Заява про анулювання дозволу на здійснення операцій з оброблення відходів

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ


Додаток 2
до Порядку

________________________________
(найменування органу, що видає дозвіл)

ЗАЯВА
про анулювання дозволу на здійснення
операцій з оброблення відходів

Суб’єкт господарювання __________________________________________________________________
(повне найменування юридичної особи або прізвище,

_______________________________________________________________________________________
власне ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи — підприємця)

_______________________________________________________________________________________
(місцезнаходження юридичної особи або адреса місця проживання фізичної особи — підприємця)

_______________________________________________________________________________________
(для юридичної особи: ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі підприємців і організацій України;

_______________________________________________________________________________________
для фізичної особи — підприємця: реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності)

_______________________________________________________________________________________
та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття

_______________________________________________________________________________________
реєстраційного номера облікової  картки платника податків та повідомили про це відповідному

_______________________________________________________________________________________
контролюючому органу і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта)

_______________________________________________________________________________________
(прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) керівника юридичної особи)

 

__________________________
(контактний номер телефону) 

_______________________,
 (адреса електронної пошти) 

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online