Наказ від 04.03.1996 № 244 Про затвердження Тимчасового положення про порядок приватизації об’єктів незавершеного будівництва

Даний документ доступний безкоштовно зареєстрованим користувачам.

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

 
         ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 244 від 04.03.96          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   2 квітня 1996 р.
                   за N 153/1178
 
 
  Наказ втратив чинність на підставі Наказу Фонду Державного
   майна N 17 від 06.01.99 )
    Про затвердження Тимчасового положення про порядок
     приватизації об'єктів незавершеного будівництва
 
   ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду майна
    N 662 від 10.06.96 )
 
   З метою впорядкування діяльності Центру продажу об'єктів
незавершеного будівництва та визначення його повноважень в процесі
приватизації зазначених об'єктів, Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити Тимчасове Положення про порядок приватизації
об'єктів незавершеного будівництва, що додається.
   2. Нормативні акти  Фонду  державного  майна  з  питань
приватизації об'єктів незавершеного будівництва застосовуються в
частині, що не суперечать цьому Положенню.
   3. Рекомендувати регіональним відділенням та представництвам
Фонду застосування даного Тимчасового положення при приватизації
об'єктів незавершеного будівництва, що знаходяться у комунальній
власності.
   4. Юридичному управлінню (Пукшин І.) у двотижневий термін з
дня підписання цього наказу зареєструвати дане  Положення  у
Міністерстві юстиції відповідно до чинного законодавства.
   5. Встановити, що до  створення  відповідних  філій  та
представництв Центру на місцях приватизацію об'єктів незавершеного
будівництва здійснюють регіональні відділення Фонду.
   6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника
юридичного управління.
 
 Голова Фонду                      Ю.Єхануров
                        Затверджено
                     наказом Фонду державного
                     майна   України   від
                     4 березня 1996 року N 244
            Тимчасове положення
  про порядок приватизації об'єктів незавершеного будівництва
           I. Загальні положення
   1.1. Це Тимчасове положення (надалі - Положення) визначає
порядок приватизації об'єктів незавершеного будівництва в Україні,
загальні принципи взаємодії державних органів приватизації (надалі
- органи приватизації) та Центру продажу об'єктів незавершеного
будівництва (надалі - Центру), його філій, представництв, а також
порядок прийняття рішення про приватизацію об'єктів незавершеного
будівництва, здійснення їх підготовки до приватизації, процедуру
продажу  цих  об'єктів та порядок оформлення документів, що
посвідчують право власності на ці об'єкти.
   1.2. Повноваження  Центру  продажу об'єктів незавершеного
будівництва, його функції по здійсненню підготовки  об'єктів
незавершеного  будівництва до продажу, проведенню оцінки цих
об'єктів, а також їх продажу визначаються цим Положенням та
Генеральною угодою щодо організації підготовки до приватизації та
продажу об'єктів незавершеного будівництва, що укладаються Центром
з Фондом державного майна України.
   Філії та представництва Центру, що діють на підставі положень
про них, в процесі приватизації об'єктів незавершеного будівництва
керуються цим Положенням.
   1.3. Приватизації   підлягають   об'єкти  незавершеного
будівництва, фінансування яких здійснювалось за рахунок державного
бюджету, бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів,
а також коштів державних підприємств та їх об'єднань при умові, що
тривалість будівництва цих об'єктів перевищує нормативну більш як
у 2 рази або рівень будівельної готовності об'єктів становить
менше 50 відсотків, та законсервовані будови.
   Об'єкти з вищим рівнем будівельної готовності можуть бути
приватизовані за відсутності джерел їх фінансування (при наявності
згоди органу, уповноваженого управляти відповідним  державним
майном).
   1.4. Положення розроблене відповідно до Закону України "Про
приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)"
від 6 березня 1992 року N 2171-12, Указу Президента України "Про
приватизацію  об'єктів незавершеного будівництва" N 456/93 від
14 жовтня 1993 року (із змінами від 2 червня 1995 року N 416/95
та від 12 травня 1996 року N 337/96 ), постанови Кабінету
Міністрів "Про заходи щодо виконання Указу Президента України від
14 жовтня 1993 р. "Про приватизацію об'єктів  незавершеного
будівництва" N 894 від 1 листопада 1993 року та на
виконання наказу Фонду державного майна України "Про створення
ЗАТ Центру продажу об'єктів незавершеного будівництва" N 1379 від
14 листопада 1995 року. ( Пункт 1.4 розділу I із змінами,
внесеними згідно з Наказом Фонду майна N 662 від
10.06.96 )
     II. Порядок прийняття рішення про приватизацію
        об'єктів незавершеного будівництва
   2.1. Органи приватизації у 3-денний термін після одержання
затверджених  Комісією  з  проведення  приватизації  об'єктів
незавершеного  будівництва  переліків  об'єктів  незавершеного
будівництва, що підлягають приватизації, надсилають ці переліки до
Центру для ознайомлення та підготовки проекту наказу про прийняття
рішення про приватизацію цих об'єктів з включенням пропозицій 
щодо збереження первісного призначення об'єктів.
( Пункт 2.1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом
Фонду майна N 662 від 10.06.96 ) 
   2.2. Центр повідомляє Державний комітет по земельних ресурсах
(його місцеві органи) та органи, уповноважені розпоряджатися
землею, про початок підготовки об'єкта незавершеного будівництва
до приватизації та необхідність проведення роботи по підготовці
матеріалів щодо визначення розмірів земельної ділянки, відводу
земельної ділянки (у разі необхідності), ціни земельної ділянки та
способу її подальшої приватизації.
   2.3. Державний комітет по земельних ресурсах (його місцеві
органи)  проводять  необхідні  роботи по визначенню розмірів
земельних ділянок. Органи, уповноважені розпоряджатися землею, у
місячний термін приймають рішення щодо приватизації земельних
ділянок (передачі їх у довгострокову оренду у разі наявності
законодавчої  заборони  на приватизацію) та проводять оцінку
земельних ділянок.
   2.4. Рішення про приватизацію земельних ділянок (надання
земельних ділянок у довгострокову оренду) передається до Центру
для організації роботи по проведенню оцінки об'єкта.
   2.5. Робота по підготовці об'єкта незавершеного будівництва
до продажу, розробці пропозицій щодо  збереження  первісного
призначення об'єкта, встановленню вартості об'єктів незавершеного
будівництва для продажу одному покупцеві, визначенню початкової
ціни продажу на аукціоні (за конкурсом), визначенню способу
приватизації об'єкта та вивченню питання щодо віднесення об'єктів
до однієї з груп перспективності покладається на експертну комісію
по приватизації об'єктів незавершеного будівництва, що утворюється
Центром.
   Персональний склад комісії затверджується наказом Директора
Центру або керівника філії Центру, в якому зазначається термін
здійснення підготовки об'єкта до продажу.
( Розділ II доповнено пунктом 2.5 згідно з Наказом Фонду майна 
N 662 від 10.06.96 )
   2.6. До експертної комісії входять представники:
   - Центру (голова комісії);
   - системи Державного комітету у справах містобудування та
архітектури;
   - обласного (міського) управління по земельних ресурсах;
   - управління архітектури обласної (міської) держадміністрації
або міськвиконкому;
   - замовника (забудовника);
   - органу управління (міністерства, відомства);
   - обласного (міського) управління капітального будівництва.
   Зазначені особи направляються до складу комісії у 3-денний
термін з часу одержання повідомлення про створення комісії. Якщо у
зазначений термін відповідний орган не направив представника до
складу експертної комісії, остання правомочна здійснювати свої
повноваження без його участі.
( Розділ II доповнено пунктом 2.6 згідно з Наказом Фонду майна 
N 662 від 10.06.96 )
   2.7. Органи приватизації у 5-денний  термін  з  моменту
надходження від Центру проекту наказу про прийняття рішення про
приватизацію об'єктів незавершеного будівництва видають цей наказ.
Під час  прийняття  такого  рішення органи приватизації
вирішують питання  щодо  необхідності  збереження  первісного
призначення відповідного об'єкта незавершеного будівництва.
( Пункт 2.7 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом
Фонду майна N 662 від 10.06.96 )
       III. Підготовка об'єктів незавершеного
           будівництва до продажу
   3.1. В процесі підготовки об'єкта Центр:
   - поводить обстеження об'єкта незавершеного будівництва та
земельної ділянки, на якій розташований об'єкт;
   - координує роботу експертної комісії;
   - взаємодіє з Державним комітетом по земельних ресурсах та
його органами на місцях, місцевими державними адміністраціями
(виконавчими комітетами Рад  народних  депутатів)  з  питань
визначення вартості земельних ділянок або встановлення ставок
орендної плати;
   - подає органам приватизації на затвердження проекти наказів
про визначення способу приватизації (продаж на аукціоні, за
конкурсом) та акт оцінки об'єкта незавершеного будівництва, а у
разі доцільності проведення приватизації шляхом  продажу  за
конкурсом  - пропозиції щодо персонального складу конкурсної
комісії.
   3.2. Вартість об'єкта незавершеного будівництва для продажу
на аукціоні, за конкурсом визначається на підставі даних балансу
без урахування індексу інфляції та вказується в акті оцінки.
   3.3. Визначення вартості об'єкта незавершеного будівництва
для  продажу  одному  покупцеві провадитися виходячи з його
перспективності та відновної вартості з урахуванням  індексу
інфляції.
   Пропозиції щодо віднесення об'єктів до  однієї  з  груп
перспективності  об'єктів  готуються Центром після проведення
обстеження об'єктів незавершеного будівництва та  опрацювання
матеріалів, що характеризують об'єкт. Рішення щодо віднесення
об'єкта незавершеного будівництва до однієї з груп приймається
експертною комісією та затверджується органом приватизації.
   3.4. Визначення  відновної вартості об'єкта незавершеного
будівництва здійснюється відповідно до Методичних вказівок по
визначенню  вартості  незавершених  будівництвом об'єктів, що
підлягають приватизації, затверджених наказом Фонду державного
майна України та Державного Комітету у справах містобудування та
архітектури від 14.09.95 N 1175/189.
   Право на  здійснення  оцінки  мають  юридичні особи, що
відповідно до чинного законодавства України мають право  на
виконання послуг під час приватизації об'єктів приватизації.
   3.5. Всі роботи по визначенню вартості об'єкта незавершеного
будівництва та земельної ділянки проводяться на підставі Договорів
на здійснення оцінки, що укладаються відповідною юридичною особою
з Центром.
   Матеріали щодо оцінки об'єкта незавершеного будівництва та
земельної  ділянки,  що  підлягає  продажу одному покупцеві,
передаються Центру юридичною особою, що здійснювала оцінку, за
актом прийому-передачі.
   3.6. Акт  оцінки  (довідку-розрахунок)  вартості  об'єкта
незавершеного будівництва підписує експертна комісія.
   3.7. Оцінка земельних ділянок здійснюється відповідно до
Порядку грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення
та населених пунктів, затвердженого наказом Державного комітету по
земельних ресурсах України, Державного комітету України у справах
містобудування  та  архітектури,  Міністерства  сільського
господарства та продовольства та Української академії аграрних
наук від 27 листопада 1995 року N 76/230/325/150
(надалі - Порядок грошової оцінки земель) та Методики грошової
оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених
пунктів (тимчасова), затвердженої постановою Кабінету Міністрів
України від 31 жовтня 1995 року N 864.
   3.8. Дані грошової оцінки землі, визначені та затверджені
відповідно до  Порядку грошової оцінки земель ,
передаються до експертної комісії для визначення початкової ціни
продажу об'єкта приватизації.
   Сума вартості об'єкта незавершеного будівництва та земельної
ділянки є початковою  ціною  продажу  об'єкта  незавершеного
будівництва на аукціоні, за конкурсом, ціною продажу об'єкта
незавершеного будівництва одному покупцеві.
   3.9. Орган приватизації у 3-денний термін затверджує акт
оцінки об'єкта незавершеного будівництва та видає наказ про
визначення способу приватизації об'єкта незавершеного будівництва
шляхом:
   - продажу за конкурсом (комерційним або некомерційним);
   - продажу на аукціоні.
   Якщо об'єкт незавершеного будівництва приватизується шляхом
продажу за конкурсом, орган приватизації затверджує персональний
склад конкурсної комісії, у разі необхідності укладає угоду з
конкурсною комісією.
( Розділ III в редакції Наказу Фонду майна N 662 від
10.06.96 )
     IV. Продаж об'єктів незавершеного будівництва
   4.1. На підставі прийнятих органами приватизації рішень щодо
оцінки та визначення способу приватизації об'єктів незавершеного
будівництва  Центр  приймає рішення про забезпечення процесу
проведення аукціону (конкурсу).
   У процесі продажу Центр: забезпечує діяльність конкурсної
комісії; укладає угоду про проведення аукціону чи організує
аукціонні торги самостійно, організує публікацію інформаційних
повідомлень, а також виконує інші дії щодо інформаційного та
організаційного забезпечення процесу продажу.
   4.2. Продаж об'єктів незавершеного будівництва на аукціоні
(за  конкурсом)  відбувається  разом  із земельною ділянкою,
відведеною для будівництва об'єкта. У разі, якщо земельна ділянка
відповідно  до  чинного  законодавства  України  не підлягає
приватизації, у інформаційному  повідомленні  про  оголошення
аукціону (конкурсу) повинна міститися інформація щодо орендної
плати за землю.
   4.3. Проведення аукціону, конкурсу відбувається за
наявності двох і більше покупців в  порядку,  встановленому
розділом IV Закону України "Про приватизацію невеликих державних
підприємств (малу приватизацію)", Положенням про
застосування способів приватизації майна державних підприємств, 
затвердженим наказом Фонду державного майна України N 56 
 від 4 лютого 1993 року.
( Пункт 4.3 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом
 Фонду майна N 662 від 10.06.96 )
   4.4. При наявності одного покупця Центр подає до органів
приватизації пропозиції щодо рішення про продаж цього об'єкта
одному покупцю при виконанні ним умов продажу.
( Пункт 4.4 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом
 Фонду майна N 662 від 10.06.96 )
   4.5. Органи приватизації протягом 5 днів приймають рішення
про продаж об'єкта незавершеного будівництва, щодо якого надійшла
тільки одна заява на участь у аукціоні (конкурсі), безпосередньо
цьому покупцю та доручають Центру та експертній комісії провести
роботу по визначенню відновної вартості відповідного об'єкта
незавершеного будівництва. Після затвердження органом приватизації
довідки-розрахунку  вартості  цього  об'єкта Центр, за згодою
покупця,  укладає з цим покупцем  Договір купівлі-продажу за
визначеною ціною продажу при забезпеченні покупцем умов, за яких
продається об'єкт.
( Пункт 4.5 розділу IV в редакції Наказу Фонду майна N 662 
 від 10.06.96 )
   4.6. При відсутності заяв на участь у аукціоні (конкурсі)
протягом 30 календарних днів від дня опублікування інформації про
проведення аукціону (конкурсу) органи приватизації за поданням
Центру приймають рішення про зміну умов продажу (у тому числі і
початкової ціни) та оголошення нового аукціону (конкурсу). У цьому
випадку початкову ціну не може бути зменшено більше як на
50 відсотків.
   4.7. Проведення повторного продажу об'єктів незавершеного
будівництва на аукціоні, за конкурсом здійснюється відповідно до
процедури, зазначеної  у  п.п.4.1-4.5 та у  відповідності з
чинним законодавством України.
   4.8. При  відсутності  заяв  на  приватизацію  об'єкта
незавершеного будівництва протягом 30 календарних днів від дня
опублікування оголошення про проведення  повторного  аукціону
(конкурсу) Центр забезпечує пошук потенційних інвесторів для
подальшої передачі об'єкта до статутного фонду господарського
товариства з наступною приватизацією державної частки (акцій) в
майні господарського товариства. Для цього Центр: проводить широку
рекламну  кампанію,  веде  переговори з можливими учасниками
товариства, готує проекти угод, статутних документів,  актів
прийому-передачі  об'єкта,  здійснює  інші  дії. Підготовлені
документи передаються до органів приватизації для  прийняття
відповідного рішення.
 
 V. Право власності та порядок розрахунків за придбаний об'єкт
   5.1. До  покупця,  який  придбав  об'єкт  незавершеного
будівництва за конкурсом, переходить право володіння, користування
та розпорядження цим об'єктом з моменту підписання протоколу
конкурсної комісії про вибір остаточного переможця конкурсу.
   5.2. До покупця, який придбав право власності на об'єкт
незавершеного будівництва на аукціоні, переходить право володіння,
користування та розпорядження цим об'єктом з моменту удару молотка
ліцітатора.
   5.3. До покупця, що придбав об'єкт незавершеного будівництва
шляхом викупу об'єкта, переходить право володіння, користування та
розпорядження  цим  об'єктом  з  моменту  прийняття  органом
приватизації рішення про продаж об'єкта цьому покупцю.
   5.4. Питання власності та наступної приватизації об'єкта
незавершеного будівництва, щодо якого прийняте  рішення  про
передачу його до статутного фонду господарського товариства,
регулюється чинним законодавством України.
   5.5. Право власності на об'єкт незавершеного будівництва
підтверджується Договором купівлі-продажу об'єкта незавершеного
будівництва, що укладається у 5-денний строк з моменту набуття
права власності на об'єкт. У ньому визначається:
   - назва об'єкта, його адреса;
   - відомості про продавця та покупця, їх повні реквізити;
   - назви та адреси банківських установ;
   - остаточна ціна продажу;
   - взаємні зобов'язання продавця та покупця (у тому числі
зобов'язання, визначені умовами конкурсу);
   - умови внесення платежів;
   - інші умови за взаємною згодою сторін.
   5.6. Договір   купівлі-продажу   об'єкта  незавершеного
будівництва укладається між покупцем та Центром, що діє як
уповноважений  представник  органу  приватизації  на підставі
Генерального доручення, виданого органом приватизації.
   5.7. Договір   купівлі-продажу   об'єкта  незавершеного
будівництва підлягає нотаріальному посвідченню та у 3-денний строк
реєструється у місцевій Раді.
   5.8. Проведення розрахунків за придбаний об'єкт за Договором
купівлі-продажу здійснюється відповідно до Договору та чинного
законодавства України.
   5.9. Зобов'язання щодо контролю за виконанням умов Договору
купівлі-продажу виконуються Центром. При цьому Центр співпрацює із
структурними підрозділами органів приватизації, що створені з
метою контролю за виконанням умов Договору купівлі-продажу.
   5.10. У 5-денний строк з моменту виплати повної ціни продажу
об'єкта або передбаченого Договором купівлі-продажу першочергового
внеску Центр підписує з Покупцем Акт прийому-передачі об'єкта
незавершеного будівництва.
   5.11. На  підставі  Договору  купівлі-продажу  об'єкта
незавершеного будівництва, Акта прийому-передачі та після повної
сплати вартості об'єкта органи приватизації видають Свідоцтво про
власність на об'єкт незавершеного будівництва.
   5.12. Договір купівлі-продажу земельної ділянки укладається
Покупцем з органом, уповноваженим розпоряджатися землею.
   5.13. Право власності на земельну ділянку виникає з моменту
реєстрації свідоцтва про власність на  об'єкт  незавершеного
будівництва у місцевих органах Державного комітету по земельних
ресурсах.  При  цьому  робиться  відповідний  запис  у
земельно-кадастрових документах. Власнику об'єкта незавершеного
будівництва та земельної ділянки видається Державний акт на право
власності на землю.
   5.14. Якщо  земельна  ділянка  відповідно  до  чинного
законодавства не підлягає приватизації, місцева Рада зобов'язана у
місячний строк з дня одержання Свідоцтва про власність на об'єкт
незавершеного будівництва укласти з покупцем договір оренди на
земельну ділянку.

БУДСТАНДАРТ Online