Постанова від 26.05.2023 № 535 Про затвердження Технічного регламенту засобів цивільного захисту

Даний документ доступний безкоштовно зареєстрованим користувачам.

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 26 травня 2023 р. N 535

Київ

Про затвердження Технічного регламенту засобів цивільного захисту

Відповідно до статті 5 Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" і статті 46 Кодексу цивільного захисту України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Технічний регламент засобів цивільного захисту, що додається.

2. Міністерству внутрішніх справ забезпечити впровадження затвердженого цією постановою Технічного регламенту засобів цивільного захисту.

3. Установити, що надання на ринку засобів цивільного захисту, які були введені в обіг до набрання чинності цією постановою, не може бути заборонене або обмежене.

4. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

5. Ця постанова набирає чинності через один рік з дня її опублікування.

 

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬІнд. 75

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 травня 2023 р. N 535

ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ
засобів цивільного захисту

Загальна частина

1. Цей Технічний регламент засобів цивільного захисту (далі - Технічний регламент) установлює вимоги щодо засобів цивільного захисту, їх надання на ринку, введення в обіг, а також процедури оцінки відповідності таких засобів.

2. Дія цього Технічного регламенту поширюється на:

1) засоби рятування з висоти та на воді, зокрема пожежні, на які не поширюється дія Технічного регламенту засобів індивідуального захисту;

2) пожежний та аварійно-рятувальний інвентар та інструменти;

3) переносні та пересувні вогнегасники;

4) вогнегасні речовини;

5) пожежне устатковання, на яке не поширюється дія Закону України "Про надання будівельної продукції на ринку", Технічного регламенту безпеки машин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 2013 р. N 62, Технічного регламенту будівельних виробів (продукції), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 р. N 1764;

6) орієнтувально-світлове устатковання;

7) вогнестійкі засоби зберігання;

8) піротехнічні вироби для аварійно-рятувальних служб;

9) знаки безпеки для робочих і громадських місць цивільного захисту;

10) захисно-герметичні пристрої і вироби та засоби очищення повітря захисних споруд цивільного захисту;

11) мобільні споруди, каркасні (пневмокаркасні) палатки життєзабезпечення рятувальників і постраждалих осіб.

3. Дія цього Технічного регламенту не поширюється на:

1) засоби індивідуального захисту для рятувальників (пожежників) та від пожежі;

2) засоби вимірювальної техніки для гідрометеорологічних спостережень;

3) продукцію оборонного призначення для аварійно-рятувальних служб;

4) засоби криптографічного захисту інформації та засоби спеціального зв'язку для аварійно-рятувальних служб;

5) засоби протипожежного захисту та рятувальні засоби, які належать виключно до:

виробів, компонентів і обладнання повітряних суден, літальних та космічних апаратів;

морського обладнання;

складових і елементів рухомого складу та інфраструктури залізничного транспорту;

6) устатковання рятувальне та для захисту від впливу блискавки канатних доріг;

7) пожежні та аварійно-рятувальні машини та устатковання;

8) пожежні ліфти та вогнестійкі двері ліфтових шахт;

9) компоненти систем пожежної сигналізації (систем виявлення пожежі, систем оповіщення про пожежу), стаціонарних систем пожежогасіння, систем протидимового захисту, систем запобігання пожежі (вибуху), сигналізатори диму, продукція вогнеперешкоджальна, вогнеущільнювальна, вогнезахисна, антипіренна, на яку поширюється дія Закону України "Про надання будівельної продукції на ринку" та Технічного регламенту будівельних виробів (продукції), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 р. N 1764.

4. Якщо на певні види засобів цивільного захисту поширюється дія інших технічних регламентів, до них застосовуються вимоги таких технічних регламентів.

У такому разі цей Технічний регламент застосовується у частині вимог, що не врегульовані зазначеними технічними регламентами.

5. У цьому Технічному регламенті терміни вживаються у значенні, наведеному в Кодексі цивільного захисту України, Законах України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності", "Про загальну безпечність нехарчової продукції", "Про стандартизацію", "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції" і "Про захист прав споживачів".

Суттєві вимоги

6. Засоби цивільного захисту повинні відповідати суттєвим вимогам, визначеним у додатку 1.

Надання на ринку

7. Засоби цивільного захисту можуть бути надані на ринку в разі відповідності вимогам цього Технічного регламенту.

Вільний обіг

8. Надання на ринку, введення в обіг засобів цивільного захисту, що відповідають вимогам цього Технічного регламенту, не може бути заборонене або обмежене.

9. Цей Технічний регламент не повинен перешкоджати здійсненню заходів, які є виправданими з міркувань громадського порядку, безпеки, охорони життя та здоров'я людини чи довкілля, з метою заборони або обмеження володіння, використання та/або продажу засобів цивільного захисту.

10. Показ та/або демонстрація засобів цивільного захисту, які не відповідають вимогам цього Технічного регламенту, під час проведення ярмарків, виставок чи інших подібних заходів здійснюються за наявності видимого позначення, на якому чітко зазначено, що такі засоби не можуть бути введені в обіг або надані на ринку до приведення їх у відповідність з вимогами цього Технічного регламенту. Демонстрація засобів цивільного захисту може проводитися лише за умови здійснення належних заходів безпеки.

Обов'язки виробників

11. Виробники під час введення в обіг засобів цивільного захисту зобов'язані забезпечувати їх відповідність суттєвим вимогам, зазначеним у додатку 1.

12. Виробник зобов'язаний складати технічну документацію та проводити оцінку відповідності засобу цивільного захисту із застосуванням процедури, передбаченої в пункті 39 цього Технічного регламенту. Якщо відповідність засобу суттєвим вимогам, зазначеним у додатку 1, доведено в результаті проведення оцінки відповідності із застосуванням процедури, передбаченої в пункті 39 цього Технічного регламенту, виробник зобов'язаний скласти декларацію про відповідність та нанести знак відповідності технічним регламентам згідно з пунктом 45 цього Технічного регламенту, крім випадку, зазначеного в пункті 47 цього Технічного регламенту.

13. Виробник зобов'язаний зберігати технічну документацію та декларацію про відповідність упродовж 10 років, але не менше ніж протягом строку служби засобу цивільного захисту, якщо його визначено виробником, після введення такого засобу в обіг.

14. Виробник зобов'язаний забезпечувати застосування процедур, необхідних для забезпечення відповідності серійного виробництва засобів цивільного захисту вимогам цього Технічного регламенту. При цьому належним чином повинні враховуватися зміни в конструкції чи характеристиках засобу цивільного захисту та національних стандартах з переліку, зазначеного в пункті 38 цього Технічного регламенту або інших технічних специфікаціях, шляхом посилання на які декларується відповідність засобу цивільного захисту.

Зважаючи на ризики, які становить засіб цивільного захисту, виробник з метою захисту здоров'я і безпеки користувачів (споживачів) зобов'язаний проводити моніторинг, що включає вибіркові випробування зразків засобу цивільного захисту, наданого на ринку, розгляд звернень користувачів (споживачів) щодо невідповідності засобу цивільного захисту вимогам цього Технічного регламенту, ведення їх обліку, дослідження невідповідних та відкликаних засобів цивільного захисту, а також інформувати розповсюджувачів про поточні результати такого моніторингу.

15. Виробник зобов'язаний забезпечити нанесення на засіб цивільного захисту, який він вводить в обіг, інформації щодо типу, номера партії чи серійного номера або іншого елемента, що дає змогу його ідентифікувати, а в разі коли через розмір або конструкцію засобу цивільного захисту нанесення відповідного позначення неможливе, зазначити необхідну інформацію на його пакуванні або в супровідному документі до такого засобу цивільного захисту.

16. Виробник зобов'язаний зазначити своє найменування, зареєстроване комерційне найменування чи зареєстровану торговельну марку (знак для товарів і послуг) та власну поштову адресу на засобі цивільного захисту, а в разі коли таке зазначення неможливе, відповідна інформація зазначається на його пакуванні або в супровідному документі до такого засобу цивільного захисту. Контактні дані наводяться відповідно до законодавства України про мови.

17. Виробник забезпечує у разі потреби наявність супровідних документів до засобів цивільного захисту, які містять інформацію, зазначену в пункті 6 додатка 1, і складаються відповідно до законодавства України про мови. Зазначені документи і маркування повинні бути чіткими, зрозумілими і розбірливими.

18. Виробник зобов'язаний вживати заходів щодо запобігання ризикам, які становить засіб цивільного захисту, наданий ним на ринку. Виробники, які вважають або мають підстави вважати, що засоби цивільного захисту, які вони ввели в обіг, не відповідають вимогам цього Технічного регламенту, зобов'язані негайно вжити коригувальних заходів, необхідних для приведення таких засобів у відповідність з вимогами цього Технічного регламенту, вилучення їх з обігу та/або їх відкликання (за потреби). Якщо зазначені засоби цивільного захисту становлять ризик, виробники зобов'язані негайно повідомити про це відповідному органу державного ринкового нагляду та подати йому вичерпні відомості, зокрема про невідповідність таких засобів цивільного захисту вимогам цього Технічного регламенту та вжиті обмежувальні (коригувальні) заходи.

19. На обґрунтований запит відповідного органу державного ринкового нагляду виробники зобов'язані подати йому інформацію та документацію (у паперовій та/або електронній формі), необхідні для доведення відповідності засобів цивільного захисту вимогам цього Технічного регламенту. На вимогу відповідного органу державного ринкового нагляду виробники зобов'язані співпрацювати з ним під час здійснення заходів для усунення ризиків, що становлять введені ними в обіг технічні засоби.

Обов'язки імпортерів

20. Імпортери зобов'язані вводити в обіг лише ті засоби цивільного захисту, що відповідають вимогам цього Технічного регламенту.

21. Перед введенням засобу цивільного захисту в обіг імпортери зобов'язані переконатися в тому, що виробник провів необхідну процедуру оцінки відповідності, визначену в пункті 39 цього Технічного регламенту, склав технічну документацію, наніс знак відповідності технічним регламентам, крім випадку, зазначеного в пункті 47 цього Технічного регламенту, забезпечив наявність супровідних документів до засобу цивільного захисту, а також дотримався вимог, визначених у пунктах 15 і 16 цього Технічного регламенту.

Якщо імпортер вважає або має підстави вважати, що засіб цивільного захисту не відповідає суттєвим вимогам, зазначеним у додатку 1, він не повинен вводити його в обіг до приведення у відповідність з вимогами цього Технічного регламенту. Якщо зазначений засіб цивільного захисту становить ризик, імпортер зобов'язаний повідомити про це виробнику та відповідному органу державного ринкового нагляду.

22. Імпортер зобов'язаний зазначити своє найменування, зареєстроване комерційне найменування чи зареєстровану торговельну марку (знак для товарів і послуг) та поштову адресу на засобі цивільного захисту, а в разі коли таке зазначення неможливе, відповідна інформація зазначається на його пакуванні або в супровідному документі до засобу цивільного захисту. Контактні дані зазначаються відповідно до законодавства України про мови.

23. Імпортери забезпечують у разі потреби наявність супровідних документів до засобів цивільного захисту, які містять інформацію, зазначену в пункті 6 додатка 1, і складаються відповідно до законодавства України про мови.

24. Імпортери зобов'язані під час перебування засобів цивільного захисту під їх відповідальністю створити такі умови для їх зберігання чи транспортування, за яких не виникає загроза невідповідності таких засобів цивільного захисту суттєвим вимогам, зазначеним у додатку 1.

25. Зважаючи на ризики, які становить засіб цивільного захисту, імпортери зобов'язані проводити моніторинг, який включає вибіркові випробування зразків засобу цивільного захисту, наданого на ринку, розгляд звернень користувачів (споживачів), дослідження засобів цивільного захисту, що не відповідають вимогам цього Технічного регламенту, і випадків відкликання засобів цивільного захисту та за потреби вести облік звернень щодо невідповідності засобів цивільного захисту заданим вимогам і випадків їх відкликання, а також інформувати розповсюджувачів про поточні результати такого моніторингу.

26. Імпортери зобов'язані вживати за власною ініціативою заходів щодо запобігання ризикам, які становлять засоби цивільного захисту, надані ними на ринку. Імпортери, які вважають або мають підстави вважати, що засоби цивільного захисту, які вони ввели в обіг, не відповідають вимогам цього Технічного регламенту, зобов'язані негайно вжити коригувальних заходів, необхідних для приведення таких засобів цивільного захисту у відповідність з вимогами цього Технічного регламенту, вилучення їх з обігу та/або їх відкликання (за потреби). Якщо зазначені засоби цивільного захисту становлять ризик, імпортери зобов'язані негайно повідомити про це відповідному органу державного ринкового нагляду та подати йому вичерпні відомості, зокрема про невідповідність таких засобів цивільного захисту вимогам цього Технічного регламенту та вжиті обмежувальні (коригувальні) заходи.

27. Імпортери зобов'язані впродовж 10 років, але не менше ніж протягом строку служби засобу цивільного захисту, якщо його визначено виробником, після введення такого засобу в обіг зберігати копію декларації про відповідність для надання її на запити відповідного органу державного ринкового нагляду та забезпечувати можливість надання таким органам за їх запитами доступу до технічної документації.

28. На обґрунтований запит відповідного органу державного ринкового нагляду імпортери зобов'язані надати йому інформацію та документацію (у паперовій або електронній формі), необхідні для доведення відповідності засобів цивільного захисту вимогам цього Технічного регламенту. На вимогу відповідного органу державного ринкового нагляду імпортери зобов'язані співпрацювати з ним під час здійснення заходів для усунення ризиків, що становлять введені ними в обіг засоби цивільного захисту.

Обов'язки розповсюджувачів

29. Розповсюджувачі під час надання засобів цивільного захисту на ринку зобов'язані діяти відповідно до вимог цього Технічного регламенту.

30. Перед наданням засобу цивільного захисту на ринку розповсюджувачі зобов'язані перевірити наявність на ньому знака відповідності технічним регламентам, крім випадку, зазначеного в пункті 47 цього Технічного регламенту, необхідних супровідних документів, які містять інформацію, зазначену в пункті 6 додатка 1, і складаються відповідно до законодавства України про мови, а також виконання виробником вимог, визначених у пунктах 15 і 16, та імпортером - у пункті 22 цього Технічного регламенту.

Якщо розповсюджувач вважає або має підстави вважати, що засіб цивільного захисту не відповідає суттєвим вимогам, зазначеним у додатку 1, він не повинен надавати такий засіб цивільного захисту на ринку до приведення його у відповідність з вимогами цього Технічного регламенту. Якщо зазначений засіб цивільного захисту становить ризик, розповсюджувач повідомляє про це виробнику або імпортеру, а також відповідному органу державного ринкового нагляду.

31. Розповсюджувачі зобов'язані забезпечувати під час перебування засобів цивільного захисту під їх відповідальністю створення таких умов для їх зберігання чи транспортування, за яких не виникає загроза невідповідності таких засобів цивільного захисту суттєвим вимогам, зазначеним у додатку 1.

32. Розповсюджувачі зобов'язані вживати за власною ініціативою заходів щодо запобігання ризикам, які становлять засоби цивільного захисту, надані ними на ринку. Розповсюджувачі, які вважають або мають підстави вважати, що засоби цивільного захисту, які вони надали на ринку, не відповідають вимогам цього Технічного регламенту, зобов'язані переконатися у вжитті коригувальних заходів, необхідних для приведення таких засобів цивільного захисту у відповідність з вимогами цього Технічного регламенту, вилучення їх з обігу та/або відкликання (за потреби). Якщо зазначені засоби цивільного захисту становлять ризик, розповсюджувачі зобов'язані негайно повідомити про це відповідному органу державного ринкового нагляду та подати йому вичерпні відомості, зокрема про невідповідність таких засобів цивільного захисту вимогам цього Технічного регламенту та вжиті обмежувальні (коригувальні) заходи.

33. На обґрунтований запит відповідного органу державного ринкового нагляду розповсюджувачі зобов'язані надавати йому інформацію та документацію (у паперовій або електронній формі), необхідні для доведення відповідності засобів цивільного захисту вимогам цього Технічного регламенту. На вимогу відповідного органу державного ринкового нагляду розповсюджувачі співпрацюють з ним під час здійснення заходів для усунення ризиків, що становлять надані ними на ринку засоби цивільного захисту.

Випадки, у яких обов'язки виробників покладаються на імпортерів та розповсюджувачів

34. У разі коли імпортер або розповсюджувач вводить засіб цивільного захисту в обіг під своїм найменуванням чи торговельною маркою (знаком для товарів і послуг) або модифікує вже введений в обіг засіб цивільного захисту таким чином, що це може вплинути на його відповідність вимогам цього Технічного регламенту, він вважається виробником та зобов'язаний виконувати обов'язки виробника, установлені в пунктах 11 - 19 цього Технічного регламенту.

Обов'язки уповноважених представників

35. Виробник може на підставі письмового доручення визначити уповноваженого представника.

Обов'язки, визначені в пункті 11 цього Технічного регламенту, та обов'язки щодо складення технічної документації, визначені в пункті 12 цього Технічного регламенту, не повинні зазначатися в дорученні, одержаному уповноваженим представником.

36. Уповноважений представник зобов'язаний виконувати завдання, визначені в дорученні, яке повинно передбачати виконання ним обов'язків, зокрема щодо:

збереження декларації про відповідність і технічної документації та документів, які надавалися призначеним органом з оцінки відповідності (далі - призначений орган), для надання їх на запити відповідного органу державного ринкового нагляду впродовж 10 років, але не менше ніж протягом строку служби засобу цивільного захисту, якщо його визначено виробником, після введення такого засобу в обіг;

надання на обґрунтований запит відповідного органу державного ринкового нагляду інформації та документації, необхідної для доведення відповідності засобу цивільного захисту вимогам Технічного регламенту;

забезпечення на вимогу органу державного ринкового нагляду співпраці з ним стосовно будь-яких дій, які вживаються для усунення ризиків, що становить засіб цивільного захисту, на який поширюється дія доручення, одержаного уповноваженим представником.

Ідентифікація суб'єктів господарювання

37. Суб'єкти господарювання зобов'язані надавати відповідному органу державного ринкового нагляду за його запитами інформацію, що дає змогу ідентифікувати:

суб'єкта господарювання, який поставив їм засіб цивільного захисту;

суб'єкта господарювання, якому вони поставили засіб цивільного захисту.

Суб'єкти господарювання подають зазначену інформацію впродовж 10 років, але не менше ніж протягом строку служби засобу цивільного захисту, якщо його визначено виробником, після того, як їм було поставлено такий засіб, та впродовж 10 років, але не менше ніж протягом строку служби засобу цивільного захисту, якщо його визначено виробником, після того, як вони його поставили.

Презумпція відповідності засобів цивільного захисту

38. Перелік національних стандартів (далі - перелік) для цілей застосування цього Технічного регламенту затверджується та оприлюднюється відповідно до закону.

Відповідність засобів цивільного захисту національним стандартам з переліку або їх частинам установлює презумпцію відповідності таких засобів цивільного захисту суттєвим вимогам, визначеним у додатку 1, що передбачені стандартами чи їх частинами.

Процедури оцінки відповідності засобів цивільного захисту

39. Оцінка відповідності засобів цивільного захисту проводиться із застосуванням процедур, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 січня 2016 р. N 95 "Про затвердження модулів оцінки відповідності, які використовуються для розроблення процедур оцінки відповідності, та правил використання модулів оцінки відповідності" (Офіційний вісник України, 2016 р., N 16, ст. 625).

Відповідність засобу цивільного захисту суттєвим вимогам, зазначеним у додатку 1, доводиться шляхом застосування однієї з таких процедур оцінки відповідності:

1) внутрішній контроль виробництва (модуль A);

2) експертиза типу (модуль B) у поєднанні з однією з таких процедур оцінки відповідності:

відповідність типові на основі внутрішнього контролю виробництва з проведенням перевірок продукції під наглядом через певні інтервали часу (модуль C2);

відповідність типові на основі забезпечення якості виробничого процесу (модуль D);

відповідність типові на основі забезпечення якості продукції (модуль E);

відповідність типові на основі перевірки продукції (модуль F);

3) відповідність на основі перевірки одиниці продукції (модуль G).

Декларація про відповідність

40. У декларації про відповідність засобу цивільного захисту зазначається про дотримання застосовних суттєвих вимог, визначених у додатку 1.

41. Декларація про відповідність засобу цивільного захисту повинна складатися за формою згідно з додатком 2, містити відомості, передбачені процедурами оцінки відповідності, зазначеними в пункті 39 цього Технічного регламенту.

Декларація про відповідність повинна складатися відповідно до законодавства України про мови.

42. Якщо на засіб цивільного захисту поширюється дія кількох технічних регламентів, що потребують складення декларації про відповідність, може складатися єдина декларація про відповідність стосовно таких технічних регламентів. У такій декларації про відповідність повинні бути зазначені відповідні технічні регламенти разом з відомостями про їх офіційне опублікування.

43. Виробник шляхом складення декларації про відповідність бере на себе відповідальність за відповідність засобу цивільного захисту вимогам цього Технічного регламенту.

Загальні принципи маркування знаком відповідності технічним регламентам

44. Знак відповідності технічним регламентам застосовується згідно із загальними принципами маркування, визначеними статтею 30 Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності".

Правила та умови нанесення знака відповідності технічним регламентам

45. Знак відповідності технічним регламентам наноситься на засіб цивільного захисту або на його табличку з технічними даними таким чином, щоб він був видимим, розбірливим і незмивним. У разі коли це неможливо або невиправдано через особливості засобу цивільного захисту, знак відповідності наноситься на пакування та супровідні документи.

46. Знак відповідності технічним регламентам повинен наноситися перед введенням засобу цивільного захисту в обіг.

47. Знак відповідності не наноситься на знаки безпеки.

48. Знак відповідності технічним регламентам на засобах цивільного захисту повинен супроводжуватися ідентифікаційним номером призначеного органу, якщо такий орган був залучений до проведення оцінки відповідності.

Ідентифікаційний номер призначеного органу з оцінки відповідності наноситься таким органом або за його вказівкою виробником чи уповноваженим представником.

Призначення органів з оцінки відповідності

49. Призначення органів з оцінки відповідності для виконання ними як третьою стороною завдань з оцінки відповідності згідно із цим Технічним регламентом здійснюється відповідно до Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності".

50. Призначені органи зобов'язані відповідати загальним вимогам, установленим статтею 32 Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності", і спеціальним вимогам, передбаченим постановою Кабінету Міністрів України від 13 січня 2016 р. N 56 "Про затвердження спеціальних вимог до призначених органів з оцінки відповідності" (Офіційний вісник України, 2016 р., N 13, ст. 537).

Залучення призначеними органами субпідрядників та дочірніх підприємств

51. Якщо призначений орган залучає до виконання конкретних робіт, пов'язаних з оцінкою відповідності, субпідрядника або дочірнє підприємство, він повинен забезпечити відповідність зазначеного субпідрядника чи дочірнього підприємства спеціальним вимогам, визначеним у пункті 50 цього Технічного регламенту, та повідомити про їх залучення органу, що призначає.

52. Призначені органи несуть повну відповідальність за роботи, що виконуються субпідрядниками або дочірніми підприємствами, незалежно від того, є вони резидентами чи нерезидентами України.

53. Субпідрядник або дочірнє підприємство можуть залучатися до виконання робіт з оцінки відповідності лише за згодою замовника.

54. Призначені органи повинні зберігати для надання на запити органу, що призначає, відповідні документи стосовно оцінювання кваліфікації залучених субпідрядників чи дочірніх підприємств і робіт, які вони виконали.

Обов'язки призначених органів стосовно їх діяльності

55. Призначені органи зобов'язані проводити оцінку відповідності згідно з процедурами оцінки відповідності, установленими в пункті 39 цього Технічного регламенту.

56. Оцінка відповідності повинна проводитися в пропорційний спосіб, без зайвого навантаження на суб'єктів господарювання.

Призначені органи повинні провадити свою діяльність з урахуванням величини суб'єкта господарювання, що замовляє роботи з оцінки відповідності, галузі, у якій він провадить діяльність, його структури, ступеня складності технології розроблення відповідного засобу цивільного захисту та масового чи серійного характеру виробничого процесу.

Призначені органи зобов'язані дотримуватися ступеня вимогливості та рівня захисту, що є необхідними для забезпечення відповідності засобу цивільного захисту вимогам цього Технічного регламенту.

57. Якщо призначений орган вважає, що виробник не дотримався суттєвих вимог, зазначених у додатку 1, та вимог відповідних національних стандартів із переліку, такий орган повинен вимагати від виробника вжиття відповідних коригувальних заходів та не видавати документ про відповідність.

58. Якщо під час проведення моніторингу відповідності після видачі документа про відповідність призначеним органом виявлено, що засіб цивільного захисту вже не відповідає суттєвим вимогам, зазначеним у додатку 1, він зобов'язаний вимагати від виробника вжиття відповідних коригувальних заходів і за потреби зупинити дію документа про відповідність або скасувати його.

59. Якщо коригувальних заходів не було вжито або вони не дали необхідних результатів, призначений орган залежно від обставин повинен обмежити сферу, зупинити дію документа про відповідність або скасувати його.

Апеляція на рішення призначених органів

60. Подання та розгляд апеляцій на рішення призначених органів здійснюються відповідно до статті 43 Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності".

Обов'язки призначених органів стосовно надання інформації

61. Призначені органи зобов'язані надавати органу, що призначає, інформацію, зазначену в частині першій статті 42 Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності".

62. Призначені органи зобов'язані надавати іншим призначеним органам, які провадять подібну діяльність, що охоплює такі ж види засобів цивільного захисту, відповідну інформацію з питань, які стосуються негативних результатів оцінки відповідності, а за запитом - також позитивних результатів оцінки відповідності.

Координація призначених органів

63. Координація призначених органів та співпраця між ними здійснюються в межах секторальної групи призначених органів.

Призначені органи беруть участь у роботі секторальної групи призначених органів безпосередньо або через визначених представників.

Секторальні групи призначених органів мають право розробляти та ухвалювати документи, спрямовані на забезпечення узгодженості в технічному застосуванні призначеними органами процедур оцінки відповідності вимогам цього Технічного регламенту. Призначені органи повинні застосовувати такі документи як загальні настанови.

Про зазначені документи та участь у роботі секторальної групи призначені органи повинні поінформувати свій персонал, відповідальний за виконання завдань з оцінки відповідності.

Державний ринковий нагляд і державний контроль засобів цивільного захисту

64. Державний ринковий нагляд і державний контроль засобів цивільного захисту здійснюються відповідно до Закону України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції" з урахуванням вимог цього Технічного регламенту.

65. Заходи щодо усунення формальної невідповідності вживаються суб'єктом господарювання у разі, коли орган державного ринкового нагляду встановить таку невідповідність:

знак відповідності технічним регламентам нанесено з порушенням вимог пунктів 44 - 46, 48 цього Технічного регламенту;

не нанесено знак відповідності технічним регламентам, крім випадку, зазначеного в пункті 47 цього Технічного регламенту;

ідентифікаційний номер призначеного органу нанесено з порушенням вимог, установлених у пункті 48 цього Технічного регламенту, або його не нанесено;

не складено декларацію про відповідність;

декларацію про відповідність складено з порушенням вимог, установлених цим Технічним регламентом;

органу державного ринкового нагляду не надано доступу до технічної документації або надано таку документацію не в повному обсязі;

інформація, зазначена в пунктах 16 і 22 цього Технічного регламенту, відсутня, є неправдивою або надана не в повному обсязі;

інформація, що дає змогу ідентифікувати засіб цивільного захисту, не зазначена відповідно до пункту 15 цього Технічного регламенту;

до засобів цивільного захисту не додаються супровідні документи, зазначені в пунктах 17 і 23 цього Технічного регламенту, чи такі документи не відповідають застосовним вимогам.

 

Додаток 1
до Технічного регламенту

СУТТЄВІ ВИМОГИ
щодо засобів цивільного захисту

1. Характеристики засобів цивільного захисту відповідно до призначення повинні забезпечувати:

1) захист життя і здоров'я персоналу, що користується такими засобами та виконує аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи, гасіння пожеж, а також людей, яких рятують;

2) належну функціональну здатність та ефективність засобів цивільного захисту за передбачуваних умов під час надзвичайних ситуацій, аварій і пожеж;

3) запобігання виникненню, виявлення та обмеження впливу небезпечних чинників (пожежі, вибухи, викид токсичних і радіоактивних речовин, біологічних агентів, низької та високої температури, ураження розрядами блискавки) на людей, тварин, майно та навколишнє природне середовище;

4) своєчасне попередження і оповіщення про надзвичайні ситуації, аварії та пожежі або загрозу їх виникнення;

5) швидку готовність засобів цивільного захисту до використання під час реагування на надзвичайні ситуації, аварії та пожежі;

6) виявлення людей під час виконання пошуково-рятувальних робіт;

7) безпечну евакуацію людей із зони впливу небезпечних чинників у безпечні зони;

8) безпечне рятування людей з висоти;

9) безпечне рятування людей на воді;

10) підтримання умов, мінімально необхідних для збереження життя і здоров'я населення та діяльності особового складу сил цивільного захисту в зонах надзвичайних ситуацій, під час аварій та пожеж;

11) ідентифікацію засобів цивільного захисту під час виконання завдань цивільного захисту.

2. Засоби цивільного захисту, які складаються з кількох компонентів, повинні бути розроблені та виготовлені таким чином, щоб під час їх складання, монтажу та використання забезпечувалася сумісність компонентів.

3. Інформація про характеристики, знання якої необхідне для безпечного використання та застосування за призначенням засобів цивільного захисту, повинна наноситися на такі засоби, а якщо це неможливо, - зазначатися в супровідній документації.

4. У супровідних документах до засобів цивільного захисту зазначається інформація:

щодо призначення;

про характеристики, знання яких забезпечує використання таких засобів за призначенням;

що містить інструкції щодо зберігання, транспортування, складання, монтажу, використання (експлуатації, поводження), технічного обслуговування (ремонту) та утилізації таких засобів, про запобіжні заходи, яких необхідно вживати при цьому, а також про рівень кваліфікації персоналу, який може виконувати зазначені роботи;

що пояснює застосоване маркування;

про класи (ступені) захисту і безпеки, що відповідають установленим рівням різних ризиків, та допустимі межі використання, що узгоджуються з такими рівнями;

про технічні характеристики компонентів, їх безпечність, сумісність та взаємозамінність, їх відповідність вимогам технічних регламентів;

про інвентар та пакування, у якому повинні зберігатися чи транспортуватися такі засоби;

про дату виготовлення, а також строки служби (якщо такі строки служби визначені) для засобів цивільного захисту, які втрачають свої властивості з часом.

 

Додаток 2
до Технічного регламенту

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ (N ХХХХ)*

1. Найменування засобу цивільного захисту (торговельна марка, тип/номер моделі, модифікація, артикул, номер партії / серія**): ____________________________________________________________________

2. Найменування та поштова адреса виробника або його уповноваженого представника ________________________________________________________

3. Ця декларація про відповідність видана під виключну відповідальність виробника.

4. Об'єкт декларації (ідентифікація засобу цивільного захисту, яка дає змогу забезпечити його простежуваність; може включати кольорове чітке зображення, якщо це необхідно для ідентифікації засобу цивільного захисту) ____________________________________________________________________

5. Дата виготовлення, строк служби засобу цивільного захисту: ____________________________________________________________________

6. Об'єкт декларації відповідає вимогам таких технічних регламентів: ____________________________________________________________________

7. Посилання на відповідні національні стандарти з переліку, що були застосовані (із зазначенням дат видання стандартів), або інші технічні специфікації (із зазначенням дат видання специфікацій), стосовно яких декларується відповідність: ____________________________________________________________________

8. Призначений орган з оцінки відповідності (у разі залучення): ____________________________________________________________________
                                   (найменування, ідентифікаційний номер згідно з реєстром призначених органів)
виконав _____________________________________________________________
                                                          (опис виконаних робіт)
та видав документ про відповідність _____________________________________

9. Додаткова інформація ______________________________________________

Підписано від імені та за дорученням ____________________________________
__________________________________ ___ ___________ 20__ р.
                                                                                                    (місце та дата видачі)

__________________
  (найменування посади)

____________
(підпис)

__________________
(прізвище та ініціали)

___________
* Присвоєння номера декларації про відповідність є необов'язковим.

** Номери можуть бути також позначені літерами і цифрами. 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 травня 2023 р. N 535

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У переліку видів продукції, щодо яких органи державного ринкового нагляду здійснюють державний ринковий нагляд, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. N 1069 (Офіційний вісник України, 2017 р., N 50, ст. 1550; 2019 р., N 70, ст. 2457):

1) доповнити перелік пунктами 71 - 76 такого змісту:

"71. Засоби цивільного захисту

постанова Кабінету Міністрів України від 26 травня 2023 р. N 535 "Про затвердження Технічного регламенту засобів цивільного захисту"

ДСНС

72. Вогнегасники

постанова Кабінету Міністрів України від 16 січня 2019 р. N 27 "Про затвердження Технічного регламенту обладнання, що працює під тиском"

- " -

73. Засоби індивідуального захисту рятувальників (пожежників) та від пожежі

постанова Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. N 771 "Про затвердження Технічного регламенту засобів індивідуального захисту"

- " -

74. Кабелі із спеціальними пожежними характеристиками

постанова Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. N 1067 "Про затвердження Технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання"

- " -

75. Пожежні та рятувальні машини і механічне устатковання

постанова Кабінету Міністрів України від 30 січня 2013 р. N 62 "Про затвердження Технічного регламенту безпеки машин"

- " -

76. Протипожежне обладнання, вогнеперешкоджальні, вогнеущільнювальні, вогнезахисні та антипіренні вироби, кабелі із спеціальними пожежними характеристиками

постанова Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 р. N 1764 "Про затвердження Технічного регламенту будівельних виробів (продукції)"

ДСНС";2) у графі "Вид продукції, щодо якого здійснюється державний ринковий нагляд (сфера відповідальності органу державного ринкового нагляду)":

пункт 11 після слів "Обладнання, що працює під тиском" доповнити словами "(крім вогнегасників)";

пункт 12 після слів "Засоби індивідуального захисту" доповнити словами "(крім засобів індивідуального захисту рятувальників (пожежників) та від пожежі)";

пункт 15 після слів "Машини та устаткування" доповнити словами "(крім пожежних та рятувальних машин і механічного устаткування)";

пункт 39 після слів "Низьковольтне електричне обладнання" доповнити словами "(крім кабелів із спеціальними пожежними характеристиками)".

2. У додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. N 1057 "Про визначення сфер діяльності, в яких центральні органи виконавчої влади та Служба безпеки України здійснюють функції технічного регулювання" (Офіційний вісник України, 2015 р., N 102, ст. 3519; 2018 р., N 8, ст. 305, N 42, ст. 1489; 2020 р., N 2, ст. 1, N 11, ст. 434):

1) позицію

"МВС

охорона громадського порядку, забезпечення громадської безпеки (у тому числі піротехнічні вироби; технічні засоби охоронного призначення; спеціальні засоби індивідуального захисту та активної оборони; мисливська і спортивна вогнепальна зброя; холодна зброя; конструктивно схожі із зброєю вироби для розваг і відпочинку)"замінити такою позицією:

"МВС

охорона громадського порядку, забезпечення громадської безпеки (у тому числі піротехнічні вироби; технічні засоби охоронного призначення; спеціальні засоби індивідуального захисту та активної оборони; мисливська і спортивна вогнепальна зброя; холодна зброя; конструктивно схожі із зброєю вироби для розваг і відпочинку); цивільний захист, техногенна і пожежна безпека, гідрометеорологічна діяльність (у тому числі засоби протипожежного захисту; засоби цивільного захисту (крім виробів медичного призначення та лікарських засобів); пожежобезпечність продукції (крім видів продукції, які включені до сфер діяльності, у яких функції технічного регулювання здійснюються іншими центральними органами виконавчої влади і стосовно яких установлені вимоги щодо пожежобезпечності)";2) виключити таку позицію:

"ДСНС

цивільний захист, техногенна і пожежна безпека, гідрометеорологічна діяльність (у тому числі засоби протипожежного захисту; засоби цивільного захисту (крім виробів медичного призначення та лікарських засобів); пожежобезпечність продукції (крім видів продукції, які включені до сфер діяльності, в яких функції технічного регулювання здійснюються іншими центральними органами виконавчої влади і стосовно яких установлені вимоги щодо пожежобезпечності)".

БУДСТАНДАРТ Online