Постанова від 27.02.2024 № 213 Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики

Даний документ доступний безкоштовно зареєстрованим користувачам.

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 27 лютого 2024 р. N 213

Київ

Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. N 285 (Офіційний вісник України, 2016 р., N 30, ст. 1184; 2024 р., N 11, ст. 687), зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності через три місяці з дня її опублікування.

 

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 лютого 2024 р. N 213

ЗМІНИ,
що вносяться до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики

1. Абзац другий пункту 9 після слів "затверджений МОЗ" доповнити словами ", а також фармацевтичними спеціальностями у порядку, передбаченому цими Ліцензійними умовами".

2. Доповнити Ліцензійні умови пунктом 181 такого змісту:

"181. Проводити профілактичні щеплення в аптечних закладах дозволяється за умови дотримання таких вимог:

1) наявність ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики, відкриття медичного кабінету без дотримання вимог підпункту 1 пункту 12 цих Ліцензійних умов, що діє відповідно до положення про такий кабінет;

2) наявність ліцензії на провадження господарської діяльності з роздрібної торгівлі лікарськими засобами;

3) проходження фармацевтичними працівниками (фармацевтами, фармацевтами клінічними) спеціальних щорічних навчань з питань вакцинації, правил організації і техніки проведення щеплень, а також набуття навичок надання домедичної допомоги при невідкладних станах.".

3. У додатку 2 до Ліцензійних умов:

1) пункт 1 після слів

"фахівці з реабілітації:

__________________________________";

доповнити словами

"фармацевтичні _________________________________";

2) у пункті 2 назву графи "Лікарські спеціальності, спеціальності молодших спеціалістів з медичною освітою, фахівців з реабілітації" викласти в такій редакції:

"Лікарські спеціальності і спеціальності молодших спеціалістів з медичною освітою, фахівців з реабілітації, фармацевтичні спеціальності";

3) доповнити додаток пунктом 61 такого змісту:

"61. Відомості про наявність ліцензії на провадження господарської діяльності з роздрібної торгівлі лікарськими засобами (необхідне позначити):

так  

ні ";

4) у пункті 7 назву графи "Найменування приміщення (кабінету) із зазначенням лікарських спеціальностей, спеціальностей молодших спеціалістів з медичною освітою, фахівців з реабілітації, що провадять в ньому господарську діяльність з медичної практики, та його площа" викласти в такій редакції:

"Найменування приміщення (кабінету) із зазначенням лікарських спеціальностей, спеціальностей молодших спеціалістів з медичною освітою, фахівців з реабілітації, фармацевтичних спеціальностей, що провадять в ньому медичну практику, та його площа";

5) пункт 9 викласти в такій редакції:

"9. Відомості про відповідність освітнім та кваліфікаційним вимогам лікарів (зокрема керівника закладу охорони здоров'я, реабілітаційного закладу), фармацевтів та професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють в системі охорони здоров'я

Порядковий номер

Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності)

Посада (у тому числі посада, на яку буде зараховано)

Основна робота або робота за сумісництвом

Диплом (спеціальність, серія, номер, дата видачі, ким виданий)

Сертифікат спеціаліста (спеціальність, серія, номер, дата видачі, ким виданий)

Посвідчення про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії (спеціальність, серія, номер, дата видачі, ким видано, категорія) (за наявності)";

6) пункт 10 викласти в такій редакції:

"10. Відомості про відповідність освітнім та кваліфікаційним вимогам молодших спеціалістів з медичною (фармацевтичною) освітою, фахівців з реабілітації

Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності)

Номер запису

Дата

Відомості про прийом на роботу, переведення на іншу роботу і звільнення з роботи із зазначенням причин і посиланням на статтю Кодексу законів про працю України

Реквізити документа (назва, дата видачі та номер)

Сертифікат щодо проходження спеціальних щорічних навчань з питань вакцинації, правил організації і техніки проведення щеплень, а також навичок надання домедичної допомоги при невідкладних станах

число

місяць

рікБУДСТАНДАРТ Online