ДСТУ Б В.1.1-14:2007 Захист від пожежі. Колони. Метод випробування на вогнестійкість (ЕN 1365-4:1999, NЕQ)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ
BV1114

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ
Захист вiд пожежi

КОЛОНИ
Метод випробування на вогнестiйкiсть
(ЕN 1365-4:1999, NEQ)

ДСТУ Б В.1.1-14:2007

Відповідає офіційному тексту

Київ
Міністерство регіонального розвитку та будівництва України
2007

GERBНАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ
Захист вiд пожежi

КОЛОНИ
Метод випробування на вогнестiйкiсть
(ЕN 1365-4:1999, NEQ)

ДСТУ Б В.1.1-14:2007

Відповідає офіційному тексту

Київ
Мінрегіонбуд України
2007

GERB_0.JPG

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО:

Український науково-дослiдний iнститут пожежної безпеки (УкрНДІПБ) МНС України

РОЗРОБНИКИ: О. Абрамов; А. Довбиш, канд. техн. наук; В. Згуря; Л. Нефедченко;
С. Новак, канд. техн. наук (керівник розробки); І. Харченко, канд. техн. наук

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:

наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України вiд 22 червня 2007 р. № 63

3 Стандарт вiдповiдає європейському стандарту EN 1365-4:1999 Fire resistance tests for

loadbearing elements - Part 4 Kolumns (Випробування на вогнестійкість елементів, що несуть навантаження - Частина 4: Колони) в частинi розділів 5 (Умови випробувань); 6 (Зразки для випробувань); 7 (Встановлення зразка в печі);8 (Кондиціювання); підрозділів 9.2 (Прилади для вимірювання тиску у печі); 9.3 (Прилади для вимірювання деформації); розділів 10 (Процедура випробування); 11 (Критичні значення характеристик); 12 (Звіт про випробування); 13 (Сфера поширення результатів випробування).

Ступінь відповідності - нееквівалентний (NEQ)

Переклад з англійської (en).

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕПраво власності на цей документ належить державі.
Цей документ не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований
і розповсюджений як офіційне видання без дозволу
Міністерства регіонального розвитку та будівництва України


© Мінрегіонбуд України, 2007

Офіційний видавець нормативних документів
у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів
Мінрегіонбуду України
Державне підприємство "Укрархбудінформ"


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Захист від пожежі

КОЛОНИ
Метод випробування на вогнестiйкiсть

Защита от пожара

КОЛОННЫ
Метод испытания на огнестойкость

Fire protection

СOLUMNS
Fire resistance test method


Чинний від 2008-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює вимоги щодо методу випробування колон на вогнестійкість за стандартним та (або) додатковим (альтернативним) температурним режимом згідно з ДСТУ Б В.1.1-4.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online