ДСТУ 3740-98 Енергозбереження. Методи аналізу та розрахунку зниження витрат палива та енергії на металургійних підприємствах

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Замовити документ

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДСТУ 3740-98

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

МЕТОДИ АНАЛІЗУ ТА РОЗРАХУНКУ ЗНИЖЕННЯ ВИТРАТ ПАЛИВА ТА ЕНЕРГІЇ НА МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО Державним інститутом праці та соціально-економічних досліджень (ДІПСЕД) ВНЕСЕНО ТК-48 та Держкоменергозбереження

2 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА ВВЕДЕНО В ДІЮ наказом Держстандарту України від 29 травня 1998 р. №357

3 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

4 РОЗРОБНИКИ: В. Г. Литвиненко (керівник розробки), канд. техн. наук, Г. M. Грецька, канд. екон. наук, Т. А. Андреева, канд. екон. наук

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

МЕТОДИ АНАЛІЗУ ТА РОЗРАХУНКУ ЗНИЖЕННЯ ВИТРАТ ПАЛИВА ТА ЕНЕРГІЇ НА МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

МЕТОДЫ АНАЛИЗА И РАСЧЕТА СНИЖЕНИЯ РАСХОДА ТОПЛИВА И ЭНЕРГИИ НА МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

ENERGY CONSERVATION

METHODS OF ANALYSES AND CALCULATIONS FOR DECREASING FUEL AND ENERGY CONSUMPTION IN IRON & STEEL INDUSTRY

Чинний від 1999-07-01

ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

Цей стандарт встановлює методи розрахунку економії або перевитрат паливно-енергетич­них ресурсів (ПЕР) і методи аналізу витрат палива та енергії на металургійних підприємствах незалежно від їх форм власності.

У цьому стандарті під ПЕР розуміють енергоносії, що вироблені поза межею металургійного підприємства, та усі види палива.

Застосування методу розрахунку економії (перевитрат) ПЕР є обов'язковим під час засто­сування економічних заходів (матеріальне стимулювання, санкції) для забезпечення енергозбе­реження, у разі проведення державних експертизи та контролю діяльності, що пов'язана з ви­робництвом і споживанням ПЕР.

Методи аналізу витрат палива та енергії, що засновані на зіставленні енергоємності про­дукції, рекомендаційні.

Стандарт є складовою частиною комплексу нормативних документів з енергозбереження.

2 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

У цьому стандарті наведено такі терміни та визначення:

основні цехи

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online