ДСТУ Б В.2.1-24:2009 Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Методи польових випробувань проникності

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Основи та підвалини будинків і споруд
ҐРУНТИ
Методи польових випробувань проникності

ДСТУ Б В.2.1-24:2009

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання
офіційного видання звертайтесь до національного органу
стандартизації (ДП «УкрНДНЦ» http://uas.gov.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство "Український державний головний науково-дослідний і виробничий інститут інженерно-технічних і екологічних вишукувань УкрНДІІНТВ"

РОЗРОБНИКИ: С. Алтухова; С. Воробйов; А. Дроздов; В. Дроздов; І. Закопайло (відповідальний виконавець); Г. Стріжельчик, канд. геол.-мін. наук (науковий керівник)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 22.12.2009 р. № 669

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 23278-78)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Основи та підвалини будинків і споруд
ҐРУНТИ
Методи польових випробувань проникності

Основания и фундаменты зданий и сооружений
ГРУНТЫ
Методы полевых испытаний проницаемости

Bases and foundations of buildings and structures
SOILS
Fields methods of permeability tests

Чинний від 2010-10-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на ґрунти й установлює методи польових випробувань проникності при дослідженні ґрунтів для будівництва.

Стандарт не поширюється на ґрунти в мерзлому стані.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні акти та нормативні документи:

ДБН А.2.1-1-2008 Вишукування, проектування і територіальна діяльність. Вишукування. Інженерні вишукування для будівництва

ДСТУ Б А.1.1-25-94 Система стандартизації та нормування в будівництві. Ґрунти. Терміни та визначення

НПАОП 74.2-1.02-90 Правила безпеки при геолого-розвідувальних роботах

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Нижче подано терміни, вжиті в цьому стандарті, та визначення позначених ними понять.

3.1 безнапірні підземні води

Води водоносних пластів, що мають вільну поверхню, на якій тиск дорівнює атмосферному

3.2 відкачування

Відкачування води зі свердловини, шурфу або інших виробок із метою зниження рівня (напору) підземних вод для визначення коефіцієнта фільтрації й інших гідрогеологічних характеристик

3.3 водопроникність

Проникність ґрунту для води (ДСТУ Б А.1.1-25)

3.4 градієнт напору

Зменшення напору води на одиницю довжини шляху фільтрації

3.5 зона насичення

Насичені водою ґрунти, що знаходяться нижче рівня ґрунтових вод або покрівлі напірного пласта

3.6 зона неповного водонасичення

Ґрунти, що знаходяться вище рівня ґрунтових вод

3.7 коефіцієнт водопроникності

"коефіцієнт фільтрації"

Швидкість фільтрації води при градієнті напору, який дорівнює одиниці

3.8 нагнітання

"наливання"

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online