Постанова від 03.01.2024 № 1 Деякі питання оптимізації діяльності центральних органів виконавчої влади у сфері державного енергетичного нагляду (контролю) на ринку природного газу

Даний документ доступний безкоштовно зареєстрованим користувачам.

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 3 січня 2024 р. N 1

Київ

Деякі питання оптимізації діяльності центральних органів виконавчої влади у сфері державного енергетичного нагляду (контролю) на ринку природного газу

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Установити, що здійснення Державною інспекцією енергетичного нагляду покладених на неї повноважень і функцій з реалізації державної політики у сфері нагляду (контролю) на ринку природного газу в частині проведення технічного розслідування обставин та причин виникнення аварій, пов'язаних із використанням газу в побуті, здійснення планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) у порядку, визначеному Законом України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", починається після здійснення заходів щодо затвердження нової структури, штатного розпису апарату Інспекції, кошторису та заповнення не менш як 30 відсотків вакантних посад, основні посадові обов'язки за якими передбачають здійснення державного енергетичного нагляду (контролю) на ринку природного газу, але не пізніше ніж через 60 календарних днів з дня набрання чинності цією постановою.

Про дату початку здійснення Державною інспекцією енергетичного нагляду зазначених повноважень і функцій Інспекція видає наказ, який оприлюднюється на її офіційному веб-сайті.

2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

3. Міністерству енергетики у двомісячний строк з дня набрання чинності цією постановою розробити і затвердити правила технічної експлуатації систем газопостачання, які визначатимуть, зокрема, вимоги до суб'єктів господарювання, що виконують роботи з технічного обслуговування димових і вентиляційних каналів комунально-побутових об'єктів, житлових і громадських будинків.

4. Міністерству економіки у двомісячний строк з дня набрання чинності цією постановою розробити та затвердити правила з питань забезпечення безпеки та здоров'я працівників під час експлуатації систем газопостачання, а також визнати такими, що втратили чинність, Правила безпеки систем газопостачання, затверджені наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості від 15 травня 2015 р. N 285.

 

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 січня 2024 р. N 1

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. Пункт 101 Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 березня 2001 р. N 270 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 13, ст. 543; 2007 р., N 90, ст. 3306; 2016 р., N 16, ст. 644), викласти в такій редакції:

"101. Технічне розслідування причин виникнення аварії, пов'язаної з використанням природного газу в побуті, проводиться в установленому порядку Держенергонаглядом у межах повноважень.".

2. Абзац третій підпункту 27 пункту 4 Положення про Державну службу України з питань праці, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2015 р. N 96 (Офіційний вісник України, 2015 р., N 21, ст. 584) виключити.

3. У Положенні про Державну інспекцію енергетичного нагляду України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2018 р. N 77 "Деякі питання Державної інспекції енергетичного нагляду України" (Офіційний вісник України, 2018 р., N 18, ст. 610; 2019 р., N 94, ст. 3099; 2020 р., N 52, ст. 1628, N 89, ст. 2866; 2021 р., N 42, ст. 2547; 2022 р., N 66, ст. 3099):

1) пункт 1 після слова "теплопостачання" доповнити словами ", а також на ринку природного газу";

2) підпункти 1 - 3 пункту 3 після слова "теплопостачання" доповнити словами ", а також на ринку природного газу";

3) у пункті 4:

у підпункті 2:

абзац перший після слова "нагляд" доповнити словом "(контроль)";

доповнити підпункт абзацами такого змісту:

"дотриманням суб'єктами ринку природного газу та іншими особами (далі - учасники ринку природного газу) вимог нормативно-правових актів з питань технічної експлуатації і технічного стану газорозподільних систем, внутрішньобудинкових систем газопостачання, газових мереж внутрішнього газопостачання, безпеки використання в побуті приладів і вузлів обліку природного газу, димових і вентиляційних каналів житлових і громадських будинків, їх випробування та ремонту, а також виконання робіт для забезпечення безпеки використання природного газу в побуті;

дотриманням суб'єктами ринку природного газу, в тому числі на об'єктах його видобутку, вимог нормативно-правових актів з питань технічного стану приладів і вузлів обліку природного газу;";

у підпункті 3:

абзац другий викласти в такій редакції:

"у роботі комісій з розслідування причин і наслідків аварій і пожеж на обладнанні електричних мереж учасників ринку електричної енергії, суб'єктів відносин у сфері теплопостачання та учасників ринку природного газу, які призвели до порушення режимів роботи інших учасників ринку електричної енергії, суб'єктів відносин у сфері теплопостачання та учасників ринку природного газу;";

абзац третій після слова "енергії" доповнити словами "та природного газу";

доповнити пункт підпунктами 82 - 85 такого змісту:

"82) проводить технічне розслідування обставин та причин виникнення аварій, пов'язаних із використанням природного газу в побуті, а також видає за результатами таких розслідувань обов'язкові до виконання органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, громадянами рішення;

83) веде облік аварій, пов'язаних із використанням газу в побуті;

84) здійснює контроль за дотриманням суб'єктами господарювання вимог щодо забезпечення належного виконання робіт з технічного обслуговування димових і вентиляційних каналів комунально-побутових об'єктів, житлових та громадських будинків шляхом видачі висновків відповідності у порядку, затвердженому Міненерго;

85) здійснює врегулювання взаємовідносин, пов'язаних з технічним обслуговуванням внутрішньобудинкових систем газопостачання, в межах повноважень;";

4) у пункті 6:

підпункт 1 викласти в такій редакції:

"1) вимагати від учасників ринку електричної енергії, суб'єктів відносин у сфері теплопостачання та учасників ринку природного газу усунення виявлених порушень вимог нормативно-правових актів з питань технічної експлуатації електричних станцій і мереж, технічного стану електричних, теплових, тепловикористальних установок і мереж, експлуатації, проектування, будівництва, підтвердження готовності до роботи теплових, тепловикористальних установок і мереж, користування енергією у сфері теплопостачання, з питань технічної експлуатації і технічного стану газорозподільних систем, внутрішньобудинкових систем газопостачання, газових мереж внутрішнього газопостачання, безпеки використання в побуті приладів і вузлів обліку природного газу, димових і вентиляційних каналів комунально-побутових об'єктів, житлових і громадських будинків, їх випробування та ремонту, а також виконання суб'єктами господарювання робіт із забезпечення безпеки використання природного газу в побуті;";

підпункт 2 після слова "енергії" доповнити словами ", учасників ринку природного газу";

підпункт 3 викласти в такій редакції:

"3) видавати учасникам ринку електричної енергії, учасникам ринку природного газу та суб'єктам відносин у сфері теплопостачання обов'язкові для виконання розпорядчі документи щодо усунення порушень вимог нормативно-правових актів з питань технічної експлуатації електричних станцій і мереж, технічного стану електричних, теплових, тепловикористальних установок і мереж, експлуатації, проектування, будівництва, підтвердження готовності до роботи теплових, тепловикористальних установок і мереж, користування енергією у сфері теплопостачання, з питань технічної експлуатації і технічного стану газорозподільних систем, внутрішньобудинкових систем газопостачання, газових мереж внутрішнього газопостачання, безпеки використання в побуті приладів і вузлів обліку природного газу, димових і вентиляційних каналів комунально-побутових об'єктів, житлових і громадських будинків, їх випробування та ремонту, а також виконання суб'єктами господарювання робіт із забезпечення безпеки використання природного газу в побуті;";

підпункт 5 після слів "енергетичного обладнання" доповнити словами ", а також об'єктів газорозподільних систем, внутрішньобудинкових систем газопостачання, газових мереж внутрішнього газопостачання";

доповнити пункт підпунктом 62 такого змісту:

"62) залучати працівників правоохоронних органів до здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері, що належить до компетенції Держенергонагляду;";

підпункт 8 після слова "енергії" доповнити словами ", учасників ринку природного газу";

підпункт 11 після слова "нагляду" доповнити словом "(контролю)";

підпункт 13 викласти в такій редакції:

"13) застосовувати відповідно до закону штрафні санкції до учасників ринку електричної енергії, учасників ринку природного газу та суб'єктів відносин у сфері теплопостачання за порушення вимог нормативно-правових актів з питань технічної експлуатації електричних станцій і мереж, технічного стану електричних, теплових, тепловикористальних установок і мереж, експлуатації, проектування, будівництва, підтвердження готовності до роботи теплових, тепловикористальних установок і мереж, користування енергією у сфері теплопостачання, з питань технічної експлуатації і технічного стану об'єктів газорозподільних систем, внутрішньобудинкових систем газопостачання, газових мереж внутрішнього газопостачання, димових і вентиляційних каналів комунально-побутових об'єктів, житлових і громадських будинків, приладів і вузлів обліку природного газу, їх випробування та ремонту;";

підпункт 16 після слова "енергії" доповнити словами ", учасникам ринку природного газу";

5) пункт 7 викласти в такій редакції:

"7. Державний енергетичний нагляд (контроль) здійснюють державні інспектори з енергетичного нагляду, які мають право доступу в установленому законом порядку до електричних, теплових, тепловикористальних установок і мереж суб'єктів електричної енергії і споживачів енергії - суб'єктів господарювання, об'єктів газорозподільних систем, внутрішньобудинкових систем газопостачання, газових мереж внутрішнього газопостачання, димових і вентиляційних каналів комунально-побутових об'єктів, житлових і громадських будинків, приладів і вузлів обліку природного газу учасників ринку природного газу для проведення в межах повноважень, передбачених законом, відповідних обстежень, перевірок, оглядів, інспектування, а також мають інші права, передбачені законом.";

6) підпункт 2 пункту 12 після слова "теплопостачання" доповнити словами ", а також на ринку природного газу".

4. У Положенні про Міністерство енергетики України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2020 р. N 507 (Офіційний вісник України, 2020 р., N 52, ст. 1628; 2023 р., N 24, ст. 1346):

1) абзац четвертий пункту 1, підпункт 3 пункту 3 після слова "теплопостачання" доповнити словами ", а також на ринку природного газу";

2) у пункті 4:

підпункт 10 доповнити абзацами такого змісту:

"нормативно-правові акти з питань технічної експлуатації і технічного стану газорозподільних систем, внутрішньобудинкових систем газопостачання, газових мереж внутрішнього газопостачання, безпеки використання в побуті приладів і вузлів обліку природного газу, а також з питань виконання робіт із забезпечення безпеки використання природного газу в побуті;

вимоги щодо безпечного використання природного газу в побуті;

вимоги щодо технічної експлуатації і технічного стану об'єктів газорозподільних систем, внутрішньобудинкових систем газопостачання, газових мереж внутрішнього газопостачання, експлуатації та забезпечення належного виконання суб'єктами господарювання робіт з технічного обслуговування димових і вентиляційних каналів комунально-побутових об'єктів, житлових і громадських будинків;

порядок перевірки дотримання суб'єктами господарювання вимог щодо забезпечення належного виконання робіт з технічного обслуговування димових і вентиляційних каналів комунально-побутових об'єктів, житлових і громадських будинків та надання Держенергонаглядом висновків відповідності;

правила технічної та безпечної експлуатації систем газопостачання;

порядок проведення технічного розслідування обставин та причин виникнення аварій, пов'язаних з використанням природного газу в побуті;";

підпункт 50 викласти в такій редакції:

"50) здійснює координацію і методичне забезпечення заходів щодо підготовки підприємств, установ та організацій паливно-енергетичного комплексу до сталого функціонування в осінньо-зимовий період, періоди (сезони) особливих погодних умов (грозовий період (сезон), періоди високих та низьких температур, льодоходу, повені та інші), а також в особливий період;".

БУДСТАНДАРТ Online