СОУ-Н МПЕ 40.1.12.104:2005 Організація роботи з персоналом підприємств електроенергетики. Положення

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

СОУ-Н МПЕ 40.1.12.104:2005

НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ.

ПОЛОЖЕННЯ

Київ 2006

 

ПЕРЕДМОВА

1 ЗАМОВЛЕНО  Об’єднанням енергетичних підприємств «Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики» (ОЕП «ГРІФРЕ»)

2 РОЗРОБЛЕНО  Державним підприємством ДонОРГРЕС

3 ВИКОНАВЦІ  В. В. Новіков, А. У. Цимбалюк

4 УЗГОДЖЕНО

Першим заступником Міністра палива та енергетики України, Ю. В. Продай

Заступником Міністра палива та енергетики України, С. М. Тітенко

Директором Департаменту електроенергетики Мінпаливенерго, Ю. І. Улітіч

Об’єднанням енергетичних підприємств «Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики», В. Т. Коданьова

5 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ  Міністерством палива та енергетики України, наказ від 02.11.2005 р. № 559, І. В. Плачков

6 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

7 СТРОК ПЕРЕВІРЕННЯ  2010 р.

 

Зміст

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Визначення термінів. Скорочення

4 Загальні положення

5 Приймання на роботу

5.1 Загальні вимоги

5.2 Професійний добір

5.3 Первинний медичний (наркологічний) огляд

5.4 Вступний інструктаж

5.5 Підготовка працівників до початку самостійної роботи

5.6 Допуск до самостійної роботи

6 Робота з працівниками у процесі трудової діяльності

6.1 Загальні положення

6.2 Підвищення кваліфікації

6.3 Тренажерна підготовка

6.4 Психофізіологічне забезпечення

6.5 Протиаварійні і протипожежні тренування

6.6 Періодичні медичні (наркологічні) огляди

6.7 Періодична перевірка знань

7 Адміністративні форми роботи з персоналом

7.1 Атестація працівників

7.2 Дні охорони праці

7.3 Особливі умови

7.4 Обходи і огляди робочих місць

7.5 Робота з кадровим резервом, молодими спеціалістами і ветеранами-наставниками

7.6 Робота технічних бібліотек і кабінетів

8 Громадські форми роботи з персоналом

Додаток 1. Перелік спеціальностей і посад працівників та екзаменаційних комісій, у яких вони проходять перевірку знань

 

Затверджено

наказ Міністерства палива та енергетики України

 від 02 листопада 2005 р. № 559

НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ

Положення

Чинний з 02 січня 2006 р.

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей нормативний документ «Організація роботи з персоналом підприємств електроенергетики. Положення» (далі - Положення) регламентує основні напрямки створення єдиної системи організації роботи з персоналом на підприємствах електроенергетики.

1.2 Дія Положення поширюється на персонал підприємств електроенергетичної галузі, що належать до сфери управління Мінпаливенерго України або щодо яких Мінпаливенерго України здійснює управління корпоративними правами держави.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому Положенні є посилання на такі нормативні документи:

- Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників, затверджений наказом Міністерства палива та енергетики України від 16.03.2001 № 19-Т. - Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі, затверджений спільним наказом Міністерства охорони здоров'я України та Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 23.09.94 № 263/121, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25.01.95 за № 18/554.

- Перелік робіт з підвищеною небезпекою, затверджений наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.05 № 15, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15.02.05 за № 231/10511.

- Перелік професій та видів діяльності для яких є обов'язковим первинний і періодичний профілактичний наркологічний огляд, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 06.11.97 № 1238.

- НАПБ 02.23-2004 Спеціальне навчання, інструктажі та перевірка знань з питань пожежної безпеки на підприємствах енергетичної галузі України. Положення, затверджене наказом Міністерства палива та енергетики України від 22.09.04 № 578.

- СОУ-Н МПЕ 40.1.12.103:2005 Навчання і перевірка знань працівників підприємств електроенергетики з питань охорони праці, пожежної безпеки і технічної експлуатації. Положення, затверджене наказом Міністерства палива та енергетики України від 10.08.05 № 377.

- СОУ-Н МПЕ 40.1.03.107-2004 Система управління охороною праці на підприємствах електроенергетики Мінпаливенерго України. Положення, затверджене наказом Міністерства палива та енергетики України від 27.10.04 № 678.

- Перелік професій, працівники яких підлягають медичному огляду, затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я України від 31.03.94 № 95.

- ГКД 34.03.502-95 Психофізіологічне забезпечення праці оперативних працівників на підприємствах Міненерго України, затверджений Міненерго України 14.08.95. - Положення про професійне навчання кадрів на виробництві, затверджене спільним наказом Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства освіти і науки України від 26.03.2001 № 127/151, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06.04.2001 за № 315/5506.

- Положення про порядок проведення атестації працівників керівного складу державних підприємств, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.1999 №1571.

- НПАОП 0.00-4.36-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затверджене наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.05 № 15, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 15.02.05 за № 231/10511.

- ДНАОП 0.03-4.02-94 Положення про медичний огляд працівників певних категорій, затверджене наказом Міністерства охорони здоров'я України від 31.03.94 № 45, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 21.06.94 за № 136/345.

- ГКД 34.03.304-99 (НАПБ 05.005-99) Інструкція з організації протипожежних тренувань на підприємствах Міненерго України, затверджена наказом Міністерства енергетики України від 15.10.99 № 290.

- ГНД 34.12.102-2004 Положення про спеціальну підготовку і навчання з питань технічної експлуатації об'єктів електроенергетики, затверджене наказом Міністерства палива та енергетики України від 09.02.2004 № 75 і зареєстроване у Міністерстві юстиції України 05.04.2004 за №418/9017.

- ГКД 34.12.201-97 Протиаварійні тренування працівників електричних станцій і мереж Міненерго України. Правила проведення, затверджені Міненерго України у 1997р. - ГНД 34.03.205-2004 Особливі умови безпечного виконання робіт на підприємствах електроенергетики. Положення, затверджене наказом Міністерства палива та енергетики України від 05.03.2004 за № 134.

- СОУ-Н МПЕ 40.1.03.108-2004 Проведення Днів охорони праці в електроенергетиці. Положення, затверджене наказом Міністерства палива та енергетики України від 27.10.2004 №677.

- ГНД 34.20.507-2003 Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила, затверджені наказом Міністерства палива та енергетики України від 13.06.2003 № 296.

3 ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ. СКОРОЧЕННЯ

Дублювання - самостійне виконання оперативним, оперативно-виробничим працівником (дублером) професійних обов'язків на робочому місці під наглядом досвідченого працівника.

Кваліфікація - ступінь і вид професійної підготовленості працівника, наявність у нього знань, вмінь та навичок, необхідних для виконання ним певної роботи.

Керівники і спеціалісти - керівники підприємств електроенергетики, їх структурних підрозділів, їхні заступники, начальники служб, відділів, цехів, дільниць, лабораторій та їхні заступники, майстри, інженери, інші посадові особи, які організовують виробничі процеси.

Навчання з питань охорони праці - навчання працівників з метою отримання необхідних знань і навичок з питань охорони праці або безпечного ведення робіт.

Обслуговування енергоустановок - комплекс робіт, пов'язаних з організацією, контролем або виконанням робіт з оперативного, технічного обслуговування, експлуатації, ремонту, будівництва, налагоджування, випробування, вимірювання, проектування, технічного огляду енергоустановок.

Працівники невиробничі - працівники структурних підрозділів, що забезпечують кадрове, бухгалтерське забезпечення, планування, постачання тощо, реалізацію супутніх потреб (медичне обслуговування, харчування, комунальні і соціальні потреби тощо), супроводження управління (секретаріат, канцелярія тощо), оформлення (художні роботи, копіювання документації тощо), обслуговування приміщень і території (загальна і пожежна охорона, прибирання приміщень, зберігання устаткування, матеріалів і сировини).

Професійне навчання на виробництві - навчання працівників під час професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації.

Роботи з підвищеною небезпекою - роботи в умовах впливу шкідливих або небезпечних виробничих чинників, або такі, де є потреба в професійному доборі, чи пов'язані з обслуговуванням, управлінням, застосуванням технічних засобів праці або технологічних процесів, що характеризуються підвищеним ступенем ризику виникнення аварій, пожеж, загрози життю, заподіяння шкоди здоров'ю, майну, довкіллю.

Спеціалізовані навчальні заклади (СНЗ) - навчальні заклади підприємств електроенергетики або інших організацій, що здійснюють підготовку, перепідготовку, періодичне навчання або підвищення кваліфікації працівників електроенергетики і які в установленому порядку одержали дозволи та ліцензії на проведення навчання працівників.

Спеціальне навчання з питань охорони праці - вивчення працівниками, які залучаються до виконання робіт з підвищеною небезпекою або таких, де є потреба у професійному доборі, вимог відповідних нормативно-правових актів з охорони праці.

Спеціальне навчання з питань пожежної безпеки - навчання працівників в обсязі пожежно-технічного мінімуму. Спеціальні роботи - окремі види робіт з підвищеною небезпекою, які виконують працівники одночасно з виконанням робіт за своєю професією (спеціальністю).

Стажування - набуття особою практичного досвіду виконання виробничих завдань і обов'язків на робочому місці підприємства після теоретичної підготовки до початку самостійної роботи під безпосереднім керівництвом досвідченого фахівця.

Технічна експлуатація - комплекс робіт, пов'язаних з виконанням вимог нормативного документа «Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила», а також нормативно-правових і нормативних актів з питань користування електричною і тепловою енергією, улаштування, будови, експлуатації, ремонту обладнання і диспетчерського управління.

Скорочення

ОП - охорона праці;

ПБ - пожежна безпека;

СНЗ - спеціалізований навчальний заклад;

ТЕ - технічна експлуатація;

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online