Класифікатор ICS

Даний класифікатор створений на основі нормативного документу «НК 004:2020 Український класифікатор нормативних документів», який гармонізовано з International Classification for Standards (ICS), 2015, Seventh edition (Міжнародний класифікатор стандартів, 2015, сьоме видання).

Класифікація — ієрархічна, трирівнева.
Кожний наступний рівень класифікації не змінює значення попередніх рівнів.

Код позиції класифікатора має таку структуру:
ХХ.ХХХ.ХХ
де ХХ — клас,
ХХ.ХХХ — група,
ХХ.ХХХ.ХХ — підгрупа.

Клас кодують двозначним цифровим кодом. Код групи складають з коду класу та тризначного цифрового коду, відокремлених крапкою. Код підгрупи складають з коду групи та двозначного цифрового коду, відокремлених крапкою.

Користувачі сервісу БУДСТАНДАРТ Online можуть знайти код ICS, який стосується їхньої конкретної сфери діяльності, та переглянути інформацію про стандарти, що стосуються їхнього коду.

Як користуватися Класифікатором ICS:

  • Перегляньте список класів зліва і виберіть необхідний Вам клас діяльності (наприклад, «65 Сільське господарство»).
  • Далі виберіть групу, яка стосується Вашого продукту чи послуги (наприклад, «65.040 Сільськогосподарські будівлі, споруди та устатковання»).
  • Якщо можливо, виберіть підгрупу, яка стосується Вашого продукту чи послуги (наприклад, «65.040.10 Тваринницькі ферми, установки та устатковання»).
  • Коли Ви знайдете остаточний необхідний Вам код ICS (наприклад, «65.040.10»), то зможете переглянути інформацію про стандарти даного розділу.