Постанова від 03.01.2002 № 2 Про порядок та терміни дії галузевих стандартів і прирівняних до них інших нормативних документів колишнього СРСР

Даний документ доступний безкоштовно зареєстрованим користувачам.

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
           від 3 січня 2002 р. N 2
                Київ
        Про порядок та терміни дії галузевих
       стандартів і прирівняних до них інших
       нормативних документів колишнього СРСР
 
   На виконання пункту 2 Прикінцевих положень Закону України
"Про стандартизацію"  >> ) та з  метою  впорядкування
застосування в Україні галузевих стандартів і прирівняних до них
інших нормативних документів колишнього СРСР Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є:
   1. Затвердити Порядок застосування та терміни дії галузевих
стандартів і прирівняних до них інших нормативних документів
колишнього СРСР, що додається.
   2. Центральним  органам  виконавчої  влади до 20 червня
2002 року:
   визначити галузеві стандарти і прирівняні до  них  інші
нормативні  документи  колишнього  СРСР,  які  і  надалі
використовуватимуться в їх діяльності;
   скласти і затвердити  переліки  галузевих  стандартів  і
прирівняних до них інших нормативних документів (далі - переліки
галузевих стандартів);
   надати Державному комітету стандартизації, метрології  та
сертифікації по одному примірнику переліків галузевих стандартів.
   3. Установити, що галузеві стандарти і прирівняні до них інші
нормативні документи колишнього СРСР, не включені до переліків
галузевих стандартів у визначений пунктом 2 цієї постанови термін,
не діють на території України.
   4. Державному  комітету  стандартизації,  метрології  та
сертифікації забезпечити публікацію в своєму офіційному виданні
переліків галузевих  стандартів,  затверджених  відповідно  до
пункту 2 цієї постанови.
 
   Прем'єр-міністр України                А.КІНАХ
   Інд. 28
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                  від 3 січня 2002 р. N 2
               ПОРЯДОК
     застосування та терміни дії галузевих стандартів
       і прирівняних до них інших нормативних
          документів колишнього СРСР
 
   1. Цей  Порядок  визначає правила застосування галузевих
стандартів (ОСТ, ОСТ В, ОСТ ВД), технічних умов, прирівняних до
них інших нормативних документів колишнього СРСР та термін їх дії.
   2. У  цьому  Порядку використовуються посилання на такі
нормативні документи:
   ДСТУ 1.2-93 Державна система стандартизації України. Порядок
розроблення державних стандартів;
   ДСТУ 1.3-93 Державна система стандартизації України. Порядок
розроблення,  побудови,  викладу,  оформлення,  узгодження,
затвердження, позначення та реєстрації технічних умов;
   ДСТУ 1.6-96 Державна система стандартизації України. Порядок
державної  реєстрації  галузевих  стандартів,   стандартів
науково-технічних та інженерних товариств і спілок;
   ГОСТ 2.114-95 Единая система конструкторской документации.
Технические условия;
   ДК 004-99 Український класифікатор нормативних документів.
   3. Галузеві стандарти, технічні умови (крім технічних умов на
продукцію військового призначення) та інші нормативні документи
колишнього СРСР  дозволяється  застосовувати  до  їх  заміни
національними нормативними документами за умови виконання цього
Порядку.
   4. Технічні умови на продукцію військового призначення (якщо
на них не оформлялися зміни щодо продовження терміну дії), які не
пройшли державну реєстрацію (перереєстрацію) в  установленому
порядку, не підлягають використанню під час розробки, виробництва
та експлуатації продукції військового призначення.
   5. Галузеві стандарти, технічні умови та інші нормативні
документи колишнього СРСР повинні бути закріплені за галузями, де
вони використовуються, шляхом затвердження центральними органами
виконавчої влади переліків галузевих стандартів і прирівняних до
них інших нормативних документів (далі - галузеві стандарти). Таке
закріплення повинно сприяти усуненню дублювання під час визначення
терміну дії цих галузевих стандартів, технічних умов та інших
нормативних документів, а також під час подальшої роботи над ними.
   6. Центральні органи виконавчої влади складають переліки
галузевих стандартів за напрямами своєї діяльності, визначають
термін їх дії враховуючи інформацію про відміну того чи іншого
нормативного документа у зв'язку з розробленням міждержавного,
державного стандартів або інших нормативних документів, а також їх
назви.
   Галузеві стандарти з питань охорони праці включаються до
переліку   галузевих   стандартів   після  погодження  з
Держнаглядохоронпраці.
   7. Центральні органи виконавчої влади, заінтересовані  у
використанні  галузевого стандарту, технічних умов або інших
нормативних документів, що не відповідають напрямам їх діяльності,
повинні звернутися до центрального органу виконавчої влади, за
яким закріплені ці нормативні документи.
   8. Термін дії галузевих стандартів, технічних умов та інших
нормативних документів установлюється наказом центрального органу
виконавчої влади, але не повинен перевищувати 5 років.
   Визначення терміну дії галузевих стандартів колишнього СРСР
на продукцію військового призначення повинно здійснюватися за
погодженням з Міноборони.
   9. Затверджений перелік  галузевих  стандартів  подається
Держстандарту  для опублікування в щомісячному інформаційному
покажчику "Стандарти".
   У переліку зазначаються позначення галузевого стандарту чи
інших нормативних документів, назва, група за Класифікатором
державних стандартів СРСР та ДК 004-99, а також термін їх дії.
   Відповідальність за наведену у переліку інформацію  несе
центральний орган виконавчої влади, що подав Держстандарту цей
перелік.
   10. Затверджений  перелік  технічних  умов,  дія  яких
продовжується   в  Україні,  подається  до  Українського
науково-виробничого  центру  стандартизації,  метрології  та
сертифікації Держстандарту (УкрЦСМ) для опублікування в довіднику
"Продукція, що випускається за технічними умовами України".
   У переліку зазначаються позначення технічних умов, назва,
термін дії та організація, де знаходиться оригінал технічних умов.
   11. Центральний орган виконавчої влади передає по одному
примірнику галузевих стандартів із затверджених переліків до
Головного інформаційного фонду стандартів Держстандарту та по
одному примірнику технічних умов до УкрЦСМ.
   12. Галузеві стандарти, технічні умови та інші нормативні
документи колишнього СРСР, термін дії яких продовжено, можуть
використовуватися всіма органами державної влади та суб'єктами
господарювання незалежно від форми власності та видів діяльності
за погодженням з центральними органами виконавчої влади, за якими
закріплені ці нормативні документи.
   13. Центральні  органи  виконавчої  влади  до закінчення
визначеного в їх наказі терміну повинні здійснити перевірку
галузевих  стандартів,  технічних  умов та інших нормативних
документів колишнього СРСР, віднести їх до відповідного рівня,
передбаченого Законом України "Про стандартизацію", у
порядку, встановленому ДСТУ 1.2-93, ДСТУ 1.3-93, ДСТУ 1.6-96, або
припинити їх дію.
   14. Технічні умови на продукцію військового призначення,
згідно з якими продовжуватиметься випуск продукції, повинні пройти
експертизу (перевірку)  на чинність, погодження з Міноборони,
перезатвердження відповідно до вимог ГОСТ 2.114-95 та реєстрацію
відповідно до вимог Порядку державної реєстрації технічних умов за
продукцію військового призначення.
   Термін дії таких технічних умов установлюється центральними
органами виконавчої влади, які їх затвердили, за погодженням з
відповідними державними замовниками і не повинен перевищувати
5 років.
   15. Центральний орган виконавчої влади не пізніше ніж за
6 місяців до закінчення зазначеного в його наказі терміну дії
галузевих  стандартів,  технічних  умов та інших нормативних
документів колишнього СРСР подає Держстандарту інформацію про
результати їх перевірки. Переліки нормативних документів, дію яких
припинено, публікуються в інформаційних виданнях Держстандарту.