Наказ від 26.09.1994 № 44 Про акредитацію регіональних центрів з ліцензування спеціальних видів робіт у проектуванні та будівництві

Даний документ доступний безкоштовно зареєстрованим користувачам.

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

 
        ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ У СПРАВАХ
          МІСТОБУДУВАННЯ І АРХІТЕКТУРИ
              Н А К А З
 
 N 44 від 26.09.94          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   12 жовтня 1994 р.
                   за N 247/457
 
       Про акредитацію регіональних центрів з
       ліцензування спеціальних видів робіт у
          проектуванні та будівництві
     Із змінами, внесеними згідно з Наказом Держбуду
     N 15 від 18.01.2000 )
   З метою виконання п.4 Положення про порядок видачі учасникам
інвестиційної діяльності ліцензій на виконання спеціальних видів
робіт у проектуванні та будівництві, яке затверджене постановою
Кабінету Міністрів України від 08.10.92 р. N 569 ( 569-92-п ) (у
редакції постанови Кабінету Міністрів України від 05.08.94 р.
N 531 ), Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити "Порядок акредитації регіональних центрів з
ліцензування спеціальних  видів  робіт  у  проектуванні  та
будівництві" (додається).
   2. Управлінню ліцензування і сертифікації до 01.12.1994 р.
подати пропозиції щодо проведення акредитації регіональних центрів
з ліцензування згідно з затвердженим Порядком.
 
 Голова Державного Комітету             В.М.Гусаков
 
                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказом Державного комітету
                   України у      справах
                   містобудування і архітектури
                   від 29 вересня 1994 р. N 44
   ( Порядок втратив чинність на підставі Наказу Держбуду
    N 15 від 18.01.2000 )
               
              ПОРЯДОК
   акредитації  регіональних  центрів з ліцензування
   спеціальних видів робіт у проектуванні та будівництві
           1. Загальні положення
   1.1. Цей документ встановлює порядок проведення акредитації
(офіційного визнання) регіональних центрів з ліцензування (РЦЛ)
відповідно до Положення про Порядок видачі учасникам інвестиційної
діяльності ліцензій на виконання спеціальних видів робіт  у
проектуванні та будівництві, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 08.10.92 р. N 569 ( 569-92-п ) (у редакції
постанови Кабінету Міністрів України від 05.08.94 р.
N 531 ).
   1.2. Метою акредитації є  встановлення  рівня  технічної
компетентності РЦЛ щодо виконання покладених на них функцій по
видачі ліцензій учасникам інвестиційної діяльності.
   1.3. Акредитація  РЦЛ  здійснюється  головним  центром з
ліцензування Державного комітету України у справах містобудування
і архітектури (Держкоммістобудування) за результатами перевірки,
що проводиться спеціально створеною комісією.
        2. Основні вимоги до регіональних
           центрів з ліцензування
   2.1. Основною  вимогою  до  РЦЛ  є  підтвердження  його
спроможності компетентно   виконувати  функції,  передбачені
Положенням про порядок видачі учасникам інвестиційної діяльності
ліцензій на виконання спеціальних видів робіт у проектуванні та
будівництві.
   2.2. Регіональний центр з ліцензування повинен мати:
   - чітко визначену організаційну структуру із зазначенням
підлеглості та взаємозамінності фахівців, а також з розподілом
відповідальності за виконувані роботи;
   - задокументовану технологічну послідовність прийому, обробки
матеріалів, прийняття рішення та видачі ліцензії, а також контролю
за дотриманням ліцензійних вимог;
   - приміщення для роботи, прийому заявників на отримання
ліцензій, зберігання архівних справ, необхідну оргтехніку для
обробки матеріалів;
   - актуалізований  комплект  законодавчих  актів  України,
постанов Кабінету  Міністрів   України,   нормативних   та
інструктивно-методичних документів  Держкоммістобудування,  що
стосуються питань, пов'язаних з ліцензійною діяльністю, а також
Перелік діючих нормативних документів (НД) та комплект основних НД
згідно із зазначеним Переліком,  що  регламентують  виконання
спеціальних видів робіт у проектуванні та будівництві;
   - окремий розрахунковий рахунок в банківській установі. У
виняткових випадках допускається використання існуючого рахунку за
умови наявності системи обліку коштів, що надходять за видачу
ліцензій;
   - порядок взаємодії з державними наглядовими органами та
громадськими товариствами;
   - відпрацьовану  схему  направлення  на  експертизу  та
використання експертних висновків при прийнятті рішень.
   2.3. На посадах спеціалістів в  РЦЛ  повинні  працювати
висококваліфіковані фахівці з відповідною технічною освітою та
досвідом роботи в галузі проектування і будівництва не менше 5
років.
   2.4. Регіональний центр з ліцензування з метою створення
єдиного банку даних з ліцензування надає в установленому порядку і
в визначені головним центром строки інформацію про видані, а також
призупинені та анульовані ліцензії.
     3. Порядок проведення перевірки регіональних
          центрів  з ліцензування
   3.1. Комісії для  перевірки  РЦЛ  призначаються  наказом
Держкоммістобудування за поданням головного центру з ліцензування.
   3.2.  Проведення  перевірки  РЦЛ  включає виконання таких
заходів:
   - перевірку комплекту організаційно-розпорядчих документів,
які регламентують діяльність РЦЛ, в т.ч.:
   - розпорядження  органу  місцевої  виконавчої  влади про
створення РЦЛ;
   - положення про РЦЛ;
   - штатний розклад, дані про освіту, кваліфікацію, трудовий
стаж спеціалістів центру, функціональні обов'язки спеціалістів
центру;
   - положення про порядок видачі ліцензій РЦЛ, яке повинно
містити викладення технологічної послідовності операцій прийому,
реєстрації, розгляду, повернення на доопрацювання, обстеження на
місці, направлення на експертизу, прийняття рішення та видачі
ліцензій, а також здійснення контролю за дотриманням ліцензійних
вимог;
   - дані про порядок визначення, стягнення та використання
плати за видачу ліцензії;
   - співбесіду із спеціалістами РЦЛ;
   - обстеження наявної матеріальної бази;
   - перевірку та аналіз виданих РЦЛ ліцензій;
   - вивчення наявних скарг, зауважень, пропозицій;
   - вивчення взаємодії центру з іншими РЦЛ та державними
наглядовими органами та службами;
   - вивчення порядку та практики направлення на експертизу,
використання експертних висновків при прийнятті рішень;
   - перевірку дотримання ліцензійних вимог в організаціях,
ліцензії яким видані РЦЛ.
   3.3. За результатами роботи комісії складається акт, який
підписується всіма членами комісії. Акт надається для ознайомлення
керівнику органу у справах містобудування і архітектури місцевої
виконавчої влади та керівнику РЦЛ.
   Акт складається в 4-х примірниках, 2 з яких залишаються в
РЦЛ.
 
       4. Проведення акредитації регіональних
           центрів з ліцензування
   4.1. Акти перевірки РЦЛ подаються до головного центру з
ліцензування Держкоммістобудування, який протягом місяця після
одержання матеріалів готує рішення щодо акредитації РЦЛ.
   Результати акредитації     затверджуються     наказом
Держкоммістобудування.
   4.2. Термін дії акредитації - не більше 3 років після першої
акредитації і 5 років - після кожної наступної.
   4.3. В разі прийняття рішення про відмову в акредитації до
органу у справах містобудування і  архітектури  направляється
перелік виявлених недоліків в роботі РЦЛ. Повторна акредитація
провадиться після усунення виявлених недоліків.
   4.4. Акредитація РЦЛ може бути призупинена:
   - за наявності обгрунтованих доказів порушень з боку РЦЛ щодо
наданих йому  функцій  і  повноважень  та недотримання вимог
нормативних актів при видачі ліцензій;
   - у разі зміни керівника регіонального центру з ліцензування.
   Рішення про  призупинення  та  відновлення  акредитації
приймається головним  центром  з  ліцензування і оформляється
відповідним протоколом,   який   затверджується   Головою
Держкоммістобудування.
   До відновлення акредитації РЦЛ позбавляється права видачі
ліцензій.

БУДСТАНДАРТ Online