних для надання соціальних послуг, є потерпілий / законний представник потерпілого.

VII. Порядок вирішення спорів

1. Спори та розбіжності, що виникають під час виконання цього договору чи у зв'язку з ним, можуть вирішуватися/урегульовуватися шляхом консультацій і переговорів між сторонами.

Прийняті рішення мають бути оформлені письмово, підписані сторонами та є невід'ємною частиною цього договору.

2. У разі неможливості вирішення спорів та врегулювання розбіжностей шляхом консультацій і переговорів кожна із сторін має право звернутися до суду.

VIII. Інші умови договору

1. Цей договір укладено за повного розуміння сторонами його умов і термінології українською мовою у двох примірниках (по одному для кожної сторони), які мають однакову юридичну силу.

Один примірник цього договору зберігається в особовій справі потерпілого, другий надається потерпілому / законному представнику потерпілого.

2. Зміни до цього договору можуть бути внесені за взаємною згодою сторін шляхом укладення додаткового договору, що є невід'ємною частиною цього договору.

3. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов цього договору і не врегульовані ним, регулюються законодавством.

IX. Місцезнаходження (місце проживання) та реквізити сторін

Надавач соціальних послуг

Потерпілий / законний представник потерпілого

__________________________________
(повне та скорочене (за наявності) найменування,
__________________________________
прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності)

Місцезнаходження (місце проживання)
__________________________________
__________________________________

Номер телефону ____________________

IBAN ______________________________

Код згідно з ЄДРПОУ _____________

__________________________________
(прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності)
__________________________________
(паспорт громадянина України, інший документ,
що посвідчує особу та підтверджує громадянство України / документ, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус, його серія та номер)

__________________________________
(реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)

__________________________________
                    (місце проживання)

Номер телефону ____________________

_________
(підпис)

__________________
(власне ім'я, прізвище)

_________
(підпис)

__________________
(власне ім'я, прізвище)

(додаток 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 14.07.2023 р. N 775)

Додаток 4
до Порядку

ДОГОВІР
про надання соціальних послуг догляду вдома на професійній основі

___________________
(місце укладення)

 

____________ 20__ р.
(дата укладення)

 

_______________________________________________________________________________,
      (прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи, включеної до переліку
               фізичних осіб, які надають соціальні послуги догляду вдома без провадження
                                      підприємницької діяльності на професійній основі)
який/яка діє на підставі ____________________________________________________________
                                                  (найменування та реквізити документа про медичну освіту /
_______________________________________________________________________________,
                                                       довідки про проходження навчання)
(далі - фізична особа), з однієї сторони, та потерпілий внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, якому визначено потребу в наданні соціальної послуги догляду вдома (далі - потерпілий) ____________________________________________,
                                                                       (прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності)
або піклувальник, інший законний представник потерпілого, якщо потерпілим є недієздатна особа чи особа, цивільна дієздатність якої обмежена (далі - законний представник потерпілого)
_______________________________________________________________________________,
        (прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) законного представника потерпілого)
який діє на підставі _______________________________________________________________
                                                                         (найменування документа,
_______________________________________________________________________________,
                        що підтверджує повноваження законного представника потерпілого)
з іншої сторони, уклали цей договір про таке.

I. Предмет договору

Предметом цього договору є забезпечення надання потерпілому соціальних послуг догляду вдома на професійній основі (далі - послуги).

II. Умови надання послуг

1. Послуги надаються з ___ ____________ 20__ р. по ___ ____________ 20__ року.

2. Перелік заходів у межах надання соціальних послуг догляду вдома, які здійснюватимуться протягом місяця

Порядковий номер

Найменування заходу

Строки надання

Періодичність надання

Кількість
годин/хвилин

21. Відповідно до частини третьої статті 36 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування" витрати на надання соціальних послуг потерпілим відшкодовуються за рахунок коштів загальнообов'язкового державного соціального страхування відповідно до Порядку організації надання деяких соціальних та медичних послуг потерпілим внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2023 р. N 438 "Деякі питання організації забезпечення соціальними та медичними послугами потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які їх потребують" (Офіційний вісник України, 2023 р., N 48, ст. 2641) - із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 14 липня 2023 р. N 775.

3. Місце надання послуг __________________________________________________________.
                                                                   (адреса місця проживання потерпілого)

III. Права та обов'язки сторін

1. Фізична особа має право на:

обробку персональних даних потерпілого / законного представника потерпілого відповідно до Закону України "Про захист персональних даних";

припинення надання послуг.

2. Фізична особа зобов'язується:

надавати потерпілому соціальні послуги догляду вдома, визначені пунктом 2 розділу II цього договору;

забезпечувати інтереси потерпілого під час надання йому послуг;

дотримуватися принципів надання послуг, визначених законодавством;

дотримуватися норм професійної етики у спілкуванні з потерпілим під час надання послуг;

інформувати потерпілого про послуги (із визначенням конкретних заходів, їх обсягу, умов і порядку здійснення) у формі, доступній для сприйняття особами з будь-якими порушеннями здоров'я;

не розголошувати інформацію особистого характеру, що стала відома під час надання послуг;

дотримуватися інших вимог законодавства про соціальні послуги.

3. Потерпілий має право на:

отримання послуг відповідно до умов та порядку їх надання, визначених законодавством про соціальні послуги та цим договором;

перегляд умов надання послуг та їх обсягу в разі зміни чинників, що спричиняють складні життєві обставини;

участь в оцінюванні його потреб у послугах;

доступ до інформації, що міститься в його особовій справі;

повагу до його честі та гідності, уважне та гуманне ставлення з боку фізичної особи;

повагу до його приватного життя, свободу думки та висловлювань;

відмову від послуг, крім випадків обов'язкового надання послуг, визначених законом;

збереження конфіденційності інформації особистого характеру, що стала відома фізичній особі під час надання послуг;

абзац десятий пункту 3 розділу III виключено

одночасне одержання кількох соціальних послуг;

інші права, передбачені законодавством про соціальні послуги.

4. Потерпілий / законний представник потерпілого зобов'язаний:

надавати повну та достовірну інформацію, необхідну для визначення заходів у межах надання послуг, які надаватимуться згідно з цим договором;

виконувати умови цього договору;

своєчасно інформувати фізичну особу та уповноважений орган про всі обставини, що впливають на надання або припинення надання послуг;

ставитися з повагою до надавача послуг;

не перешкоджати наданню послуг.

IV. Відповідальність сторін

1. За порушення зобов'язань, установлених цим договором, кожна із сторін несе відповідальність згідно з умовами цього договору та законодавством.

2. Кожна із сторін не відповідає за невиконання умов цього договору, якщо вона доведе, що таке невиконання сталося не з її вини.

3. Відповідальним за достовірність поданих фізичній особі інформації / документів, необхідних для надання послуг, є потерпілий / законний представник потерпілого.

V. Порядок вирішення спорів

1. Спори та розбіжності, що виникають під час виконання умов цього договору чи у зв'язку з ним, можуть вирішуватися/урегульовуватися шляхом консультацій і переговорів між сторонами.

2. Прийняті рішення мають бути оформлені письмово, підписані сторонами та є невід'ємною частиною цього договору.

3. У разі неможливості вирішення спорів та врегулювання розбіжностей шляхом консультацій і переговорів кожна із сторін має право звернутися до суду.

VI. Строк дії договору, умови його продовження, припинення та розірвання

1. Цей договір набирає чинності з дати його підписання сторонами і діє протягом строку надання послуг, визначеного пунктом 1 розділу II цього договору.

2. Строк дії цього договору може бути продовжений за результатами оцінювання потреб потерпілого у соціальних послугах та перегляду індивідуального плану надання соціальної послуги догляду вдома на строк його виконання.

Оцінювання потреб потерпілого в соціальних послугах проводиться не менше як за 30 календарних днів до закінчення строку дії договору.

3. Надання послуг починається з дати підписання цього договору.

4. Дія цього договору припиняється в таких випадках:

відсутності потреби в наданні послуг;

закінчення строку дії цього договору, крім випадків продовження строку дії договору за результатами оцінювання потреб потерпілого в наданні послуг;

зміни місця проживання потерпілого, зокрема виїзду за кордон на постійне проживання / залишення за кордоном, що унеможливлює надання послуг;

невиконання без поважних причин фізичною особою / потерпілим вимог, визначених цим договором;

виявлення/встановлення недостовірності інформації / документів, поданих фізичною особою / потерпілим / законним представником потерпілого під час звернення про надання послуг;

дострокового розірвання договору за ініціативою потерпілого або фізичної особи;

працевлаштування фізичної особи;

державної реєстрації фізичної особи як фізичної особи - підприємця;

реєстрації фізичної особи як безробітного;

державної реєстрації фізичною особою незалежної професійної діяльності (наукової, літературної, артистичної, художньої, освітньої, викладацької, а також медичної, юридичної практики, зокрема адвокатської, нотаріальної діяльності);

смерті потерпілого або фізичної особи;

перебування потерпілого на повному державному утриманні або отримання ним соціальних послуг догляду вдома вдома, стаціонарного догляду, паліативного догляду в умовах стаціонару;

надання соціальних послуг на професійній основі в інших адміністративно-територіальних одиницях / територіальних громадах в обсязі, який унеможливлює надання послуг відповідно до цього договору.

5. У разі виявлення в потерпілого відповідно до медичного висновку медичних протипоказань, перелік яких затверджується МОЗ, надання соціальних послуг тимчасово припиняється (до усунення таких протипоказань) без розірвання цього договору.

VII. Інші умови договору

1. Цей договір укладено за повного розуміння сторонами його умов і термінології українською мовою у двох примірниках (по одному для кожної сторони), які мають однакову юридичну силу.

2. Зміни до цього договору можуть бути внесені за взаємною згодою сторін шляхом укладення додаткового договору, що є невід'ємною частиною цього договору.

3. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов цього договору і не врегульовані ним, регулюються законодавством.

VIII. Реквізити сторін

Фізична особа

Потерпілий / законний представник потерпілого

__________________________________
(прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності)

__________________________________
(паспорт громадянина України, інший документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України / документ, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус, його серія та номер)

__________________________________
(реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)

__________________________________
(зареєстроване або задеклароване місце проживання)

__________________________________
(фактичне місце проживання)

__________________________________
(номер телефону)

__________________________________
(IBAN)

__________________________________
(прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності)

__________________________________
(паспорт громадянина України, інший документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України / документ, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус, його серія та номер)

__________________________________
(реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)

__________________________________
(зареєстроване або задеклароване місце проживання)

__________________________________
(фактичне місце проживання)

__________________________________
(номер телефону)

__________
(підпис)

________________
(власне ім'я, прізвище)

__________
(підпис)

________________
(власне ім'я, прізвище)

___ ____________ 20__ р.

___ ____________ 20__ р.

(додаток 4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 14.07.2023 р. N 775)

Додаток 5
до Порядку

 

__________________________________
(повне та скорочене (за наявності) найменування/
__________________________________
прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності)
__________________________________
надавача соціальних послуг)

Місцезнаходження (місце проживання)
__________________________________
__________________________________

Номер телефону ___________________

IBAN ______________________________

Код згідно з ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)
__________________________________

ЗВІТ
про надання соціальної послуги догляду вдома потерпілому внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання

за ____________
(місяць, рік)

I. Соціальна послуга догляду вдома, яка надається юридичними особами, фізичними особами - підприємцями, які є надавачами соціальних послуг

Поряд-
ковий номер

Прізвище, власне ім'я,
по батькові (за наявності) потерпілого

Ідентифіка-
ційний код потерпілого

Реквізити договору про надання соціальних послуг

Код соціальної послуги

Наймену-
вання соціальної послуги

Кількість наданих послуг

Тариф вартості соціальної послуги

Сума відшкоду-
вання (гривень)

 

УСЬОГО

Усього за списком _____________________________________________________ потерпілих.

На загальну суму_________________________________________________________ гривень.
                                                                (цифрами та словами)

II. Соціальна послуга догляду вдома, яка надається фізичними особами, які є надавачами соціальних послуг без провадження підприємницької діяльності на професійній основі

Поряд-
ковий номер

Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) потерпілого

Ідентифіка-
ційний код потерпілого

Реквізити договору про надання соціальних послуг на професійній основі

Кількість годин надання соціальних послуг

Розмір компенсації, визначений Кабінетом Міністрів України

Сума відшкодування (гривень)

 

УСЬОГО

Усього за списком _____________________________________________________ потерпілих.

На загальну суму ________________________________________________________ гривень.
                                                                    (цифрами та словами)

 

Найменування посади керівника надавача
соціальних послуг / фізичної особи -
підприємця / фізичної особи

__________
(підпис)

_____________________
(прізвище та ініціали (ініціал)

Головний бухгалтер*
надавача соціальних послуг

__________
(підпис)

_____________________
(прізвище та ініціали (ініціал)

 

____________
* У разі наявності в надавача соціальних послуг такої посадової особи.

(додаток 5 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 14.07.2023 р. N 775)

Додаток 6
до Порядку

ПЕРЕЛІК
заходів щодо розрахунку розміру щомісячної грошової компенсації вартості соціальної послуги натуральної допомоги потерпілому внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання

Відповідно до оцінювання потреб в наданні соціальних послуг визначено необхідність у наданні послуги натуральної допомоги потерпілому внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання (далі - потерпілий)
_______________________________________________________________________________,
                                      (прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності)
_______________________________________________________________________________,
                                                      (дата народження потерпілого)
_______________________________________________________________________________,
                                                     (місце проживання потерпілого)
_______________________________________________________________________________
                      (номер телефона потерпілого/законного представника потерпілого)
_______________________________________________________________________________
  (паспорт громадянина України/тимчасове посвідчення громадянина України (для громадян
України), паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства,
 посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця,
_______________________________________________________________________________
  посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, або інший документ, що підтверджує
законність перебування іноземця чи особи без громадянства на території України, крім довідки
           про звернення за захистом в Україні (для іноземців та осіб без громадянства)

 

Найменування документа

Серія (за наявності), номер

Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності)

Найменування органу, який видав документ

Дата видачі

 

Дата закінчення (продовження) строку дії посвідки/посвідчення потерпілого (за наявності)
_______________________________________________________________________________.

Реєстраційний номер облікової картки платника податків, унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності) або серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України* члена сім'ї або іншої особи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________.
               (задеклароване/зареєстроване місце проживання (перебування) потерпілого)

_______________________________________________________________________________

Потерпілий потребує надання:

 

Зміст заходів соціальної послуги натуральної допомоги

Наявність потреби

Потерпілий потребує спеціального медичного догляду та/або постійного стороннього догляду

Предмети і засоби особистої гігієни, санітарно-гігієнічні засоби та засоби догляду

**

**

Продукти харчування

**

 

Одяг, взуття та інші предмети першої необхідності

**

 

____________
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають про це відмітку в паспорті громадянина України.

** Заповнюється у форматі позначок: "+" - є потреба; "-" - відсутня потреба.

(Порядок доповнено додатком 6 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 14.07.2023 р. N 775)

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 квітня 2023 р. N 438

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У додатках до постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 р. N 1303 "Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 33, ст. 1241; 2015 р., N 79, ст. 2642):

1) підпункт 1 пункту 1 додатка 1 доповнити абзацом такого змісту:

"особи з інвалідністю внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, щодо яких відповідно до виписки з акта огляду медико-соціальною експертною комісією про результати визначення ступеня втрати професійної працездатності у відсотках, потреби в наданні медичної та соціальної допомоги встановлено зв'язок втрати працездатності із трудовим каліцтвом, професійним захворюванням;";

2) додаток 2 доповнити абзацами такого змісту:

"Пневмоконіози у випадках професійного захворювання

Ушкодження головного мозку внаслідок черепно-мозкової травми, спричинені нещасним випадком на виробництві (трудовим каліцтвом)

Травми спинного мозку, спричинені нещасним випадком на виробництві (трудовим каліцтвом)".

2. В абзаці третьому пункту 13 переліку соціальних послуг, умов та порядку їх надання структурними підрозділами територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2009 р. N 1417 "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 1, ст. 10; 2020 р., N 20, ст. 763), слова ", крім осіб з інвалідністю унаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, які отримують соціальну допомогу на постійний сторонній догляд, побутове та спеціальне медичне обслуговування відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" виключити.

3. У постанові Кабінету Міністрів України від 4 серпня 2021 р. N 817 "Деякі питання реалізації експериментального проекту з організації в територіальних громадах соціальної роботи із сім'ями та дітьми, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах" (Офіційний вісник України, 2021 р., N 65, ст. 4120):

1) у пункті 13 Порядку реалізації експериментального проекту з організації в територіальних громадах соціальної роботи із сім'ями та дітьми, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах, затвердженого зазначеною постановою, слова і цифри "на 2022 рік" замінити словами і цифрами "на 2023 рік";

2) в абзаці третьому пункту 7 Порядку апробації інтегрованої моделі надання соціальних послуг і деяких видів державної соціальної допомоги, які відповідно до законодавства надаються залежно від сукупного доходу сім'ї, затвердженого зазначеною постановою, слова і цифри "на 2022 рік" замінити словами і цифрами "на 2023 рік".