Рішення від 24.10.2003 № 80 Про діяльність Управління містобудування та архітектури Луганської обласної державної адміністрації

Даний документ доступний безкоштовно зареєстрованим користувачам.

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ
        КОЛЕГІЯ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ
          З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ
 
             Р І Ш Е Н Н Я
 
             24.10.2003 N 80
 
 
       Про діяльність Управління містобудування
        та архітектури Луганської обласної
           державної адміністрації
 
 
   Заслухавши інформацію начальника Управління містобудування та
архітектури  Луганської  обласної  державної  адміністрації
М.Позднякова про діяльність управління, колегія відзначає, що, в
цілому,  здійснюється реалізація державної політики у галузі
містобудування  та  архітектури,  забезпечується  дотримання
законодавства,  належне  ставлення до охорони, збереження та
реставрації пам'яток архітектури, історичного середовища населених
пунктів. Управлінням налагоджена координація діяльності районних
та міських органів містобудування та архітектури з питань надання
вихідних даних на проектування об'єктів, збереження пам'яток
архітектури   та    інше.    Здійснюється    державний
архітектурно-будівельний контроль за дотриманням містобудівного
законодавства, вимог державних стандартів, норм і правил при
проведенні  нового  будівництва, реконструкції та реставрації
об'єктів.
   Разом з тим, недостатньо розгорнуто роботу з розроблення
місцевих правил забудови населених  пунктів,  у  зв'язку  з
недофінансуванням з місцевих бюджетів призупинено розроблення
містобудівних  кадастрів,  повільно  здійснюються  заходи  з
інженерного  захисту  територій, а існування вакантних посад
головних архітекторів у містах і районах протягом певного періоду
не сприяє покращанню роботи як обласного управління, так і
місцевих органів містобудування та архітектури.
 
   Колегія В И Р І Ш И Л А:
 
   1. Інформацію  начальника  Управління  містобудування  та
архітектури Луганської  облдержадміністрації  М.Позднякова  про
діяльність управління узяти до відома.
 
   2. Рекомендувати Луганській облдержадміністрації:
   - забезпечити  завершення у 2004 році розроблення схеми
планування території області з урахуванням положень Генеральної
схеми планування території України;
   - здійснити погодження проекту Регіональних правил забудови
області та подати їх на затвердження у другому кварталі 2004 р. в
установленому законодавством порядку;
   - розглянути   питання  збільшення  штату  Управління
містобудування та архітектури облдержадміністрації.
 
   3. Управлінню  містобудівної  політики  Держбуду  України
А.Економов) разом з Управлінням містобудування і архітектури
Луганської облдержадміністрації (М.Поздняков):
   - забезпечити  розроблення пілотного проекту генерального
плану шахтарського міста Брянки;
   - надавати  органам  місцевого  самоврядування  необхідну
методичну допомогу в розробленні місцевих правил забудови.
 
   4. Управлінню містобудування  та  архітектури  Луганської
обласної державної адміністрації (М.Поздняков):
   - підготувати пропозиції органам місцевого самоврядування
стосовно забезпечення щорічних видатків з місцевих бюджетів для
коригування генеральних планів відповідно до розробленої програми;
   - організувати розроблення місцевих правил забудови населених
пунктів;
   - посилити дисципліну та підвищити рівень вимогливості при
вирішенні питань розміщення  малих  архітектурних  форм  для
здійснення підприємницької діяльності на вулицях М.Луганська та
інших міст області;
   - посилити контроль за:
   - якістю будівництва об'єктів, звернувши особливу увагу на
дотримання нормативних вимог із забезпечення вільного доступу
людей з обмеженими фізичними можливостями до житлових будинків та
об'єктів соціальної сфери; не допускати прийняття в експлуатацію
об'єктів, на яких не виконані заходи із дотримання таких вимог;
   - станом забудови історичних населених місць та розміщенням
об'єктів в охоронних зонах пам'яток культурної спадщини;
   - діяльністю забудовників всіх форм власності, які допускають
порушення норм і правил при будівництві і виготовленні будівельної
продукції.
 
   5. Управлінню містобудівної політики (А.Економов):
   - спільно з відповідним  підрозділом  Держжитлокомунгоспу
України  забезпечити заходи з подальшої реалізації спільного
звернення Держбуду України та Держжитлокомунгоспу України до
Кабінету  Міністрів  України стосовно розмежування діяльності
органів містобудування та архітектури та житлово-комунального
господарства у складі районних державних адміністрацій:
   - разом з Державною  інспекцією архітектурно-будівельного
контролю (В.Папка).  Управлінням  реставрації та реконструкції
історичної забудови (Т.Майстерчук) надавати необхідну методичну та
консультативну допомогу Управлінню містобудування та архітектури
облдержадміністрації.
 
   6. Контроль за виконанням рішення колегії  покласти  на
заступника Голови Комітету А.Беркуту.
 
 Голова Комітету                      В.Череп

БУДСТАНДАРТ Online