Постанова від 10.01.2024 № 4 Про затвердження Змін до деяких Ліцензійних умов

Даний документ доступний безкоштовно зареєстрованим користувачам.

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

10.01.2024 № 4

Про затвердження Змін до деяких Ліцензійних умов


Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення та «зеленої» трансформації енергетичної системи України», «Про енергетичну ефективність» та «Про ринок електричної енергії» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до деяких Ліцензійних умов (далі – Зміни), що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її оприлюднення на офіційному вебсайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, крім пункту 2 Змін, який набирає чинності з 01 березня 2024 року.

Голова НКРЕКП

Костянтин УЩАПОВСЬКИЙ 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг
10.01.2024 № 4

 

 

Зміни
до деяких Ліцензійних умов

1. У Ліцензійних умовах провадження господарської діяльності з передачі електричної енергії, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 09 листопада 2017 року № 1388:

1) у главі 1: підпункт 7 пункту 2.3 глави 2 доповнити новим абзацом такого змісту:

«щомісячно узагальнену інформацію (відомості) щодо надання послуги із зменшення навантаження ВДЕ з підтримкою;»; абзац сімнадцятий пункту 1.4 глави 1 після слів та знаків «Про публічні

закупівлі»,» доповнити знаками та словами ««Про енергетичну ефективність»,»;

3) у пункті 2.3 глави 2:

підпункт 7 доповнити новим абзацом такого змісту:

«щомісячно узагальнену інформацію (відомості) щодо вартості послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії, наданої йому кожним з постачальників універсальних послуг за минулий місяць, та щодо стану розрахунків за таку послугу з кожним з таких постачальників універсальних послуг;»; доповнити п’ятьмома новими підпунктами такого змісту:

«80) забезпечувати проведення енергетичного аудиту відповідно до вимог, визначених Законом України «Про енергетичну ефективність»;

81) на підставі оцінки технічної можливості та економічної доцільності вживати заходи щодо встановлення інтелектуальних систем обліку, які надають точну (достовірну) інформацію про фактичне споживання енергії, у тому числі за часовими періодами;

82) здійснювати впровадження «розумних мереж» відповідно до вимог, визначених Законом України «Про енергетичну ефективність»;

83) надавати інформацію для реєстрації приєднаних до системи передачі генеруючих установок активних споживачів, які продають електричну енергію за «зеленим» тарифом гарантованому покупцю або постачальнику універсальних послуг, для отримання гарантій походження електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії, а також здійснювати перевірки таких генеруючих установок у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

84) надавати дані для формування гарантій походження електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.»;

3) у додатку 1 слова та знаки «факс _______(за наявності)» та «Банківські реквізити ________(№ рахунка, найменування банку, МФО)» виключити.

2. Доповнити пункт 2.2 глави 2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності зі здійснення функцій оператора ринку, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 27 грудня 2017 року № 1466, двома новими підпунктами такого змісту:

«39) затвердити правила продажу гарантій походження електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії, на площадці оператора ринку;

40) забезпечувати функціонування торгової площадки продажу гарантій походження електричної енергії, а також встановлювати ціну послуг з організації торгів гарантіями походження електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії, на такій торговій площадці.».

3. У Ліцензійних умовах провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 27 грудня 2017 року № 1467:

1) у главі 1:

в абзаці одинадцятому пункту 1.4 слова «публічні закупівлі» замінити

словами «енергетичну ефективність»; доповнити новим пунктом такого змісту:

«1.10. Для переоформлюється ліцензії на ім’я спадкоємця подається заява згідно з додатком 7 до цих Ліцензійних умов.»;

2) у пункті 2.2 глави 2: підпункт 12 викласти в такій редакції: «12) використовувати кошти, отримані в рамках виконання спеціальних обов’язків для забезпечення загальносуспільного інтересу, за цільовим призначенням та забезпечувати ведення ліцензованої діяльності за принципом захисту навколишнього природного середовища, безпечного та надійного виробництва електричної енергії та економічної доцільності;»; підпункт 14 доповнити знаками та словами «, зокрема своєчасно та в повному обсязі сплачувати за електричну енергію, куплену на ринку електричної енергії, та за послуги, що надаються на ринку електричної енергії;»; у підпункті 32 слово «п’ятою» замінити словом «шостою»; підпункт 33 викласти в такій редакції:

«33) забезпечувати проведення енергетичного аудиту відповідно до вимог, визначених Законом України «Про енергетичну ефективність»;»; доповнити чотирьома новими підпунктами такого змісту:

«50) надавати оператору системи передачі згідно з правилами ринку послуги із зменшення навантаження виробником, який здійснює продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом, для об’єктів генерації, визначених кодексом системи передачі та включених до балансуючої групи гарантованого покупця;

51) здійснювати відшкодування гарантованому покупцю частки вартості врегулювання небалансу електричної енергії балансуючої групи гарантованого покупця за відхилення фактичних погодинних обсягів відпуску електричної енергії (які не пов’язані з виконанням команд оператора системи передачі на зменшення навантаження та командами з операційної безпеки) об’єктами електроенергетики або чергами будівництва (пусковими комплексами) виробників за «зеленим» тарифом, які включені до балансуючої групи гарантованого покупця, від їхніх прогнозних погодинних графіків відпуску електричної енергії;

52) виконувати спеціальні обов’язки із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії (для виробників електричної енергії з альтернативних джерел енергії, яким встановлено «зелений» тариф та які за результатами аукціону набули право на підтримку на строк застосування «зеленого» тарифу, на строк дії підтримки виробників електричної енергії з альтернативних джерел енергії, які за результатами аукціону набули право на підтримку);

53) надавати оператору системи передачі пропозиції (заявки) щодо надання послуги зі зменшення навантаження виробником, який здійснює продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом, в обсягах, що відповідають добовому графіку виробництва електричної енергії на об’єктах електроенергетики або чергах їх будівництва (пускових комплексах) встановленою потужністю від 1

МВт, включених до балансуючої групи гарантованого покупця.»;

3) у тексті слово «веб-сайт» замінити словом «вебсайт»;

4) у додатку 1 слова та знаки «факс _______ (за наявності)» та «Банківські реквізити ________ (№ рахунка, найменування банку, МФО)» виключити;

5) доповнити новим додатком 7, що додається.

4. У Ліцензійних умовах провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 27 грудня 2017 року № 1469:

1) абзац восьмий пункту 1.3 глави 1 після слів та знаків «Про ринок електричної енергії»,» доповнити знаками та словами ««Про енергетичну ефективність»,»;

2) у главі 2: у пункті 2.2:

підпункт 29 доповнити новим абзацом такого змісту:

«При проведенні розрахунків за отримані послуги з передачі та розподілу електричної енергії забезпечувати недискримінаційність та пропорційність розрахунків перед операторами систем за відповідний розрахунковий період

(місяць).»; абзац другий підпункту 31 доповнити знаками та словами «, у тому числі з використанням гарантій походження електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії (за наявності)»; доповнити чотирьома новими підпунктами такого змісту:

«54) забезпечувати досягнення цільового показника щорічного скорочення споживання енергії відповідно до вимог статті 9 Закону України «Про енергетичну ефективність»;

55) не вживати будь-яких заходів, що перешкоджають здійсненню енергосервісу та стримують розвиток ринків енергосервісу та інших енергоефективних заходів, у тому числі шляхом недобросовісної конкуренції, створення перешкод суб’єктам господарювання у процесі конкуренції, досягнення неправомірних переваг у конкуренції відповідно до закону;

56) у випадках передбачених Законом України «Про енергетичну ефективність» забезпечувати проведення енергетичного аудиту;

57) у чіткий та прозорий спосіб інформувати активних споживачів про вартість відпущеної та спожитої ними електричної енергії за механізмом самовиробництва із зазначенням цін за відповідний розрахунковий період у порядку, затвердженому НКРЕКП.»; у пункті 2.3:

підпункт 8 доповнити двома новими абзацами такого змісту:

«щомісячну інформацію щодо обсягів купівлі електричної енергії за «зеленим» тарифом у приватних домогосподарств, величина встановленої потужності генеруючих установок яких не перевищує 50 кВт, за минулий місяць та щодо стану розрахунків за ці обсяги з такими приватними

домогосподарствами; щомісячну інформацію щодо вартості послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії, наданої постачальником універсальних послуг оператору системи передачі за минулий місяць, та щодо стану розрахунків оператора системи передачі за таку послугу;»; підпункт 10 викласти в такій редакції:

«10) купувати електричну енергію, вироблену генеруючими установками приватних домогосподарств, встановлена потужність яких не перевищує величину, визначену для відповідних категорій генеруючих установок приватних домогосподарств відповідно до частини двадцять третьої статті 9¹ Закону України «Про альтернативні джерела енергії», за «зеленим» тарифом в обсязі, що перевищує місячне споживання електричної енергії такими приватними домогосподарствами, та у кожному розрахунковому періоді здійснювати пріоритетну оплату її вартості;»; доповнити чотирма новими підпунктами такого змісту:

«16) укладати за зверненням побутового та/або малого непобутового споживача, який виробляє електричну енергію з альтернативних джерел енергії і знаходиться на території здійснення діяльності ліцензіата, договір купівліпродажу електричної енергії за механізмом самовиробництва, за примірною формою, затвердженою НКРЕКП, за умови що між споживачем та таким постачальником уже укладений договір про постачання електричної енергії;

17) купувати електричну енергію, вироблену з альтернативних джерел, яка відпущена генеруючими установками приватних домогосподарств, встановлена потужність яких не перевищує 30 кВт, та генеруючими установками малих непобутових споживачів, встановлена потужність яких не перевищує 50 кВт, за договором купівлі-продажу електричної енергії за механізмом самовиробництва;

18) у разі функціонування реєстру гарантій походження електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії:

реєструвати у зазначеному реєстрі генеруючі установки активних споживачів, у яких ліцензіат придбаває електричну енергію за «зеленим» тарифом;

здійснювати заходи щодо продажу гарантії походження електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії, отриманих ним за обсяги електричної енергії, купленої ним за «зеленим» тарифом»;»;

19) спрямовувати дохід від продажу гарантій походження електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії, на покриття витрат з виконання спеціальних обов’язків із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії.»;

3) у тексті слово «веб-сайт» замінити словом «вебсайт»;

4) у додатку 1 слова та знаки «факс _______ (за наявності)» та «Банківські реквізити ________ (№ рахунка, найменування банку, МФО)» виключити.

5. У Ліцензійних умовах провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 27 грудня 2017 року № 1470:

1) у главі 1:

абзац одинадцятий пункту 1.3 після слів та знаків «Про ціни та ціноутворення»,» доповнити знаками та словами ««Про енергетичну

ефективність»,»; пункт 1.6 виключити.

У зв’язку з цим пункти 1.7 та 1.8 вважати відповідно пунктами 1.6 та 1.7;

2) у пункті 2.2 глави 2:

підпункт 13 доповнити знаками та словами «, зокрема своєчасно та в повному обсязі сплачувати за електричну енергію, куплену на ринку електричної енергії, та за послуги, що надаються на ринку електричної енергії;»; підпункти 60 та 61 замінити шістьома новими підпунктами такого змісту:

«60) інформувати НКРЕКП про укладені двосторонні договори, якщо сторони договору входять до складу одного вертикально інтегрованого суб’єкта або є афілійованими між собою, у порядку та строки, встановлені НКРЕКП;

61) у випадках передбачених Законом України «Про енергетичну ефективність» забезпечувати проведення енергетичного аудиту;

62) не вживати будь-яких заходів, що перешкоджають здійсненню енергосервісу та стримують розвиток ринків енергосервісу та інших енергоефективних заходів;

63) здійснювати оцінку потенціалу енергоефективності системи розподілу електричної енергії у строки, визначені Законом України «Про енергетичну ефективність» та відповідно до методики, затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики в електроенергетичному та нафтогазовому комплексах та протягом десяти днів з дня завершення оцінки надсилати результати оцінки потенціалу енергоефективності системи розподілу до НКРЕКП;

64) на підставі оцінки технічної можливості та економічної доцільності вживати заходи щодо встановлення інтелектуальних систем обліку, які надають точну (достовірну) інформацію про фактичне споживання енергії, у тому числі за часовими періодами;

65) надавати інформацію для реєстрації приєднаних до системи розподілу генеруючих установок активних споживачів, які продають електричну енергію (у тому числі за «зеленим» тарифом) постачальнику електричної енергії споживачу, гарантованому покупцю або постачальнику універсальних послуг, для отримання гарантій походження електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії.»;

3) у додатку 1 слова та знаки «факс _______ (за наявності)» та «Банківські реквізити ________ (№ рахунка, найменування банку, МФО)» виключити.

6. У главі 2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності зі здійснення функцій гарантованого покупця, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 27 грудня 2017 року № 1471:

1) у пункті 2.2:

підпункт 12 викласти в такій редакції:

«12) купувати у суб’єктів господарювання, яким встановлено «зелений» тариф, всю відпущену електричну енергію, вироблену на включених до складу балансуючої групи гарантованого покупця об’єктах електроенергетики або чергах їх будівництва (пускових комплексах) з альтернативних джерел енергії (а з використанням гідроенергії – вироблену лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), за встановленим їм «зеленим» тарифом з урахуванням надбавки до нього протягом всього строку застосування «зеленого» тарифу, обсяг якої не перевищує обсяг електричної енергії, який може бути відпущений відповідним об’єктом електроенергетики або чергою його будівництва (пусковим комплексом) у кожному розрахунковому періоді (годині), згідно із встановленою потужністю електрогенеруючого обладнання, зазначеною в ліцензії на виробництво електричної енергії.

У разі перевищення обсягу електричної енергії, який може бути відпущений об’єктом електроенергетики або чергою його будівництва (пусковим комплексом), у кожному розрахунковому періоді (годині) згідно із встановленою потужністю електрогенеруючого обладнання, зазначеною в ліцензії на виробництво електричної енергії ліцензіату, придбання обсягу такого перевищення здійснюється за ціною вартості позитивного небалансу, яка склалася за відповідний розрахунковий період (годину), відповідно до правил ринку);»; підпункт 16 після слів та знаку «адміністратора комерційного обліку,» доповнити словами та знаком «за вирахуванням обсягу витрат електричної енергії на власні потреби в електричній енергії,»; доповнити вісьмома новими підпунктами такого змісту:

«37) купувати електричну енергію, вироблену генеруючими установками активних споживачів, у тому числі енергетичних кооперативів, встановлена потужність яких не перевищує 150 кВт, за «зеленим» тарифом в обсязі, що перевищує місячне споживання електричної енергії такими активними споживачами;

38) придбавати у суб’єктів господарювання, яким встановлено «зелений» тариф (якщо об’єкт електроенергетики або черга будівництва (пусковий комплекс) такого виробника за його заявою виключені з балансуючої групи гарантованого покупця), та у суб’єктів господарювання, які за результатами аукціону набули право на підтримку, послугу за механізмом ринкової премії протягом всього строку застосування «зеленого» тарифу суб’єктами господарювання, яким встановлено «зелений» тариф, або строку дії підтримки суб’єктів господарювання, які за результатами аукціону набули право на підтримку, за умови, що такі суб’єкти господарювання уклали з гарантованим покупцем договір про надання послуги за механізмом ринкової премії;

39) спрямовувати різницю між доходами та витратами, що виникла під час виконання ним спеціальних обов’язків, на забезпечення покриття власних витрат на виконання спеціальних обов’язків із купівлі електричної енергії за «зеленим» тарифом у суб’єктів господарювання, об’єкти електроенергетики або черги будівництва (пускові комплекси) яких включені до балансуючої групи гарантованого покупця, та із придбання послуги за механізмом ринкової премії у суб’єктів господарювання, яким встановлено «зелений» тариф або які за результатами аукціону набули право на підтримку, або інших спеціальних обов’язків;

40) здійснювати своєчасно та в повному обсязі оплату затвердженої НКРЕКП послуги за механізмом ринкової премії, що надається виробниками, яким встановлено «зелений» тариф або які за результатами аукціону набули право на підтримку;

41) продавати гарантії походження електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії, які не були передані при продажу електричної енергії за двосторонніми договорами, за зовнішньоекономічними договорами

(контрактами);

42) спрямовувати дохід від продажу гарантій походження електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії, на покриття витрат з виконання спеціальних обов’язків із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії;

43) реєструвати у реєстрі гарантій походження електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії, генеруючі установки активних споживачів, у тому числі енергетичних кооперативів, у яких він придбаває електричну енергію за «зеленим» тарифом;

44) надавати оператору системи передачі інформацію, необхідну для здійснення перевірки розрахунків вартості послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел, та інформацію щодо укладених додаткових угод про призупинення/поновлення дії договорів купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом у порядку, визначеному Законом України «Про ринок електричної енергії», правилами ринку та порядком купівлі гарантованим покупцем електричної енергії, виробленої з альтернативних джерел енергії.»;

2) у підпункті 4 пункту 2.4 слова та знак «діяльність із зберігання енергії,» виключити.

7. У підпункті 1 пункту 2.4 глави 2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності зі зберігання енергії, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 22 липня 2022 року № 798, слова «та гарантованого покупця» виключити.

Начальник Управління ліцензування

Юрій АНТОНЮК

 

Додаток 7
до Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з виробництва електричної енергії
(пункт 1.10)

 ___________________________________________________________________
(найменування органу ліцензування)

 

ЗАЯВА
про переоформлення ліцензії на право провадження господарської
діяльності з виробництва електричної енергії на ім’я спадкоємця

Спадкоємець_____________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи-підприємця, серія, номер паспорта, ким і коли виданий)

Телефон __________, електронна адреса_____________________________________________

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (не зазначається фізичною особою, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний орган виконавчої влади, який реалізує державну податкову політику, і має відмітку в паспорті. У такому випадку подається копія цієї відмітки)

_____________________________________________________________

Дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії: ________________________________

Орган, що видав ліцензію: ________________________________________________________

Просить переоформити ліцензію з _________________________________ на ім’я спадкоємця.
                                                            (назва виду господарської діяльності)

До заяви додаються такі документи, що підтверджують право на спадкування:

1)

2)

Надана в заяві інформація – достовірна.

____________________________ _______________________
            (підпис заявника )                     (власне ім’я прізвище)

«___» _______________ 20__ р.

Згода на обробку персональних даних:

____________________________ _______________________
            (підпис заявника )                     (власне ім’я прізвище)

«___» _______________ 20__ р.

БУДСТАНДАРТ Online